Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2010-τεύχος 366                              

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Στο χορό των αλλαγών που προκαλεί το νέο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών χορεύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι του κλάδου μεταφορών και logistics.


Με βάση το νέο νομοσχέδιο σε τρία χρόνια η τιμή της άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσης θα έχει μηδενιστεί ενώ όλοι οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες θα πρέπει να συστήσουν εταιρείες. Επιπλέον θα μπορεί όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει μία καινούργια μεταφορική εταιρεία. Πάντως η αναστάτωση και οι αντιδράσεις που προκάλεσε η ψήφιση του νομοσχεδίου κατάφεραν ένα ακόμη πλήγμα στον κλάδο ο οποίος ήδη έγλυφε τις πληγές του από την αρνητική περσινή χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η δραστηριότητα σημείωσε πτώση της τάξης του 12%-15%. Και όλα αυτά σε έναν τομέα της οικονομίας που μέχρι το 2008 είχε ανοδική πορεία καθώς τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αποκόμιζαν σταδιακά τα οφέλη από την εκχώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat, η οικονομική κρίση είχε αρνητικές συνέπειες στη διεθνή και εγχώρια εμπορευματική κίνηση. Συγκεκριμένα, η πτώση του όγκου των εμπορευματικών ροών που εισάγονται διαμορφώνεται σε 35% έναντι ενώ η υποχώρηση του διακινηθέντος όγκου στον τομέα της εσωτερικής μεταφοράς εκτιμάται σε 40%.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω ο κλάδος υπέστη κάμψη το 2009 της τάξης του 12%-15%. Ωστόσο η μείωση αυτή δεν συναντάται σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, καθώς αρκετές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, εκχωρούν τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε 3PL providers μεγάλου μεγέθους.ΙΟΒΕ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
 
Αμεση ανάγκη αναθεώρησης του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου των οδικών μεταφορών και προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και στην Κοινοτική νομοθεσία προκρίνει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα “ η κλειστή αγορά φορτηγών ΔΧ, προβλήματα και προοπτικές”.
Η αγορά των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται -κατά τη μελέτη του ΙΟΒΕ- από ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις συγκρινόμενη με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου διαμορφώθηκε σταδιακά η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα υπό τις προϋποθέσεις που έθετε η Κοινοτική Οδηγία, δηλαδή την αξιοπιστία της οικονομικής επιφάνειας, της επαγγελματικής επάρκειας και της καλής φήμης. Κάθε χώρα έχει διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο εξετάζει το προδιαγεγραμμένο σύστημα προϋποθέσεων και στο βαθμό, που αυτές ικανοποιούνται, δίδεται η άδεια του οδικού μεταφορέα.
Οι χώρες της ΕΕ ακολουθούν πλέον σε γενικές γραμμές την Οδηγία 96/26/ΕΚ. Ωστόσο σε κάθε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, υιοθετήθηκε διαφορετική διαδικασία προσαρμογής η οποία διήρκεσε σε όλες τις χώρες σταδιακά έως δέκα χρόνια.
Ορισμένες χώρες (Βρετανία, Γερμανία) ζητούν κατά το στάδιο έκδοσης της νέας άδειας αναλυτικό business plan, όπου αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, παρουσιάζεται η οικονομική της επιφάνεια, τα κεφάλαια κίνησης, κ.λπ. Επίσης, απαιτείται η εξασφάλιση πρόσβασης σε ειδικές υποδομές (κέντρα λειτουργίας στη Βρετανία), συμβόλαια συντήρησης για τα οχήματα, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματική κατάρτιση, που πρέπει να αποδεικνύεται με τίτλους.


ΤΟ  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Ελλάδα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έκδοσης αδειών είχε ως αποτέλεσμα μία σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων, που συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση πεπαλαιωμένων οχημάτων στην κυκλοφορία και τη σημαντική διείσδυση των μεταχειρισμένων οχημάτων στο σύνολο της αγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η μέση ηλικία του στόλου βαρέων φορτηγών ανέβηκε κατά τη δεκαετία 1980-90, με αποτέλεσμα από 11,5 έτη να βρεθεί στα 16,5 έτη στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. Αυτή η αρνητική εξέλιξη συνεχίστηκε και στη δεκαετία του ΄90 φτάνοντας τα 17,1 έτη το 2000. Στο τέλος του 2005, η μέση ηλικία του στόλου ήταν 17,9 έτη. Ποσοστό 40,4% του στόλου αποτελείται από οχήματα ηλικίας άνω των 20 ετών.
Σε σχετικό πίνακα που αναφέρεται στην ηλικιακή κατανομή των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, το έτος 2005 προκύπτει ότι από τον ελληνικό στόλο 9.973 φορτηγά έχουν ηλικία από 0-5 έτη, 53.891 φορτηγά έχουν ηλικία από 6-10 έτη, 36.028 φορτηγά έχουν ηλικία 11-15 έτη, 41.381 οχήματα έχουν ηλικία από 16-20 έτη και 95.942 οχήματα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών.
Η σύγκριση της μέσης ηλικίας των φορτηγών στην Ελλάδα με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 επιβεβαιώνει την πολύ κακή επίδοση της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, αφού οι επόμενες χώρες -Βέλγιο και Πορτογαλία- παρουσιάζουν μέσους όρους 11,2 έτη, δηλαδή καλύτερους κατά 6,7 έτη.
Από τον συγκριτικό πίνακα, που αναφέρεται στην ηλικιακή κατανομή των φορτηγών αυτοκινήτων στην ΕΕ και την Ελλάδα, προκύπτει ότι ο μέσος όρος για την Ελλάδα είναι 17,9 έτη, για το Βέλγιο 11,2 έτη, για τη Δανία 7,4 έτη, για τη Βρετανία 6,7 έτη, για την Πορτογαλία 11,2 και για τη Φινλανδία 11,5 έτη.


ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ο κλάδος των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι ο κυριότερος για τις εμπορευματικές μεταφορές. Την τελευταία δεκαετία η συμβολή του ανέρχεται στην εκτέλεση του 98% του συνολικού υπεραστικού μεταφορικού έργου. Επιπλέον εκτιμάται, ότι, μέσω του κλάδου αυτού, πραγματοποιείται το 46,3% της αξίας των εξαγωγών και το 42,9% της αξίας των εισαγωγών.
Επίσης, ενώ η αγορά έχει διευρυνθεί σημαντικά - παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση την περίοδο 1990-2000, 5,7% έναντι 3,8% στο σύνολο της ΕΕ των 15 - το μερίδιο των Ελλήνων μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές υποχωρεί σταδιακά από 84,4% σε 78,8%.
«Η απελευθέρωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και την εξάπλωση της τάσης για ταχείες και ευέλικτες μεταφορές, αλλάζουν το σκηνικό των μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ «για να μπορέσουν οι ελληνικές οδικές μεταφορές να παραμείνουν ανταγωνιστικές, θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με βασικό μέτρο την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών για την είσοδο στο επάγγελμα του μεταφορέα».
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η σταδιακή και πλήρης απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών οδηγεί σε :


• σημαντική υποχώρηση των κομίστρων (1,5%-2,5% ετησίως)


• υποχώρηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,2 έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.


• ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο (1%-2% ετησίως).


• ενίσχυση της απασχόλησης (2% έως 4% ετησίως).


• Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας (1,5% έως 2,5% ετησίως)


• βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών


• εισαγωγή καινοτομιών και έμφαση στη νέα τεχνολογία


• υποχώρηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων (2,5% - 4,5% ετησίως)


• υποχώρηση της μέσης ηλικίας του στόλου


• βελτίωση της οδικής ασφάλειας


• μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων


• σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας του εγχώριου κλάδου των μεταφορών


• -υποχώρηση του κοινωνικού κόστους λόγω της κατάργησης των εμποδίων εισόδου και της επακόλουθης εξάλειψης της άτυπης υπεραξίας που είχε διαμορφωθεί για τις άδειες (έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος ελέγχου της αγοράς ανέρχεται σε 0,5% του ΑΕΠ), και τέλος,


• -το όφελος για την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού, εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ.


Ο ΚΛΑΔΟΣ 3PL
Οι εταιρείες 3PL λειτουργούν σε μια αγορά διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης όσο και ποιότητας υπηρεσιών, όπου καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία αποτελεί η ικανότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.
Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα -αν και έχει ενισχυθεί σημαντικά- εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σαφώς μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν πελάτες του κλάδου (ποσοστό που διαμορφώνεται σε 50%-70% στην ΕΕ).
Στον τομέα των επενδύσεων, οι εταιρείες της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια τόσο για την επέκταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων, όσο και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα ευφυών μεταφορών, ρομποτικά συστήματα αποθήκης κ.ά.
Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται για περιοχές που βρίσκονται πλησίον των κεντρικών οδικών αξόνων (Αττική Οδός και Εθνική Οδός). Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για αναπτύξεις ακινήτων στο Θριάσιο Πεδίο (αν και τα διαθέσιμα οικόπεδα είναι λίγα), τα Οινόφυτα, τα Σπάτα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προτιμώνται η Σίνδος και το Καλοχώρι.
Ωστόσο η προσφορά κατάλληλων χώρων διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα έναντι της ζήτησης ενώ τα περισσότερα ακίνητα που διατίθενται για εκμετάλλευση είναι κατά κανόνα παλαιά και χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο κατακερματισμό αρκετών εκτάσεων, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τα οποία ωστόσο θεωρούνται πλέον σταθερά.
Πάντως, οι αποδόσεις των βιομηχανικών ακινήτων παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, κυμαινόμενες περίπου στο 7,5%-8,5%.


THIRD-PARTY LOGISTICS
Με τον όρο Third-Party Logistics αναφέρεται η ανάληψη, από εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών logistics, για λογαριασμό βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων και σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση, της διεκπεραίωσης του συνδυασμού τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω υπηρεσίες logistics:
* οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς (απλής ή συνδυασμένης) / μεταφόρτωση
* αποθήκευση
* παραγγελιοληψία και εκτέλεση παραγγελιών
* διαχείριση αποθεμάτων
* συσκευασία, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση
* άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παροχή πρόσβασης σε προηγμένα πληροφορικά συστήματα, είσπραξη αξίας τιμολογίων, τελική προσαρμογή προϊόντων, κ.λπ.
Εκτιμήσεις πανευρωπαϊκών μελετών (MarketLine Inc), φέρουν το ποσοστό της αγοράς υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα που καλύπτεται από εξειδικευμένες εταιρείες (παρόχους υπηρεσιών 3rd Party Logistics), μόλις στο 11%. Όπως έχει αποδείξει η εμπειρία όμως, το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης του κλάδου δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης θελήσει να μπει στον κλάδο αυτό.
Οι πιθανότητες και η στρατηγική επιτυχίας, διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics (3PL), τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες πρόκειται να επικεντρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση, τους υφιστάμενους και δυνητικούς ανταγωνιστές της, την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει, κ.λπ.
Η αποτίμηση της δυνατότητας επιτυχίας μιας επιχείρησης που είτε πρωτο-εισέρχεται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3PL είτε αναρωτιέται όσον αφορά την επέκταση των υπηρεσιών της, μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο μέσα από την τεκμηριωμένη και πρακτική ανάλυση μίας μελέτης σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή, θα σταθμίσει όλους τους παραπάνω παράγοντες και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα ή όχι της συγκεκριμένης επιχείρησης να προχωρήσει στον κλάδο των 3PL και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει.


ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Σε μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 370 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:
- Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου 13%, σε 1,64 δισ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων βελτίωσαν τις πωλήσεις του 2007, ενώ η μέση μεταβολή 08/07 διαμορφώθηκε σε 7,1%.
- Ωστόσο, παρά τη σταθερότητα του μικτού περιθωρίου στο 20%, τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 5,6% σε 108,13 εκατ. ευρώ λόγω της σημαντικής ανόδου των εξόδων διάθεσης. Επιπλέον, τα ΚΠΦ του κλάδου, υποδιπλασιάστηκαν σε 29,49 εκατ. ευρώ με την αντίστοιχη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,5%.
- Η υποχώρηση της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας συνοδεύτηκε από κάμψη των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 5,8% και 1,7% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2008 βελτιώθηκε σε 1,9 προς 1, από 2,6 προς 1 το 2007, λόγω της συγκρατημένης ανόδου των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε 7%, με τις αιτίες της κάμψης να εντοπίζονται στη βελτίωση της κεφαλαιακής μόχλευσης και στην υποχώρηση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών μεταφορών. Στα αρχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών υπάρχουν δηλωμένα 3.840.000 αυτοκίνητα, 1.131.000 φορτηγά, 28 χιλιάδες ταξί, 3.100 λεωφορεία και 969.000 δίκυκλα όλων των τύπων. Από αυτά το 40% των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση ενώ στα φορτηγά το ποσοστό ανεβαίνει στο 95%.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την Icap η εξεταζόμενη αγορά τροφοδοτείται κυρίως από τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου για μεταφορά εγγράφων και δεμάτων, γεγονός που καθιστά τις ιδιωτικές εταιρείες τη σημαντικότερη κατηγορία πελατών για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα κατηγοριών επιχειρήσεων που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μπορούν να αναφερθούν οι θυγατρικές ομίλων εταιρειών, οι αντιπροσωπείες και τα υποκαταστήματα ξένων εταιρειών, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων συμφερόντων οι οποίες διατηρούν γραφεία στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους είναι στο εξωτερικό (λ.χ. ναυτιλιακά γραφεία), διαφημιστικές εταιρείες και γενικότερα επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μεγάλο όγκο εγγράφων μεταξύ της έδρας και των υποκαταστημάτων τους σε όλη τη χώρα.
Μικρότερη συμμετοχή στην αγορά των ταχυμεταφορών έχει ο δημόσιος τομέας, αν και οι συγκεκριμένοι φορείς (υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις) χρησιμοποιούν τις εξεταζόμενες υπηρεσίες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν.
Όσον αφορά τους ιδιώτες, η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών χαρακτηρίζεται από παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου σαν περιστασιακή, καθώς αυτοί χρησιμοποιούν τις ταχυμεταφορές σε ιδιαίτερα έκτακτες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια άνοδο παρουσιάζει ο όγκος των αποστολών από επιχειρήσεις προς ιδιώτες, λόγω κυρίως της σταδιακής διάδοσης στη χώρα μας των αγορών από απόσταση (internet, «τηλεαγορές», κατάλογοι).


