Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2010-τεύχος 368                              

ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ


Ρευστότητα αναζητούν οι επιχειρήσεις μέσα από ομολογιακά δάνεια και αυξήσεις κεφαλαίου. Μέσα στο 2010, από 44 επιχειρήσεις αντλήθηκαν περίπου 5,6 δις ευρώ.Της Λίλιαν Μαργαρίτη


Σε αναζήτηση κεφαλαίων επιδόθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2010 οι εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναζητώντας διεξόδους στήριξης σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία.
Από έναν συνοπτικό απολογισμό προκύπτει ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τις αρχές του έτους από 27 εταιρείες του ελληνικού χρηματιστηρίου ανέρχονται σε 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσό αυτό αντλήθηκε μέσω της σύναψης ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων, τα οποία κατέδειξαν το πόσο σημαντικά είναι για τις εταιρείες αφού αποτέλεσαν την πρώτη και βασική μέθοδο παροχής κεφαλαίων σε όσους τα επιζήτησαν. Αντίθετα, σε «δεύτερη μοίρα» στην προσπάθεια αναζήτησης  ρευστότητας φαίνεται ότι έχει περιέλθει η μέχρι σήμερα ευρέως χρησιμοποιούμενη διέξοδος των αυξήσεων κεφαλαίου. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, συρρικνώνεται ο αριθμός των εταιρειών που αναζητούν ρευστότητα προχωρώντας σε αυξήσεων κεφαλαίου. 
Είναι σαφές ότι στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ρευστότητας που έπληξε την αγορά οι εταιρείες αναζήτησαν τη λύση στα ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν ροή χρήματος την οποία και αξιοποίησαν ή αξιοποιούν ακόμη είτε για την αναχρηματοδότηση προηγούμενων δανείων, είτε για κεφάλαια κίνησης, είτε για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού τους προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς τα ομολογιακά δάνεια προσφέρουν μια σημαντική «ανάσα» στην ασφυκτική κατάσταση που η αγορά βιώνει και δυστυχώς,  προς το παρόν, όπως δείχνουν τα πράγματα θα ενταθεί με απροσδιόριστες επιπτώσεις στον επιχειρηματικό ιστό αλλά και την προοπτική των εταιρειών.
Το «ΧΡΗΜΑ» συγκέντρωσε αναλυτικά στοιχεία για τις εταιρείες που έχουν ανακοινώσει τη σύναψη ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων από τις αρχές του έτους και παρουσιάζει λεπτομερώς τα ποσά και την διάρκεια των δανείων.


Χαλκόρ: Η εταιρεία υπέγραψε στις 25/1/2010 σύμβαση για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 10.000.000 ευρώ με την Alpha Bank. Το δάνειο είναι τριετούς διάρκειας. Ακολούθησε στις 15/7/2010 η υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου τετραετούς διάρκειας ύψους 2.722.500 ευρώ για την κάλυψη επένδυσης και στις 29/7 αποφάσισε τη λήψη νέου ομολογιακού δανείου ύψους 30.750.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμού δανεισμού και κεφάλαια κίνησης. Στο τέλος Αυγούστου προχώρησε στη λήψη ενός ακόμη ομολογιακού ύψους 15 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, για τον ίδιο σκοπό.


Ελβάλ: Στις 10/2/2010, η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank. Το δάνειο είναι 3ετούς διάρκειας και χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων. Επίσης, στις 11/5/2010, η Ελβάλ ανακοίνωση την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και στις 30/9 προχώρησε στη λήψη ενός ακόμη ομολογιακού ύψους 10 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμού δανεισμού και την εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης.


Elmec Sport: Στις 8/3/2010 η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 15 εκατ. ευρώ με συντονιστή την Εθνική Τράπεζα, τριετούς διάρκειας, με σκοπό την αντικατάσταση βραχυπρόθεσμου δανεισμού με μακροπρόθεσμο.


