Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος - Αύγουστος 2007                               Τεύχος 334

του Γιώργου - Ανδρέα Ζάννου Νομικός Σύμβουλος της BSA στην Ελλάδα


Σύμφωνα με παγκόσμια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την διεθνή εταιρία ερευνών IDC για λογαριασμό της Business Software Alliance, στην Ελλάδα, η πειρατεία λογισμικού για το 2006 ανήλθε στο 61%, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη χρήση προγραμμάτων λογισμικού χωρίς νόμιμες άδειες. Ειδικότερα, η αξία του παράνομα εγκατεστημένου λογισμικού εκτιμάται στα 128 εκατ. ευρώ (165 εκατ. δολάρια).
Το ποσοστό αυτό, αν και μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες μέσα ένα 1 χρόνο δεν παύει να συνεπάγεται μεγάλες οικονομικές απώλειες για το ελληνικό κράτος αλλά και για τον κλάδο της πληροφορικής που απασχολεί δημιουργικά έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Το φαινόμενο της πειρατείας αποτελεί εχθρό της ανάπτυξης και τροχοπέδη της οικονομίας ενώ παράλληλα ευνοεί την ανάπτυξη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που κινούνται εκτός νομιμότητας και στοχεύουν στον ανυποψίαστο καταναλωτή. Κατ' αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε την «άνθιση» μιας ανεξέλεγκτης παραοικονομίας αλλά και την αγανάκτηση των χρηστών Η/Υ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα τεχνικά προβλήματα από την εγκατάσταση των πειρατικών προγραμμάτων.


Το ελληνικό κράτος, σεβόμενο τα πνευματικά δικαιώματα και έχοντας εναρμονισθεί με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έλαβε την πρωτοβουλία να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Στις αρχές του έτους ψηφίστηκε από την Βουλή μια νέα νομοθετική ρύθμιση (3524/2007) η οποία προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου σε περιπτώσεις χρήσης ή εγκατάστασης πειρατικών προγραμμάτων λογισμικού σε κάθε είδος Η/Υ. Δηλαδή, για κάθε παράνομα εγκατεστημένο πρόγραμμα που εντοπίζεται σε Η/Υ ο παραβάτης θα πρέπει να καταβάλλει 1.000 εκατ. ευρώ στο ελληνικό κράτος. Εύλογα, το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ένα ισχυρό «όπλο» και για την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), η οποία στοχεύοντας στην πάταξη της πειρατείας λογισμικού πραγματοποιεί από το 2006 εντατικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις.


Τα οφέλη για την Ελληνική οικονομία από την μείωση της πειρατείας λογισμικού.


Σε διεθνή μελέτη που εκπονήθηκε από την IDC (Δεκ. 2005) ειδικά για την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι ο αναπτυσσόμενος κλάδος της πληροφορικής θα μπορούσε να παρουσιάσει αύξηση έως και 60% σε διάστημα 5 ετών, εάν η πειρατεία μειωνόταν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω μελέτη που επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της μείωσης στην πειρατεία λογισμικού στις εθνικές οικονομίες 70 κρατών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχυθεί το ΑΕΠ της χώρας κατά 411 εκατ. δολάρια (340 εκατ. ευρώ), να αυξηθούν τα φορολογικά εισοδήματα κατά 130 εκατ. δολάρια (108 εκατ. ευρώ) και τα έσοδα της βιομηχανίας πληροφορικής τουλάχιστον κατά 261 εκατ. δολάρια (218 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, θα μπορούσε μέσα σε μια 5ετία να δημιουργήσει 1.300 νέες θέσεις στον κλάδο της πληροφορικής.


