Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών


> Πλήθος προϊόντων με χαμηλά επιτόκια και προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες                    των δανειοληπτών
> Κίνητρα των τραπεζών για την καταναλωτική στροφή προς τα δάνεια σταθερού επιτοκίου
Ενδεικτική παρουσίαση μερικών προϊόντων της τραπεζικής αγοράς


H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε πρόσφατα για δεύτερη φορά το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης, διαμορφώνοντάς το στο 2,50%, έναντι του 2% που ήταν το Νοέμβριο του 2005. Οι περισσότεροι μάλιστα αναλυτές προβλέπουν ότι έως το τέλος του έτους, η Ε.Κ.Τ. θα ανεβάσει τα ευρωπαϊκά επιτόκια μεταξύ του 3% και του 3,25%.
Αντίστοιχα ανοδικές είναι και οι προοπτικές για το βασικό επιτόκιο στις Η.Π.Α., όπου ο ανοδικός κύκλος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2004 και από τότε μέχρι σήμερα η F.E.D. (λειτουργεί ως Κεντρική Τράπεζα) ανέβασε το επιτόκιο από το 1% στο 4,75%! Οι αναλυτές αναμένουν ότι στο τέλος του 2006 το επιτόκιο θα φτάσει στο 5%, ή ακόμη και στο 5,25%.
Είναι φυσικό ότι το όλο θέμα (και με δεδομένο ότι το 85%-90% των δανειοληπτών έχει δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο) έχει προκαλέσει μια σειρά συζητήσεων για το κατά πόσο οι καταναλωτές θα μπορέσουν πλέον να «αντέξουν» στο μέλλον να αποπληρώνουν τις αυξημένες τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων τους, αλλά και για το πόσο άνετα θα μπορούν να αισθάνονται οι τράπεζες υπό το φόβο ενός ενδεχόμενου κύματος επισφαλειών.
Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, αφενός αναμένουν πολύ ισχυρές κερδοφορίες κατά την προσεχή τριετία και έτσι δεν έχουν να φοβούνται για πολύ μεγάλες παρενέργειες. Και επιπλέον, έχουν αρχίσει να προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις. Ήδη, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλες τράπεζες προχώρησαν σε μειώσεις των επιτοκίων τους στα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, χωρίς παράλληλα να μεταβάλλουν τα αντίστοιχα κυμαινόμενα επιτόκια. Αυτό που επιθυμούν οι τράπεζες, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος που προσπαθεί να αποτρέψει ενδεχόμενες υψηλές μελλοντικές επισφάλειες είναι να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικά τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, μειώνοντας γύρω στο 1% (έναντι 2% περίπου μέχρι πρότινος) τη διαφορά μεταξύ του σταθερού και του κυμαινόμενου επιτοκίου. Μέσω αυτής της κίνησης, οι τράπεζες:
 Θα ενισχύσουν σημαντικά τα φετινά τους έσοδα από τόκους, καθώς θα καρπωθούν υψηλότερο επιτόκιο για ένα σημαντικό κομμάτι του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.
 Θα περιορίσουν τον κίνδυνο των πελατών τους (και κατ’ επέκταση τον δικό τους για επισφάλειες) σε περίπτωση μιας απότομης και μεγάλης ανόδου των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αυτό που γνωρίζουν, βέβαια, οι τράπεζες είναι ότι πολλοί από τους πελάτες τους θα επιμείνουν στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, επειδή δεν αντέχουν στην παρούσα κατάσταση να καταβάλλουν υψηλότερες τοκοχρεολυτικές δόσεις και ελπίζουν ότι μέχρι τα επιτόκια να αυξηθούν σημαντικά, θα έχει βελτιωθεί και το οικογενειακό τους εισόδημα. Αρκετά συχνά και προκειμένου οι τράπεζες να πείσουν τους πελάτες τους να προτιμήσουν τα δάνεια σταθερού επιτοκίου, επιμηκύνουν (όπου είναι δυνατόν και συνάδει με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη) την περίοδο του δανεισμού, μειώνοντας τη μηνιαία δόση.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα καταναλωτικά δάνεια, οι τράπεζες είναι διατεθειμένες να περιορίσουν τη στρόφιγγα, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι συστάσεις του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Νίκου Γκαργκάνα, ο οποίος έθεσε όριο στις εμπορικές τράπεζες έτσι ώστε η τοκοχρεολυτική δόση κάθε πελάτη να μην υπερβαίνει (εκτός εξαιρέσεων) ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μηνιαίου οικογενειακού του εισοδήματος. Σε ότι δε αφορά στις επισφάλειες που παρουσιάζονται, οι τράπεζες διευκολύνουν τους πελάτες τους, είτε με «μεταφορές υπολοίπων» σε άλλες τράπεζες με παράλληλη μείωση της δόσης, είτε με μετατροπή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο, αρκεί να υπάρχει προσημείωση σε κάποιο ακίνητο.


