Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2010-τεύχος 367                              

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗΡεπορτάζ Λίλιαν Μαργαρίτη


Μπορεί η ελληνική οικονομία να διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της, ωστόσο, οι επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα τους και να αποκομίσουν σημαντικές αποδόσεις.Στελέχη της ελληνικής αγοράς, που μίλησαν στο «ΧΡΗΜΑ», προτείνουν αρκετές εναλλακτικές επενδυτικής στρατηγικής, που μπορούν να καλύψουν τόσο τους συντηρητικούς επενδυτές όσο και αυτούς που προτιμούν τις κινήσεις υψηλού ρίσκου. Το ΧΑ, κατά πολλούς, παραμένει η κλασσική συνταγή για την επίτευξη αξιόλογων
κερδών, αρκεί να έχουν υπομονή και ρευστό και να εκμεταλλεύονται τις ελκυστικές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα, οι αναλυτές προτείνουν τοποθετήσεις στις πολλά υποσχόμενες αναδυόμενες αγορές είτε μέσω Α/Κ είτε με τοποθετήσεις σε μετοχικές αξίες, εταιρικά ομόλογα μικρής διάρκειας, κρατικά ομόλογα διετίας, εταιρίες με υψηλές μερισματικές αποδόσεις, εμπορεύματα, όπως χρυσό κ.α.
Σύμφωνα με τον κ. Άκη Κατσαρό, Διευθυντή Private & Wealth Management, της Proton Bank, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να χαρακτηριστούν από την προσπάθεια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των ιδιωτών, και φυσικά των κρατών σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που μετά την πιστωτική κρίση αντιμετωπίζει τον δανεισμό και τη μόχλευση με περισσότερο σκεπτικισμό και σαφέστατα με λιγότερη διάθεση αύξησης του. Για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές εταιρίες (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν δάνεια ύψους 2,5 τρισ. ευρώ μέχρι
το τέλος του 2013. Το δε αντίστοιχο ποσό για τον αμερικανικό εταιρικό δανεισμό αγγίζει τα 2,5 τρισ. Δολάρια. Είναι προφανές ότι το σημερινό μέγεθος του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τις πραγματικές οικονομίες που το απαρτίζουν, και θα απαιτηθεί η εγρήγορση των αρχών για πολλά τρίμηνα ακόμα.
Στην πραγματικότητα η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ με την ‘διάσωση’ της Ελλάδας, τη δημιουργία του μηχανισμού στήριξης EFSF, και την ένταξη σε αυτόν της Ιρλανδίας, είναι γεγονότα που  αναδεικνύουν την ανάγκη στήριξης των αγορών και την αποφυγή μίας χαοτικής κατάστασης με πιθανές πτωχεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων, ακόμα και κρατών. Εν κατακλείδι λοιπόν, τονίζει ο κ. Κατσαρός, βρισκόμαστε σε μία εποχή που οι αγορές θα περνούν γρήγορα από την φάση της αισιοδοξίας και των προσδοκιών σε αυτή του φόβου και του πανικού
και σίγουρα αυτό δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και ταυτόχρονα προσθέτει και νέα αυξημένα ρίσκα στην υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής ενός χαρτοφυλακίου. Σε ένα κόσμο απομείωσης δανεισμού (deleveraging) με τις ανισορροπίες που δημιουργούνται, το κυρίαρχο μέλημα πρέπει να είναι η προστασία του κεφαλαίου.
Ο σημερινός επενδυτής καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πληθώρα αξιών, (μετοχές, ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις, κτλ.), ενώ ταυτόχρονα, η πραγματική απόδοση μεταβάλλεται ανάλογα με την κερδοφορία ή και την αξιοπιστία της εκάστοτε επένδυσης. Όλες ανεξαιρέτως οι επενδύσεις εμπεριέχουν σε διαφορετικό φυσικό βαθμό, διαφόρους κινδύνους. Η μόνη ουσιαστική προστασία στις διακυμάνσεις του σύγχρονου διεθνούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος είναι η δυνατότητα της διασποράς των επενδύσεων με την τοποθέτηση σε διαφορετικές
κατηγορίες αξιών. Παράλληλα, η μεγάλη ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων, παρέχουν στον εκάστοτε επενδυτή πρόσβαση σε όλο το παγκόσμιο φάσμα επενδυτικών επιλογών, κυρίως δε με την χρήση και τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων και των exchange traded funds (ETFs).ΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT, PROTON BANK


