Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2006                              

Τεύχος 319

Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά


Τι Είναι η Εσωτερική Πληροφόρηση


Εσωτερική πληροφόρηση αποτελεί η πληροφόρηση εκείνη η οποία σχετίζεται με μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρία και δεν έχει δημοσιευθεί ή δεν έχει γίνει με άλλο τρόπο διαθέσιμη στις αγορές και η οποία μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μετοχής της εν λόγω εισηγμένης ή οποιουδήποτε άλλου χρεογράφου της εισηγμένης που διαπραγματεύεται στις αγορές. Η επίδραση στην τιμή της μετοχής μπορεί να είναι τέτοια, ώστε η τιμή της μετοχής είτε να αυξάνεται είτε να μειώνεται. Ορισμένα παραδείγματα εσωτερικής πληροφόρησης είναι τα ακόλουθα:


• συγχωνεύσεις, εξαγορές ή επενδύσεις στο στάδιο της προετοιμασίας,
• μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ενδιάμεσων περιόδων και οικονομικές εκθέσεις,
• εκτιμήσεις κερδοφορίας,
• προβλέψεις για την πορεία της αγοράς.


Ποιοι είναι οι “insiders” (κάτοχοι εσωτερικής πληροφόρησης)
Τα τελευταία χρόνια στα διεθνή χρηματιστήρια υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι κατορθώνουν να “διασφαλίζουν” τις κινήσεις τους κατέχοντας την ουσιαστικότερη δυνατή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα των εισηγμένων εταιριών και να επιτυγχάνουν υψηλές και σύντομες αποδόσεις μέσω του κατάλληλου “timing”. Οι άνθρωποι αυτοί, γνωστοί ως “insiders”, έχουν στη διάθεσή τους την πολύτιμη εσωτερική πληροφόρηση, καθώς συνήθως βρίσκονται στις καίριες θέσεις μιας εταιρίας, με τη μετοχή της οποίας πραγματοποιούν χρηματιστηριακές πράξεις (αγοραπωλησίες).
Βάσει του παραπάνω ορισμού, “Insiders” μπορούν να είναι ενδεικτικά:
α) Οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) των εισηγμένων εταιριών,
β) Τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων,
γ) Οι απλοί υπάλληλοι, οι οποίοι δύναται να κατέχουν καίριες θέσεις μίας δεδομένης επιχείρησης, έως και,
δ) Οι στενοί φίλοι των τριών ανωτέρω ομάδων, οι οποίοι γίνονται κατά καιρούς αποδέκτες διαφόρων πληροφοριών.
Η θέση τους αλλά και η διαρκής, άμεση ή έμμεση, επαφή τους με το “εσωτερικό” μιας συγκεκριμένης εταιρίας, τους δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία των θεμελιωδών της μεγεθών (πωλήσεων και κερδών), πληροφορίες οι οποίες εφόσον χρησιμοποιηθούν για να χαράξουν τις χρηματιστηριακές επιλογές των ίδιων των insiders, καθιστούν τους τελευταίους ικανούς να καρπωθούν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Αυτό συμβαίνει, όχι μόνο διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο οι “insiders” γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζει η ίδια η αγορά και το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της μετοχής, αλλά και διότι επιπλέον αυτοί είναι εκείνοι που το ξέρουν πρώτοι από όλους.
Ένα απλό αλλά πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης, πιθανόν να διευκρινίσει ακόμη περισσότερο την εικόνα: Ο υπάλληλος μιας επιχείρησης ο οποίος απασχολείται στο τμήμα παραγωγής, διαπιστώνει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, μία ιδιαίτερα μεγάλη – σε σύγκριση με τις άλλες φορές – κινητικότητα στις παραγγελίες προς την επιχείρηση. Ο υπάλληλος αυτός με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στο συγκεκριμένο πόστο, αντιλαμβάνεται με ευκολία ότι κάτι έχει αλλάξει στους ρυθμούς παραγωγής και ότι αυτό θα είναι και η αιτία σημαντικών αυξήσεων στις πωλήσεις και στα κέρδη της εταιρίας. Εν τω μεταξύ την εποχή εκείνη, τα νέα και οι φήμες στην αγορά “μιλούν” για συγκρατημένη αύξηση κερδών και “ρίχνουν” σημαντικά την τιμή της μετοχής της εταιρίας. Ο υπάλληλος αυτός όμως, γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα, αγοράζει εγκαίρως - πριν από τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων – μετοχές της εταιρίας του σε ιδιαίτερα φθηνή τιμή. Όταν τελικά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται και ανεβαίνει η τιμή της μετοχής, ο υπάλληλος αυτός πουλάει τις δικές του μετοχές σε πολύ υψηλές τιμές και κατά αυτόν τον τρόπο καρπώνεται σημαντικά κέρδη.
Οι “insiders” κατά τη δεκαετία του 1980 βρέθηκαν στη μεγαλύτερη ακμή τους στις κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α. Την εποχή εκείνη η εσωτερική πληροφόρηση και η παράνομη, τις πιο πολλές φορές, εκμετάλλευσή της για την αποκόμιση κερδών στο χρηματιστήριο αποτελούσε ένα κοινό μυστικό. Όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η αναπόφευκτη έκρηξη μεγάλων σκανδάλων εσωτερικής πληροφόρησης, ενεργοποίησαν διαφόρους μηχανισμούς προστασίας του συστήματος από τέτοιου είδους κρούσματα.