Περί πιστωτικής επέκτασης
Σύμφωνα με το Οικονομικό Δελτίο της Alpha Bank, σε υψηλότερο επίπεδο διαμορφώθηκε το Δεκ.’05 ο ρυθμός ανόδου της τραπεζικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και νοικοκυριών (+20,9%), έναντι 19,2% το Δεκ.’04. Στη συνολική χρηματοδότηση συμπεριλαμβάνονται οι τοποθετήσεις των τραπεζών σε ομολογιακά δάνεια που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις και οι τιτλοποιήσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Η ανοδική πορεία της τραπεζικής χρηματοδότησης οφείλεται στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις (Δεκ.’05: 13,4%, Δεκ.’04:12,3%) και ιδιαίτερα προς τα νοικοκυριά (Δεκ.’05: 31,1%, Δεκ.’04: 30,0%). Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σημειώνεται: α) η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στη ναυτιλία, λόγω των αυξημένων επενδύσεων του κλάδου για ανανέωση του στόλου, β) η αισθητή άνοδος της πιστωτικής επέκτασης στον κατασκευαστικό κλάδο, γ) η μικρή σχετικά αύξηση του ρυθμού δανειοδότησης της βιομηχανίας, δ) η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της χρηματοδότησης του εμπορίου και του τουρισμού. Ως προς τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών παρατηρείται: α) Σημαντική αύξηση των στεγαστικών δανείων κατά 31,1% το Δεκ.’05, έναντι 30,0% το Δεκ.’04, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το 2006 δεδομένης της πολύ μεγάλης αύξησης του όγκου των αδειών οικοδομών που εκδόθηκαν στο 2ο 6μηνο του 2005. β) Επιβράδυνση της αυξητικής πορείας των καταναλωτικών δανείων, που αντανακλά την υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των προσωπικών δανείων (Δεκ.’05: 43%, Δεκ.’04: 60,5%), ενώ επιταχύνθηκε η αύξηση των
καταναλωτικών δανείων με δικαιολογητικά (Δεκ.’05: 41,3%, Δεκ.’04: 34,5%). Λαμβάνοντας υπόψη και τις τιτλοποιήσεις, η αύξηση των υπολοίπων των δανείων μέσω πιστωτικών καρτών διαμορφώθηκε στο 10,2% το Δεκ.’05, έναντι 23,2% το Δεκ.’04. Τέλος, ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ (Πίνακας 3) αυξήθηκε το Δεκ.’05 σε 38,3% από 31,4% στο τέλος του 2004 με αποτέλεσμα να περιορίζεται σταδιακά η διαφορά από το αντίστοιχο μέγεθος στη ΖτΕ (Δεκ.’05: 55,6%). Πάντως, πολλές χώρες έχουν φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα πιστωτικής επέκτασης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αμέσως παρακάτω, θα αναφερθούμε περιληπτικά σε μερικά από τα τόσα πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και προσφέρονται από τις τράπεζες. Η παρουσίαση δεν έχει στόχο σύστασης, αλλά αρχικής ενημέρωσης που θα πρέπει να συνεχιστεί από την έρευνα αγοράς που θα πρέπει να κάνετε.