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών και διαθέτουν γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανέρχονται σε 337. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθός τους, την υποδομή και  τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι διεθνείς εταιρείες (συνήθως πρόκειται για θυγατρικές ή υποκαταστήματα πολυεθνικών), οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως αποστολές εξωτερικού. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εθνικοί ταχυμεταφορείς που διατηρούν δίκτυα υποκαταστημάτων ή / και αντιπροσώπων τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια, εστιάζονται δε σε αποστολές εσωτερικού. Τέλος, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και οι επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας (αφορούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στη χώρα μας), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριμένων αγορών του εσωτερικού, όπως είναι κάποιο αστικό κέντρο ή ένας νομός.
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου, είναι η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ εταιρειών με σκοπό την «αλληλοκάλυψη» τυχόν «κενών» που υπάρχουν στα δίκτυά τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εκτός Ελλάδας καλύπτει τις συγκεκριμένες αποστολές της συνεργαζόμενης εταιρείας, ταυτόχρονα δε η τελευταία την καλύπτει σε περιοχές της χώρας μας που δεν έχει παρουσία.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ο κλάδος των υπηρεσιών διαμεταφοράς, εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται επιχειρήσεις οι οποίες επιμελούνται της οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκάστοτε μεταφορικού έργου, χωρίς να έχουν απαραίτητα την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων. Σημειώνεται ότι, το αντικείμενο των διαμεταφορικών εταιρειών συνίσταται στο συντονισμό της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί το συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων. Αναλαμβάνουν επομένως την ευθύνη της εξεύρεσης του μεταφορέα, ο οποίος μπορεί να είναι κάποια μεταφορική επιχείρηση με φορτηγά οχήματα, κάποια αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία, σιδηροδρομικός οργανισμός κ.λπ., ανάλογα με τη φύση και το προορισμό των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εταιρειών, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος. Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη ορισμένων κατηγοριών αγοραστών και προμηθευτών εντείνει ακόμα περισσότερο των ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων εταιρειών του κλάδου, συμπιέζοντας τα κέρδη τους, καθώς πολλές φορές δεν μπορούν να μετακυλήσουν στους πελάτες την αύξηση των τιμών που τους επιβάλλουν οι προμηθευτές.Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΕ
ΤΟ Ν/Σ ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  «Το νομοσχέδιο «αφελληνισμού» των ΜμΕ μεταφορικών επιχειρήσεων και του «αφανισμού» των ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ, που ψηφίστηκε επί της αρχής, δυστυχώς δεν διασφαλίζει ένα ομαλό πέρασμα στην νέα εποχή των οδικών μεταφορών».
Aυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Β Κορκίδης σχετικά με την επί της αρχής ψήφιση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών. Όπως είπε: «Η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία αγνόησε προκλητικά τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων και των Επιμελητηρίων.
Το Υπουργείο Υποδομών «τράβηξε χειρόφρενο» στο Διάλογο με τους φορείς της αγοράς που πληρώνουν τις συνέπειες των διαφορών μεταξύ Κυβέρνησης και ιδιοκτητών φορτηγών.
Η ΕΣΕΕ, με επιστολές της και δημόσιες παρεμβάσεις της, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στα αρμόδια Υπουργεία από τις 25/8/2010, ότι το πρόβλημα δεν είχε λυθεί και ότι σύντομα θα κληθούμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το θέμα έληξε, διαπιστώνουμε σήμερα ότι βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
Όλοι, πλέον, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το καθεστώς επιστράτευσης και επίταξης δεν εμπόδισε την κλιμάκωση των μπλόκων και των κινητοποιήσεων, δημιουργώντας «έμφραγμα» στο εμπόριο.
Το Σχ/ν μπορεί να ψηφιστεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, όμως οι ευθύνες δεν παραγράφονται και μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ούτε ειλικρινής διάλογος διεξήχθη από την αρχή, ούτε τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα σήμερα κανείς να μην έχει εμπιστοσύνη σε κανένα».


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ACS S.A.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η αγορά ταχυμεταφορών χωρίζεται σε δύο τομείς, την αγορά των διεθνών εταιρειών που ελέγχουν το 1/3 της αγοράς και έχουν ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εξωτερικού και τις Ελληνικές εταιρείες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς και ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εσωτερικού. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ταχυμεταφορών εσωτερικού, κυρίως σε σχέση με τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ταχυμεταφορών έχει παρουσιάσει κάμψη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Η ανάπτυξη των πωλήσεων εξ’ αποστάσεως και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν οδηγήσει τα τελευταία έτη σε σημαντική ανάπτυξη της διακίνησης δεμάτων εμπορευμάτων που αποστέλλονται κυρίως σε ιδιώτες με παράδοση στο σπίτι B2C, αλλά και αποστολών προς επιχειρήσεις Β2Β. Η διακίνηση των ανωτέρω εμπορευμάτων – δεμάτων, λόγω της αξίας τους αλλά και της απελευθέρωσης της αγοράς, γίνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών, καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ταχυδρομείου ή των λοιπών μεταφορικών υπηρεσιών, τα οποία είναι:
o Άμεση παράδοση των εμπορευμάτων την επόμενη ημέρα, με τα αντίστοιχα εμπορικά οφέλη.
o Παρακολούθηση (Track & Trace των αποστολών) και καλύτερη πληροφόρηση των πελατών.
o Δυνατότητα είσπραξης αντιτίμου (αντικαταβολής) με την παράδοση.
o Δυνατότητα Ασφάλισης των αποστολών υψηλής αξίας.