Σιδενόρ: Στις 3/3/2010 η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχους δανειστές την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου), τριετούς διάρκειας και με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας. Επίσης, την ίδια ημερομηνία, η θυγατρική της Sovel υπέγραψε για τον ίδιο σκοπό κοινό ομολογιακό δάνειο, τριετούς διάρκειας και συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ με ομολογιούχους δανειστές τις ίδιες τράπεζες. Ακόμη, στις 29/9/2010 εκδόθηκε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανείων.


Ριντένκο: Στις 4/3/2010 η εταιρεία ανακοίνωσε την έκδοση και πλήρη κάλυψη απλού ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 1,95 εκατ. ευρώ.


ΕΤΕΜ: Στις 3/3/2010 η εταιρεία γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. Στις 11/8/2010, η εισηγμένη ανακοίνωσε την υπογραφή νέου ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας.


Cyclon Ελλάς: Tην 1η Μαρτίου 2010 η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της και τη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού της προγράμματος. Επίσης, στις 9/4/2010 υπέγραψε πρόσθετη πράξη σύμβασης, του υφιστάμενου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ποσού 20 εκατ. ευρώ εκδόσεως της εταιρείας. Επίσης, στις αρχές Δεκεμβρίου η εισηγμένη ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ, με διαχειρίστρια την Εθνική Τράπεζα, τριετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της.


Σφακιανάκης: Στις 26 Φεβρουαρίου 2010, η θυγατρική της εταιρεία Panergon προχώρησε στην υπογραφή μη μετατρέψιμου εμπράγματου ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ύψους 51.500.000 ευρώ. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε  για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων διμερών μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας αντίστοιχου ύψους.
Επίσης, στις 20/5/2010 η θυγατρική της Σφακιανάκης Executive Lease, προχώρησε στην υπογραφή ομολογιακού δανείου τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ύψους 25 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων διμερών μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων της εταιρείας αντίστοιχου ύψους.


Πετρόπουλος: Στις 31/5/2010 η εταιρεία προέβη στη σύναψη κοινού μη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ για κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Το δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, με κυμαινόμενο επιτόκιο, χωρίς εξασφαλίσεις.


Marfin Εγνατία Bank: Στις 5/5/2010 η τράπεζα ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II) ύψους 200.000.000 ευρώ, διάρκειας 10 ετών.


Vell Group: Στις 9/3/2010 η εταιρεία γνωστοποίησε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δάνειου 7ετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 7.217.683,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.048 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.193,40 ευρώ ανά ομολογία.


ΜΙG: Στις 22/3/2010, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι άντλησε κεφάλαια ύψους 251,7 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου. Το δάνειο αντιστοιχεί σε 52.769.930 oμολογίες ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ εκάστης.


J&P-ΑΒΑΞ: Στις 20/5/2010 η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους 265 εκατ. ευρώ και διάρκειας έως 8,5 ετών με όμιλο τραπεζών, με κύριο διοργανωτή την Τράπεζα Κυπρου. Το δάνειο θα καλύψει κυρίως τις νέες κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας τα επόμενα χρόνια για επενδύσεις σε συμβάσεις παραχώρησης, ενώ μέρος του δανείου θα αναχρηματοδοτήσει παλαιότερα ομολογιακά δάνεια.


Ελληνικά Πετρέλαια: Στις 23/3/2010 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Hellenic Petroleum Finance υπέγραψε τριετή σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 350.000.000 ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση της εξαγοράς των μετοχών της Ελληνικά Καύσιμα (πρώην BP Hellas).


Σελόντα-Interfish: Στις 9/3/2010, ο όμιλος υπέγραψε δύο συμβάσεις κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, με συνδιοργανώτριες τράπεζες τις Πειραιώς, Eurobank, Eθνική, Εμπορική και Millenium. Το ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 9 εκατ. ευρώ διετούς διάρκειας, είναι με δανείστρια εταιρεία τη Σελόντα και το δεύτερο 6 εκατ. ευρώ διετούς διάρκειας, με δανείστρια εταιρεία την Interfish και θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης για τον όμιλο Σελόντα.


Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Στις αρχές Ιουλίου προχώρησε στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε πλήρως από την Linnaeus Capital Partners BV, στρατηγικό επενδυτή της εισηγμένης.


