Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2010-τεύχος 366                              

ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ


Κόντρα στην αρνητική συγκυρία της κρίσης και τις δυσοίωνες προβλέψεις της αγοράς ο κλάδος της εταιρικής ομαδικής ασφάλισης εμφανίζει σημάδια αντίστασης στην ύφεση λόγω της βαρύνουσας σημασίας του για το μέλλον των επιχειρήσεων. 


 


Της Ευγενίας Τζώρτζη


Η Εταιρική Ομαδική Ασφάλιση είναι ένας ώριμος θεσμός στην Ελλάδα με προϊστορία σχεδόν 50 ετών, που συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τα αναπτυξιακά πλάνα των επιχειρήσεων. Αποτελώντας έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της ασφαλιστικής βιομηχανίας  τα ασφάλιστρα του αντιπροσωπεύουν πάνω από το 15% των εργασιών του κλάδου ζωής.
Η σημαντική ανάπτυξη του κλάδου που καταγράφεται σταθερά την τελευταία 3ετία, θα περίμενε κανείς να ανακοπεί τον τελευταίο χρόνο με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την πτώση του ρυθμού ανάπτυξης, που οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις σε αναθεώρηση των παροχών τους προς τους εργαζόμενους. Σε αντιδιαστολή με την εικόνα που εμφανίζει το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ο κλάδος εμφανίζει σημάδια αντίστασης σταθεροποιώντας ή ακόμα και ενισχύοντας τις εργασίες του. Ταυτόχρονα οι περιορισμένες ακυρώσεις συμβολαίων που σημειώνονται δεν φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει τη δυναμική του κλάδου που συνεχίζει να είναι ανοδική.
Τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δείχνουν ότι παρά το κλίμα συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων που επικρατεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων κινήθηκε ανοδικά το πρώτο τρίμηνο του 2010, καταγράφοντας άνοδο εργασιών της τάξης του 30%.  Τα συνολικά ασφάλιστρα του κλάδου των προγραμμάτων ζωής και υγείας ενισχύθηκαν οριακά και ανήλθαν στα 99,3 εκατ. ευρώ έναντι 96,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά ασφάλιστρα του κλάδου των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ενισχύθηκαν κατά 29,3% και ανήλθαν στα 97,7 εκατ. ευρώ.
Η ερμηνεία συνδέεται με το σαφή ανταποδοτικό χαρακτήρα που έχουν τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία με βάση όλες τις σχετικές έρευνες αξιολογούνται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των εργαζομένων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που πλήττεται από την κρίση, προχωρά σε πάγωμα ή ακόμα και σε μειώσεις μισθών, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας και ζωής αποτελούν ισχυρό ανάχωμα στο κλίμα περικοπών. Η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους εκδηλώνεται κυρίως στο κόστος των προγραμμάτων υγείας, τα οποία βαρύνονται ήδη από τον καλπάζοντα ιατρικό πληθωρισμό, αλλά και τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η επιβολή ΦΠΑ στις νοσοκομειακές υπηρεσίες, ενώ μικρή φαίνεται να είναι η επίπτωση στα συνταξιοδοτικά ομαδικά προγράμματα.
Οι επικεφαλής των δύο leader της αγοράς, της Alico και της Εθνικής Ασφαλιστικής, που φαίνεται να μοιράζονται την αγορά των συνταξιοδοτικών ομαδικών προγραμμάτων και την αγορά των ομαδικών προγραμμάτων ζωής και υγείας αντίστοιχα, αλλά και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων εταιρειών, όπως η Interamerican, η Allianz, η Axa Ασφαλιστική, η Generali , η Ευρωπαϊκή Πίστη και η International Life σημειώνουν ότι η τάση ενίσχυσης της ομαδικής ασφάλισης ενισχύεται από τις εξελίξεις στον τομέα της κρατικής ασφάλισης που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα κυρίως των συνταξιοδοτικών ομαδικών προγραμμάτων, που φέρονται να είναι και αυτά που μελλοντικά θα αποτελέσουν και την ατμομηχανή για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.
Αν και το μερίδιο των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων υπολείπεται αυτών των ομαδικών προγραμμάτων ζωής και υγείας, οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου θα ευνοηθεί από τις αλλαγές στα κρατικά συστήματα ασφάλισης, που προκρίνουν τη συμπληρωματικότητα των ιδιωτικών προγραμμάτων ασφάλισης. 
Το χαμηλό κόστος που χαρακτηρίζει τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σε συνδυασμό με το πλέγμα φορολογικών κινήτρων που έχουν θεσπιστεί από την πολιτεία, συνηγορεί υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης της αγοράς μέσα και από την ανάγκη εναλλακτικών μορφών αποταμίευσης.


