Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!


Οι ελληνικές εταιρίες ανακαλύπτουν μέρα με την ημέρα, ολοένα και περισσότερο τον κλάδο, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδηθούν


Η σταδιακή βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές αποτελεί, μεταξύ άλλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των logistics στην Ελλάδα, ενός τομέα που αν και παρουσιάζει σταθεροποίηση από τις αρχές του 2005 και ευοίωνες προοπτικές, έχει να καλύψει ακόμη μεγάλη απόσταση για να φτάσει τα επίπεδα της Ευρώπης.
Αυτό προκύπτει από έρευνα της Hellastat, στην οποία επισημαίνεται ότι η βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές, οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αλλά και η άνθηση του εξωτερικού εμπορίου που συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την κατανάλωση και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, συνθέτουν το επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε διψήφιους και μάλιστα αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών διακίνησης φορτίων την τελευταία 4ετία.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Hellastat, ο κλάδος έδειξε από τις αρχές του 2005 σημάδια σταθεροποίησης, που συμβαδίζουν με την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης που συντηρούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο αυξανόμενος δανεισμός των νοικοκυριών.
Η αλματώδης ανάπτυξη της αγοράς των υπηρεσιών διακίνησης φορτίων που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 συνδέεται άμεσα με τη διάδοση του θεσμού του outsourcing στην αξιακή αλυσίδα των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στα inbound (πρώτες ύλες) και outbound (έτοιμα προϊόντα) logistics.
Ειδικότερα, η εξοικονόμηση κεφαλαίων και ανθρώπινων πόρων, οι οικονομίες κλίμακας και η βελτιστοποίηση του δικτύου διανομής είναι τα βασικότερα από τα δυνατά σημεία για την ανάθεση της διακίνησης φορτίων σε τρίτους συνεργάτες.
Ο τομέας των logistics παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές και ο αριθμός των δραστηριοποιούμενων παικτών, λόγω αυξημένης ζήτησης για περισσότερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, αυξάνεται συνεχώς, είτε με την επέκταση των δραστηριοτήτων των ήδη υπαρχουσών μεταφορικών εταιριών είτε με την είσοδο νέων εταιριών με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων logistics.
Παρά τη συνεχή είσοδο νέων επιχειρήσεων και τη διάδοση της χρήσης τους, οι υπηρεσίες logistics στην Ελλάδα έχουν να καλύψουν ακόμη μεγάλη απόσταση για να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα επίπεδα που παρατηρούνται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Οι δυσκολίες του κλάδου
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου επικεντρώνονται:
 Στην ανεπάρκεια ακινήτων σε προσιτές τιμές για την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων. Οι διαθέσιμοι χώροι στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης σταδιακά εξαντλούνται.
 Στην ανεπάρκεια των οδικών σιδηροδρομικών και λιμενικών υποδομών. Στους τομείς αυτούς, η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, η κατασκευή του εμπορευματικού κέντρου του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο και η εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Ε.Τ.Επ. για τους λιμένες αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις παρατηρούμενες ελλείψεις.Οικονομικά αποτελέσματα
Η πλειονότητα των εταιριών (166 από τις 172) ήταν κερδοφόρες το 2004. Από αυτές, μόνο οι μισές (81) εμφάνισαν υψηλότερα κέρδη σε σύγκριση με το 2003. Οι 56 υπέστησαν μείωση, ενώ 19 πέρασαν σε κερδοφόρα αποτελέσματα έναντι της ζημιογόνου χρήσης 2003. Στον αντίποδα, από τις 26 ζημιογόνες εταιρίες, οι 15 προέρχονται από κερδοφορία στη χρήση 2003.
Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, με τη συμμετοχή των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στα συνολικά έσοδα να μειώνεται ελαφρά, από 34,8% το 2001 σε 32,8% το 2004, αποτέλεσμα του ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού σε μια αγορά, η αξία της οποίας αυξάνεται συνεχώς, από 850,17 εκατ. ευρώ το 2001 σε 1.258,22 εκατ. ευρώ το 2004, που αντιστοιχεί σε μέση αύξηση της τάξης του 14% ετησίως.
Η μέση μεταβολή της κερδοφορίας ανά εταιρία κατά την περίοδο 04/02 εκτιμάται στο 16,9% ετησίως, με μειωμένο όμως ρυθμό (από 40,23 εκατ. ευρώ το 2002, σε 55,12 εκατ. ευρώ το 2003 και 57 εκατ. ευρώ το 2004), ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους παραμένει σταθερό στο 2,5%. Το 2002 οι 20 μεγαλύτερες εταιρίες πραγματοποίησαν το 52,2% των κερδών του κλάδου, ενώ το 2004 το ποσοστό τους μειώθηκε σε 42,91%.
Οι μικρότερες επιχειρήσεις αύξησαν την κερδοφορία τους κατά 32,1% σε σχέση με το 2003 (3,3 φορές περισσότερο συγκριτικά με τις μεγαλύτερες).
Οι πωλήσεις ανέρχονται σε 1.271,8 εκατ. ευρώ το 2004, με το μέσο ρυθμό αύξησης ανά επιχείρηση να κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός (10,3% ετησίως την περίοδο 2004/2002 και 9,6% συγκριτικά με το 2003), με 126 εταιρίες του κλάδου να εμφανίζουν αύξηση σε σχέση με το 2003.
Οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2003 (16,9%), αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή τους στη συνολική πίτα της αγοράς.
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (3,82), λόγω του αυξημένου ποσοστού των απαιτήσεων στο ενεργητικό των εταιριών του κλάδου (50,9%, δηλ. 423,4 εκατ. ευρώ το 2004).
