Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

Η αυξανόμενη ζήτηση σε συνδυασμό με την πτωτική τάση των τιμών κατά τα τελευταία χρόνια, πολύ πιθανόν να οδηγήσει τον κλάδο σε σημαντικές ανακατατάξεις


Στα 213 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2004 η αξία της αγοράς ταχυμεταφορών σύμφωνα με τελευταία μελέτη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην οποία επισημαίνεται ότι τα ταχυδρομικά αντικείμενα ανήλθαν στα 33,6 εκατομμύρια έναντι 19,1 εκατομμυρίων το 2000 (αύξηση 76%), εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 15%.
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν στο εσωτερικό ήταν 30 εκατ. αντιστοιχώντας στο 90,4% του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ τα έσοδα για αυτήν την κατηγορία ανήλθαν στα 146 εκατ. ευρώ (71% επί των συνολικών εσόδων). Αντίθετα, σημαντικά μικρότερος παρουσιάζεται ο όγκος και η αξία των εισερχομένων και εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού με ποσοστά συμμετοχής 6,7% και 3% και για τα έσοδα, 7% και 22% αντίστοιχα.
Σχετικά με τον χρόνο επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, το 81%  διακινείται σε μια ημέρα (24,8 εκατ. αντικείμενα, αξίας 118,6 εκατ. ευρώ), ενώ σε περισσότερες ημέρες διακινείται το 14,5% του συνόλου της αγοράς (4,4 εκατ. αντικείμενα αξίας 20,8 εκατ. ευρώ). Αυθημερόν διακινείται μόλις το 4,3% του συνολικού όγκου (1,3 εκατ. αντικείμενα, αξίας 9,1 εκατ. ευρώ).
Το ίδιο έτος, το 65% (1 εκατ. αντικ.) των εισερχομένων αντικειμένων εξωτερικού διακινείται σε 1 ημέρα, ενώ το 35% (554 χιλ. αντικ.) διακινείται σε περισσότερες μέρες. Τα αντίστοιχα μερίδια για τα εξερχόμενα αντικείμενα εξωτερικού είναι 59% (386 χιλ. αντικ.) και 41% (272 χιλ. αντικ.) αντίστοιχα.
Όσον αφορά την κατανομή των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κλιμάκιο βάρους, παρατηρείται ότι στην κατηγορία 1 gr - 500 gr (εκτός δεμάτων) ανήκει το 54% των ταχυδρομικών αντικειμένων, στην κατηγορία 500 gr – 2 kgr (εκτός δεμάτων) ανήκει το 34%, ενώ τα δέματα έως 20 kgr αποτελούν το 12% του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων.
Σχετικά με τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων εσωτερικού ανά περιφέρεια προέλευσης, η μεγαλύτερη ποσότητα των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων κατά το 2004 προέρχεται από την Περιφέρεια της Αττικής (65%), ενώ σχετικά σημαντικές περιφέρειες για την εγχώρια αγορά θεωρούνται η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη, από τις οποίες προέρχεται το 12,6% και 3,5% των συνολικά διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μικρότερες ποσότητες προέρχονται από τις περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιόνιων Νήσων (μόλις το 1,05% και 1,02%, αντίστοιχα).
Αναφορικά με την κατανομή των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού προκύπτει ότι σημαντικότερη περιοχή προέλευσης / προορισμού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μερίδια συμμετοχής 58% και 64% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ - Καναδάς και σε μικρότερο ποσοστό η Ασία.
Οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοπιστία της ταχυδρομικής υπηρεσίας, ενώ ακολουθεί η τιμή του προϊόντος. Σημαντικότεροι εταιρικοί πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αναδεικνύονται οι κλάδοι του εμπορίου (40%) και των υπηρεσιών (32%). Ακολουθεί η μεταποίηση (18%), ενώ λιγότερο σημαντικός είναι ο Δημόσιος Τομέας με 10%.


Επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Ε.Ε.Τ.Τ, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανήλθε το 2004 σε 266. Από το 2000 μέχρι και το 2004 ο αριθμός των αδειοδοτημένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων παρουσιάζει μεσοσταθμικά μια σημαντική αύξηση της τάξης του 51%, αποδεικνύοντας ότι η αγορά ταχυμεταφορών παρουσιάζει υψηλή ελκυστικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την εφαρμογή του Κανονισμού Γενικών Αδειών το 2004 αρκετές επιχειρήσεις ανέστειλαν την δραστηριότητά τους με αποτέλεσμα ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων το 2004 να ανέλθει στα επίπεδα του 2002.
Επισημαίνεται ακόμη ότι το 2004 συνεχίστηκε η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης με αποτέλεσμα πέντε επιχειρήσεις (ποσοστό 2% ως προς το σύνολο των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων) που διακινούν όγκους μεγαλύτερους του 1.000.000 αντικείμενων ανά επιχείρηση, να αντιπροσωπεύουν το 81% των ταχυδρομικών αντικειμένων και το 75% των συνολικών εσόδων. Τονίζεται ότι η μεγαλύτερη από τις πέντε επιχειρήσεις διακινεί περί το 30% των ταχυδρομικών αντικειμένων.
Συσχετίζοντας την γεωγραφική κατανομή των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ταχυμεταφορές με τη γεωγραφική κατανομή των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων διαπιστώνεται ότι στις περιφέρειες που συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, στην Αττική συγκεντρώνεται το 42% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ταχυμεταφορές και παράγεται το 68% του όγκου των αντικειμένων που διακινούνται προς το εσωτερικό και το εξωτερικό (δεν περιλαμβάνεται ο όγκος των εισερχομένων ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού).
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, η μείωση των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η Νομοθεσία και οι ρυθμιστικοί κανόνες που απορρέουν από αυτήν, παράγοντες οι οποίοι με την ίδια ιεράρχηση επελέγησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Σχετικά με τις τιμές των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η πλειοψηφία των εκπροσώπων της αγοράς θεωρεί ότι το έτος 2004 οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην κατηγορία των ταχυμεταφορών εγγράφων, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις πραγματοποιήθηκαν στις ταχυμεταφορές δεμάτων. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες που θεωρούνται ως εξαιρετικά σημαντικοί στην διαμόρφωση των τιμών των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ο χρόνος επίδοσης, το βάρος και ο τόπος προορισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου.
Η ανάλυση της κατανομής των διαφόρων κατηγοριών κόστους που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, αναδεικνύει τις αμοιβές προσωπικού ως τον πλέον σπουδαίο παράγοντα (35,7%), ενώ ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα (24,5%), τα μεταφορικά μέσα (18,2%) και τα λοιπά έξοδα (14,2%), τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν τις προμήθειες που παρέχουν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών σε άλλες, συνεργαζόμενες με αυτές, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.
Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το 2004 οι αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, μαζί με τις επιχειρήσεις – μέλη του Δικτύου τους, εκτιμάται ότι απασχόλησαν 10.152 εργαζομένους, εκ των οποίων το 76% αφορούσε προσωπικό πλήρους απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο ήταν εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Γενικά, η απασχόληση στον κλάδο δεν χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δεξιότητες γεγονός που εξηγεί και το υψηλό ποσοστό μερικώς απασχολουμένων αλλά και το γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία (93%) οι απασχολούμενοι στον κλάδο είναι απόφοιτοι μέσης (83%) ή υποχρεωτικής (10%) εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερα θετική συμμετοχή του κλάδου στη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεδομένου ότι οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν το διάστημα 2003-2004 κατά 30% οι δε μερικής κατά 77% αντίστοιχα.
Τονίζεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι διανομείς και οι οδηγοί με ιδιόκτητα δίκυκλα.
Εξετάζοντας την υποδομή της αγοράς ταχυμεταφορών, το 2004 το πλήθος των καταστημάτων ταχυμεταφορών, κέντρων διαλογής και αποθηκευτικών χώρων των επιχειρήσεων και του Δικτύου τους ανέρχεται σε 2.235, με συνολική επιφάνεια 119.166 τετραγωνικά μέτρα. Το ίδιο έτος, τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις μαζί με το Δίκτυο τους ανέρχονταν σε 7.338. Σχετικά με την κατανομή των μεταφορικών μέσων των επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι το 68% αυτών αποτελείται από δίκυκλα, το 22% από αυτοκίνητα παραγωγής, ενώ ένα μικρό ποσοστό, μόλις 10%, αφορά λοιπά οχήματα.
Όσον αφορά την τεχνολογική υποδομή των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, σημειώνεται ότι ένα μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα σαρωτές (scanners) που χρησιμοποιούν οι διανομείς και αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής. Ειδικότερα, η εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας είναι δυνατή για επιχειρήσεις με σημαντικό αριθμό διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων.
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το γεγονός ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, επισημαίνεται η αναγκαιότητα των επενδύσεων για εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής, αφού μέσω αυτών επιτρέπεται η επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και η βελτίωση της ποιότητάς τους.


