Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2010-τεύχος 368                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ...ΔΡΟΜΟ


Οι επιχειρήσεις βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ τόσο σε ότι αφορά τις δράσεις προς όφελος της κοινωνίας όσο και προς τους ίδιους τους εργαζομένους τους


 


Αυξητικούς ρυθμούς ακολουθούν τα τελευταία οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαία, η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει στην εφαρμογή των στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε σχέση με κράτη του εξωτερικού, παρ’ όλα αυτά το μήνυμα εξαπλώνεται ταχύτατα στη χώρα μας.  Η συζήτηση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει επικεντρωθεί κατά τα τελευταία χρόνια κυρίως στις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για ευρύτερη διάδοσή της, δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το 90% και πλέον των επιχειρήσεων και απασχολούν πάνω από το 60% του εργατικού δυναμικού.
Για το λόγο αυτό, η υποστήριξη και ενθάρρυνση της ΕΚΕ προς τις ΜμΕ είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ.  Όμως οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να
αντιμετωπίσουν πλειάδα δυσκολιών κατά την ενασχόλησή τους με θέματα
Ε.Κ.Ε. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι τόσο πρακτικής φύσεως, όπως για
παράδειγμα το οικονομικό κόστος, όσο και θεωρητικής, όπως η νοοτροπία που
διέπει τους ανθρώπους. Η διάχυση της αντίστοιχης κουλτούρας είναι κάτι το
οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση της καλής
θέλησης αλλά και της καλύτερης οργάνωσης από την πλευρά του κράτους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι δεκτικές σε προγράμματα ΕΚΕ γιατί με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν οι ίδιες, οι εργαζόμενοί τους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Γενικότερα, οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με την ΕΚΕ, αφορούν περισσότερο σε βελτίωση του κλίματος εργασίας και δημιουργία θετικών σχέσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους και όχι τόσο σε δραστηριότητες για το περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η τάση αντιστρέφεται το τελευταίο διάστημα με όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρούν σε περιβαλλοντικές δράσεις.  Σε ότι αφορά τα οφέλη της ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις αυτά διακρίνονται τόσο σε ηθικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Καταρχήν, έχει αυξηθεί δραματικά η επίδραση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο, πλέον έχει απεριόριστες δυνατότητες σε πληροφόρηση και δίνει προβάδισμα σε εταιρίες που υιοθετούν μία πιο υπεύθυνη στάση  απέναντι στην κοινωνία, στο περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με έρευνες, οι ενέργειες της ΕΚΕ μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα μίας επιχείρησης σε περιόδους κρίσης. Τέλος, άλλος ένας λόγος που δε θα πρέπει να αμελείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τις επιχειρήσεις, ειδικότερα σε σχέση με το περιβάλλον, είναι ότι η σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο περιβάλλον είναι ανταποδοτική.


 


INTERAMERICAN
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ»


Η INTERAMERICAN, σε μια προσπάθεια περαιτέρω αξιοποίησης των επιχειρησιακών  δυνατοτήτων και υποδομών της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο Σπίτι «Γραμμή Ζωής».
Σκοπός του Μνημονίου είναι η έκτακτη διεπιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της «Γραμμή Ζωής» και του Κέντρου Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN  για τον καλύτερο συντονισμό παροχής υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών σε ηλικιωμένους που φροντίζει η «Γραμμή Ζωής» και τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο της INTERAMERICAN στο πλησιέστερο εφημερεύον Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Η συνεργασία της INTERAMERICAN με τη «Γραμμή Ζωής» είναι μακροχρόνια και πολυσχιδής. Περιλαμβάνει υιοθεσίες ηλικιωμένων ατόμων στα οποία παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης της συσκευής τηλεειδοποίησης, δωρεά οχήματος για την κάλυψη μεταφορικών αναγκών των ηλικιωμένων, υποστήριξη εκδηλώσεων κ.ά.