Folli Follie: Στις 28 Ιουνίου ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου 231.500.000 ευρώ, διετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού λήξεως 30/6/2010.


Medicon Ελλάς: Στο τέλος Ιουνίου, η γενική συνέλευση της εταιρίας ενέκρινε τη σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας.


Νίκας: Στις 15/6/2010 υπέγραψε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 35.850.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.


Vivartia: Προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων για έξι ομολογιακά δάνεια με τις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Marfin, Πειραιώς κα Εμπορική, συνολικής αξίας 555.200.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων.


Βαράγκης: Στις 2/7/2010, η εταιρία ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, οκταετούς διάρκειας, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού.


Δάϊος Πλαστικά: Στις 27/8/2010, η θυγατρική της Hellas Holiday Hotels υπέγραψε σύμβαση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους 8 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας.


Ελληνικά Καλώδια: Στις 11/8/2010 υπέγραψε σύμβαση για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας.


Euromedica: Στις 6/8/2010 προχώρησε σε οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης του συνόλου των εταιρικών μακροπρόθεσμων δανεικών υποχρεώσεων της. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 185 εκατ. ευρώ, σε κοινοπρακτική βάση, λήξεως το έτους 2016.


Flexopack: Στις 28/9/2010, υπέγραψε σύμβαση κάλυψης κοινού έγχαρτου ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεων, ονομαστικής αξίας 5 εκατ. ευρώ, εξαετούς διάρκειας, για την αγορά μηχανημάτων και την αναχρηματοδότηση-εξόφληση βαραχυπρόθεσμου δανεισμού.


Ντιονίκ: Στις 8/10/2010, εξέδωσε  μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού   1.500.000 ευρώ, τριετούς διάρκειας, που αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη και το οποίο καλύφθηκε από 15 νέους επενδυτές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σκοπός του δανείου είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας.


Επίλεκτος: Υπεγράφη στις 2/12/2010 μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της  Τράπεζα Πειραιώς Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 30.000.000 ευρώ, για την χρηματοδότηση του έργου Φωτοβολταικού Πάρκου ισχύος 9,99 Mwp.ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
Σε αντίθεση με τα ομολογιακά δάνεια, οι αυξήσεις κεφαλαίου, η άλλοτε πλούσια πηγή εξεύρεσης κεφαλαίων για τις εισηγμένες δείχνει να στερεύει. Η οικονομική κρίση και το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στο χρηματιστήριο δεν αφήνουν περιθώρια άντλησης «εύκολου» χρήματος από την αγορά. Από τις αρχές του έτους έχουν αντληθεί κεφάλαια ύψους 3,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, ωστόσο, ποσοστό άνω του 50% αφορά την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2009 τα αντληθέντα από την αγορά κεφάλαια είχαν ανέλθει σε 4,62 δισ. ευρώ, ενώ το 2008, λόγω της διεθνούς κρίσης, το αντίστοιχο ποσό ήταν μόλις 598,9 εκατ. ευρώ.


Εκτός από τις τράπεζες, που πραγματοποιούν γενναίες, δεδομένης της δύσκολης συγκυρίας, αυξήσεις, ελάχιστες εταιρίες μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης προχώρησαν στην άντληση κεφαλαίων από την αγορά. Πρόκειται για τις Altec, Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος, Κλουκίνας-Λάππας, Ελβιεμέκ, Σέλμαν και Plias. Επίσης, υπάρχουν ορισμένες εταιρίες που έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προβεί ακόμη στις απαιτούμενες κινήσεις.


ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ


Εμπορική Τράπεζα: Πραγματοποίησε την περίοδο 4/2/2010 έως και 18/3/2010 αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία  καλύφθηκε κατά 92,95% με την καταβολή συνολικού ποσού 919.627.793 ευρώ, ενώ 15.898.296 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στο βασικό μέτοχο της Τράπεζας, Credit Agricole. Το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 989.421.312,51 ευρώ.