Έτσι τα τελευταία έτη η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορά τη διακίνηση δεμάτων αναπτύσσεται με κύριο μοχλό τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, ενισχυόμενο και από την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του internet στην Ελληνική αγορά και την κοινωνία.


ΣΤΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το μέλλον της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όσον αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είναι στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αφορούν παραδόσεις αποστολών σε ιδιώτες/σπίτια, λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα με την ανωτέρω ανάπτυξη αναμένεται να προκύψουν και περισσότερες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών logistics και ταχυμεταφορών, αφού αποτελούν συνεχόμενα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις υπηρεσίες ταχυδρομείου εκτιμώ ανάπτυξη κυρίως του διαφημιστικού ταχυδρομείου, αλλά και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς εταιρείες και μεγάλους οργανισμούς. 
Η ACS Courier, εταιρεία του Ομίλου Info-Quest, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και έχει αναδειχτεί στην ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), εξυπηρετώντας τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και μεταφοράς εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η ACS διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρείες ταχυμεταφορών, καθώς προχωρά συστηματικά σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία, αλλά και τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 


H ACS ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 29 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
 Εγκαταστάσεις 30.000 m2.
 Δίκτυο 350 καταστημάτων (300 στην Ελλάδα, 50 σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία).
 Επιτυχημένη διακίνηση 15.500.000 αποστολών ετησίως.
 Εξυπηρέτηση 15.000 προορισμών εντός Ελλάδος (όλη η Ελλάδα).
 1.600 μεταφορικά μέσα ΦΔΧ, ΦΙΧ, Δίκυκλα.
 3.000 εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό.
 10 Κέντρα διαλογής και διαμεταφόρτωσης σε όλη την Ελλάδα.
 Καθημερινή Διασύνδεση καταστημάτων με 70 συνδυασμένους (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς) Άξονες μεταφοράς.
 Αποκλειστικές πτήσεις Cargo προς κύριους νησιωτικούς προορισμούς.
 Αυτόματα συστήματα διαλογής και ζύγισης αποστολών.
 Σύγχρονες Μηχανογραφικές Υποδομές:
• Online Track & Τrace Αποστολών.
• Αυτόματη Απόδοση Αντικαταβολών και ηλεκτρονική ενημέρωση.
• Αυτόματη διασύνδεση πελατών, μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αποστολών ‘ACS Connect’.
• Online Real-time Διασύνδεση καταστημάτων, Online Τιμολόγηση υπηρεσιών στο κατάστημα, Online υπηρεσίες εισπράξεων στα καταστήματα (εξόφληση λογαριασμών, αγορά εισιτηρίων κλπ).
• Χαρτογράφηση περιοχών – πελατών / Fleet Μanagement – GPS.
 Άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση:
• CS μεγάλων εταιρικών πελατών (Key Accounts) και ιδιωτών πελατών
• CRM  /  Τηλ. εξυπηρέτηση 24x7
• Εξυπηρέτηση περισσότερων από 100.000 τηλεφωνικών συναλλαγών μηνιαίως.


Για το 2011 προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων της ACS εντός Ελλάδος. Παράλληλα συνεχίζεται η αναβάθμιση των υποδομών, ενώ σχεδιάζονται επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με βασικούς άξονες την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς.


ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MOBILE TECHNOLOGYΗ οικονομική κρίση που διανύουμε ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθολογική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Η διεθνής πρακτική αποδεικνύει περίτρανα ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στον ευρύτερο τομέα των logistics αποτελεί μονόδρομο στην επιτακτική ανάγκη της εποχής για συγκράτηση των δαπανών, ενώ ταυτόχρονα καθιστά εφικτή την πολυπόθητη αύξηση της παραγωγικότητας.
Η εταιρεία μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην αγορά εξοπλισμού που προορίζεται για επιχειρησιακές διαδικασίες ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι: τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, αποθήκη, παραγγελιοληψία, λιανική κ.ά. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν προιόντα των μεγαλύτερων διεθνών κατασκευαστικών οίκων. Η τεχνογνωσία μας επιβεβαιώνεται από τους πολυάριθμους τίτλους πιστοποίησής μας, γεγονός που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε τεχνική βλάβη άμεσα και αποτελεσματικά από τα γραφεία μας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα στους πελάτες μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αποτελούμε το μοναδικό Intermec Platinum Partner και το μοναδικό Διεθνές Επισκευαστικό Κέντρο της Intermec στη χώρα μας.
Το γεγονός ότι πανελλαδικά υποστηρίζουμε τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (+4000), τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε αποθήκες (+240) και τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα Proof of Delivery (+1700), καταρχάς μας ωθεί να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχουμε στους πελάτες μας. Παράλληλα, ενθαρρύνει την έρευνά μας για την ανεύρεση νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών με μετρήσιμα αποτελέσματα και βραχύχρονη απόσβεση. 
Ειδικότερα όσων αφορά στις διαδικασίες παραλαβής-παράδοσης που υλοποιούνται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, έχουμε στο ενεργητικό μας τα δύο μεγαλύτερα έργα Proof of delivery που έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί στη χώρα. Ήδη από το 2005 έχουμε αναλάβει έργο της τάξεως των 500 περίπου τερματικών για τις Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. και παράλληλα, υποστηρίζουμε αντίστοιχο έργο για λογαριασμό της ACS Courier από το 2009, αλλά σε αυτή την περίπτωση με εξοπλισμό που ξεπερνά τα 1100 τερματικά. Το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν οι παραπάνω εταιρείες αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση της κατάλληλης λύσης και η μετέπειτα υποστήριξή της από τον κατάλληλο πάροχο εξασφαλίζουν την ανάπτυξη στον κλάδο των ταχυμεταφορών (και όχι μόνο).
 
   


 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


 


Στο χορό των αλλαγών που προκαλεί το νέο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών χορεύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι του κλάδου μεταφορών και logistics.