ΔΕΗ ΚΑΙ EDF ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η ΔΕΗ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η γαλλική EDF Energies Nouvelles ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Η συμφωνία αφορά κυρίως την αξιοποίηση της συνδυασμένης γνώσης και εμπειρίας των δύο ομίλων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ανάπτυξη μεγάλων, πολύπλοκων και τεχνολογικά προηγμένων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα. Βάσει αυτής της συνεργασίας οι δύο όμιλοι μελετούν την από κοινού ανάπτυξη ενός αριθμού έργων με προτεραιότητα έργα αιολικής ενέργειας από την EDF Energies Nouvelles στη Φλώρινα, περιοχή μεγάλου δυναμικού, ισχύος τουλάχιστον 200ΜW, καθώς επίσης και ένα υβριδικό έργο στην Κρήτη που θα συνδυάζει αιολικό πάρκο ισχύος 90MW και υδροηλεκτρικό σταθμό με αντλιοστάσιο. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την συνεργασία του Ομίλου ΔΕΗ με την EDF Energies Nouvelles στην Ελλάδα που έχει ξεκινήσει με την από κοινού λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 38ΜW στη Βοιωτία.
EDF Energies Nouvelles
Με δραστηριότητα στην Ευρώτη και τη Βόρειο Αμερική, ο όμιλος EDF Energies Nouvelles είναι ηγέτης στον κλάδο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Με πολλά χρόνια εμπειρίας σε έργα αιολικής ενέργειας και πιο πρόσφατα σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ο όμιλος δραστηριοποιείται και στην αγορά ανανεώσιμων όπως μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, θαλάσσια ενέργεια, βιομάζα, βιοκαύσιμα και βιοαέριο. Επιπλέον, ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο όμιλος, 50% του οποίου ανήκει στην EDF Group, είναι εισηγμένος στο Euronext Paris από τον Νοέμβριο 2006:
www.edf-energies-nouvelles.com.


COSMOTE
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


Tα όνειρα 36 νέων της ελληνικής περιφέρειας στηρίζει η COSMOTE για ένατη συνεχή χρονιά, μέσα από το θεσμό των Υποτροφιών της, με την απονομή σε πρωτοετείς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Υποτροφιών και Τιμητικών Διακρίσεων, συνολικού ύψους 189.000 ευρώ.
Οι φετινοί υπότροφοι της COSMOTE που προέρχονται από τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ιωαννίνων, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λάρισας, Λέσβου, Χαλκιδικής και Χανίων βραβεύτηκαν με το ποσό των 15.000 ευρώ ο καθένας. Είκοσι έξι Τιμητικές Διακρίσεις, επιπλέον, αξίας 1.500 ευρώ η καθεμία, απονεμήθηκαν σε υποψηφίους από τις ίδιες περιοχές, που ξεχώρισαν για τις σχολικές και εξωσχολικές τους επιδόσεις. Τους Υπότροφους περιμένουν τη φετινή χρονιά, από ένα lap top με σύνδεση Internet on the GΟ και δωρεάν χρήση για έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς και Καρτοσυμβόλαιο COSMOTE με δωρεάν πάγιο για 1 χρόνο μαζί με κινητό τηλέφωνο. Η απονομή των Υποτροφιών COSMOTE για την Ελληνική Περιφέρεια για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, πραγματοποιήθηκε στην ΟΤΕ Academy, παρουσία του κ. Μιχάλη Κοντογιάννη, Ειδικού Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ κοντά στους φοιτητές βρέθηκε και ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, πρεσβευτής Εταιρικής Υπευθυνότητας της COSMOTE. Κατά τη βράβευση των Υποτρόφων, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της COSMOTE, κ. Μαριλένα Φατσέα δήλωσε σχετικά: «Η ένατη χρονιά των Υποτροφιών COSMOTE βρίσκει το θεσμό ακόμη πιο δυνατό, όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των υποψηφίων, αλλά και ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες της σημερινής εποχής, αλλά και στα όνειρα των νέων σε κάθε γωνιά της χώρας. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να εξελισσόμαστε και να παρέχουμε στους νέους όλο και περισσότερες ευκαιρίες για να σχεδιάσουν το μέλλον τους όπως το ονειρεύονται και να συνεισφέρουν με το δικό τους τρόπο στην κοινωνία, που πραγματικά τους χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».Καθοριστική για τη φοιτητική του πορεία χαρακτήρισε ο Γιώργος Απιδιανάκης, φοιτητής σήμερα στο 3ο έτος της Ιατρικής Σχολής του Ηρακλείου Κρήτης, τη βράβευσή του από την COSMOTE το 2008: «Η Υποτροφία της COSMOTE μου έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζω ισότιμα με τους άλλους συμφοιτητές μου να κρατήσω το πολυπόθητο πτυχίο της ιατρικής στα χέρια μου, ξεπερνώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της οικογένειάς μου». Συγκινητική ήταν και η δήλωση του φετινού Υπότροφου Γιάννη Καϊσίδη από το Κιλκίς, ο οποίος πέτυχε το όνειρό του δουλεύοντας και φοιτώντας σε εσπερινό σχολείο παράλληλα. Όπως δήλωσε: «η Υποτροφία της COSMOTE δεν κάλυψε μόνο οικονομικές ανάγκες, αλλά ήταν για μένα και μια ηθική επιβράβευση που με στήριξε ψυχολογικά στην προσπάθειά μου».