T BANK: Η αύξηση κεφαλαίου της πρώην Aspis Bank με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, που πραγματοποιήθηκε από τις 16/3/2010 έως και τις 30/3/2010, καλύφθηκε κατά 68,84% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 52.918.468,80 ευρώ. Σημειώνεται ότι από τις αδιάθετες μετοχές το Ταχυδρονικό Ταμιευτήριο απέκτησε 50.094.030 νέες μετοχές, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ποσοστό 32,90% στην τράπεζα. 


Altec: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2010,  καλύφθηκε μερικώς (97,66%) και αντλήθηκε συνολικό ποσό 39.063.773,68 ευρώ.
Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος (Audio Visual): Η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε από τις 5/3/2010 έως και τις 19/3/2010 καλύφθηκε κατά 81,58% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 20.010.511,49 ευρώ.


Εθνική Τράπεζα: Η τράπεζα προχώρησε τον Οκτώβριο 2010, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και στην έκδοση  μετατρέψιμων ομολογιών και άντλησε κεφάλαια ύψουε 1,81 δισ. ευρώ.


Κλουκίνας-Λάππας: Η εταιρία προχώρησε το Σεπτέμβριο σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους σε 9.900.115,20 ευρώ.


Ελβιεμέκ: Στο 90,2% ανήλθε το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε από τις 10/9/2010 έως τις 24/9/2010 και το ποσό της αύξησης διαμορφώθηκε σε 1,34 εκατ. ευρώ.


Plias: Η αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε από τις 18/10/2010 έως και την 1/11/2010 καλύφθηκε κατά 33,5742%, ενώ 26.038.881 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Ωστόσο, 25.386.250 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτές με βάση τις προεγγραφές για επιπλέον μετοχές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης να ανέλθει σε 98,3351% και τα αντληθέντα κεφάλαια να ανέλθουν σε 11.949.684,39 ευρώ.


Τράπεζα Κύπρου: Πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 345 εκατ. ευρώ. Περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχους τους για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου. Οι υπόλοιπες 7,9 εκατ. μετοχές διατέθηκαν στην Κύπρο και την Ελλάδα.


Σέλμαν: Η αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο και καλύφθηκε κατά 71,144%. Η εισηγμένη συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 10.013.524,00 ευρώ.


Γενική Τράπεζα: Η αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε η τράπεζα το Νοέμβριο ύψους 339.733.717 ευρώ, καλύφθηκε πλήρως. Εκδόθηκαν και διατέθηκαν 106.499.598 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,19 ευρώ η κάθε μία.


ΝΕΛ: Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου κατά 97.926.180 ευρώ της ΝΕΛ διήρκησε από τις 9/12/2010 έως και τις 23/12/2010. Διατέθηκαν 326.420.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 23  νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά.


Μοτοδυναμική: Εντός του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε και η αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 3.835.000 ευρώ, με την έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με  δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 13 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή.


 


ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ


Γενική Τράπεζα: Ανακοίνωσε και νέα αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 45.000.000 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ της SOCIETE GENERALE με την έκδοση 10.000.000 νέων προνομιούχων εξαγοράσιμων και μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 4,50 ευρώ και με τιμή διάθεσης 9 ευρώ η κάθε μία.


Τράπεζα Πειραιώς: Από τις πρώτες και γενναίες αυξήσεις κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθούν το 2011. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του νέου έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 800 εκατ. ευρώ.


Marfin Popular Bank Public: Η τράπεζα προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την άντληση 488,6 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε δύο παλαιές με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή. 


Atttica Συμμετοχών: Η γενική συνέλευση της εταιρίας στο τέλος Νοεμβρίου, αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 29.236.320 νέων μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 50 παλαιές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 0,83 ευρώ ανά μετοχή.


Ιπποτούρ: Σε δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, η μία με μετρητά και η άλλη με κεφαλαιοποίηση  ισόποσων απαιτήσεων πιστωτών θα προχωρήσει η εταιρία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά θα είναι ύψους 1.700.382,39 ευρώ, θα εκδοθούν 2.983.127 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,57 ευρώ και η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ένα ευρώ έκαστη.


 


 


 
 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK INVESTMENT FORUM 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BENETH FOOD HALL
ΕΡΕΥΝΑ ICAP-ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
EUROMONEY: ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 180 ΔΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site