Ανταγωνισμός
Η αγορά ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης αφού κατά το 2004 οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 81,3% του συνολικού αριθμού των αντικειμένων της αγοράς και κατέχουν το 75% των συνολικών εσόδων. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της αγοράς είναι χαμηλή με την τάση να βαίνει αυξανόμενη στο μέλλον, σε αντίθεση με τη δύναμη των πελατών της εν λόγω αγοράς, και ιδιαίτερα των εταιρικών πελατών, οι οποίοι μπορούν να πετυχαίνουν σημαντικές εκπτώσεις στην αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Επίσης, ο κίνδυνος που υπάρχει από νέες εισόδους στην αγορά δεν είναι υψηλός, καθώς οι οικονομίες κλίμακας είναι δύσκολο να επιτευχθούν από μικρές επιχειρήσεις και το αναγκαίο κεφάλαιο που απαιτείται για να δραστηριοποιηθεί μια εταιρία στην Ελλάδα είναι υψηλό λόγω των σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές. Κατά συνέπεια, μόνο οι μεγάλες εταιρίες έχουν και θα έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Τέλος, μικρή είναι η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά ταχυμεταφορών στο άμεσο μέλλον. Μακροπρόθεσμα, όμως, θα πρέπει να περιμένουμε αρνητικές επιδράσεις στην αγορά από την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ηλεκτρονικών υπογραφών και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
Προβλήματα - Προοπτικές
Εξετάζοντας τις απόψεις των εκπροσώπων της αγοράς, το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισημαίνεται από τις μεγαλύτερες, κυρίως, επιχειρήσεις είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει συνεχής «πίεση» προς τα κάτω στις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα ένα σημαντικό πρόβλημα που εντάθηκε κατά το 2004 και αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας των εταιριών ταχυμεταφορών έχει να κάνει με το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς τόσο λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, όσο και λόγω των νέων συγκοινωνιακών υποδομών που ολοκληρώθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρείται στην αγορά είναι η παρουσία αρκετών μικρών επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου, που δεν διαθέτουν άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, ως πρόβλημα παρουσιάζεται από τις εταιρίες ταχυμεταφορών η δραστηριοποίηση εναλλακτικών δικτύων μεταφορών (Κ.Τ.Ε.Λ., ταξί, μεταφορικές εταιρίες) στον τομέα των ταχυμεταφορών.
Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυμεταφορών την περίοδο 2004-2007, οι εκπρόσωποι της αγοράς θεωρούν ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες των ταχυδρομικών κατηγοριών.
Ειδικότερα, για τις ταχυμεταφορές εγγράφων προβλέπεται αύξηση της ζήτησης κατά 1,45%, για τις ταχυμεταφορές δεμάτων 4,37%, για τη διακίνηση διαφημιστικών αντικειμένων χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 2,90%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την προετοιμασία ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων είναι 1,38% και 0,51%.
Ως σημαντικότερα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας αναφέρονται η ανάγκη ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου και οι απαιτούμενες επενδύσεις.
Εξίσου σημαντικό εμπόδιο φαίνεται να αποτελεί και το χαμηλό τιμολόγιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, γεγονός που κατ’ επέκταση οδηγεί σε μικρά περιθώρια κέρδους.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, σημαντικό ρόλο δύναται να διαδραματίσει η ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών στο βαλκανικό χώρο που θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρίες ταχυμεταφορών όσο και στις εγχώριες εταιρίες που δεν διαθέτουν αυτόνομο δίκτυο για να πραγματοποιήσουν τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία με τις διεθνείς εταιρίες. Ως εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς ταχυμεταφορών.
Συμπερασματικά, το κατάλληλο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον καθώς και οι ενδεδειγμένες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ταχυμεταφορών, έτσι όπως αυτές έχουν ήδη τεκμηριωθεί και από την κατά 5,5% αύξηση του δείκτη ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κάτοικο και την αντίστοιχη 5,5% αύξηση του δείκτη ταχυδρομικών αντικειμένων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το έτος 2004.
Η μελλοντική εικόνα του κλάδου θα προσδιοριστεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν αποτελεσματικά και ιδιαίτερα να ελέγχουν την αυξανόμενη απαίτηση για συμπίεση της κοστολογικής τους βάσης.
ΠοσοστιαIα κατανομH τηΣ ταχυδρομικHΣ αγορAΣ 2000 - 2004 (OγκοΣ)
 2000  2001  2002  2003  2004
Αγορά καθολικής υπηρεσίας  96,8%  96,2%  95,4%  95,2%  95,02%
Αγορά ταχυμεταφορών  3,20%  3,80%  4,60%  4,8%  4,98%
Σύνολο  100%  100%  100%  100%  100%


