Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2010-τεύχος 367                              

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣΣε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές και ενός συνεχιζόμενου προβληματισμού για την πορεία των βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας η Ελληνική θεσμική διαχείριση πέτυχε σημαντικές αποδόσεις νικώντας βασικούς δείκτες αγορών.


 


Παράλληλα  τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου, αυξήθηκαν σε 12,03 δισ. ευρώ (+2,17%) αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία των δύο τριμήνων που προηγήθηκαν.
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ξενόφος, Πρόεδρος της ΕΘΕ με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2010 “η αρνητική ψυχολογία για τοποθετήσεις σε ελληνικούς μετοχικούς και ομολογιακούς τίτλους συνδυαστικά με το έλλειμμα παιδείας, έχει αποπροσανατολίσει την προσοχή του επενδυτικού κοινού σε βραχυπρόθεσμες επιλογές καταθετικής φύσεως χάνοντας έτσι σημαντικά κερδοφόρες εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και Αμερικής και στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, που οι εταιρείες διαχείρισης με συνέπεια και συνέχεια προσφέρουν μέσα από τα ποικίλα προϊόντα που διαχειρίζονται”.
Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων σημείωσε αύξηση το 3ο τρίμηνο φθάνοντας τα 8,2 δις ευρώ (+ 150 εκατ. ευρώ). Αύξηση που αποδίδεται στην σημαντική επιβράδυνση των εκροών και στην βελτίωση των τιμών των ομολογιακών και μετοχικών ελληνικών τίτλων που επηρέασαν με την σειρά τους θετικά την αποτίμηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων.
 Στην πλευρά των αποδόσεων πρέπει να σημειωθεί η υπεραπόδοση όλων των κατηγοριών των Funds of Funds, όπου τα Μετοχικά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 20,61%, τα Μικτά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως 9,09% και τα Ομολογιακά Funds of Funds είχαν αποδόσεις έως και 5,76%.
Επισημαίνεται επίσης ότι από τα 64 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφαλαία Εσωτερικού, τα 60 υπερέβησαν την απόδοση του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου έως και 27,89 ποσοστιαίες μονάδες.
Ανάλογη καλή εικόνα επέδειξαν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων.
• Το ενεργητικό των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου παρουσίασε αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2010 και έφθασε τα 220,45 εκ. ευρώ Ο κλάδος των ΕΕΧ έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -41,69% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους  -5,02%.
Στην πλευρά των αποδόσεων υπογραμμίζουμε ότι και οι πέντε Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου πέτυχαν αποδόσεις σημαντικά καλύτερες από το Γενικό Δείκτη του Χ.Α. από  21,81 έως και 30,85  ποσοστιαίες μονάδες.


• Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθε στα  2,78 δισ. ευρώ 


• Τέλος οι  3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο του έτους δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το δεύτερο όπου οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε 817,10 εκ. ευρώ


ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤF ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ


Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του νέου ΕΤF της Εθνικής Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα παρακολουθεί την απόδοση του κοινού χρηματιστηριακού δείκτη της ελληνικής και τουρκικής αγοράς Greece Τurkey 30. Το νέο προϊόν αποτελεί το πρώτο ΕΤF πολλαπλών αγορών που διατίθεται από το ΧΑ μέσω του οποίου οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα τοποθέτησης σε επιλεγμένες μετοχές των αγορών της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Το NBGAM EΤF Greece and Turkey 30-Μετοχικό προσφέρει σε ιδιώτες, αλλά και θεσμικούς επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν καλάθι 30 επιλεγμένων μετοχών από την ελληνική και τουρκική χρηματιστηριακή αγορά και αποτελεί το πρώτο ETF πολλαπλών αγορών.
Το νέο EΤF που δημιουργήθηκε από την Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ και έχει ως ειδικό διαπραγματευτή από την ελληνική πλευρά την Εθνική Χρηματιστηριακή, ακολουθεί τον δείκτη τον δείκτη GT-30, ο οποίος απαρτίζεται από 15 μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις του ΧΑ και του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.
Η διαπραγμάτευσή του θα γίνεται σε ευρώ και λίρες αντίστοιχα, ενώ θα δίνεται ηλεκτρονικά και η τιμή της καθαρής αξίας ενεργητικού του διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου.
Στην εκδήλωση για την επίσημη έρευνα της διαπραγμάτευσης του EΤF ο πρόεδρος του ΧΑ κ. Σ. Λαζαρίδης στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου EΤF που αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της στενής συνεργασίας με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.
Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρθηκε στην εκρηκτική πορεία του επενδυτικού «εργαλείου» των ETFs ο αριθμός των οποίων έχει φτάσει διεθνώς τα 2.400 με τα υπό διαχείριση κεφάλαιά τους στα 1,18 δισ. δολ.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τέλος του 2010 ο αριθμός εκδόσεων ETFs από την αρχή του χρόνου παρουσίασε αύξηση κατά 24,5%.
Τέλος ο πρόεδρος του ΧΑ προσκάλεσε τους συμμετέχοντες στην αγορά να προωθήσουν τα ETFs στους πελάτες τους γιατί μπορούν να αναδειχθούν σε πολύτιμα επενδυτικά εργαλεία.
Μέσω του νέου αυτού επενδυτικού εργαλείου, που έχει διεθνή χαρακτήρα, οι επενδυτές αποκτούν τη δυνατότητα τοποθέτησης στις μεγαλύτερες μετοχές των αγορών της Ελλάδας και της Τουρκίας ταυτόχρονα, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
Ο Δείκτης GT-30, του οποίου την απόδοση θα παρακολουθεί το νέο ETF, δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των Χρηματιστηρίων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης καθώς και του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου υπολογισμού δεικτών STOXX Ltd.
Ο υπολογισμός του ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2009 και περιλαμβάνει στην σύνθεση του, τις 15 πρώτες, με βάση την κεφαλαιοποίηση μετοχές από κάθε αγορά, με τον αριθμό των μετοχών του τραπεζικού κλάδου να περιορίζεται στις 4 από κάθε αγορά.
Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την ευκαιρία της σημερινής έναρξης διαπραγμάτευσης δήλωσε: “Με την σημερινή εισαγωγή του νέου ETF πάνω στη δείκτη GT30, δίνουμε πρόσβαση στους Έλληνες επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Τουρκίας και στους Τούρκους επενδυτές στην χρηματιστηριακή αγορά της Ελλάδας. Η Ελληνική αγορά των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ενισχύεται με ένα ακόμη προϊόν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πιο στενής συνεργασίας με το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης”.
Ο κ. Hüseyin Erkan, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης επεσήμανε στην ομιλία του: “Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπουμε σήμερα τα πρώτα αποτελέσματα της μακρόχρονης συνεργασίας με τους στενούς μας φίλους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Θα ήθελα να συγχαρώ τους υπευθύνους της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management στην Ελλάδα και της Finans Invest στην Τουρκία, για την πρωτοβουλία που πήρανε για την έκδοση αυτού του ETF που παρακολουθεί την απόδοση του κοινού Δείκτη GT30. Η διαπραγμάτευση αυτών των ETFs από την μία επιτρέπει την ταυτόχρονη πρόσβαση στις δύο αγορές και από την άλλη διευρύνει την γκάμα των προϊόντων που προσφέρουν οι αγορές μας τόσο για στους εγχώριους όσο και στους διεθνείς επενδυτές.
Επιπλέον, ο δείκτης GT-30 ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των δύο αγορών κάτι που αποτελεί μια ακόμη σημαντική συμβολή του για τα δύο Χρηματιστήρια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο ETF και ελπίζω στην ισχυροποίηση της πολύτιμης συνεργασίας μας με το Χρηματιστήριο Αθηνών.»
Ο κ. Αχιλλέας Κοντογούρης, Πρόεδρος της Εθνικής Asset Management δήλωσε: “Με το NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 εμπλουτίζεται η Ελληνική Αγορά Συλλογικών Επενδύσεων ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και οι επιλογές των επενδυτών, για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους και για αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη των αγορών Αθήνας και Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Finans Invest για την άψογη συνεργασία που είχαμε καθώς επίσης και τα στελέχη των χρηματιστηρίων Αθήνας και Κωνσταντινούπολης για την υποστήριξη και συνδρομή τους στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.”
Μέχρι σήμερα στο ΧΑ διαπραγματεύονται δύο ΕΤFs εκ των οποίων το ένα παρακολουθεί τον δείκτη FΤSΕ ΧΑ 20 με διαχειρίστρια την Αlpha Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ και το άλλο τον γενικό δείκτη του ΧΑ με διαχειρίστρια εταιρεία την Εθνική Αsset Μanagement ΑΕΔΑΚ. Το τρίτο τρίμηνο του 2010 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της ελληνικής αγοράς ΕΤFs υποχώρησε στα 49.000 ευρώ από 350.000 ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ΒlackRock, ο αριθμός των ΕΤFs διεθνώς έφτασε τα 2.379 παρουσιάζοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων παγκοσμίως έφτασε τα 1,18 τρισ. δολάρια. Στην Ευρώπη η αξία των συναλλαγών των ΕΤFs έφτασε το 6,1% της αξίας συναλλαγών της αγοράς μετοχών.


ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΑΕΕΧ
Αλλαγή «σκηνικού» παρουσίασε το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, με τις εταιρείες του κλάδου να εκμεταλλεύονται την έντονα πτωτική πορεία που εμφάνισε το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου η αγορά του Χ.Α., αυξάνοντας τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της Αιολικής, η οποία αποφάσισε να ξαναμπεί στο «παιχνίδι» τοποθετούμενη και πάλι στον τραπεζικό κλάδο. Κατά το τρίτο τρίμηνο εμφανίστηκε επίσης βελτίωση του ενεργητικού σε σχέση με το τέλος Ιουνίου, ενώ περιορίστηκαν και οι ζημιές των χαρτοφυλακίων.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία από τους πίνακες επενδύσεων που δημοσιεύτηκαν για το α' εξάμηνο του 2010, με εξαίρεση την Ιnterinvest, οι υπόλοιπες ΑΕΕΧ προχώρησαν σε αγορές μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, αυξάνοντας τις θέσεις τους και μειώνοντας οι περισσότερες από αυτές τα διαθέσιμά τους. Μειωμένα είναι και τα διαθέσιμα της Interinvest, προτίμησε όμως ομόλογα και όχι μετοχές.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία των 5 εισηγμένων ΑΕΕΧ, οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι αύξησαν συνολικά τη συμμετοχή τους στα blue chips κατά 1,85 εκατ. τεμάχια από το τέλος του Ιουνίου, ενώ από την αρχή του έτους, η αύξηση είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου τεμαχίων. Εδώ βέβαια θα πρέπει για ακόμη μία φορά να επαναλάβουμε, ότι στη διαμόρφωση του συνολικού αυτού αριθμού μετοχών συνέβαλε η απόκτηση 2,6 εκατομμυρίων μετοχών της T Bank (πρώην Aspis) από την Alpha Trust.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου επίσης, οι ΑΕΕΧ παρουσίασαν συνολικές ζημιές από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου τους οι οποίες ανήλθαν στα 17,11 εκατ. ευρώ έναντι 23,4 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 20,6 εκατ. ευρώ το τέλος του προηγούμενο Δεκεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα, βάσει των πινάκων επενδύσεων, οι 5 ΑΕΕΧ στο πρώτο εξάμηνο διατηρούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους 8,37 εκατομμύρια μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ η συνολική τιμή κτήσης για μετοχές από όλο το φάσμα του Χ.Α. ανέρχονταν στα 79,37 εκατ. ευρώ. Η αξία αυτή υπολείπεται από την τρέχουσα αποτίμηση η οποία διαμορφώνεται στα 62,26 εκατ. ευρώ και λόγω αυτή της διαφοράς προσδιορίζεται και η προαναφερθείσα ζημιά των 17,11 εκατ. ευρώ.
Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία είναι η σημαντική των τοποθετήσεων των ΑΕΕΧ στους τραπεζικούς τίτλους, κυρίως από την Αιολική, η οποία από μηδενικό αριθμό τραπεζικών μετοχών, μέσα στο διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου απέκτησε 847.385 μετοχές αξίας 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαιά της, αν και διατηρεί την πρώτη θέση από πλευράς ρευστότητας έναντι των υπολοίπων εταιρειών. Επίσης και η Euroline προχώρησε σε σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές και δη τραπεζικές.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία των επιχειρήσεων, οι ΑΕΕΧ λόγω και του περιορισμού των διαθεσίμων και από την Αιολική σε αυτό το τρίμηνο, στο σύνολό τους δείχνουν να έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμά τους. Έτσι στο τέλος του Σεπτεμβρίου οι ΑΕΕΧ κρατούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς κεφάλαια τα οποία έφταναν τα 35,5 εκατ. ευρώ έναντι 60,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου και 50,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου. Το δε συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ανέρχεται σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών επενδυτών στα 220,44 (σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το τέλος Ιουνίου) από 247,65 εκατ. ευρώ που ήταν στην αρχή του χρόνου.
Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στις μετοχές των επενδυτικών, παρά την καλύτερη πορεία των χαρτοφυλακίων των ΑΕΕΧ, είναι εμφανέστατη η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος καθώς παρά τις καλύτερες έναντι του γενικού δείκτη αποδώσεις των χαρτοφυλακίων από την αρχή του χρόνου, οι συγκεκριμένοι τίτλοι διαπραγματεύονται με μεγάλο discount που κυμαίνεται από 32% έως 536%.ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗ ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK
Οι διοικήσεις της EFG Eurobank Ergasias και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ» ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με σχέση ανταλλαγής 6,2 μετοχές Δίας προς 1 μετοχή Eurobank EFG.
Το χαρτοφυλάκιό της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ αποτελείται κατά κύριο λόγο από εισηγμένες μετοχές εταιρειών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες αγορές της ευρύτερης περιοχής (νοτιοανατολική Ευρώπη, Τουρκία, Αίγυπτος), και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ρευστά διαθέσιμα.
Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν το σύνολο των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα και διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία, εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων τους. Ειδικά η εταιρεία Δίας, διαπραγματεύεται σε discount 40% περίπου τους τελευταίους μήνες και αυτό συμβαίνει παρά τις ιδιαιτέρως ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων της εταιρείας, που την κατατάσσουν μάλιστα πρώτη στον κλάδο τα πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια, με κριτήριο την απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής.
Όπως επισημαίνεται, με βάση την τελευταία (21.10.2010) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank EFG (€5,12), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Δίας σε €0,83, δηλαδή premium 31% επί της τελευταίας χρηματιστηριακής της τιμής και έκπτωση 24% επί της εσωτερικής της αξίας. Χρησιμοποιώντας δε τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου τριμήνου της μετοχής της Eurobank EFG (€5,23), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή μετοχή της Δίας σε €0,84, δηλαδή σε premium 34% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Δίας κατά το τελευταίο τρίμηνο και σε έκπτωση 21% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο.
Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.


