Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2010-τεύχος 367                              

JOHN C. WILCOX


CHAIRMAN SODALI


ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ 2011


 


Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται και περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει η περίοδος των γενικών συνελεύσεων του 2011. Το σκηνικό κρίσης όμως επηρεάζει τις προσπάθειες τους εξαιτίας των αλλαγών στη νομοθεσία, σε ότι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, και της επέκτασης των δικαιωμάτων των μετόχων που έχει θεσμοθετηθεί παγκοσμίως μέσα στο 2010.


Τέλος εποχής
Στις ΗΠΑ οι εταιρείες και οι σύμβουλοι τους επικεντρώνουν την προσοχή τους στις επιπτώσεις της δράσης Dodd-Frank, στην εξασφάλιση πλειοψηφικού ποσοστού στις γενικές συνελεύσεις, και στην πρόσβαση αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση σε αυτές. Στην Ευρώπη αντίθετα το βάρος πέφτει στην αναθεώρηση του κώδικα περί εταιρικής διακυβέρνησης, στα νέα δεδομένα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για τις γενικές συνελεύσεις και τη νέα συνθήκη της Βασιλείας για την αυξημένη επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σε αναπτυσσόμενες χώρες «κλειδιά» όπως είναι η Βραζιλία έχουν σχεδιαστεί νέοι κανονισμοί προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, η ηλεκτρονική ψήφος, και οι προτεραιότητες που θέτουν οι διοικήσεις.  
Στην Ιαπωνία το υπουργείο δικαιοσύνης και το υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συνεχίζει να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα που εμποδίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης των βασικών δικαιωμάτων των shareholders και της υπευθυνότητας των  διοικητικών συμβουλίων. Αυτή η αναταραχή που έχει προέλθει από τους νέους νόμους και κανόνες έχει δημιουργήσει μία πλημμύρα από πληροφορίες, οδηγίες, υψηλή εξειδίκευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ότι αφορά τη συμμόρφωση με τα νέα δεδομένα. Την ίδια στιγμή η έμφαση σε νομικά και θέματα συμμόρφωσης κανονισμών συγκαλύπτει τη μεγάλη αλλαγή που λαμβάνει χώρα σε ότι αφορά τη στόχευση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα πεπραγμένα μέσα στο 2010  θα πρέπει να αναγνωρισθούν ως το επιστέγασμα μίας μεγάλης περιόδου που διήρκεσε τουλάχιστον δύο δεκαετίες κατά την οποία διαμορφώθηκαν οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Η φετινή νομοθεσία και η δημιουργία κανόνων ξεκαθάρισε ουσιαστικά όλα τα θέματα που δεν είχαν διευκρινιστεί σε όλη αυτή την πορεία αναμόρφωσης της ατζέντας.
Ο «δρόμος» είναι πλέον καθαρός. Το 2011, για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, οι εταιρείες δεν θα αντιμετωπίσουν εκπλήξεις, με τη μορφή νέων πολιτικών διακυβέρνησης, δικαιωμάτων μετόχων, και νομικών μεταβολών.
Σα αποτέλεσμα η συνταγή της εταιρικής διακυβέρνησης έχει πλέον ολοκληρωθεί για τις περισσότερες από τις κύριες κεφαλαιαγορές εκτός της Ιαπωνίας και της Κίνας.
 
Προβλέψεις για το 2011
Βάσει των αλλαγών στη διακυβέρνηση, η περίοδος γενικών συνελεύσεων του 2011 είναι πιθανό να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Οι ενεργοί μέτοχοι θα στοχεύσουν την κριτική τους στις φτωχές οικονομικές επιδόσεις, στις συγκρούσεις συμφερόντων, στην αποτυχημένη διαχείριση ρίσκου και στις αμφισβητούμενες επιχειρηματικές πρακτικές
• Θα υπάρξει μία μείωση του γενικού ακτιβισμού. Κάποια θέματα πολιτικής όπως ο διαχωρισμός  του επικεφαλής με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα παραμείνουν στην ατζέντα στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες αγορές τα θέματα που θα απασχολήσουν θα είναι η άνιση μεταχείριση των μετόχων μειοψηφίας και οι μέθοδοι προστασίας έναντι των επιθετικών εξαγορών. Εκτός από αυτές τις ανησυχίες ο πρωταρχικός στόχος των ακτιβιστών θα είναι να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των μελών των διοικητικών συμβουλίων


• Θα υπάρξουν εκστρατείες από hedge funds και στρατηγικούς επενδυτές στην προσπάθεια τους να αλλάξουν επιχειρηματικές πρακτικές και να βελτιώσουν οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένες εταιρίες
• Οι μέτοχοι θα απαιτήσουν περισσότερες πληροφορίες για εσωτερικά θέματα των διοικητικών συμβουλίων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επιλογής διευθυντών, επιχειρηματικής ηθικής, σύγκρουσης συμφερόντων, διαχείρισης ρίσκου, της αξιολόγησης των διοικητικών συμβουλίων και των επιχειρηματικών στόχων
•  Οι αμοιβές των διοικήσεων θα παραμείνουν το κύριο θέμα διακυβέρνησης για τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις
• Διαχείριση ρίσκου, περιβαλλοντικές δράσεις, εταιρική κοινωνική ευθύνη και πολιτική αξιοπιστία θα είναι τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στα οποία θα επικεντρώσουν τον έλεγχο τους οι μέτοχοι
• Οι συμβουλευτικές εταιρίες που λειτουργούν ως εκπρόσωποι επιχειρήσεων θα βρεθούν κάτω από μεγάλη πίεση ώστε να δημοσιοποιούν περισσότερο προσαρμοσμένες αναλύσεις ατομικά σε επιχειρήσεις, και να βασίζουν τις αξιολογήσεις τους στα βασικά οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τους κανόνες της διακυβέρνησης   


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΧΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑ Ο Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2010
WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
PRODEXPO 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ BANCASSURANCE
ΝΕΑ MALL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ
ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ JOHN C. WILCOX
DUR: «ΠΑΤΗΣΕ» ΤΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ" ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
EUROMONEY: ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site