Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2010-τεύχος 367                              

S&B
Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Η επιχειρηματική δυναμική κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του τρίτου τριμήνου διατηρήθηκε στα επίπεδα του εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος πωλήσεων διατηρήθηκε υψηλός καθ’ όλο το εννεάμηνο φέτος, αποφέροντας αύξηση 30,1% στις πωλήσεις και αγγίζοντας τα 315 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 242,1 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2009. Η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή για τις περισσότερες από τις αγορές που εξυπηρετούμε και βελτιώθηκε οριακά για κάποιες αγορές που είχαν υστερήσει σε απόδοση νωρίτερα φέτος. Η σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εννεάμηνο του 2010 οδήγησε σε μεγαλύτερη πληρότητα της παραγωγικής δυναμικότητας και οφέλη ως προς την αποδοτικότητα στα κόστη παραγωγής σε όλες τις μονάδες, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 36,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα 72,4 εκατ. ευρώ Επιπλέον, ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων σε συνδυασμό με βελτιωμένες τιμές, ένα ευνοϊκότερο προϊοντικό μείγμα πωλήσεων και τα οφέλη που προέκυψαν από τις περσινές πρωτοβουλίες περιορισμού του κόστους, οδήγησαν σε αυξημένη λειτουργική μόχλευση και συνέβαλαν σε σημαντική αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Το μεικτό περιθώριο κέρδους επεκτάθηκε κατά 110 μονάδες βάσης, ενώ τα περιθώρια EBITDA και λειτουργικού κέρδους βελτιώθηκαν κατά 290 μονάδες βάσης έκαστο, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2009. Όλα τα περιθώρια κερδοφορίας είναι επίσης βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου. Στο πλαίσιο αυτό, το EBITDA στα 47,5 εκατ. ευρώ και το λειτουργικό κέρδος στα 24,0 εκατ. ευρώ, συνέχισαν να αυξάνονται ταχύτερα από τις πωλήσεις καταγράφοντας αυξήσεις κατά 60,4% και 113,2% αντιστοίχως, ενώ τα καθαρά κέρδη των μετόχων υπερ-τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009, από τα 3,7 εκατ. ευρώ στα 13,2 εκατ. ευρώ.


Μοτοδυναμική
Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου


Στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε, στην έδρα της Εταιρείας. αποφασίστηκε η ακύρωση 130.000 ιδίων μετοχών, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αριθμό μετοχών σε 5.000.000. Επίσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 6.500.000 νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές.  Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία και τα αρμόδια όργανα.  O Διευθύνων Σύμβουλος της Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. κος.Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε:  «Η έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη Μοτοδυναμική. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν άμεσα για τη μερική αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Σ’ ένα ιδιαίτερα ρευστό και απρόβλεπτο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, κρίνουμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την έκθεσή μας σε δανειακά κεφάλαια, και παράλληλα να μειώσουμε τα χρηματοοικονομικά μας έξοδα. Ταυτόχρονα θωρακίζουμε τον ισολογισμό μας, δημιουργώντας τη βάση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Να τονίσω επίσης ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η στήριξη των μετόχων μας, και η εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της Μοτοδυναμική.»


Plias-Papoutsanis
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Plias-Papoutsanis. Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν νέα κεφάλαια ύψους 11,95 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάλυψης 98,3%. Η Plias-Papoutsanis έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου αλλά απόλυτα επιτεύξιμου πλάνου ανάπτυξης τόσο στον κλάδο των επωνύμων σαπουνιών και καλλυντικών που δραστηριοποιείται με τις μάρκες, AROMATICS, ΚΑΡΑΒΑΚΙ, NATURA, & OLIVIA τη διανομή των οποίων έχει η ΕΛΓΕΚΑ, για την Ελληνική αγορά, όσο και στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστική τιμή για τα σούπερ μάρκετ, καθώς και παραγωγής Φασόν για τρίτες εταιρείες ελληνικές και διεθνείς. Παράλληλα η ανάπτυξη των εξαγωγών με επώνυμα αλλά και private label προιόντα είναι μέσα στους άμεσους στόχους της εταιρείας. Τέλος μετά την πλήρη απορρόφηση της GAGEO Α.Ε. από την PLIAS AE η εταιρεία έχει θέσει σαν στόχο την καθιέρωσή της σαν τον κυρίαρχο προμηθευτή των ξενοδοχειακών καλλυντικώνστην Ελληνική αγορά και την περαιτέρω επέκτασή της στις αγορές της Ευρώπης και Αμερικής.Εθνική Τράπεζα
Ολοκληρωμένες λύσεις από το i-bank