Η απόφαση της κεντρικής τράπεζα των ΗΠΑ να αναλάβει δράση, θέλοντας να αντιμετωπίσει  την αδύναμη ανάπτυξη, την υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων και την υψηλή ανεργία επέδρασε καταλυτικά σε όλες σχεδόν τις αγορές κινητών αξιών, τους τελευταίους δύο μήνες. Η ανακοίνωση της αγοράς μακροπρόθεσμων  αμερικανικών κρατικών ομολόγων ύψους 600 δισ. δολ. έως τα μέσα του 2011, επηρεάζει την αποτίμηση όλων των υπολοίπων κινητών αξιών (asset classes), αναγκάζοντας του επενδυτές στην στροφή προς το ρίσκο για την επίτευξη απόδοσης. Σε αυτή τη
συγκυρία, οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι κάθε χαρτοφυλακίου, συμβάλλοντας στην διασπορά του κινδύνου και την ενίσχυση της απόδοσης.  Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες μετοχές και σε τι ποσοστό. Αυτό εξαρτάται πάντα από το προσωπικό ρίσκο του εκάστοτε επενδυτή.
Οι μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις αποτελούν ελκυστικές τοποθετήσεις ιδιαίτερα σε μία περίοδο που η επενδυτική κοινότητα αναζητά επενδύσεις με αυξημένες αποδόσεις (yield hunt), ενώ ο συνδυασμός των εν λόγω επενδύσεων με ανοδική κίνηση των χρηματιστηριακών αγορών αναμένεται να αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για αυτή την κατηγορία. Επισημαίνεται ότι σε αρκετές γνωστές εταιρίες του εξωτερικού, η σημερινή μερισματική απόδοση είναι σημαντικά μεγαλύτερη των αποδόσεων των εταιρικών ομολογιακών τους εκδόσεων.
Ένα σωστά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δεν θα πρέπει να αγνοεί τις επενδύσεις σε περιοχές που στηρίζουν την παγκόσμια ανάπτυξη, και φυσικά αυτές είναι οι αναδυόμενες αγορές. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις μακροοικονομικές αναλύσεις διεθνών οίκων, η συμβολή των αναδυόμενων αγορών στον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας για τα επόμενα έτη είναι πλέον μεγαλύτερη, από την συμβολή των αναπτυγμένων αγορών. Η πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές μπορεί να γίνει με άμεσο τρόπο (επένδυση σε σχετικά Αμοιβαία
κεφάλαια/ETFs)  ή και με έμμεσο τρόπο (επένδυση σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες με  τουλάχιστον το 30% του ετήσιου τζίρου τους να προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές).
Μία επιπλέον κατηγορία επένδυσης είναι τα εμπορεύματα (commodities) όπου τόσο η συναλλαγματικές διακυμάνσεις ευρώ/δολαρίου, όσο και η παγκόσμια ζήτηση, τα καθιστούν και φέτος ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα επενδυτικά εργαλεία. Ιδιαίτερα τα αγροτικά προϊόντα (σιτάρι , ζάχαρη, κτλ) εμφανίζουν μία μοναδική σχέση προσφοράς-ζήτησης με τον παγκόσμιο πληθυσμό να εμφανίζει ετήσια αύξηση 80 εκ. ετησίως ενώ ταυτόχρονα η ανάπτυξη στις αγορές αναβαθμίζει την διατροφική αλυσίδα άρα και την παγκόσμια ζήτηση. Ταυτόχρονα ο κίνδυνος φυσικών
καταστροφών, όπως πρόσφατα στη Ρωσία, μπορεί επιφέρει σημαντικά πλήγματα στην προσφορά.


Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δυναμικές κινήσεις της FED όσο και το γεγονός ότι στην  Ευρώπη οι μακροοικονομικές εξελίξεις στις περιφερειακές χώρες ενισχύουν την πιθανότητα δημιουργίας μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων ανάπτυξης, η προτίμηση έχει στραφεί προς τα εταιρικά ομόλογα, αποφεύγοντας τα μεγάλης διάρκειας ομόλογα  που είναι ευάλωτα σε μία πιθανή επιστροφή στον φυσιολογικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού, κίνδυνος υπαρκτός, όπως φαίνεται από την κινητικότητα που παρατηρείται στις αγορές εμπορευμάτων.


ΝΙΚΟΣ ΑΚΚΙΖΙΔΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ


Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι μειωμένη, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι υπέρογκο, ενώ το έλλειμμα ακόμα και σε πρωτογενές επίπεδο υψηλό. Το μίγμα αυτό καθιστά περιβάλλον βαθιάς ύφεσης, το οποίο εκτιμάται πως ναι μεν θα εξομαλυνθεί θα απαιτηθεί ωστόσο, αρκετός χρόνος. Το πρωτογενές έλλειμμα είναι δυνατόν να μειωθεί σημαντικά εάν υλοποιηθούν τα μέτρα εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα συμβεί με τον σημαντικό περιορισμό του δημοσίου, κίνηση η οποία θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες του
κράτους, θα ελαττώσει τα φαινόμενα διαφθοράς και θα απελευθερώσει δυνάμεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας.
Για το ελληνικό χρηματιστήριο που είναι ο σηματωρός της οικονομίας μας, θα απαιτηθεί χρόνος για να διαπιστώσουμε αλλαγή της μεσομακροπρόθεσμης τάσης σε ανοδική, από πλευρική που είναι σήμερα. Οι συστάσεις επενδύσεων που αφορούν την ελληνική αγορά περιορίζονται μόνο στις μετοχές του FTSE20 και αφορούν στην οικοδόμηση ενός μεσομακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου.
Ο μεσομακροπρόθεσμος χαρακτήρας επένδυσης στην ελληνική αγορά σε συνάρτηση με την υψηλή αστάθεια στην ελληνική οικονομία δρα περιοριστικά στην διαχείριση του πλούτου των  χαρτοφυλακίων που επενδύουν μόνο στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτείται διαφοροποίηση των επενδύσεων σε πλήθος επενδυτικών προϊόντων που διαπραγματεύονται και στις αγορές του εξωτερικού.
Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων στις αγορές του εξωτερικού που συνίστανται για τοποθετήσεις είτε βραχυπρόθεσμου είτε μεσοπρόθεσμου είτε μακροπρόθεσμου ορίζοντα :
•    Επενδύσεις σε μετοχικές αξίες και σε κλαδικούς δείκτες στα διεθνή χρηματιστήρια μετοχικών αξιών
•    Επενδύσεις στις αγορές ομολόγων του εξωτερικού
•    Επενδύσεις στις αγορές εμπορευμάτων
•    Επενδύσεις στις αγορές συναλλαγματικών ισοτιμιών