Eurohome Σταθερής Περιόδου
Σε μια εποχή που τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων αυξάνονται, η Eurobank προσφέρει και σταθερότητα και ευελιξία, ώστε να αντιμετωπίσετε το στεγαστικό σας, χωρίς άγχος και δυσάρεστες εκπλήξεις.
Επιλέγοντας το πρόγραμμα EuroHome Σταθερό για 3 έτη εξασφαλίζετε:
 Χαμηλή σταθερή δόση για 3 χρόνια με προνομιακό σταθερό επιτόκιο από 4,20%.
 Δυνατότητα διακοπής της 3ετίας -αν το θελήσετε- χωρίς καμία επιβάρυνση και εισόδου σε επόμενη σταθερή περίοδο 3ετίας, 5ετίας, 10ετίας ή 15ετίας με bonus επιτόκιο.
Έτσι ενώ βρίσκεστε απολύτως ασφαλής μέσα σε 3ετή σταθερή περίοδο μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και να μπείτε σε μία νέα περίοδο σταθερού επιτοκίου.
Και βέβαια συνεχίζετε να έχετε όλες τις ευελιξίες των στεγαστικών Eurobank (αύξηση δόσης, μείωση, παράλειψη μίας δόσης) και στη σταθερή περίοδο του δανείου.
Ακόμη μπορείτε να εξασφαλίσετε τη σιγουριά της σταθερής δόσης, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε,  επιλέγοντας ένα από τα υπόλοιπα προγράμματα σταθερού επιτοκίου της Eurobank:
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ: 5,00%
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ: 5,20%
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 15 ΕΤΗ: 5,40%
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 20 ΕΤΗ: 5,60%
 ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ: 5,70% 


Όλα τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου μπορούν να χορηγηθούν με διάρκεια έως και 40 έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη.


Εθνική Τράπεζα:
Στεγαστικό δάνειο χαμηλής εκκίνησης (Εστία)
Το δάνειο μπορεί να καλύψει μέχρι το 100% του ποσού που οφείλετε για την αγορά του ακινήτου ή του κόστους για την εκτέλεση εργασιών και μέχρι το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που προσφέρετε προς εξασφάλιση του δανείου (το ποσό του δανείου μπορεί να υπερβεί το ποσοστό αυτό μόνο μετά από ειδική έγκριση).
Η διάρκεια του δανείου διαμορφώνεται με βάση τις δικές σας προσωπικές ανάγκες και μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε διάρκεια από 5 έως 40 χρόνια. Το ελάχιστο ποσό του δανείου που μπορείτε να πάρετε αρχίζει από 10.000 ευρώ.
Το Στεγαστικό δάνειο χαμηλής εκκίνησης "ESTIA" σας προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο, που καθορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον ενός περιθωρίου σταθερού για όλη τη διάρκεια του δανείου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων μέχρι το 1/3 της διάρκειας του δανείου με ανώτατο όριο τα 5 χρόνια.


Τράπεζα Κύπρου:
Στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου 3, 5, 10, 15 ετών
Το στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για τρία (3), πέντε (5), δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) έτη απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν σταθερότητα στη δόση του δανείου τους, χωρίς να τους επηρεάζουν οι διεθνείς οικονομικές τάσεις. Έτσι, είναι δυνατός ο καλύτερος οικονομικός προγραμματισμός με τον πιο ασφαλή τρόπο.
Χρόνος έγκρισης και εκταμιεύσεως του δανείου:
 Έγκριση του δανείου το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες.
 Εκταμίευση των χρημάτων το αργότερο σε διάστημα 20 ημερών.
 Δυνατότητα τηλεφωνικής οικονομικής προσφοράς του δανείου σε 20 λεπτά.


Διάρκεια αποπληρωμής:
Από 5 έως 35 έτη


Είδος Επιτοκίου:
Σταθερό για τρία (3), πέντε (5), δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) έτη


Τρόπος αποπληρωμής:
Σε μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των δόσεων από τον καταθετικό σας λογαριασμό.
*πλέον της σχετικής εισφοράς του Ν.128/1975, σήμερα 0,12%.
**Το επιτόκιο σχετίζεται με το ποσοστό του δανείου προς τη συνολική αξία του ακινήτου.