Τι τελικά σημαίνουν οι κινήσεις των κατόχων εσωτερικής πληροφόρησης
Το θεμελιώδες ερώτημα που θα πρέπει ενδεχομένως να απαντηθεί, δεν είναι άλλο από το εάν οι κινήσεις των “insiders” στο χρηματιστήριο (η αγορά ή η πώληση μετοχών των “εταιριών τους”) πρέπει να αποτελούν αληθινό σημάδι για τη μετέπειτα πορεία μιας μετοχής και να ακολουθούνται παράλληλα και από τους επενδυτές. Δηλαδή, εάν ένας “insider” πουλήσει τις μετοχές μίας εταιρίας (στην οποία πιθανόν να είναι ιδιοκτήτης, να εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος ή να αποτελεί μέλος του Δ.Σ. της), αυτό για τον επενδυτή πρέπει να σημαίνει ότι πράγματι η μελλοντική πορεία της δεδομένης μετοχής θα είναι τέτοια (αρνητική στη συγκεκριμένη περίπτωση), ώστε να δικαιολογεί την παράλληλη κίνηση πώλησης και να τον παρακινεί να κάνει το ίδιο; [Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια, απαιτείται ένα ικανότατο σύστημα πληροφοριών που να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία για τις κινήσεις των “insiders”. Στις Η.Π.Α. αυτό το σύστημα υπάρχει και παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση που αναφέρεται στους “insiders” όπως πότε και ποιες μετοχές αγοράζουν ή πωλούν.] Παλαιότερη σχετική έρευνα πάνω στη δραστηριότητα των αμερικανών insiders, αποδείκνυε σε μεγάλο βαθμό ότι η απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα πιθανόν να είναι καταφατική. Αν ισχύει αυτό, τότε το γεγονός ότι σε κάποια χρονική στιγμή οι insiders πωλούν μετοχές ίσως να σημαίνει κάτι σημαντικό: ένα πιθανό μελλοντικό πτωτικό “γύρισμα” της αγοράς για τις αντίστοιχες μετοχές, καθώς σε μία οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά με υψηλό βαθμό γνωστοποίησης στοιχείων, οι επενδυτές θα “πρέπει” (ή αναμένεται τουλάχιστον) να ενεργήσουν κατά τον ίδιο τρόπο.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στις ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές υπάρχει σχετικός νόμος, ο οποίος επιβάλει τη δημοσίευση ειδικών reports για τις χρηματιστηριακές κινήσεις των προέδρων και των μελών Δ.Σ., καθώς και των 1ου βαθμού συγγενών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση από τα παραπάνω πρόσωπα, καταστάσεων που γνωρίζουν μόνον αυτά, καθώς με την παρουσία του ανωτέρω νόμου καθίστανται περισσότερο εκτεθειμένα σε ενδεχόμενη παραβίασή του. Αναμφισβήτητα, η ωφελιμότητα από την ύπαρξη τέτοιων νόμων είναι μεγάλη για το ευρύ επενδυτικό κοινό – το προφυλάσσει σε αρχική φάση από πολλές ανεπιθύμητες “περιπέτειες” – ώστε η καθιέρωση τέτοιου είδους ασφαλιστικών δικλείδων, θα πρέπει να αποσπά σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των ιθυνόντων κάθε χρηματιστηριακής αγοράς που “στερείται” παρόμοιας νομικής “διευθέτησης” για τη χρησιμοποίηση της εσωτερικής πληροφόρησης.του Nικόλαου Hρ. Γεωργιάδη

  Περιεχόμενα
Editorial: ΞΕΚΙΝΑ Η «ΚΟΙΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» Χ.Α. ΚΑΙ Χ.Α.Κ.
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: των φρονίμων (επενδυτών) τα παιδιά...
Αφιέρωμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Αφιέρωμα: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επενδύσεις: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Φεβρουάριο του 2006
Αφιέρωμα: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΝΟΔΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ...
Αφιέρωμα: ΔΑΝΕΙΑ : Το δανειακό «οπλοστάσιο» των τραπεζών
Αφιέρωμα: LOGISTICS: ΣΥΝΕΧΩΣ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
¶ρθρο: Οι “Insiders” η Σημασία των Κινήσεών τους σε μία Χρηματιστηριακή Αγορά
¶ρθρο: ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 Όροι και προϋποθέσεις του site