Σε ότι αφορά τις επενδύσεις σε μετοχικές αξίες αυτές πρέπει να αφορούν τις αγορές των ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες ναι μεν έχουν το προηγούμενο διάστημα κινηθεί ανοδικά, διατηρούν ωστόσο το θετική τους ορμή. Αυτό συμβαίνει διότι στις ανεπτυγμένες χώρες της δύσης, στην περίοδο της κρίσης των τραπεζών υπήρχε η ποιότητα αλλά και οι δομές για δραστικό περιορισμό του κόστους των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να τις καθιστούν σήμερα κερδοφόρες αλλά και ανταγωνιστικές.
Είναι χαρακτηριστικό πως ο αριθμοδείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά μετοχή [P/E] στις μετοχές του δείκτη  Dow Jones διαμορφώνεται στο 13,61, ενώ για το επόμενο έτος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg γίνεται περισσότερο ελκυστικός και υποχωρεί στο 11,82. Αντίστοιχα για τον δείκτη S&P500 το τρέχον έτος ο δείκτης P/E διαμορφώνεται στο 15,03 και το επόμενο έτος στο 12,44 ενώ και ο δείκτης DAX του γερμανικού χρηματιστηρίου βρίσκεται την περίοδο αυτή στο 14,77 ωστόσο παραμένει πολύ ελκυστικός αφού για το επόμενο έτος διαμορφώνεται στο 10,81. Με άλλα
λόγια στις χώρες της Δύσης εκτιμάτε αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και για το επόμενο έτος.
Οι επενδύσεις στις αγορές των μετοχικών αξιών του εξωτερικού αφορούν εταιρίες που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: έχουν μειώσει σημαντικά τα κόστη τους είναι κερδοφόρες και παράλληλα παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους. Εναλλακτικά των επενδύσεων που αφορούν συγκεκριμένες εταιρίες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι επενδύσεις σε μετοχικές αξίες μπορούν να γίνουν με την αγορά κλαδικών δεικτών των χρηματιστηρίων μέσω των ETFs. Tα ETFs διαπραγματεύονται όπως και οι μετοχές έχοντας όμως μικρότερο
βαθμό κινδύνου εξαιτίας της σύνθεσης τους αφού αποτελούνται από σύνολο διαφορετικών μετοχών.
Σε ένα ορθολογικά δομημένο χαρτοφυλάκιο απαιτείται η επένδυση και στις αγορές ομολόγων. Δεδομένων των υψηλών δημοσιονομικών κινδύνων των κρατών χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, οι τοποθετήσεις σε ομόλογα συστήνουμε στην φάση αυτή να αφορούν τα χρέη χωρών  υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που εμφανίζουν, κατά το δυνατό, μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ως εκ τούτου οι πρώτες επιλογές μας αφορούν στα ομόλογα της Αυστραλίας της Νέας Ζηλανδίας του Καναδά και της Νορβηγίας χώρες που έχουν πολύ υψηλή πιστοληπτική ικανότητα
και παράλληλα εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι επενδύσεις στις χώρες αυτές προτείνω να έχουν διάρκεια από 5 έως 10 έτη. Πιο συντηρητικές επιλογές αφορούν στα ομόλογα της Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων και των ΗΠΑ διότι οι αποδόσεις σε αυτά τα ομόλογα εξαιτίας του χαμηλού κινδύνου των χωρών αυτών είναι μικρές οπότε και η διάρκεια επενδύσεων στα ομόλογα αυτά  συστήνεται  να είναι από 1έως 3 έτη.
Για να υπάρξει δυναμική κερδοσκοπίας αλλά και αντιστάθμισης κινδύνου στα χαρτοφυλάκια, θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτά οι αγορές εμπορευμάτων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Οι επενδύσεις στα εμπορεύματα αφορούν στα χρηματιστήρια παραγώγων των Ηνωμένων Πολιτειών του Λονδίνου και της Ευρώπης όπου μπορούν να λαμβάνονται αντίστοιχα θέσεις αγοράς και πώλησης.
Στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων η πρόταση μας αφορά σε αγοραπωλησίες παράγωγων προϊόντων που αφορούν τα κρατικά ομόλογα, το καλαμπόκι, τη σόγια, το σιτάρι, το πετρέλαια, το γκάζι, το παλλάδιο, το χρυσό, το ασήμι, τον καφέ, το κακάο, τη ζάχαρη και το βαμβάκι.
Αντίστοιχα στις αγορές συναλλάγματος οι θέσεις που λαμβάνονται αφορούν τις ισοτιμίες: ευρώ/αμερικανικό δολάριο, γεν/αμερικανικό δολάριο, βρετανική λίρα/αμερικανικό δολάριο, καναδέζικο δολάριο / αμερικανικό δολάριο, ελβετικό φράγκο/αμερικανικό δολάριο, ευρώ/ελβετικό φράγκο.
Τα παράγωγα προϊόντα που αφορούν στις αγορές των εμπορευμάτων και συναλλάγματος εμπεριέχουν, εξαιτίας της μόχλευσης, περισσότερο κίνδυνο. Εναλλακτικά οι επενδύσεις στα προϊόντα αυτά, μπορούν να γίνουν με την αγοραπωλησία των ETFs, όπου μπορούμε να λαμβάνουμε αντίστοιχα θέσης αγοράς και πώλησης, οι οποίες μάλιστα, δύναται να είναι σε ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, μοχλευμένες έως και τρείς φορές.
Η εμπορευσιμότητα σε όλα τα προϊόντα του εξωτερικού ποτ προτάθηκαν είναι πολύ μεγάλη ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ικανοποιητική διασπορά τόσο σε επίπεδο αγορών όσο και σε επίπεδο προϊόντων.
Σε ένα τέτοιου είδους διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά για να είναι όμως και αποτελεσματικά είναι απαραίτητο, ανάλογα των χαρακτηριστικών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του συστήματος που ο διαχειριστής ακολουθεί, να οριοθετούνται ξεκάθαρα και κάθε φορά τα κριτήρια εισόδου και εξόδου στις θέσεις αγοράς ή πώλησης, τα κριτήρια αυξομείωσης των θέσεων, ενώ δεν πρέπει ποτέ να απαλείφεται ο κανόνας του stop loss.