Η ελληνική ταχυδρομική αγορά, το 2004, ανήλθε στα 675 εκατ. αντικείμενα από 600 εκατ., περίπου, που ήταν το 2000 παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3%. Η αγορά καθολικής υπηρεσίας, το 2004, αποτέλεσε το 95% της ταχυδρομικής αγοράς, σε όρους ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 5% αντιστοιχεί στην αγορά ταχυμεταφορών. Αυτό, όμως, που παρατηρείται είναι η σημαντική διαφοροποίηση στους ρυθμούς μεγέθυνσης των δύο αγορών αφού η μεν αγορά ταχυμεταφορών αυξάνει με υψηλό μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (15,4%), η δε αγορά καθολικής υπηρεσίας με πολύ χαμηλότερο (2,5%) για την περίοδο 2000-2004. Άμεση συνέπεια αυτής της διαφοροποίησης είναι η διαχρονική μείωση του μεριδίου της αγοράς καθολικής υπηρεσίας (από 96,8% το 2000 σε 95,02% το 2004) με αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου της αγοράς ταχυμεταφορών (από 3,2% το 2000 σε 4,98% το 2004) σε ολόκληρη την εξεταζόμενη περίοδο.


ΕτHσιοι ρυθμοI αYξησηΣ καθολικHΣ υπηρε-σIαΣ και ταχυμεταφορΩν, 2000-2004 (OγκοΣ)
 2000  2001  2002  2003  2004
Καθολική Υπηρεσία  -  1,80%  2,80%  4,30%  2,71%
Αγορά Ταχυμεταφορών  -  19,20%  27,10%  7%  8,43%


ΔιακIνηση ταχυδρομικΩν αντικειμE-νων στην αγορA ταχυμεταφορΩν
Διακίνηση εσωτερικού
 Ταχυδρομικά  Ποσοστιαία  Έσοδα Ποσοστιαία
 αντικείμενα  κατανομή  (ευρώ) κατανομή 
Αυτόνομη  28.212.504  85,09%  136.552.458  66,48%
Συνδυασμένη 1.747.894  5,27%  9.359.688  4,56%
Σύνολο  29.960.398  90,36%  145.912.146  71,04%
Διακίνηση εισερχομένων εξωτερικού
Αυτόνομη   2.142.358  6,46%  13.396.765  6,52%
Συνδυασμένη 95.630  0,29%  895.682  0,44%
Σύνολο  2.237.988  6,75%  14.292.447  6,96%
Διακίνηση εξερχόμενων εξωτερικού
Αυτόνομη  684.927  2,07%  36.212.458  17,63%
Συνδυασμένη 272.869  0,82%  8.985.249  4,37%
Σύνολο  957.796  2,89%  45.197.707  22,00%
Γενικό
σύνολο*  33.156.182  100%  205.402.300  100%


* Η απόκλιση σε σχέση με το σύνολο των διακινηθέντων ταχ. αντικειμένων έτους 2004, οφείλεται στην διακίνιση με τη μορφή υπεργολαβίας


Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν στο εσωτερικό το 2004 ήταν 30 εκατ. αντιστοιχώντας στο 90,4% του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων ενώ η αξία τους ανήλθε στα 145,9 εκατ. ευρώ (71% επί των συνολικών εσόδων). Αντίθετα, σημαντικά μικρότερος παρουσιάζεται ο όγκος και η αξία των εισερχόμενων και εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων με ποσοστά συμμετοχής, σε όρους όγκου, 6,75% και 2,89% αντίστοιχα, και σε όρους αξίας, 6,96% και 22,00% αντίστοιχα.
Το 81% των ταχυδρομικών αντικειμένων στο εσωτερικό διακινείται σε μια ημέρα (24,8 εκατ. αντικείμενα, αξίας 118,6 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι την τελευταία διετία 2003-2004 παρατηρείται οριακή μείωση εσόδων που προκύπτει από μείωση των τιμολογίων των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περισσότερες ημέρες διακινείται το 14% του συνόλου της αγοράς (4,4 εκατ. αντικείμενα αξίας 20,7 εκατ. ευρώ). Αυθημερόν διακινείται μόλις το 5% του συνολικού πλήθους (1,2 εκατ. αντικείμενα, αξίας 9,1 εκατ. ευρώ).