 


Με βάση το νέο νομοσχέδιο σε τρία χρόνια η τιμή της άδειας φορτηγού δημόσιας χρήσης θα έχει μηδενιστεί ενώ όλοι οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες θα πρέπει να συστήσουν εταιρείες. Επιπλέον θα μπορεί όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει μία καινούργια μεταφορική εταιρεία. Πάντως η αναστάτωση και οι αντιδράσεις που προκάλεσε η ψήφιση του νομοσχεδίου κατάφεραν ένα ακόμη πλήγμα στον κλάδο ο οποίος ήδη έγλυφε τις πληγές του από την αρνητική περσινή χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας η δραστηριότητα σημείωσε πτώση της τάξης του 12%-15%. Και όλα αυτά σε έναν τομέα της οικονομίας που μέχρι το 2008 είχε ανοδική πορεία καθώς τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αποκόμιζαν σταδιακά τα οφέλη από την εκχώρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Hellastat, η οικονομική κρίση είχε αρνητικές συνέπειες στη διεθνή και εγχώρια εμπορευματική κίνηση. Συγκεκριμένα, η πτώση του όγκου των εμπορευματικών ροών που εισάγονται διαμορφώνεται σε 35% έναντι ενώ η υποχώρηση του διακινηθέντος όγκου στον τομέα της εσωτερικής μεταφοράς εκτιμάται σε 40%.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω ο κλάδος υπέστη κάμψη το 2009 της τάξης του 12%-15%. Ωστόσο η μείωση αυτή δεν συναντάται σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, καθώς αρκετές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, εκχωρούν τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε 3PL providers μεγάλου μεγέθους.ΙΟΒΕ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
 
Αμεση ανάγκη αναθεώρησης του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου των οδικών μεταφορών και προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και στην Κοινοτική νομοθεσία προκρίνει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα “ η κλειστή αγορά φορτηγών ΔΧ, προβλήματα και προοπτικές”.
Η αγορά των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται -κατά τη μελέτη του ΙΟΒΕ- από ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις συγκρινόμενη με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου διαμορφώθηκε σταδιακά η ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα υπό τις προϋποθέσεις που έθετε η Κοινοτική Οδηγία, δηλαδή την αξιοπιστία της οικονομικής επιφάνειας, της επαγγελματικής επάρκειας και της καλής φήμης. Κάθε χώρα έχει διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο, με βάση το οποίο εξετάζει το προδιαγεγραμμένο σύστημα προϋποθέσεων και στο βαθμό, που αυτές ικανοποιούνται, δίδεται η άδεια του οδικού μεταφορέα.
Οι χώρες της ΕΕ ακολουθούν πλέον σε γενικές γραμμές την Οδηγία 96/26/ΕΚ. Ωστόσο σε κάθε χώρα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, υιοθετήθηκε διαφορετική διαδικασία προσαρμογής η οποία διήρκεσε σε όλες τις χώρες σταδιακά έως δέκα χρόνια.
Ορισμένες χώρες (Βρετανία, Γερμανία) ζητούν κατά το στάδιο έκδοσης της νέας άδειας αναλυτικό business plan, όπου αποδεικνύεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, παρουσιάζεται η οικονομική της επιφάνεια, τα κεφάλαια κίνησης, κ.λπ. Επίσης, απαιτείται η εξασφάλιση πρόσβασης σε ειδικές υποδομές (κέντρα λειτουργίας στη Βρετανία), συμβόλαια συντήρησης για τα οχήματα, ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματική κατάρτιση, που πρέπει να αποδεικνύεται με τίτλους.


ΤΟ  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Ελλάδα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έκδοσης αδειών είχε ως αποτέλεσμα μία σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων, που συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση πεπαλαιωμένων οχημάτων στην κυκλοφορία και τη σημαντική διείσδυση των μεταχειρισμένων οχημάτων στο σύνολο της αγοράς.
Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η μέση ηλικία του στόλου βαρέων φορτηγών ανέβηκε κατά τη δεκαετία 1980-90, με αποτέλεσμα από 11,5 έτη να βρεθεί στα 16,5 έτη στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου. Αυτή η αρνητική εξέλιξη συνεχίστηκε και στη δεκαετία του ΄90 φτάνοντας τα 17,1 έτη το 2000. Στο τέλος του 2005, η μέση ηλικία του στόλου ήταν 17,9 έτη. Ποσοστό 40,4% του στόλου αποτελείται από οχήματα ηλικίας άνω των 20 ετών.
Σε σχετικό πίνακα που αναφέρεται στην ηλικιακή κατανομή των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα, το έτος 2005 προκύπτει ότι από τον ελληνικό στόλο 9.973 φορτηγά έχουν ηλικία από 0-5 έτη, 53.891 φορτηγά έχουν ηλικία από 6-10 έτη, 36.028 φορτηγά έχουν ηλικία 11-15 έτη, 41.381 οχήματα έχουν ηλικία από 16-20 έτη και 95.942 οχήματα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών.
Η σύγκριση της μέσης ηλικίας των φορτηγών στην Ελλάδα με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 επιβεβαιώνει την πολύ κακή επίδοση της Ελλάδας στον συγκεκριμένο τομέα, αφού οι επόμενες χώρες -Βέλγιο και Πορτογαλία- παρουσιάζουν μέσους όρους 11,2 έτη, δηλαδή καλύτερους κατά 6,7 έτη.
Από τον συγκριτικό πίνακα, που αναφέρεται στην ηλικιακή κατανομή των φορτηγών αυτοκινήτων στην ΕΕ και την Ελλάδα, προκύπτει ότι ο μέσος όρος για την Ελλάδα είναι 17,9 έτη, για το Βέλγιο 11,2 έτη, για τη Δανία 7,4 έτη, για τη Βρετανία 6,7 έτη, για την Πορτογαλία 11,2 και για τη Φινλανδία 11,5 έτη.


ΟΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ο κλάδος των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα είναι ο κυριότερος για τις εμπορευματικές μεταφορές. Την τελευταία δεκαετία η συμβολή του ανέρχεται στην εκτέλεση του 98% του συνολικού υπεραστικού μεταφορικού έργου. Επιπλέον εκτιμάται, ότι, μέσω του κλάδου αυτού, πραγματοποιείται το 46,3% της αξίας των εξαγωγών και το 42,9% της αξίας των εισαγωγών.
Επίσης, ενώ η αγορά έχει διευρυνθεί σημαντικά - παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση την περίοδο 1990-2000, 5,7% έναντι 3,8% στο σύνολο της ΕΕ των 15 - το μερίδιο των Ελλήνων μεταφορέων στις εθνικές μεταφορές υποχωρεί σταδιακά από 84,4% σε 78,8%.
«Η απελευθέρωση της αγοράς των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στις χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και την εξάπλωση της τάσης για ταχείες και ευέλικτες μεταφορές, αλλάζουν το σκηνικό των μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», σημειώνεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ «για να μπορέσουν οι ελληνικές οδικές μεταφορές να παραμείνουν ανταγωνιστικές, θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με βασικό μέτρο την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών για την είσοδο στο επάγγελμα του μεταφορέα».
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ η σταδιακή και πλήρης απελευθέρωση της αγοράς των μεταφορών οδηγεί σε :


• σημαντική υποχώρηση των κομίστρων (1,5%-2,5% ετησίως)


• υποχώρηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,2 έως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.


• ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο (1%-2% ετησίως).


• ενίσχυση της απασχόλησης (2% έως 4% ετησίως).


• Σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας (1,5% έως 2,5% ετησίως)


• βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών


• εισαγωγή καινοτομιών και έμφαση στη νέα τεχνολογία


• υποχώρηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων (2,5% - 4,5% ετησίως)


• υποχώρηση της μέσης ηλικίας του στόλου


• βελτίωση της οδικής ασφάλειας


• μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων


• σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας του εγχώριου κλάδου των μεταφορών


• -υποχώρηση του κοινωνικού κόστους λόγω της κατάργησης των εμποδίων εισόδου και της επακόλουθης εξάλειψης της άτυπης υπεραξίας που είχε διαμορφωθεί για τις άδειες (έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος ελέγχου της αγοράς ανέρχεται σε 0,5% του ΑΕΠ), και τέλος,


• -το όφελος για την οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του Μεξικού, εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ.


Ο ΚΛΑΔΟΣ 3PL
Οι εταιρείες 3PL λειτουργούν σε μια αγορά διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, τόσο σε επίπεδο τιμολόγησης όσο και ποιότητας υπηρεσιών, όπου καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία αποτελεί η ικανότητα προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη.
Η διείσδυση του τομέα των 3PL στην Ελλάδα -αν και έχει ενισχυθεί σημαντικά- εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε σαφώς μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς μόλις το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελούν πελάτες του κλάδου (ποσοστό που διαμορφώνεται σε 50%-70% στην ΕΕ).
Στον τομέα των επενδύσεων, οι εταιρείες της αγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν διαθέσει σημαντικά κονδύλια τόσο για την επέκταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων, όσο και για την υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα ευφυών μεταφορών, ρομποτικά συστήματα αποθήκης κ.ά.
Η ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκδηλώνεται για περιοχές που βρίσκονται πλησίον των κεντρικών οδικών αξόνων (Αττική Οδός και Εθνική Οδός). Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για αναπτύξεις ακινήτων στο Θριάσιο Πεδίο (αν και τα διαθέσιμα οικόπεδα είναι λίγα), τα Οινόφυτα, τα Σπάτα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προτιμώνται η Σίνδος και το Καλοχώρι.
Ωστόσο η προσφορά κατάλληλων χώρων διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα έναντι της ζήτησης ενώ τα περισσότερα ακίνητα που διατίθενται για εκμετάλλευση είναι κατά κανόνα παλαιά και χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον έντονο κατακερματισμό αρκετών εκτάσεων, διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τα οποία ωστόσο θεωρούνται πλέον σταθερά.
Πάντως, οι αποδόσεις των βιομηχανικών ακινήτων παραμένουν υψηλότερες συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, κυμαινόμενες περίπου στο 7,5%-8,5%.


THIRD-PARTY LOGISTICS
Με τον όρο Third-Party Logistics αναφέρεται η ανάληψη, από εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών logistics, για λογαριασμό βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων και σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση, της διεκπεραίωσης του συνδυασμού τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω υπηρεσίες logistics:
* οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς (απλής ή συνδυασμένης) / μεταφόρτωση
* αποθήκευση
* παραγγελιοληψία και εκτέλεση παραγγελιών
* διαχείριση αποθεμάτων
* συσκευασία, αποσυσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση
* άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παροχή πρόσβασης σε προηγμένα πληροφορικά συστήματα, είσπραξη αξίας τιμολογίων, τελική προσαρμογή προϊόντων, κ.λπ.
Εκτιμήσεις πανευρωπαϊκών μελετών (MarketLine Inc), φέρουν το ποσοστό της αγοράς υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα που καλύπτεται από εξειδικευμένες εταιρείες (παρόχους υπηρεσιών 3rd Party Logistics), μόλις στο 11%. Όπως έχει αποδείξει η εμπειρία όμως, το σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης του κλάδου δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης θελήσει να μπει στον κλάδο αυτό.
Οι πιθανότητες και η στρατηγική επιτυχίας, διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics (3PL), τις κατηγορίες προϊόντων στις οποίες πρόκειται να επικεντρωθεί η συγκεκριμένη επιχείρηση, τους υφιστάμενους και δυνητικούς ανταγωνιστές της, την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει, κ.λπ.
Η αποτίμηση της δυνατότητας επιτυχίας μιας επιχείρησης που είτε πρωτο-εισέρχεται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3PL είτε αναρωτιέται όσον αφορά την επέκταση των υπηρεσιών της, μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο μέσα από την τεκμηριωμένη και πρακτική ανάλυση μίας μελέτης σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή, θα σταθμίσει όλους τους παραπάνω παράγοντες και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα ή όχι της συγκεκριμένης επιχείρησης να προχωρήσει στον κλάδο των 3PL και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει.


ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Σε μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 370 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:
- Ο κύκλος εργασιών του δείγματος το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου 13%, σε 1,64 δισ. ευρώ. Τα 2/3 των επιχειρήσεων βελτίωσαν τις πωλήσεις του 2007, ενώ η μέση μεταβολή 08/07 διαμορφώθηκε σε 7,1%.
- Ωστόσο, παρά τη σταθερότητα του μικτού περιθωρίου στο 20%, τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 5,6% σε 108,13 εκατ. ευρώ λόγω της σημαντικής ανόδου των εξόδων διάθεσης. Επιπλέον, τα ΚΠΦ του κλάδου, υποδιπλασιάστηκαν σε 29,49 εκατ. ευρώ με την αντίστοιχη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,5%.
- Η υποχώρηση της λειτουργικής και προ φόρων κερδοφορίας συνοδεύτηκε από κάμψη των περιθωρίων ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 5,8% και 1,7% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2008 βελτιώθηκε σε 1,9 προς 1, από 2,6 προς 1 το 2007, λόγω της συγκρατημένης ανόδου των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
- Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων υποχώρησε περαιτέρω για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε 7%, με τις αιτίες της κάμψης να εντοπίζονται στη βελτίωση της κεφαλαιακής μόχλευσης και στην υποχώρηση των περιθωρίων κερδοφορίας.
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών μεταφορών. Στα αρχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών υπάρχουν δηλωμένα 3.840.000 αυτοκίνητα, 1.131.000 φορτηγά, 28 χιλιάδες ταξί, 3.100 λεωφορεία και 969.000 δίκυκλα όλων των τύπων. Από αυτά το 40% των αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση ενώ στα φορτηγά το ποσοστό ανεβαίνει στο 95%.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την Icap η εξεταζόμενη αγορά τροφοδοτείται κυρίως από τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου για μεταφορά εγγράφων και δεμάτων, γεγονός που καθιστά τις ιδιωτικές εταιρείες τη σημαντικότερη κατηγορία πελατών για τις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα κατηγοριών επιχειρήσεων που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μπορούν να αναφερθούν οι θυγατρικές ομίλων εταιρειών, οι αντιπροσωπείες και τα υποκαταστήματα ξένων εταιρειών, επιχειρήσεις ελληνικών ή ξένων συμφερόντων οι οποίες διατηρούν γραφεία στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους είναι στο εξωτερικό (λ.χ. ναυτιλιακά γραφεία), διαφημιστικές εταιρείες και γενικότερα επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν μεγάλο όγκο εγγράφων μεταξύ της έδρας και των υποκαταστημάτων τους σε όλη τη χώρα.
Μικρότερη συμμετοχή στην αγορά των ταχυμεταφορών έχει ο δημόσιος τομέας, αν και οι συγκεκριμένοι φορείς (υπηρεσίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις) χρησιμοποιούν τις εξεταζόμενες υπηρεσίες σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν.
Όσον αφορά τους ιδιώτες, η συγκεκριμένη κατηγορία πελατών χαρακτηρίζεται από παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου σαν περιστασιακή, καθώς αυτοί χρησιμοποιούν τις ταχυμεταφορές σε ιδιαίτερα έκτακτες περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια άνοδο παρουσιάζει ο όγκος των αποστολών από επιχειρήσεις προς ιδιώτες, λόγω κυρίως της σταδιακής διάδοσης στη χώρα μας των αγορών από απόσταση (internet, «τηλεαγορές», κατάλογοι).