 


ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ BETA SECURITIES

Υπέρμαχος των μετοχικών τίτλων, παραμένει ο κ. Βλασταράκης, που προτείνει τοποθέτηση σε μετοχές και κυρίως τραπεζικούς τίτλους, οι οποίοι είναι την περίοδο αυτή ιδιαίτερα υποτιμημένοι. Ειδικότερα, εκτιμά ότι ένα χαρτοφυλάκιο θα έπρεπε να περιλαμβάνει σε ποσοστό 40% τράπεζες, 30% ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή ΔΕΗ, 20% ΟΠΑΠ και ποσοστό 10% τηλεπικοινωνίες.
Όσον αφορά το σύνολο των διαθεσίμων ενός επενδυτή, ο αναλυτής εκτιμά ότι ποσοστό 65% θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μετοχές και 35% σε ομόλογα διετίας και προθεσμιακές καταθέσεις.
Στην παρούσα φάση, όπως επισημαίνει, οι μετοχικές αξίες βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και από τη στιγμή που αργά ή γρήγορα η οικονομία θα εισέλθει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, ένα χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να περιέχει τραπεζικούς τίτλους. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι αναγκαίες για λόγους διασποράς αλλά και γιατί υπάρχουν εταιρίες με προοπτικές ανάπτυξης. Μάλιστα, ο κ. Βλασταράκης, επισημαίνει ότι το ποσοστό της τοποθέτησης σε μετοχές θα μπορούσε να είναι υψηλότερο, ωστόσο, σε δύσκολες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε,
ακολουθούμε πιο αμυντική επενδυτική στρατηγική.ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ


Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε πριν προχωρήσουμε στις επόμενες επενδυτικές μας κινήσεις είναι πόσο χαμηλά έχει υποχωρήσει το ελληνικό χρηματιστήριο σε σχέση με τις αβεβαιότητες που βρίσκονται μπροστά μας. Οι τιμές έχουν υποχωρήσει στα χαμηλά 12ετίας, ωστόσο, είναι επαρκής η πτώση αυτή για τοποθετήσεις ή υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να δημιουργήσουν μία ακόμη πιο ευάλωτη εικόνα και πρέπει να περιμένουμε και άλλο;
Το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί την αγορά είναι το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της χώρας ή επιμήκυνσης του χρέους. Ήδη έχει καλλιεργηθεί το έδαφος για μία πιθανή επιμήκυνση ή αναδιάρθρωση και πάνω στα σενάρια αυτά θα «ακουμπήσει» η αγορά. Ωστόσο, είτε συμβεί αυτό είτε όχι το χρηματιστήριο το έχει ήδη προεξοφλήσει. Έτσι, στην παρούσα φάση η αναμονή είναι αυτή που λειτουργεί ενάντια στην πορεία της αγοράς. Επίσης, απαραίτητο κρίνεται να υλοποιηθούν μία σειρά διορθωτικών κινήσεων, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, αυξήσεις κεφαλαίου,
προκειμένου οι τράπεζες να είναι έτοιμες να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, χαράσσουμε την επενδυτική στρατηγική μας. Δεν αγνοούμε τις πολύ χαμηλές αποτιμήσεις του ΧΑ και σε κάποιο βαθμό τοποθετούμαστε. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο ταχείας ανάκαμψης, που θα περιλαμβάνει μετοχές τραπεζών αλλά και εταιριών που έχουν δείξει ανθεκτικότητα στην κρίση, όπως οι Μέτκα, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, και οι οποίες θα έχουν το προβάδισμα όταν αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα.
Τους ίδιους κινδύνους ενέχει και η αγορά ομολόγων. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μεγαλύτερο ρίσκο από τις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης αλλά και μεγαλύτερα κέρδη αν βελτιωθεί το κλίμα. Έτσι, προτείνει τοποθέτηση ποσοστού 40%-50% των διαθεσίμων στο ΧΑ, ποσοστό που θα αυξάνεται όσο οι τιμές υποχωρούν. Στα τρέχοντα επίπεδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την καταγραφή σημαντικών αποδόσεων στο μέλλον.


ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ


Το 2010 ήταν σίγουρα μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την Ελληνική οικονομία  και την Ελληνική κεφαλαιαγορά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την αρχή του έτους και έως τα μέσα Νοεμβρίου έχει υποχωρήσει περίπου κατά 32% ενώ για το ίδιο διάστημα πολλές και σημαντικές ελληνικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης  έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 50%. Τα spreads  ανάμεσα στις αποδόσεις  των ελληνικών και των γερμανικών ομολόγων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά χωρίς να φαίνεται  προς το παρών τάση για αποκλιμάκωσής τους.
Μέσα σε αυτό το δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον για την χώρα μας, εάν θα θέλαμε να προτείνουμε μια επενδυτική στρατηγική  θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγεί σχεδόν το σύνολό των επιλογών μας σε τίτλους και αγορές εκτός των Ελληνικών συνόρων.
Στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον  φαίνεται  πως το ενδεχόμενο διπλής ύφεσης της Αμερικανικής οικονομίας απομακρύνεται. Η οικονομία της Κίνας εξακολουθεί να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς συμπαρασύροντας και τις γειτονικές τις οικονομίες, ενώ η ζήτηση για πρώτες ύλες και ενέργεια από τις χώρες αυτές συνεχώς αυξάνεται. Στην Ευρωζώνη η Γερμανική οικονομία έχει βγει από την κρίση ενισχυμένη και αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 3,9% έχοντας επιστρέψει στους ρυθμούς ανάπτυξης που είχε το 2006! Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να
αδιαφορήσουμε για τη νάρκη που υπάρχει στη γειτονιά της και ονομάζεται «κρίση χρέους» των χωρών της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Το επενδυτικό εργαλείο που συνήθως χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να τοποθετηθούμε σε αγορές του εξωτερικού είναι τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ή αλλιώς ETF’s (Exchange Trading Funds). Τα ETF’s είναι μετοχικά προϊόντα εισηγμένα σε χρηματιστήρια, με συνεχόμενη καθημερινή διαπραγμάτευση, τα οποία ακολουθούν την ημερήσια απόδοση και διακύμανση ενός δείκτη, ή ενός κλάδου, εμπορεύματος, νομίσματος κλπ. Παγκοσμίως είναι επενδεδυμένα σε ETF’s πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και η τάση είναι να δημιουργείται το αντίστοιχο ETF για
όποιο δείκτη ή προϊόν διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά.
Μέσα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον εάν θα θέλαμε να ακολουθήσουμε μια επενδυτική στρατηγική με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα  και με αυξημένο βέβαια κίνδυνο θα μπορούσαμε ανά αγορά να κάνουμε τις παρακάτω επιλογές:


Α. ΟΜΟΛΟΓΑ
Για τους επενδυτές που επιδιώκουν την ασφάλεια τα νορβηγικά  ομόλογα προβάλουν την εποχή αυτή ως τα ασφαλέστερα καθώς η πιθανότητα πτώχευσης της Νορβηγίας είναι η χαμηλότερη από όλες τις χώρες του κόσμου. Οι αποδόσεις τους όμως είναι χαμηλές και ενέχει ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς το νόμισμα της χώρας είναι η Κορόνα Νορβηγίας και όχι το ευρώ. Τα γερμανικά ομόλογα παρουσιάζουν επίσης χαμηλό κίνδυνο αλλά προσφέρουν χαμηλές αποδόσεις. Ευκαιρίες εμφανίζονται σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά  εταιρικά ομόλογα υψηλής
αξιολόγησης καθώς οι αποδόσεις τους είναι καλύτερες από τα κρατικά .Β. ΜΕΤΟΧΕΣ
Από τις Ευρωπαϊκές αγορές μετοχών η Γερμανία φαίνεται ως η πιο ισχυρή αυτή την εποχή. Στις ΗΠΑ θα προτιμούσαμε τοποθετήσεις σε ETF’s του S&P 500 αλλά και σε δείκτες εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης (π.χ. Russell 2000). Εάν θα θέλαμε να τοποθετηθούμε σε συγκεκριμένους κλάδους ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτοί των βιομηχανικών μετοχών, των μεταφορών, των πρώτων υλών, της ενέργειας και των εταιρειών λιανικών πωλήσεων. Στις αναδυόμενες αγορές θα αποφεύγαμε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής με εξαίρεση τη Βραζιλία, ενώ από στις αγορές της
Ασίας είναι πιθανό να δούμε τον δείκτη Nikkei του Ιαπωνικού χρηματιστηρίου να υπεραποδίδει σε σχέση με την αγορά την Κίνας εάν συνεχιστεί η υποχώρηση της ισοτιμίας του γιέν.
Εάν κάποιος επενδυτής επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Ελληνικό χρηματιστήριο υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις που υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποδώσουν. Αρχικά πρόκειται για μετοχές των εισηγμένων, μη τραπεζικών ΔΕΚΟ που το κράτος θα θελήσει να διαθέσει επιπλέον ποσοστό. Μια άλλη εναλλακτική αποτελούν μετοχές κερδοφόρων εταιρειών με διεθνή προσανατολισμό, χαμηλό δανεισμό και υψηλής μερισματική απόδοση. Στη περίπτωση αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κλάδοι των πρώτων υλών και των τροφίμων & ποτών. Τοποθετήσεις στις τραπεζικές
μετοχές θα είναι αρκετά υποσχόμενες αλλά σε μία καλύτερη χρονική στιγμή που θα έχουν τελειώσει οι αυξήσεις των κεφαλαίων τους και θα είναι πιο ξεκάθαρη η μελλοντική εικόνα της αγοράς των ελληνικών ομολόγων.


Γ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ- ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν καταγράψει πολύ σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και της υποχώρησης του αμερικανικού δολαρίου. Τοποθετήσεις σε βιομηχανικά  μέταλλα και κυρίως στο χαλκό έχουν πολύ καλές προοπτικές. Η τιμή του χρυσού έχει ανέβει υπερβολικά το τελευταίο έτος.


Δ. ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Υπάρχουν πολλά ETF’s τα οποία ακολουθούν τις τιμές ή τις εισοδηματικές αποδόσεις των ακινήτων στις ΗΠΑ, την Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες. Οι αγορές αυτές έχουν ανακάμψει μετά την κρίση του 2008 και σε συνδυασμό με του Ολυμπιακούς αγώνες του 2012 στο Λονδίνο τα ακίνητα της Μεγάλης Βρετανίας φαίνεται να παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον.


 


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΧΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑ Ο Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2010
WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
PRODEXPO 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ BANCASSURANCE
ΝΕΑ MALL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ
ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ JOHN C. WILCOX
DUR: «ΠΑΤΗΣΕ» ΤΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ" ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
EUROMONEY: ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site