EFAMA: ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ


• Οι καθαρές εισροές στους ΟΣΕΚΑ ανήλθαν σε 54 δισ. ευρώ οι οποίες συγκρίνονται με καθαρές εισροές 5 δισ. ευρώ τον Ιούλιο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη δυνατή επιστροφή σε μακροπρόθεσμους ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός Διαχείρισης Διαθεσίμων) και την ανάκαμψη  στις εισροές κεφαλαίων των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων.
• Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν για πρώτη φορά τόσο υψηλές εισροές κεφαλαίων 38 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τα 16 δισ. ευρώ του Ιουλίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις καθαρές εισροές των Ομολογιακών Α/Κ οι οποίες ανήλθαν στα 23 δισ. ευρώ Αντιθέτως, η ζήτηση των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε, παρά τις θετικές ενδείξεις για την οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ.
• Τα Διαχείρισης Διαθεσίμων κατέγραψαν μετά από πολλούς μήνες εισροές κεφαλαίων ύψους 16 δισ. ευρώ
• Τα  Special funds τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά Ταμεία) συνέχισαν να καταγράφουν σημαντικές καθαρές εισροές 11 δισ. ευρώ
• Το σύνολο της αγοράς των συλλογικών επενδύσεων κατέγραψε τον Αύγουστο  ποσοστιαία αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο.


 


 


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΧΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑ Ο Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2010
WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
PRODEXPO 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ BANCASSURANCE
ΝΕΑ MALL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ
ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ JOHN C. WILCOX
DUR: «ΠΑΤΗΣΕ» ΤΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ" ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
EUROMONEY: ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site