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών και διαθέτουν γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανέρχονται σε 337. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαφοροποιούνται ως προς το μέγεθός τους, την υποδομή και  τις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι διεθνείς εταιρείες (συνήθως πρόκειται για θυγατρικές ή υποκαταστήματα πολυεθνικών), οι οποίες πραγματοποιούν κυρίως αποστολές εξωτερικού. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι εθνικοί ταχυμεταφορείς που διατηρούν δίκτυα υποκαταστημάτων ή / και αντιπροσώπων τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια, εστιάζονται δε σε αποστολές εσωτερικού. Τέλος, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και οι επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας (αφορούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στη χώρα μας), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες συγκεκριμένων αγορών του εσωτερικού, όπως είναι κάποιο αστικό κέντρο ή ένας νομός.
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου, είναι η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ εταιρειών με σκοπό την «αλληλοκάλυψη» τυχόν «κενών» που υπάρχουν στα δίκτυά τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εκτός Ελλάδας καλύπτει τις συγκεκριμένες αποστολές της συνεργαζόμενης εταιρείας, ταυτόχρονα δε η τελευταία την καλύπτει σε περιοχές της χώρας μας που δεν έχει παρουσία.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ο κλάδος των υπηρεσιών διαμεταφοράς, εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται επιχειρήσεις οι οποίες επιμελούνται της οργάνωσης και της εκτέλεσης του εκάστοτε μεταφορικού έργου, χωρίς να έχουν απαραίτητα την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση των απαιτούμενων μεταφορικών μέσων. Σημειώνεται ότι, το αντικείμενο των διαμεταφορικών εταιρειών συνίσταται στο συντονισμό της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, το οποίο συχνά απαιτεί το συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων. Αναλαμβάνουν επομένως την ευθύνη της εξεύρεσης του μεταφορέα, ο οποίος μπορεί να είναι κάποια μεταφορική επιχείρηση με φορτηγά οχήματα, κάποια αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία, σιδηροδρομικός οργανισμός κ.λπ., ανάλογα με τη φύση και το προορισμό των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού εταιρειών, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι έντονος. Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη ορισμένων κατηγοριών αγοραστών και προμηθευτών εντείνει ακόμα περισσότερο των ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων εταιρειών του κλάδου, συμπιέζοντας τα κέρδη τους, καθώς πολλές φορές δεν μπορούν να μετακυλήσουν στους πελάτες την αύξηση των τιμών που τους επιβάλλουν οι προμηθευτές.Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΕ
ΤΟ Ν/Σ ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  «Το νομοσχέδιο «αφελληνισμού» των ΜμΕ μεταφορικών επιχειρήσεων και του «αφανισμού» των ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ, που ψηφίστηκε επί της αρχής, δυστυχώς δεν διασφαλίζει ένα ομαλό πέρασμα στην νέα εποχή των οδικών μεταφορών».
Aυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Β Κορκίδης σχετικά με την επί της αρχής ψήφιση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών. Όπως είπε: «Η επεξεργασία του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών ολοκληρώθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία αγνόησε προκλητικά τους εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων και των Επιμελητηρίων.
Το Υπουργείο Υποδομών «τράβηξε χειρόφρενο» στο Διάλογο με τους φορείς της αγοράς που πληρώνουν τις συνέπειες των διαφορών μεταξύ Κυβέρνησης και ιδιοκτητών φορτηγών.
Η ΕΣΕΕ, με επιστολές της και δημόσιες παρεμβάσεις της, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στα αρμόδια Υπουργεία από τις 25/8/2010, ότι το πρόβλημα δεν είχε λυθεί και ότι σύντομα θα κληθούμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το θέμα έληξε, διαπιστώνουμε σήμερα ότι βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.
Όλοι, πλέον, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το καθεστώς επιστράτευσης και επίταξης δεν εμπόδισε την κλιμάκωση των μπλόκων και των κινητοποιήσεων, δημιουργώντας «έμφραγμα» στο εμπόριο.
Το Σχ/ν μπορεί να ψηφιστεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, όμως οι ευθύνες δεν παραγράφονται και μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ούτε ειλικρινής διάλογος διεξήχθη από την αρχή, ούτε τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα σήμερα κανείς να μην έχει εμπιστοσύνη σε κανένα».


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ACS S.A.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η αγορά ταχυμεταφορών χωρίζεται σε δύο τομείς, την αγορά των διεθνών εταιρειών που ελέγχουν το 1/3 της αγοράς και έχουν ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εξωτερικού και τις Ελληνικές εταιρείες που ελέγχουν τα 2/3 της αγοράς και ως κύριο αντικείμενο τις αποστολές εσωτερικού. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ταχυμεταφορών εσωτερικού, κυρίως σε σχέση με τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ταχυμεταφορών έχει παρουσιάσει κάμψη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Η ανάπτυξη των πωλήσεων εξ’ αποστάσεως και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν οδηγήσει τα τελευταία έτη σε σημαντική ανάπτυξη της διακίνησης δεμάτων εμπορευμάτων που αποστέλλονται κυρίως σε ιδιώτες με παράδοση στο σπίτι B2C, αλλά και αποστολών προς επιχειρήσεις Β2Β. Η διακίνηση των ανωτέρω εμπορευμάτων – δεμάτων, λόγω της αξίας τους αλλά και της απελευθέρωσης της αγοράς, γίνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω των εταιρειών ταχυμεταφορών, καθώς προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του ταχυδρομείου ή των λοιπών μεταφορικών υπηρεσιών, τα οποία είναι:
o Άμεση παράδοση των εμπορευμάτων την επόμενη ημέρα, με τα αντίστοιχα εμπορικά οφέλη.
o Παρακολούθηση (Track & Trace των αποστολών) και καλύτερη πληροφόρηση των πελατών.
o Δυνατότητα είσπραξης αντιτίμου (αντικαταβολής) με την παράδοση.
o Δυνατότητα Ασφάλισης των αποστολών υψηλής αξίας.