ΟΤΕ
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αριστούχους φοιτητές επιβράβευσε ο ΟΤΕ, στηρίζοντας τις προσπάθειες των νέων για διάκριση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι η τρίτη χρονιά που ο ΟΤΕ υποστηρίζει το πρόγραμμα Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Κατά τη διάρκεια τελετής που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο ΟΤΕ απένειμε βραβεία σε δύο αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Tμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Τα βραβεία εκ μέρους του ΟΤΕ απένειμε η Κική Ζαννιά, Υποδιευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Εσωτερικής Επικοινωνίας, ευχόμενη σε όλους τους διακριθέντες ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», στο πλαίσιο του οποίου ο ΟΤΕ δεσμεύεται να συμβάλλει σε ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Η υποστήριξη προς τη νέα γενιά αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηριστικές ενέργειες είναι:


• η παροχή της δυνατότητας σε 1.100 φοιτητές, κατά τα έτη 2008-2009, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, κάνοντας πρακτική άσκηση στον ΟΤΕ, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και δημόσιους φορείς,
• η οικονομική στήριξη των σπουδών περισσότερων από 4.700 φοιτητών, κατά τα έτη 2008-2009, μέσω προγραμμάτων δωδεκάμηνης τρίωρης απασχόλησης,


• η προσφορά δωρεάν ευρυζωνικών συνδέσεων Conn-x σε περισσότερους από 2.400 αριστούχους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα τελευταία 6 χρόνια,


• η συνεπής υποστήριξη σημαντικών μαθητικών διαγωνισμών, όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής και ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Λυσίας», καθώς και


• η προσφορά υποτροφιών σε τρεις σπουδαστές από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Ρουμανία, μαζί με τις εταιρείες COSMOTE (AMC) και ROMTELECOM, για τη φοίτησή τους στο «Κολλέγιο Περρωτής» της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.


 


ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ GREENSTORE


H ΑΒ Βασιλόπουλος, πάντα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα, άνοιξε στις 26/10/2010 για το κοινό, τις πόρτες του πρώτου της οικολογικού καταστήματος, AB Green Store, στη Σταμάτα Αττικής. Με το άνοιγμα του 222ου καταστήματος, η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε μια νέα εποχή, όσον αφορά την κατασκευή των καταστημάτων της, που προσανατολίζεται στην εφαρμογή πρακτικών που μπορούν να παράγουν και να εξοικονομούν ενέργεια σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 40% σε σχέση με τα συμβατικά καταστήματα! Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννήτριας, για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα  ανοίγματα οροφής για φυσικό αερισμό, οι φωτοσωλήνες  για φυσικό φωτισμό, τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα ψυγεία, το σύστημα γεωθερμίας που αξιοποιεί τη θερμότητα του εδάφους για τη θέρμανση του κτιρίου το χειμώνα και αποβολή της θερμότητας το καλοκαίρι, το σύστημα συλλογής του βρόχινου νερού και αξιοποίησης του είναι μόνο μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας που κάνουν το AB Green Store ξεχωριστό από κάθε άποψη. Η διαφορετικότητα όμως του συγκεκριμένου καταστήματος δεν σταματά εδώ. Πέραν από το ξεχωριστό design του, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον όπως μάρμαρο, ξύλο, ασβεστόλιθος κ.τ.λ., το AB Green Store διαθέτει καρότσια από ειδικό ανακυκλωμένο πλαστικό και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, στο κατάστημα μπορείτε να βρείτε τη Μονάδα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης επτά  υλικών, καθώς και κάδους για την ανακύκλωση λαδιού και λαμπτήρων.
Το καινοτόμο κατάστημα ΑΒ Green Store (Λ. Δροσιάς – Σταμάτας 31Α, Τ.Κ. 14 575), εκτείνεται σε ένα επίπεδο 1.200 τ.μ., διαθέτει 7 ταμεία, parking 110 θέσεων και  απασχολεί 57 άτομα προσωπικό.ΜΕΒΓΑΛ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ


Η κοινωνική δράση  της ΜΕΒΓΑΛ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 60χρονης ιστορίας αλλά και της φιλοσοφίας της, αφού η εταιρεία επιτελεί σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και πανελλαδικά. Οι δράσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες το περιβάλλον, την υγεία, το παιδί, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και φυσικά τους 1100 εργαζόμενούς της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εταιρεία, συνεργάζεται με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας και την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, τόσο στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού σε θέματα διατροφής, όσο και για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες μιας υγιεινής διατροφής. Στηρίζει ενεργά το σημαντικό έργο της Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), του συλλόγου ΦΛΟΓΑ, των Γιατρών του Κόσμου, του Χαμόγελου του Παιδιού, των Παιδικών Χωριών S.O.S, της Τράπεζας Τροφίμων και πλήθους άλλων φορέων.
Η εταιρεία είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και επενδύει δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από άλλες πρακτικές, το 2000 προχώρησε στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπύκνωσης τυρογάλακτος, της πρώτης στον κλάδο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, ως ένα επιπρόσθετο μέτρο στην προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής.
Πρόσφατα η ΜΕΒΓΑΛ ανέπτυξε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων που επισκέπτονται καθημερινά τις εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα, με τίτλο «Γαλακτοκομικά: Απόλαυση-Υγεία-Παιχνίδι», έχει καταρτισθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μάλιστα έχει λάβει μια σημαντική διεθνή διάκριση, από την IDF (Διεθνής Συνομοσπονδία Γάλακτος).
Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ πιστεύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα συμβαδίζει με την κοινωνική ευθύνη, κατά συνέπεια η προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας.
Η ΜΕΒΓΑΛ είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και η πρώτη Βόρεια Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην καρδιά της παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος, τη Μακεδονία, όπου παράγεται το 67% του φρέσκου γάλακτος της Ελλάδας, και εισκομίζει σταθερά πρώτη ύλη από περίπου 1200 φάρμες της ευρύτερης περιοχής. Διανέμει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 21000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και σε 25 χώρες σε όλο τον κόσμο και είναι πιστοποιημένη  για την ποιότητα της πρώτης ύλης, τη γνησιότητα των προϊόντων της και την υγιεινή των παραγωγικών της διαδικασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες 
www.mevgal.gr


ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ


H Εταιρεία  ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των καρδιαγγειακών παθήσεων, με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά από το 1958, των πιο καινοτόμων τεχνολογιών για την βέλτιστη αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενειών.
Κύριοι άξονες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:
ΕΡΓΑΣΙΑ:
• Ενημέρωση, στήριξη, συνοχή και προστασία των εργαζομένων
• Ενίσχυση κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας
• Προτροπή σε συνεχή βελτίωση, διά βίου μάθηση, αξιολόγηση και εκ των έσω ανάπτυξη
• Παροχή απαραίτητων εργαλείων εργονομικού και αισθητικού περιβάλλοντος με φυσικό φωτισμό και αερισμό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
 Παροχή υλικών σε οικονομικά αδύναμους ασθενείς
 Ενίσχυση κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών
 Εφαρμογή αντικαπνιστικής πολιτικής
 Προτροπή εργαζομένων σε :
o Εθελοντική αιμοδοσία, Φιλανθρωπικό έργο
o Άθληση, υγιεινή διατροφή
o εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 Πρόσθετες ημέρες άδειας και υποστήριξη προσωπικών αναγκών
 Ειδική μέριμνα για τη νέα μητέρα κατά την κύηση και λοχεία
 Επιβράβευση παιδιών εργαζομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 Εταιρικές γιορτές, εκδηλώσεις, δώρα
 Χορηγίες, εκδόσεις, δράσεις για προστασία και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
 Ευαισθητοποίηση εργαζομένων στην προστασία του περιβάλλοντος
 Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης
 Έναρξη προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης  (ISO 14001)
 Βιοκλιματικό κτίριο
 Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διακρίσεις:
2009:  Best  Workplaces  6η θέση στην Ελλάδα,
           Business Leaders
2010:  Best  Workplaces  2η θέση στην Ελλάδα, 39η θέση στην Ευρώπη,
           Business Leaders,  Strongest Companies                 
Αντιμετώπιση της κρίσης 2010:
  30%  Μείωση λειτουργικού κόστους με συμβολή των εργαζομένων
  20%  Μείωση θέσεων εργασίας με πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης
100%  Όσων επέλεξαν να παραμείνουν δήλωσαν αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση


ΤΟΝΙΑ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATIONS MANAGER
HSBC ΕΛΛΑΔΑΣ


