Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2010-τεύχος 366                              

JUMBO
ΣΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟΟ κ. Βακάκης υπογράμμισε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο καθώς και την καταλυτική επίδραση που είχε στις πωλήσεις του Σεπτέμβριου η απεργία των φορτηγών, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 ανήλθαν σχεδόν στα περσινά επίπεδαΑπό τον Γιώργο Καλούμενο


Σε hypermarket καταστήματα τα οποία όμως δεν θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά, fashion, και φαγητό έχει στόχο να μετατρέψει τα καταστήματα Jumbo o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Απ. Βακάκης. Αυτό ανέφερε στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, όπου και παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
Ο κ. Βακάκης υπογράμμισε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο καθώς και η καταλυτική επίδραση που είχε στις πωλήσεις του Σεπτέμβριου η απεργία των φορτηγών, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 ανήλθαν σχεδόν στα περσινά επίπεδα. Η διοίκηση εκτιμά για την χρήση 2010/2011 ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων θα είναι 2% ενώ η στρατηγική απόφαση να μην προβεί σε αύξηση των τιμών της λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ σε 23% σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές πιέσεις από την Ασία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το μικτό περιθώριο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. «Σε περίοδο κρίσεων δεν μειώνεις τιμές. Εμείς ακολουθούμε την πολιτική ένταξης των προϊόντων στις υφιστάμενες τιμές και όχι το ανάποδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βακάκης.
Για το ενδεχόμενο κάποιας εξαγοράς στον ελληνικό χώρο ο διευθύνων σύμβουλος της Jumbo τόνισε ότι «Οι εξαγορές γενικά σπάνια είναι επιτυχημένες και στην Ελλάδα ποτέ. Γενικά είμαι «αλλεργικός» στη λέξη εξαγορά». 
Πάντως η διοίκηση της Jumbo εξέφρασε την άποψη ότι η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στον πάτο της κρίσης καθώς από τα μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά μέσω των καταστημάτων της φαίνεται ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο κάποιοι πιστεύουν.


ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΞΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κατά την τρέχουσα χρήση Ιούνιος 2010-Ιούλιος 2011, η εταιρεία προχωρά στο άνοιγμα έξι νέων υπερκαταστημάτων. Το τρίτο κατάστημα στη Βουλγαρία λειτούργησε τον Αύγουστο του 2010 ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τρία καταστήματα στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα ακόμα στη Βουλγαρία
Κατά τη χρήση 2009/2010 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 4,17% στα  487,33εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου καταστημάτων Jumbo καθώς και της εισόδου του νέου καταστήματος στη Βουλγαρία.
Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 54,09%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,66% στα 144,73 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,24% στα 129,73εκατ. ευρώ Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,23% στα € 79,24εκατ. Η σημαντική μείωση των κερδών μετά φόρων και έκτακτων εισφορών της εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι  λόγω των περιορισμών που τίθενται από τις προβλέψεις των ΔΠΧΑ τα αποτελέσματα της εταιρείας την κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκαν με τα ποσά  δύο  έκτακτων εισφορών, του νόμου 3808/10-12-2009 και 3845/6-5-2010, το συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε στο ποσό των € 20.731χιλ.
Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος € 0,189 ανά μετοχή.
Στις 30 Ιουνίου 2010 λειτουργούσαν 45 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 19 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 22 στην Ελληνική περιφέρεια, τα 2 στην Κύπρο και 2 στη Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία άνοιξε το δεύτερο κατάστημα στη Βουλγαρία στην πόλη Plovdiv.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΧΡΕΩΝΕΙ ΛΑΘΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ARYAM VAZQUEZ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
BANKING MONEY CONFERENCE 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-DEFENSYS 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TEXAS HOLD EM POKER
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
FXCM HELLAS: ONLINE TRADING ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERCATERING
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site