Έτσι τα τελευταία έτη η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορά τη διακίνηση δεμάτων αναπτύσσεται με κύριο μοχλό τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη, ενισχυόμενο και από την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του internet στην Ελληνική αγορά και την κοινωνία.


ΣΤΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το μέλλον της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, όσον αφορά τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, είναι στην ανάπτυξη υπηρεσιών που αφορούν παραδόσεις αποστολών σε ιδιώτες/σπίτια, λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα με την ανωτέρω ανάπτυξη αναμένεται να προκύψουν και περισσότερες συνέργειες μεταξύ των εταιρειών logistics και ταχυμεταφορών, αφού αποτελούν συνεχόμενα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις υπηρεσίες ταχυδρομείου εκτιμώ ανάπτυξη κυρίως του διαφημιστικού ταχυδρομείου, αλλά και εξειδικευμένων υπηρεσιών προς εταιρείες και μεγάλους οργανισμούς. 
Η ACS Courier, εταιρεία του Ομίλου Info-Quest, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και έχει αναδειχτεί στην ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), εξυπηρετώντας τις καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας και μεταφοράς εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Η ACS διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες εταιρείες ταχυμεταφορών, καθώς προχωρά συστηματικά σε σημαντικές επενδύσεις υποδομών για την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία, αλλά και τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 


H ACS ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 29 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
 Εγκαταστάσεις 30.000 m2.
 Δίκτυο 350 καταστημάτων (300 στην Ελλάδα, 50 σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία).
 Επιτυχημένη διακίνηση 15.500.000 αποστολών ετησίως.
 Εξυπηρέτηση 15.000 προορισμών εντός Ελλάδος (όλη η Ελλάδα).
 1.600 μεταφορικά μέσα ΦΔΧ, ΦΙΧ, Δίκυκλα.
 3.000 εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό.
 10 Κέντρα διαλογής και διαμεταφόρτωσης σε όλη την Ελλάδα.
 Καθημερινή Διασύνδεση καταστημάτων με 70 συνδυασμένους (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς) Άξονες μεταφοράς.
 Αποκλειστικές πτήσεις Cargo προς κύριους νησιωτικούς προορισμούς.
 Αυτόματα συστήματα διαλογής και ζύγισης αποστολών.
 Σύγχρονες Μηχανογραφικές Υποδομές:
• Online Track & Τrace Αποστολών.
• Αυτόματη Απόδοση Αντικαταβολών και ηλεκτρονική ενημέρωση.
• Αυτόματη διασύνδεση πελατών, μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αποστολών ‘ACS Connect’.
• Online Real-time Διασύνδεση καταστημάτων, Online Τιμολόγηση υπηρεσιών στο κατάστημα, Online υπηρεσίες εισπράξεων στα καταστήματα (εξόφληση λογαριασμών, αγορά εισιτηρίων κλπ).
• Χαρτογράφηση περιοχών – πελατών / Fleet Μanagement – GPS.
 Άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση:
• CS μεγάλων εταιρικών πελατών (Key Accounts) και ιδιωτών πελατών
• CRM  /  Τηλ. εξυπηρέτηση 24x7
• Εξυπηρέτηση περισσότερων από 100.000 τηλεφωνικών συναλλαγών μηνιαίως.


Για το 2011 προγραμματίζεται η επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων της ACS εντός Ελλάδος. Παράλληλα συνεχίζεται η αναβάθμιση των υποδομών, ενώ σχεδιάζονται επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με βασικούς άξονες την ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς.


 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MOBILE TECHNOLOGYΗ οικονομική κρίση που διανύουμε ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθολογική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Η διεθνής πρακτική αποδεικνύει περίτρανα ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στον ευρύτερο τομέα των logistics αποτελεί μονόδρομο στην επιτακτική ανάγκη της εποχής για συγκράτηση των δαπανών, ενώ ταυτόχρονα καθιστά εφικτή την πολυπόθητη αύξηση της παραγωγικότητας.
Η εταιρεία μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην αγορά εξοπλισμού που προορίζεται για επιχειρησιακές διαδικασίες ζωτικής σημασίας, όπως είναι οι: τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, αποθήκη, παραγγελιοληψία, λιανική κ.ά. Πιο συγκεκριμένα σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν προιόντα των μεγαλύτερων διεθνών κατασκευαστικών οίκων. Η τεχνογνωσία μας επιβεβαιώνεται από τους πολυάριθμους τίτλους πιστοποίησής μας, γεγονός που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε τεχνική βλάβη άμεσα και αποτελεσματικά από τα γραφεία μας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα στους πελάτες μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αποτελούμε το μοναδικό Intermec Platinum Partner και το μοναδικό Διεθνές Επισκευαστικό Κέντρο της Intermec στη χώρα μας.
Το γεγονός ότι πανελλαδικά υποστηρίζουμε τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (+4000), τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε αποθήκες (+240) και τα περισσότερα εγκατεστημένα συστήματα Proof of Delivery (+1700), καταρχάς μας ωθεί να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που παρέχουμε στους πελάτες μας. Παράλληλα, ενθαρρύνει την έρευνά μας για την ανεύρεση νέων πρωτοποριακών τεχνολογιών με μετρήσιμα αποτελέσματα και βραχύχρονη απόσβεση. 
Ειδικότερα όσων αφορά στις διαδικασίες παραλαβής-παράδοσης που υλοποιούνται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών, έχουμε στο ενεργητικό μας τα δύο μεγαλύτερα έργα Proof of delivery που έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί στη χώρα. Ήδη από το 2005 έχουμε αναλάβει έργο της τάξεως των 500 περίπου τερματικών για τις Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. και παράλληλα, υποστηρίζουμε αντίστοιχο έργο για λογαριασμό της ACS Courier από το 2009, αλλά σε αυτή την περίπτωση με εξοπλισμό που ξεπερνά τα 1100 τερματικά. Το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνουν οι παραπάνω εταιρείες αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση της κατάλληλης λύσης και η μετέπειτα υποστήριξή της από τον κατάλληλο πάροχο εξασφαλίζουν την ανάπτυξη στον κλάδο των ταχυμεταφορών (και όχι μόνο).
 
   


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΧΡΕΩΝΕΙ ΛΑΘΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ARYAM VAZQUEZ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
BANKING MONEY CONFERENCE 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-DEFENSYS 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TEXAS HOLD EM POKER
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
FXCM HELLAS: ONLINE TRADING ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERCATERING
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site