Στην HSBC, εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα σημαίνει υπεύθυνη και ευαισθητοποιημένη διαχείριση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η HSBC, με έντονο το πνεύμα της κοινωνικής προσφοράς, υποστηρίζει μία σειρά δράσεων, που αφορούν στην κοινωνική υπευθυνότητα και επικεντρώνονται στους άξονες Περιβάλλον, Εκπαίδευση και Κοινωνία με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα «μη προνομιούχα παιδιά».
Πιο συγκεκριμένα, σε θέματα που αφορούν στην προστασία του Περιβάλλοντος, η HSBC, μέσω του Προγράμματος Ανακύκλωσης και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, στην προσπάθεια να μειώσει το συντελεστή carbon footprint, μείωσε κατά 400% τον αριθμό των servers με αντίστοιχη ενεργειακή μείωση. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, όλος ο φωτισμός της Τράπεζας αντικαταστάθηκε από λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, υπάλληλοι της Τράπεζας συμμετέχουν σε αναδασώσεις στην περιοχή του Αισθητικού Δάσους της Καισαριανής σε συνεργασία με τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών σε ετήσια βάση.
Το κοινωνικό πρόσωπο της HSBC αναδεικνύεται μέσω των Χορηγιών της σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Παιδικά Χωριά SOS. Ο σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν να περάσουμε μία μέρα στα Παιδικά Χωριά SOS προσφέροντας εθελοντική εργασία (με δράσεις όπως ζωγραφική, αγώνες μπάσκετ και ποδόσφαιρο, βάψιμο κάγκελων και τοίχων, συναρμολόγηση επίπλων και τέλος προετοιμασίας φαγητού με τα παιδιά). Επίσης, στο ετήσιο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία με το Σωματείο MDA Ελλάς, που δραστηριοποιείται στη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις. Κάθε χρόνο πάνω από 15 υπάλληλοι της Τράπεζάς μας  συμμετέχουν στο Μαραθώνιο, καθώς και στις διαδρομές των 10 & 5 χιλιομέτρων με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του MDA Ελλάς μέσω δωρεών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου HSBC Ελλάδος είναι η διοργάνωση, για πρώτη φορά φέτος, ποδηλατικού γύρου της Πελοποννήσου, (καλύφθηκαν 832χμ σε μία εβδομάδα), με συμμετοχή υπαλλήλων της HSBC και απώτερο σκοπό την οικονομική ενίσχυση των Συλλόγων Φίλων, Γονέων και Κηδεμόνων «Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες». Στο παραπάνω πλαίσιο, η Τράπεζα υποστηρίζει Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς ανθρωπιστικού χαρακτήρα όχι μόνο με δωρεές και χορηγίες, αλλά και καλλιεργώντας την Εθελοντική Συνείδηση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και δράση εθελοντικών ομάδων. Πιο πρόσφατα η HSBC στα πλαίσια των εγκαινίων του καταστήματος στο Μαρούσι, προσέφερε δώρα και παιχνίδια για τα παιδιά του «Χαμόγελο του Παιδιού» που βρίσκονται στο σπίτι  στο Μαρούσι.
Υποστηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια για την προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του θεσμού των υποτροφιών, η HSBC συμμετείχε και φέτος, ως Χορηγός, στη βράβευση 55 αριστούχων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος HSBC διακρίνεται για την κοινωνική υπευθυνότητά του και κυρίως για τις δράσεις του για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, το κύριο πρόγραμμα του Ομίλου για το Περιβάλλον είναι το “HSBC Climate Partnership” κατά το οποίο συνεργάζεται με Οργανισμούς όπως οι WWF, The Climate Group και Earthwatch, κινητοποιώντας πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις παγκοσμίως και συνδράμοντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη. Για την Εκπαίδευση, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει για τα μη προνομιούχα παιδιά του πλανήτη, διάφορα προγράμματα όπως το “Future First” και το «JA More than Money», μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται και οργανώνονται δράσεις όπως υποτροφίες, σεμινάρια εκπαιδευτικών, εξοπλισμός σχολείων, συμβουλευτικά προγράμματα οικογενειών και επαγγελματική εκπαίδευση.
O Όμιλος HSBC, με κύρια επιδίωξη τη διαχρονική προσφορά, συνεχίζει με νέες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνει, να τονώνει το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης στους εργαζομένους του και να αποδεικνύει έμπρακτα τη φιλοσοφία και τις αξίες που τον διέπουν. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK INVESTMENT FORUM 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BENETH FOOD HALL
ΕΡΕΥΝΑ ICAP-ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
EUROMONEY: ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 180 ΔΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site