Διακινηση ταχυδρομικων αντικειμενων ανα κλιμακιο βαρουσ
Κλιμάκια   Ταχ. αντικ. (%)  Ταχ. αντικ. (%)
βάρους 2003 2003   2004 2004
Από 1 gr έως 500 gr  18.476.000  59,60%  18.165.240  54,04%
Από 500 gr έως 2 kgr  6.603.000  21,30%  11.384.777  33,87%
Δέματα έως 20 kgr  5.921.000  19,10%  4.063.861  12,09%


Όσον αφορά την κατανομή των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κλιμάκιο βάρους, παρατηρείται ότι κατά το έτος 2004 στην κατηγορία 1 gr - 500 gr (εκτός δεμάτων) αντιστοιχεί το 54,04% των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ κατά το έτος 2003 ήταν 59,6%. Στην κατηγορία 500 gr – 2 kgr (εκτός δεμάτων) αντιστοιχεί το 33,87% ποσοστό το οποίο κατά το έτος 2003 ήταν 21,3%. Τα δέματα έως 20 kgr που αποτελούν το 12,09% του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων εμφανίζουν μια μείωση 7% όγκου σε σχέση με 2003. Εκτιμάται ότι με βάση την περαιτέρω απελευθέρωση που θα επέλθει από 01/01/2006 στην κατηγορία αντικειμένων από 1 gr - 500 gr (εκτός δεμάτων) αναμένεται ένα μερίδιο αγοράς να απωλεσθεί από τον ΦΠΚΥ και να απορροφηθεί αντίστοιχα από την αγορά των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.


Διακινηση ταχυδρομικων αντικειμενων ανα περιφερεια προελευσησ
Αποστολή     Ταχυδ.
ταχυδρομικών  Ταχυδ.    αντικ.
αντικειμένων από:   αντικ. % Πληθυσμός /κάτοικο
Αττική  20.275.783  65,19%  3.756.607  5,40
Κεντρική Μακεδονία  3.925.207  12,62%  1.859.641  2,11
Κρήτη  1.096.565  3,53%  601.159  1,82
Θεσσαλία  858.598  2,76%  754.393  1,14
Δυτική Ελλάδα  789.942  2,54%  739.118  1,07
Στερεά Ελλάδα  721.313  2,32%  607.855  1,19
Νότιο Αιγαίο  693.818  2,23%  301.745  2,30
Αν. Μακεδ. & Θράκη  667.040  2,14%  610.254  1,09
Πελοπόννησος  640.294  2,06%  632.955  1,01
Ήπειρος  402.915  1,30%  352.420  1,14
Δυτική Μακεδονία  384.440  1,24%  302.750  1,27
Βόρειο Αιγαίο  327.573  1,05%  204.158  1,60
Ιόνια Νησιά  318.723  1,02%  194.321  1,64
Συνολικός όγκος
(εκτός εισερχομένων) 31.102.211  100,00%  10.917.376  2,85


Η μεγαλύτερη ποσότητα των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων κατά το 2004, που προέρχεται από την Περιφέρεια της Αττικής (65,2 %), έχει αύξηση σε σχέση με το 2003 της τάξεως του 9% που οφείλεται προφανώς στην διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Σχετικά σημαντική περιφέρεια για την εγχώρια αγορά θεωρείται η Κεντρική Μακεδονία, από την οποία προέρχεται το 12,6% των συνολικών διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων και η οποία κατάφερε να αυξηθεί κατά 1,3 % σε σχέση με το 2003. Αντίθετα, οι μικρότερες ποσότητες προέρχονται από τις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων (μόλις το 1,05 και 1,02%, αντίστοιχα). Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση όσον αφορά τη διακίνηση ταχ. αντικειμένων για το έτος 2004 καταγράφεται στην Στερεά Ελλάδα (μείωση 8% σε σχέση με το 2003). Συνδυάζοντας τον όγκο των ταχυδρομικών αντικειμένων με τον πληθυσμό των περιφερειών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2001, υπολογίστηκαν για κάθε Περιφέρεια, τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αντιστοιχούν ανά κάτοικο.