Φορολογικά / Οικονομικά κίνητρα  Ομαδικής Ασφάλισης
1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ : Απαλλαγή φόρου μέχρι 1.500 € ανά Εργαζόμενο
ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ : Μείωση φόρου μέχρι το 20% της σχετικής δαπάνης, με ανώτατο αναγνωριζόμενο ποσό € 1.200 – άγαμος και € 2.400 – οικογένεια


2. ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ : Καμία φορολογική επιβάρυνση
ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΩΗΣ : Φόρος Δωρεάς 10% ή Κληρονομιάς κατά την κλίμακα
ΣΥΝΤΑΞ.ΠΑΡΟΧΕΣ : Καμία φορολογική επιβάρυνση


Προς το  παρόν στην αγορά κυριαρχούν τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας που καλύπτουν τον εργαζόμενο ή ακόμα και την οικογένειά του από το ενδεχόμενο ατυχήματος ή απώλειας ζωής, εξασφαλίζοντας μια σταθερή πηγή εισοδήματος στην περίπτωση ενός ανεπιθύμητου γεγονότος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕπΕΙΑ, η αγορά των ομαδικών προγραμμάτων ζωής και υγείας ανήλθε το 2009 σε 366 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 6.888 επιχειρήσεις και 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους, ενώ η αγορά των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ανήλθε στα 270 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 739 επιχειρήσεις και 119,4 χιλιάδες εργαζόμενους. Ο αριθμός ωστόσο των 3,4 εκατομμυρίων ατόμων που εμφανίζονται ότι καλύπτονται από ομαδικά προγράμματα υγείας και ζωής, περιλαμβάνει και τους δανειολήπτες που οι τράπεζες ασφαλίζουν μέσω ομαδικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η πραγματική corporate αγορά, να περιορίζεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών σε 1,5 εκατομμύριο περίπου ασφαλισμένους, πλέον των 119 χιλιάδων που είναι οι ασφαλισμένοι μέσω ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Με βάση τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία (2009) τα μεγέθη της αγοράς ομαδικών ζωής στην Ελλάδα έχουν ως εξής :
α) Ομαδικά Ζωής & Υγείας
• Ασφάλιστρα   : 370 εκατ. ευρώ
• Ασφαλισμένες Εταιρίες : 5.600
• Ασφαλισμένοι Εργαζόμενοι  : 1,500,000


β) Ομαδικά Συνταξιοδοτικά
• Ασφάλιστρα   : 280 εκατ. ευρώ
• Κεφάλαια υπό διαχείριση : 1,1 δις ευρώ
• Ασφαλισμένες Εταιρίες : 800
• Ασφαλισμένοι Εργαζόμενοι  : 120,000