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την  SAP Hellas προσφέρει  στους Εταιρικούς Πελάτες της Τράπεζας το εργαλείο διασύνδεσης “SAP-ΕθνοReady”, το οποίο επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του συστήματος SAP του Πελάτη με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Το “SAP-ΕθνοReady” αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση, σχεδιασμένη να καλύπτει τις ανάγκες σύνδεσης του Οικονομικού Module της SAP και των εφαρμογών της Εθνικής Τράπεζας για δημιουργία αρχείων Πληρωμών, Άμεσων Χρεώσεων, και Εισπράξεων. Το εργαλείο “SAP-ΕθνοReady” θα υποστηρίζει τις εκδόσεις της SAP  ECC6.0, καθώς επίσης και ειδικές προσαρμοσμένες εκδόσεις συγκεκριμένων Εταιρικών Πελατών. Με το εργαλείο αυτό, οι Εταιρικοί Πελάτες της Εθνικής Τράπεζας όχι μόνο θα μειώσουν το κόστος και το χρόνο που απαιτούν οι Μονάδες Πληροφορικής τους για τη δημιουργία και επεξεργασία των αρχείων των τραπεζικών τους συναλλαγών, αλλά θα αποκτήσουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και εκτέλεσης των συναλλαγών τους με πλήρη αυτοματοποίηση. Οι νέες αυτές δυνατότητες είναι κρίσιμης σημασίας για τους Εταιρικούς Πελάτες, καθώς η αυτοματοποίηση των λειτουργιών είναι πλέον επιβεβλημένη για το σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Mε το εργαλείο “SAP-Εθνοready”, oι Εταιρικοί Πελάτες της SAP Hellas θα αποκομίσουν τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:
• Απλοποίηση της διαδικασίας προσαρμογής στα αρχεία της Τράπεζας,
• Ταχύτατη σύνδεση των πελατών με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Τράπεζας,
• Μείωση  του κόστους χειρογραφικών εργασιών της κάθε εταιρίας λόγω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (STP)
Το εργαλείο “SAP-Eθνοready”, πλήρως ενοποιημένο με τις υπηρεσίες και λύσεις i-bank της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρει πλέον στις Επιχειρήσεις στην Ελλάδα άμεση πρόσβαση στις ασφαλείς και αξιόπιστες πλατφόρμες αυτόματης επεξεργασίας και εκτέλεσης συναλλαγών της Τράπεζας.


Saxo Bank:
Στρατηγική συνεργασία με Microsoft

Η Saxo Bank και η Microsoft παρουσίασαν μια νέα πλατφόρμα συναλλαγών, την "MSN Trader – Powered by Saxo Bank", η οποία προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές τη δυνατότητα «έξυπνης» διαπραγμάτευσης μετοχών σε συνδυασμό με επενδυτικά εργαλεία που παλαιότερα ήταν διαθέσιμα μόνο στους επαγγελματίες επενδυτές. Αυτή η συνεργασία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της Saxo Bank. Η Microsoft και η Saxo Bank προχώρησαν σε μία στρατηγική συνεργασία, με στόχο να ανταποκριθούν στην απαίτηση των ιδιωτών επενδυτών για πιο εξελιγμένες τεχνικές διαπραγμάτευσης, καθώς και για περισσότερα  εργαλεία έρευνας και καλύτερη θεμελιώδη ανάλυση μετοχών εταιρειών από όλο τον κόσμο. Η πλατφόρμα “MSN Trader” σχεδιάστηκε από την Saxo Bank και είναι προσαρμοσμένη στο κοινό του MSN, ενώ είναι προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο MSN Money της Microsoft, ο οποίος δέχεται πάνω από 1,2 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.  Η “MSN Trader” χρησιμοποιεί την καθιερωμένη πλέον πλατφόρμα “WebTrader” της  Saxo Bank, μέσω της οποίας οι επενδυτές μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές σε περισσότερες από 11.000 μεμονωμένες μετοχές και περισσότερα από 7.000 CFDs (Συμβόλαια Επί της Διαφοράς), ενώ παρέχει λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό, επιτρέποντας στους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες συναλλαγών. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις εταιρείες και τις μετοχές τους  (Equity Research), συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων, προβλέψεων και συστάσεων αναλυτών (για κάθε μετοχή) για τρία συνεχόμενα έτη (συνυπολογίζοντας τις εκτιμήσεις όλων των αναλυτών και καταλήγοντας στη μέση τιμή των εκτιμήσεων αυτών).


Marfin Popular Bank
Εγκρίθηκε ΑΜΚ ύψους 488,6 εκατ. ευρώ


Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τη συνεδρίαση του της 11ης Νοεμβρίου, ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό την άντληση  488.6 εκατομμυρίων ευρώ με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές με τιμή διάθεσης  1.00 ευρώ ανά μετοχή. Η προτεινόμενη τιμή έκδοσης  αντιστοιχεί σε έκπτωση (discount) της τάξεως του 30% στην τιμή κλεισίματος της Marfin Popular Bank  της 1ης  Νοεμβρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκε η σχετική εισήγηση. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκδοση μετατρέψιμων αξιόγραφων κεφαλαίου (Convertible Capital Securities) με αποκλεισμό του δικαιώματος των παλαιών μετόχων συνολικού ύψους μέχρι του ποσού  €660 εκατομμυρίων, με ελάχιστη τιμή μετατροπής  €1.80 ανά μετοχή. Τα αξιόγραφα αυτά σύμφωνα με τις προθέσεις της Διοίκησης θα διατεθούν σε επιλεγμένους επενδυτές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τα τέλη του 2011. Τα αναγκαία για την υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων ψηφίσματα για την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Τράπεζας και του αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατά την Έκδοση των μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου, θα υποβληθούν προς έγκριση στη Γενική συνέλευση των Μετόχων. Ήδη  μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα που τους δίδει η νομοθεσία και θα τοποθετήσουν τα σχετικά ψηφίσματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2010.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΧΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑ Ο Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2010
WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
PRODEXPO 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ BANCASSURANCE
ΝΕΑ MALL ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ATTICA BANK: ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ATTICA FINANCE ΑΕΠΕΥ
ΑΡΘΡΟ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ JOHN C. WILCOX
DUR: «ΠΑΤΗΣΕ» ΤΑ 50 ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΦΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: "ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ" ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ
EUROMONEY: ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site