Διακινηση αντικειμενων εξωτερικου ανα περιφερεια προορισμου
  Ταχυδ. Ταχυδ. Μετα-
 αντικ. αντικ. βολές (%) (%) Περιοχή 2003  2004 03 - 04  2003  2004
Ευρωπαϊκή Έν.  904.916  725.424  _  62,1%  64,39%
Ασία  102.115  125.109  _  7,0%  11,10%
ΗΠΑ-Καναδάς  309.942  122.909  _  21,3%  10,91%
Λοιπή Ευρώπη  90.240  96.305  _  6,2%  8,55%
Λοιπή Αμερική  22.572  24.114  _  1,5%  2,14%
Αφρική  12.453  22.160  _  0,9%  1,97%
Ωκεανία  14.762  10.623  _  1,0%  0,94%
Σύνολο  1.457.000  1.126.644  _  100,0%  100,0%


διακινηση αντικειμενων εξωτερικου ανα περιφερεια προελευσησ
  Ταχυδ. Ταχυδ.
 αντικ. αντικ. (%) (%)  Περιοχή 2003  2004 2003  2004
Ευρωπαϊκή Ένωση  1.265.557  1.095.286  60,9%  58,50%
Ασία  224.083  328.528  10,8%  17,55%
ΗΠΑ-Καναδάς  415.471  231.785  20,0%  12,38%
Λοιπή Ευρώπη  78.551  100.578  3,7%  5,37%
Λοιπή Αμερική  46.859  60.906  2,3%  3,25%
Αφρική  22.167  35.046  1,1%  1,87%
Ωκεανία  24.312  20.264  1,2%  1,08%
Σύνολο  2.077.000  1.872.393  100,0%  100,0%


Διαχρονικά παρατηρείται μια μείωση του διακινούμενου όγκου αντικειμένων προορισμού εξωτερικού η οποία εκτιμάται ότι προκύπτει εξαιτίας του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου και της σταθερής σταδιακής μείωσης των εξαγωγών. Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων προορισμού εξωτερικού είναι εξαιρετικά «ευαίσθητη» σε παγκοσμίου εμβέλειας γεγονότα (π.χ πολεμικές συρράξεις, τρομοκρατικά χτυπήματα, εμπορικά εμπάργκο). Η σημαντικότερη αυξητική μεταβολή έχει να κάνει με την Ασία, και εξηγείται στην βάση της δυναμικής ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα. Αντίθετα η σημαντικότερη μεταβολή μείωσης παρουσιάζεται στις ΗΠΑ – Καναδάς, γεγονός που πιθανότατα εξηγείται από τη μείωση των εισαγωγών της Ε.Ε. προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.


Αριθμοσ αδειοδοτημενων ταχυδρομικων επιχειρησεων
 2000  2001  2002  2003  2004
Χορηγηθείσες άδειες  36  60  62  54  77
Διαγραφές  12  12  24  21  106
Εγγεγραμμένες επιχειρήσεις
στο Μητρώο ΕΕΤΤ  176  224  262  295  266
Αριθμός
Επιχειρήσεων Δικτύου  -  -  392  1.065  592


Συνολ. απασχοληση στην αγορα ταχυμεταφ.
Είδος απασχόλησης  2000  2001  2002  2003  2004
Πλήρης απασχόληση  3.877  4.805  5.528  5.917  7.717
Μερική απασχόληση  373  490  490  1.377  2.435
Σύνολο  4.250  5.295  6.018  7.294  10.152


Καταστηματα ταχυμεταφορων - κεντρα διαλογησ-αποθηκευτικοι χωροι (σε τ.μ.)
 2000  2001  2002  2003  2004
Ταχυδρομικής
επιχείρησης  35.491  43.737  58.806  61.250  63.292
Δικτύου  22.236  30.779  30.581  40.420  55.874
Σύνολο  57.727  74.516  89.387  101.670  119.166


Μεταφορικα μεσα επιχειρησεων ταχυμεταφορων και Δικτυου
 2000  2001  2002  2003  2004
Αυτοκίνητα παραγωγής  1.048  1.273  1.644  1.875  1.611
Δίκυκλα  2.217  2.800  2.728  4.062  4.957
Λοιπά οχήματα  104  113  116  252  770
Σύνολο  3.369  4.186  4.488  6.189  7.338


Μεριδια αγορασ των κυριοτερων επιχειρησεων ταχυμεταφορων (ογκοσ)
 2002  2003  2004
Οι 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις  73,60%  77,40%  81,30%
Οι 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις  84,80%  86,80%  89,10%Του Μάκη Αποστόλου

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site