Το κόστος για τις επιχειρήσεις ή τους εργαζόμενους σε περίπτωση που συμμετέχουν στην κάλυψή του, ξεκινά από το 1% του ονομαστικού τους μισθού για τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας και φθάνει έως και 10% στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών ομαδικών προγραμμάτων. Το εύρος των καλύψεων είναι συνάρτηση των εισφορών, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα με γενναιόδωρες παροχές ζωής και υγείας , θεωρείται ότι προϋποθέτει ένα μηνιαίο κόστος της τάξης του 3% έως 5%, το οποίο προσαυξάνεται ανάλογα με τον αν περιλαμβάνει καλύψεις για σύνταξη.
ALICO
 «Ο επιχειρηματικός κόσμος σε συνεννόηση με το προσωπικό στις επιχειρήσεις που έχουν συνάψει παρόμοια συμβόλαια, αναγνωρίζει την ανταποδοτικότητα των σχετικών προγραμμάτων και η τάση είναι η προσπάθεια διακράτησής τους και όχι η ακύρωση» επισημαίνει ο επικεφαλής του κλάδου στην Alico Aig Life, κ. Γ. Βλασσόπουλος.  «Αν και η οικονομική ύφεση δεν επιτρέπει εύκολα την πρόσκτηση νέων εργασιών, η πλειοψηφία των εταιρειών επιλέγει τη διατήρηση των ομαδικών προγραμμάτων και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και την ενίσχυσή τους, ενώ η ασφαλιστική βιομηχανία συμβάλλει στη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις ειδικά στο σκέλος της υγείας μέσα από ειδικές συμφωνίες με τα νοσοκομεία». «Η αγορά» σύμφωνα με τον κ.Βλασσόπουλο, «θα γνωρίσει μια μεταβατική φάση, αλλά είναι επίσης ευθύνη των επιχειρήσεων να διακρίνουν τους επιχειρηματικούς κλάδους που θα αντέξουν στην κρίση και να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή διαδικασία στο μέλλον, επικοινωνώντας τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων και συμβάλλοντας στην εμπέδωση ασφαλιστικής συνείδησης.
Μια αποκλειστική μονάδα της ALICO AIG Life σε παγκόσμιο επίπεδο, το Group Management Division (GMD), επεξεργάζεται και υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, την δική τους ομαδική ασφάλιση, παρέχοντας την δυνατότητα ελέγχου του κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία, ανάλυση αποζημιώσεων, χρηματοοικονομικές μελέτες, ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες, αναλογιστικές μελέτες, οικονομικές εκθέσεις, και σύγχρονα εργαλεία για την εκπαίδευση και την υποστήριξη της επικοινωνίας των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης.
Το μερίδιο αγοράς της Alico στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας διαμορφώνεται σήμερα στο 30%, ενώ στο 41% ανέρχεται το μερίδιο αγοράς της στις ομαδικές συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Ο αριθμός των ασφαλισμένων εταιρειών υπερβαίνει τις 1.250, ενώ οι ασφαλισμένοι σε ομαδικά ασφαλιστήρια προγράμματα ξεπερνούν τις 440.000». Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 600 εκατ. ευρώ και κατά την τριετία 2007-2009, η εταιρεία αποζημίωσε 460.000 περιπτώσεις του κλάδου ομαδικών ζωής και υγείας, καταβάλλοντας 90 εκατ. ευρώ, ενώ στον κλάδο των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, η εταιρεία αποζημίωσε 11.850 περιπτώσεις καταβάλλοντας εφάπαξ ποσά ύψους 207,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία καταβάλλει κάθε μήνα συντάξεις σε περίπου 1.200 συνταξιούχους και  το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε συνταξιούχους την τελευταία τριετία προσεγγίζει το ποσόν των 38 εκατ. ευρώ».
Εθνική Ασφαλιστική
Από την πλευρά της Εθνικής Ασφαλιστικής ο Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής κ. Τάσος Πάτερης υπογραμμίζει ότι δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης, όλες οι εταιρίες που προσφέρουν ομαδικά συμβόλαια στους εργαζόμενούς τους, προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους.
Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τις επιχειρήσεις προκειμένου να μην θίξουν τις παροχές προς τους εργαζόμενους, αλλά αυτό δεν καθίσταται δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την ύφεση. Η κρίση που διανύουμε έχει επηρεάσει και την δομή των ομαδικών ασφαλιστηρίων λόγω της περιορισμένης δυνατότητας των επιχειρήσεων για αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων υγείας, κυρίως μέσω της εισαγωγής στα προγράμματα μεγαλύτερων ποσών απαλλαγής ή / και αυξημένων ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες για την νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, προκειμένου να ελεγθεί το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των ασφαλίστρων υγείας και να καταστούν βιώσιμα. Επίσης γίνεται προσπάθεια μέσω της παροχής κινήτρων, όπως η απ’ ευθείας πληρωμή, η μη παρακράτηση απαλλαγών, το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής, να στραφούν οι ασφαλισμένοι σε συνεργαζόμενα με τις ασφαλιστικές εταιρίες νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, τα οποία παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.
Η δραστηριότητα του Κλάδου Ομαδικών Ασφαλίσεων της Εθνικής συμβαδίζει χρονικά με την ανάπτυξη των ασφαλίσεων προσώπων στην Ελλάδα. Μάλιστα το πρώτο ομαδικό συμβόλαιο του κλάδου χρονολογείται από το 1954. Η σύγχρονη  τεχνολογία πάνω στην οποία οργανώθηκε, απ’ την αρχή της λειτουργίας του, το μέγεθος της Εθνικής Ασφαλιστικής, η καλή της φήμη στην αγορά και η μεγάλη συναλλακτική της σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας, έδωσαν τη δυνατότητα στον κλάδο για αξιόλογη ανάπτυξη. Σήμερα πρωτοστατεί στον κλάδο ομαδικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα με σύγχρονα και ανταγωνιστικά προϊόντα και το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει το προσωπικό των μεγαλύτερων ομίλων στη χώρα μας οι οποίοι έχουν διεθνή παρουσία και συνεργάζονται μαζί μας επί σειρά ετών. Μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις τόσο στο χώρο της βαριάς βιομηχανίας (π.χ. εταιρείες επεξεργασίας μεταλλευμάτων) όσο και στο χώρο της ευρείας λιανικής καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων, φαρμακευτικές εταιρίες, τεχνικές εταιρίες, συνεταιρισμοί και σύλλογοι).
Η παραγωγή του 2009 ανήλθε στα 310 εκατ. ευρώ περίπου από τα οποία τα 88,5 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν προγράμματα εταιρικής ομαδικής ασφάλισης, ενώ στα 143 εκατ. ευρώ ανήλθε η παραγωγή του bankassurance και στα 78 εκατ. ευρώ η παραγωγή των προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης αποταμιευτικού χαρακτήρα (Deposit Administration Fund – DAF).
Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους μέσω της Εθνικής, είναι κυρίως προγράμματα ασφάλισης ζωής, ατυχημάτων, απώλειας εισοδήματος, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, παροχής επιδομάτων μητρότητας / χειρουργικών επεμβάσεων, κάλυψης ταξιδιωτικής βοήθειας καθώς και αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία και η δυνατότητα που έχουμε να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας στις δυνατότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η τάση σήμερα είναι η ευρύτερη και σε αποκλειστικό επίπεδο συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς και διαγνωστικών εργαστηρίων και δικτύου ιατρών. Έτσι οι νέες παροχές εστιάζονται στην ανθρωποκεντρική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση με στόχο την γρήγορη και άμεση αντιμετώπιση περιστατικών και την οικονομία κλίμακας. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται από την εταιρεία συνεργασίες και με οφθαλμολογικά και οδοντιατρικά κέντρα. Έτσι στο μέλλον οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν ένα δίκτυο προστασίας για ό,τι  τους συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο ήδη έχουμε συμβληθεί με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά εργαστήρια της Ελλάδας. Η εταιρεία εξετάζει σχέδια προς την κατεύθυνση της παροχής καλύψεων «πρόνοιας» σύμφωνα με τις τάσεις που αναπτύσσονται διεθνώς.