Η Business Software Alliance στην Ελλάδα


Η BSA στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1992 συμβαδίζοντας με τις δραστηριότητες των άλλων γραφείων της BSA σε παγκόσμιο επίπεδο και υλοποιώντας ενημερωτικές καμπάνιες που αποσκοπούν στην πληροφόρηση και την προστασία του κοινού από την παράνομη χρήση λογισμικού. Επίσης ασχολείται ενεργά με την προώθηση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων,  μέσα από την ενημέρωση του κοινού για την καθιέρωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών σχετικών νόμων.
Σε τοπικό επίπεδο, οι ενέργειες της BSA υποστηρίζονται από εταιρίες παραγωγής, διάθεσης, προώθησης και εμπορίας λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών: ALTEC ΑΒΕΕ, ’νοδος AE, Singular Logic Software, Info-Quest AΕΒΕ, Πουλιάδης & Συνεργάτες ΑΕ, Rainbow ΑΕ, Sunsoft ΕΠΕ, Syntax Πληροφορική ΑΕ και Topnet Solutions AE.


Για λογαριασμό των παραπάνω εταιριών αλλά και των διεθνών μελών της, η BSA πραγματοποιεί ελέγχους για τη χρήση παράνομου λογισμικού κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών που δέχεται μέσω της ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας (800 11 36036) και της ιστοσελίδας της (www.bsa.org/hellas).
Συγκεκριμένα για το 2006, η BSA πραγματοποίησε ελέγχους σε πανελλαδικό επίπεδο (50% εξ αυτών έλαβαν χώρα στην Β. Ελλάδα) και όπου εντοπίστηκαν προγράμματα χωρίς τις νόμιμες άδειες, οι εταιρίες κατέβαλαν συνολικά 162.000 ευρώ σε αποζημιώσεις και προέβησαν στην αγορά των νόμιμων αδειών.
Ωστόσο, όταν μια επιχείρηση λειτουργεί με παράνομα προγράμματα, δεν κινδυνεύει μόνο από αυστηρές ποινικές, νομικές και διοικητικές κυρώσεις, αλλά θέτει σε κίνδυνο την υπόσταση των Η/Υ της και την ασφάλεια των αρχείων της, καθώς η χρήση πειρατικού λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αρχείων, επίθεση από ιούς, εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, κ.ά.


Αδιαμφισβήτητα, η πειρατεία λογισμικού αποτελεί μια πολύπλοκη υπόθεση που επηρεάζει αρνητικά πολλούς κλάδους μιας τοπικής οικονομίας και  σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, ενεργεί ανασταλτικά στην επένδυση κεφαλαίων από εθνικούς και ξένους επενδυτές σε ένα παραγωγικό τομέα που τη σημερινή εποχή εξελίσσεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι κυβερνήσεις που υιοθετούν συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση με μακροπρόθεσμους ρεαλιστικούς στόχους για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχουν αποδείξει ότι η πειρατεία λογισμικού μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.


Ενέργειες καταστολής από κρατικά όργανα, θεσμοθέτηση αυστηρών νόμων καθώς και ενημερωτικές καμπάνιες που απευθύνονται στον επιχειρηματικό κλάδο, τα παιδιά και τη νεολαία αποτελούν ορισμένες μορφές δράσης που μπορούν να συμβάλλουν στην σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού για την αξία και το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και τη μείωση της ανεργίας.

  Περιεχόμενα
Editorial
Προτάσεις αγοράς / Χρηματιστήριο
Αφιέρωμα : Ελληνική επιχειρηματικότητα
Αφιέρωμα : Καταθετικά προϊόντα - Στο επίκεντρο όσο ποτέ
Αφιέρωμα : Kαλοκαιρινές αποδράσεις
Άρθρο : Η επιστροφή του κύκλου
Άρθρο : ΚLEEMAN το "διαμάντι" απ' το Κιλκίς
Άρθρο : Η πειρατεία λογισμικού πλήττει την ελληνική οικονομία και στερεί νέες θέσεις εργασίας
Άρθρο : Κύπρος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των επιχειρηματικών σήριαλ
Άρθρο : Το project της προσέλκυσης βορειοευρωπαίων για ημιδιαμονή στην Ελλάδα
Άρθρο : Κατά πόσο συμφέρει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
Άρθρο : Τρόποι "διάγνωσης" των λογιστικών παρεμβάσεων
Άρθρο : Εφαρμογή δυναμικής τεχνικής ανάλυσης ομολόγων
Ανασκόπηση : Επενδύσεις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Ταμείο : Το δύσκολο έργο της νέας κυβέρνησης!

 Όροι και προϋποθέσεις του site