Alpha Ανοιχτό Επιχειρηματικό
Το Alpha Ανοικτό Επιχειρηματικό Δάνειο εξασφαλίζει στην επιχείρησή σας μόνιμη ρευστότητα για την κάλυψη των έκτακτων ή προγραμματισμένων αναγκών της σε Κεφάλαιο Κινήσεως.
Σκοπός είναι η κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών Κεφαλαίου Κινήσεως των επιχειρήσεων.
Ύψος δανείου: έως 40.000 ευρώ.     
Επιτόκιο: Το Ελάχιστο Δανειστικό Επιτόκιο (Ε.Δ.Ε)* σήμερα 6,25% πλέον περιθωρίου προσαυξήσεως από 0 έως 2,00%
(*) πλέον εισφοράς 0,6% του Ν.128/75.
Τρόπος εξυπηρέτησης:
Οι τόκοι του δανείου θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε τρίμηνο. Το κεφάλαιο του δανείου μπορείτε να το εξοφλείτε όποτε θέλετε, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.


FBBank: Αναπροσαρμογή επιτοκίων
Στο πλαίσιο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να αυξήσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%, η FBBank προχωρά σε νέα αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων στους λογαριασμούς PREMIUM (ταμιευτηρίου και τρεχούμενους).
Σε ότι αφορά τα επιτόκια χορηγήσεων, η FBBank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια των δανειακών προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου που συνδέονται συμβατικά με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, το κυμαινόμενο επιτόκιο του Ευρωπαϊκού Στεγαστικού Δανείου αναπροσαρμόζεται ανάλογα κατά 0,25%, ενώ αμετάβλητο θα διατηρηθεί το περιθώριο (spread). Παράλληλα, το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σταθερής περιόδου για 3 έτη αναπροσαρμόζεται σε 4,75% ενώ το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου σταθερής περιόδου για 5 έτη αναπροσαρμόζεται σε 5,25%. Αμετάβλητο παραμένει το σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ένα έτος στο 3,50%.
Τέλος, το βασικό επιτόκιο επιχειρηματική πίστης και το βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης διαμορφώνονται σε 7,0% και 8,0% αντίστοιχα. Συνεπώς αναπροσαρμόζονται ανάλογα τα επιτόκια των επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων που έχουν ως βάση τα επιτόκια αυτά. 


Laiki Happy Home
Oι πιστούχοι των στεγαστικών δανείων εξαρχής κυμαινόμενου επιτοκίου έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ιδιαίτερα χαμηλή δόση μέχρι και τα 3 πρώτα χρόνια με καταβολή μόνο τόκων. Εναλλακτικά, το Laiki Happy Home παρέχει τη δυνατότητα αρχικής περιόδου χάριτος έως και 2 έτη.
Για την ευκολία των πιστούχων σε μία περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων εξόδων όπως είναι η αγορά κατοικίας παρέχεται επίσης η δυνατότητα επιπλέον χορήγησης δανείου κάθε χρήσης έως 20.000 ευρώ χωρίς δαπάνες εξέτασης αιτήματος και με σταθερό επιτόκιο 7,5% (πλέον εισφ. 0,6%) ή/και πιστωτικής κάρτας Popular Card Visa Classic, Electron ή Gold, με προνομιακό επιτόκιο 9% (πλέον εισφ. 0,6%) για το πρώτο έτος και δωρεάν συνδρομή για πάντα.
Το προϊόν προσφέρεται με ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο από 3,85% (ΕΚΤ+1,35%) πλέον εισφ. 0,12%, ή ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο από 3,25% πλέον εισφ. 0,12%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα μετατροπής του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό χωρίς έξοδα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου ως επιβράβευση καλών πληρωμών.
Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων Laiki Happy Home ανέρχεται στα 30 έτη, ενώ το ελάχιστο ποσό χορήγησης στα 30.000 ευρώ.

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site