INTERAMERICAN
 «Η παροχή ομαδικής ασφάλισης στους εργαζομένους αποτελεί πλέον θεσμό, όχι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για κάθε σύγχρονη επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, που αξιολογεί τους ανθρώπους της ως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο τους » επισημαίνει ο κ. Βαγγέλης Θωμόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business της Interamerican εκτιμώντας ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις θα γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια. H προσφορά ενός προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης από μια επιχείρηση στο προσωπικό της λειτουργεί υπέρ της εσωτερικής συνοχής της, της απόδοσης των εργαζομένων της, της προσέλκυσης ικανών στελεχών από την αγορά ως στοιχείο ανταμοιβής, της προστασίας του εργασιακού ρυθμού και της επιχείρησης από απώλεια εργατοωρών για αποθεραπεία σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Παράλληλα, η προσφορά δεν επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές, είναι μετατρέψιμη ανάλογα με την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς δεν ενσωματώνεται στο μισθό, ενώ φοροαπαλλάσσεται ανά εργαζόμενο ετησίως μέχρι 1.500 ευρώ (Ν. 3296/14-12-2004).
Παρά την κρίση, σημειώνει ο επικεφαλής της Interamerican η τάση των επιχειρήσεων που έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ομαδικών καλύψεων είναι να καταφεύγουν στην τροποποίηση και όχι στην κατάργηση της ομαδικής ασφάλισης, προκειμένου να επιτύχουν ένα συγκυριακό περιορισμό του κόστους και να αποφύγουν την αρνητική φόρτιση του εργασιακού κλίματος.
Οι πιο πρόσφατες έρευνες (Great Place to Work - Institute Hellas και ALBA) καταδεικνύουν την προτίμηση των επιχειρήσεων στην παροχή ασφάλισης για υγεία και σύνταξη στους εργαζομένους τους. Το πλήθος της προς ασφάλιση ομάδας, το φύλο, η ηλικία, το επαγγελματικό αντικείμενο κάθε ασφαλιζομένου, τα όρια των προτεινομένων καλύψεων, η πρόβλεψη χρήσης του συμβολαίου, ο ιατρικός πληθωρισμός για τις καλύψεις υγείας, αποτελούν παραμέτρους για τον προσδιορισμό του κόστους ενός ομαδικού προγράμματος Ζωής και Υγείας, που στην ασφαλιστική αγορά κυμαίνεται μεταξύ 40 - 50 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Μέσα σε αυτό το τοπίο της αγοράς, η Interamerican παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η εταιρεία, με στόχο τη βιωσιμότητα και διάρκεια των συνεργασιών που συνάπτει, παρέχει μια σειρά ποιοτικών και καινοτόμων προγραμμάτων, ακολουθώντας μια ορθολογική τιμολογιακή πολιτική και επιδιώκοντας αμοιβαίως επωφελή σχέση με επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Σήμερα, η Interamerican αποτελεί συνεργάτη πρώτης επιλογής στις Ομαδικές Ασφαλίσεις για μια πλειάδα επιχειρήσεων. Το 2009 εντάχθηκαν στο πελατολόγιο της εταιρείας 75 νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις. Από αυτές το 68% έχουν συμβληθεί για καλύψεις ζωής και υγείας, το 15% για συνταξιοδοτικά προγράμματα και το 17% για κάλυψη ατυχημάτων. Το σύνολο των κυρίως ασφαλισμένων έχει ξεπεράσει τους 85 χιλιάδες, ενώ τα καλυπτόμενα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζονται σε 13 χιλιάδες.
Η Interamerican πέτυχε στις ομαδικές ασφαλίσεις το 2009 σημαντική αύξηση νέας παραγωγής ασφαλίστρων έναντι το 2008 (72%), υπερβαίνοντας κατά 49% τον στόχο του επιχειρησιακού πλάνου της περασμένης χρονιάς. Το ίδιο χρονικό διάστημα αποζημίωσε 53.124 περιπτώσεις με το συνολικό ποσόν των 22,62 εκατ. Ευρώ.
Η μητρική EUREKO έχει μεταγγίσει ουσιαστική τεχνογνωσία στην εταιρεία, την οποία η Γενική Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων & Corporate Business αξιοποιεί στο έπακρο για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο ανέπτυξε το πρόγραμμα e-Customer το οποίο παρέχει άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σε επίπεδο Συμβαλλομένου (HR Department) όλων των βασικών σημείων διαχείρισης και λειτουργίας του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις ισχύουσες παροχές του προγράμματος, τα στοιχεία των ασφαλισμένων, τις αποζημιώσεις με ανάλυση και σε βάθος χρόνου για κάθε ασφαλισμένο, τις ροές πληρωμής ασφαλίστρων. Πέρα από τα παραδοσιακά ομαδικά, η
Η Interamerican διαθέτει στην αγορά τα πρωτοποριακά προγράμματα:
• MEDISYSTEM, Group Fit & Group Active
• Micro Group protection
• Micro Group Pension
• Credit Insurance


ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Πίστης, η Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων,  κ. Χαρά Λαμπροπούλου  σημειώνει ότι παρά το γεγονός ότι τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτελούν σημαντικό  χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού τοπίου, η αναγνωρισιμότητα των προγραμμάτων ως χαμηλού κόστους αποτελεσματικών επιχειρηματικών εργαλείων έχει αναμφισβήτητα αυξηθεί.
παρά τις προσπάθειες ανάπτυξής των. Ακολουθώντας κατά χαρακτηριστικό τρόπο την υστέρηση του κλάδου ζωής σε σχέση όχι μόνο με τις ηγέτιδες ασφαλιστικά χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία) αλλά και ακόμα και με το σύνολο των χωρών της Ευρώπης των 15, η απουσία σημαντικών φορολογικών κινήτρων προς τις ανώνυμες εταιρίες αλλά και προς τους εργαζομένους σε αυτές δεν βοήθησε στην  αναμενόμενη ανάπτυξη του κλάδου των ομαδικών ασφαλίσεων.
Αν και θα ήταν πρώιμο να εξάγουμε συμπεράσματα βασισμένοι στην εμπειρία των 6 πρώτων μηνών του 2010, θεωρούμε πως μέχρι τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί η αγορά οι επιχειρήσεις θα ζυγίζουν περισσότερο το κόστος της ομαδικής ασφάλισης ως συμπληρωματική παροχή  προς το προσωπικό της επιχείρησης σε βάρος του αναμφισβήτητου οφέλους της ως αναπτυξιακού εργαλείου.
Βραχυπρόθεσμα μπορούμε με ασφάλεια να περιμένουμε μια μικρή επιβράδυνση στην αγορά ομαδικών ασφαλίσεων στη χώρα μας, γεγονός που οφείλεται στην επιδεινούμενη δημοσιονομική κρίση και τη συνακόλουθη προβλεπόμενη μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος και της  αύξησης  της ανεργίας, σε συνδυασμό με την κρίση εμπιστοσύνης που έπληξε το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από τον Σεπτέμβριο του 2009.
Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τη συστολή της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς το 2008, που παρατηρήθηκε ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007. Μεσοπρόθεσμα οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς θα εξαρτηθούν άμεσα από την πορεία της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας στο σύνολό της, οι οποίες αναμένονται στο επόμενο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα θετικές ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη των Ομαδικών Ασφαλίσεων αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Πίστης τα δύο τελευταία έτη και το 2009 αποτέλεσε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες της ελληνικής αγοράς, με εγγεγραμμένα καθαρά ασφάλιστρα 98,6 εκατ. ευρώ των οποίων τα 5,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον Κλάδο των ομαδικών προγραμμάτων, ήτοι  ποσοστό 5,58% επί του συνόλου.
Ο κλάδος ομαδικών της Ευρωπαϊκής Πίστης αποτελείται από μια εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, η οποία μπορεί να παρέχει υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις στις ασφαλιστικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στόχος για τη συνέχεια παραμένει η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων στους ασφαλισμένους υπηρεσιών (κάτι που αποτελεί διαχρονική σταθερά για την Ευρωπαϊκή Πίστη) και η αύξηση του μεριδίου αγοράς  της Εταιρίας με παράλληλη βελτίωση του τεχνικού αποτελέσματος.
Η εταιρεία  διαθέτει τα ακόλουθα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης:
α) Ομαδική Ασφάλιση Ζωής
β) Ομαδική Ασφάλιση Θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα
γ) Ομαδική Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας  
δ) Ομαδική Ασφάλιση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία
ε) Ομαδική Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση καλύψεων εντός και εκτός Νοσοκομείου