Ωστόσο, ο εμπορικός κύκλος στον κλάδο βρίσκεται κατά μέσο όρο σε απόλυτη ισορροπία τα τελευταία 2 χρόνια, διαρκώντας μόλις 1 ημέρα.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις επί των ιδίων κεφαλαίων τους (27,85 το 2004), κυρίως λόγω της υψηλής δανειακής επιβάρυνσης που διαμορφώνεται στο 80% περίπου κατά μέσο όρο.3rd Party Logistics
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της εγχώριας αγοράς υπηρεσιών Logistics προς τρίτους (3rd Party Logistics ή 3PL), η οποία παρουσίασε διαχρονική αύξηση με μέσο ετήσιο ρυθμό 24,5% για την περίοδο 1998-2004 σύμφωνα με μελέτη της ICAP. Τα τελευταία χρόνια η αγορά ενισχύθηκε σημαντικά και από τις ανάγκες της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, γεγονός που επέδρασε θετικά και στην πραγματοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις του κλάδου σε χώρους, νέες τεχνολογίες κλπ.
Ο όρος logistics αφορά τα στάδια που προηγούνται και ακολουθούν της παραγωγής ενός προϊόντος, μέχρι το σημείο της τελικής κατανάλωσής του. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως η αποθήκευση πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων σε λειτουργικούς χώρους, η οργάνωση και ο έλεγχος των αποθεμάτων, η επικόλληση ετικετών, η συσκευασία, η προετοιμασία και δρομολόγηση των παραγγελιών και η διανομή μέχρι τον τελικό πελάτη.
Στον κλάδο διακρίνονται τρεις ομάδες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics: 1) αυτές που ενοικιάζουν αποθηκευτικούς χώρους (real estate logistics providers), 2) αυτές που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων τρίτων χωρίς άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (public warehousing providers) και 3) αυτές που παρέχουν το πλήρες φάσμα υπηρεσιών ή contract logistics providers. Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων εδρεύουν στην Αττική, οι περισσότερες δε από αυτές έχουν τις βασικές τους εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο και οι υπόλοιπες στην Παιανία, στο Κορωπί, στο διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε περιοχές στα βόρεια του νομού μέχρι τη Βοιωτία (Αχαρνές, Κρυονέρι, Αυλώνα, Οινόφυτα, Οινόη). Αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου - ιδιαίτερα όσες έχουν παρουσία και στον κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς - διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο). Ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διατηρούν συμπληρωματικούς αποθηκευτικούς χώρους στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η αύξηση της αγοράς υπηρεσιών 3PL σε αξία, ήταν της τάξης του 23% το 2003 σε σχέση με το 2002 και περίπου 22% το 2004 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα, είδη σουπερμάρκετ, οικιακός εξοπλισμός, ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ.) κυριαρχούν στις υπηρεσίες 3PL με συνολικό μερίδιο της τάξης του 40%. Σημαντική άνοδο κατά τη διετία 2002-2004 είχε ο τομέας των φαρμάκων, ενώ τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να καταλαμβάνουν μερίδιο 20% στο σύνολο της αγοράς το 2004. Αξιοσημείωτο είναι και το ότι στο διάστημα 2002-2004 το μερίδιο των υπηρεσιών αποθήκευσης χωρίς ψύξη και των υπηρεσιών διανομής παρουσίασε μικρή μείωση, διαμορφούμενο σε 40% και 37% αντίστοιχα. Αυτό έγινε σε όφελος των υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας οι οποίες συνδέονται με την ύπαρξη προηγμένων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών και παρακολούθησης των διακινούμενων εμπορευμάτων (WMS, GPRS κλπ.).
Για τη διετία 2005-2006, παρόλο που προβλέπεται θετική πορεία σε όλους σχεδόν τους τομείς, οι ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, για το 2005 προβλέπεται αύξηση 8%, ενώ για το 2006 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 12% περίπου. Σχετικά με τα υπό διαχείριση εμπορεύματα, ο τομέας των τροφίμων και ειδών σουπερμάρκετ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάπτυξης των υπηρεσιών logistics. Τα φάρμακα και τα καλλυντικά αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω άνοδο τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς και τα ηλεκτρονικά είδη «τεχνολογίας», ενώ σχετικά περιορισμένη αύξηση εκτιμάται ότι θα έχουν οι λευκές οικιακές συσκευές και τα κλιματιστικά. Σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών 3PL για αυτοκίνητα, αυτός επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων.
Όσον αφορά τις επενδύσεις στον κλάδο, ο νέος αναπτυξιακός νόμος (3299/2004) προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων και επιδοτήσεων για τη συνεργασία εταιριών, κοινοπραξιών ή συνεταιρισμών για τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων στις παρυφές των αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα κλπ.).
Ειδικότερα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει ενισχύσεις με στόχο την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης.
Επίσης, με το ΠΔ 79/25.02.2004 περί «καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)», γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε «μεταφορικές και διαμεταφορικές επιχειρήσεις» και συγκεκριμένα σχετικά με τη δυνατότητα αυτών να «παρέχουν και υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων (logistics)».


 


Του Μάκη Αποστόλου


 

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site