στ) Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ορισμένης Παροχής
ζ) Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ορισμένης Εισφοράς
INTERNATIONAL LIFE
Ο κ. Γιώργος Δεδόπουλος από την International Life εκτιμά ότι ο κλάδος των ομαδικών προγραμμάτων θα ακολουθήσει τα προσεχή χρόνια την τάση του κλάδου ζωής εμφανίζοντας σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η κρίση επιβάλλει στις εταιρείες την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών τους, αλλά προς το παρόν παρατηρούμε ότι τα αιτήματα περιορίζονται στη συγκράτηση του κόστους στα ίδια επίπεδα και όχι στην περικοπή δαπανών.
Νομίζουμε ότι οι 4-5 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ομαδικών θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Οι περίοδοι κρίσης απαιτούν ευφυΐα και η ομαδική ασφάλιση αποτελεί προτεραιότητα σ’ αυτό που ονομάζουμε έξυπνο τρόπο αμοιβής προσωπικού. Οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα 20% περίπου του κύκλου εργασιών της International Life καθώς με την ανάπτυξη εργασιών που είχαμε την τελευταία διετία καθώς και την εξαγορά και ενσωμάτωση της Universal Life Ελλάς, εταιρίας με μεγάλη παράδοση και πορεία στις ομαδικές ασφαλίσεις, στοχεύουμε να αποτελούμε ένα από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς αυτής.
Οι παροχές ομαδικής ασφάλισης αποτελούν μια αποτελεσματική επένδυση που βοηθά σημαντικά τις εταιρείες που την επιλέγουν, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν υψηλών δυνατοτήτων και επιδόσεων προσωπικό, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα σε αυτή τη δυσχερή οικονομικά εποχή.
Είτε πρόκειται για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι παροχές αυτές αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησής τους από στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν. Ειδικότερα, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και η ασφάλιση υγείας κατατάσσονται ανάμεσα στις σημαντικότερες παροχές μιας επιχείρησης, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε εργαζομένους και διοικητικά στελέχη (ALBA & Great Place to Work Institute Hellas).
Στην International Life έχουμε σχεδιάσει για τις μικρές επιχειρήσεις δύο ελκυστικά σχέδια το BASIC PLAN και το MEGA PLAN που καλύπτουν το προσωπικό και τον ίδιο τον εργοδότη από το πιο μικρό ατύχημα έως την πιο σοβαρή ασθένεια. Ακόμη, για να καλύψουμε τις ξεχωριστές ανάγκες και δυνατότητες κάθε επιχείρησης, σχεδιάζουμε με τον επιχειρηματία ή τα στελέχη της το δικό της πρόγραμμα MASTER PLAN, επιλέγοντας από ένα ευρύ φάσμα όλων των σύγχρονων καλύψεων, ασφάλεια ζωής, ανικανότητα & ατυχήματα, πρόληψη, νοσηλεία, σοβαρές ασθένειες, συνταξιοδοτικά προγράμματα συνδεδεμένα ή μη με το μισθό, κ.λ.π. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η εμπειρία μας, τα καινοτόμα προϊόντα μας, η άμεση εξυπηρέτησή μας και η επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής κάνουν επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για το ανθρώπινο δυναμικό τους να μας εμπιστευτούν. 


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΧΡΕΩΝΕΙ ΛΑΘΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ARYAM VAZQUEZ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
BANKING MONEY CONFERENCE 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-DEFENSYS 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TEXAS HOLD EM POKER
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
FXCM HELLAS: ONLINE TRADING ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERCATERING
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site