Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2010-τεύχος 368                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


Η πλέον ραγδαία ανακατανομή δυνάμεων και κερδών συντελέστηκε στην εγχώρια αγορά του «μαύρου χρυσού» κατά το τρέχον έτος.


Ο κλάδος διύλισης και λιανικής εμπορίας πετρελαίου είναι από τους πιο σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους της χώρας μας καθώς συνεισφέρει στο εξαγωγικό ισοζύγιο της Ελλάδας περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, απασχολεί με άμεσο και έμμεσο τρόπο 100.000 άτομα από το εργατικό δυναμικό της χώρας και συλλέγει για λογαριασμό του κράτους  10 δισ. ευρώ περίπου ετησίως (ως ΕΦΚ και ΦΠΑ)  πέραν των φόρων εισοδήματος που αποδίδει.
Σημαντικές ποσότητες  πετρελαϊκών προϊόντων εξάγονται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Λιβύη και η Συρία
Η Ελλάδα εισάγει αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, κατά κύριο λόγο, από τη Ρωσία (32,3%), τη Σαουδική Αραβία (31,1%) και το Ιράν (28,6%). Παράλληλα, γίνονται.
Η χώρα μας βρίσκεται σε καλύτερη θέση από χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, όσον αφορά στην εξάρτησή της από εξωτερικές πηγές ενέργειας όμως είναι εξαρτημένη, κυρίως, από το πετρέλαιο.
Συγκεκριμένα, το 57% της συνολικής ζήτησης ενέργειας στην Ελλάδα καλύπτεται μέσω της κατανάλωσης του πετρελαίου. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία, χώρα με κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά στον πληθυσμό και τις κλιματολογικές της συνθήκες, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στα ίδια επίπεδα, ενώ στην Ιρλανδία που θεωρείται, όπως και η Ελλάδα, «αποκομμένη» από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 59%.


ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Το ποσοστό των πετρελαιοειδών στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ υψηλό και αυτό οφείλεται στη μεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις μεταφορές, αλλά και στο γεγονός ότι το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά έχει σαν κύριο καύσιμο τα πετρελαϊκά προϊόντα. Αναμένεται πάντως ότι η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια θα μειώσει τη χρήση πετρελαιοειδών.
Η ελληνική πετρελαϊκή αγορά αποτελείται από τέσσερα διυλιστήρια που ανήκουν σε δύο εταιρίες διύλισης, 23 εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και 8.000 περίπου, πρατήρια εφοδιασμού υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.
Η ικανότητα διύλισης των τεσσάρων διυλιστηρίων είναι αρκετή για να καλύψει την ζήτηση της εγχώριας αγοράς, ενώ οι επιπλέον ποσότητες εξάγονται με τη μορφή διεθνών πωλήσεων ή πωλήσεων σε αερομεταφορές και σε ποντοπόρα πλοία. Η ικανότητα διύλισης των ελληνικών διυλιστηρίων είναι περίπου 20 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι το χρόνο. Η συνολική ποσότητα αργού που διυλίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι γύρω στα 18-20 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι το χρόνο.
Η «φυγή» της BP και της Shell από τη χώρα μας, στο πλαίσιο αναπροσαρμογής της στρατηγικής των δύο μητρικών τους, έδωσε την ευκαιρία στους ομίλους των Ελληνικών Πετρελαίων και της Motor Oil να αυξήσουν τα μερίδιά τους στην εμπορία, ωστόσο δεν άλλαξε τη γενικότερη τάση των τελευταίων ετών στην αγορά που θέλει τις μεσαίες ελληνικές εταιρείες (Jet Oil, Aegean, Revoil, Elinoil, ΕΤΕΚΑ) να αυξάνουν συνεχώς τη συμμετοχή τους σε μία «πίτα» που ξεπερνάει τα 12 δισ. ευρώ ετησίως.
Οι οικονομικές δυσχέρειες όμως που αντιμετωπίζουν αρκετές μικρές εταιρείες – και πολύ περισσότεροι ιδιώτες πρατηριούχοι - λόγω της… σφιχτότερης χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών, είναι πιθανόν να επισπεύσουν κάποια deals αλλά και ορισμένα… λουκέτα.
Τόσο η BP όσο και η Shell θα συνεχίσουν να λειτουργούν με σχετική «αυτονομία», αφού το μοντέλο λειτουργίας τους κρίνεται επιτυχημένο. Παράλληλα, το μεν σήμα της BP θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2018, ενώ ανάλογη εξέλιξη αναμένεται και το σήμα της Shell για το οποίο υπάρχει συμφωνία με τη Motor Oil για 5+5 χρόνια.
Οι εγχώριοι «παίκτες» και κυρίως η Jetoil, η Aegean, η Revoil, η και η ΕΤΕΚΑ έχουν ήδη επιδοθεί σε έναν… «άγριο» ανταγωνισμό προκειμένου να εκμεταλλευθούν τις «καραμπόλες» που προκύπτουν από τα δύο deals και να προσθέσουν κάποια από τα πρατήρια της BP Hellas και της Shell Hellas στον στόλο τους. Τους τελευταίους μήνες έχουν αλλάξει… σήμα δεκάδες πρατήρια που βρίσκονταν υπό την… σκέπη των πολυεθνικών, με τη «μάχη» να δίνεται κυρίως σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη και κάποια άλλα νησιά. Δεν πρέπει δε να ξεχνάμε ότι στον στόλο των ισχυρών ελληνικών ομίλων εμπορίας έχουν προστεθεί αρκετά πρατήρια των «προβληματικών» El Petrol, Sunoil και Dracoil.


ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
Η πλέον ραγδαία ανακατανομή δυνάμεων και βεβαίως κερδών συντελέστηκε στην εγχώρια αγορά του «μαύρου χρυσού» το 2009 ενώ η ίδια τάση συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος.
Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK μεταξύ των 85 μεγαλύτερων (βάσει κύκλου εργασιών) παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα συνολικά καθαρά κέρδη των δύο διυλιστικών επιχειρήσεων της χώρας (Ελληνικά Πετρέλαια και Μότορ Όιλ) άγγιξαν σχεδόν τα 350 εκατομμύρια ευρώ το 2009 έναντι ζημιών 42,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2008.
Η διυλιστική βιομηχανία της χώρας εργάστηκε με ένα περιθώριο κέρδους 5,7% που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στο σύνολο της βιομηχανίας της χώρας. Αντιθέτως οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών παρά την αύξηση της κερδοφορίας (έστω και εάν αυτή δεν αφορά απολύτως συγκρίσιμα στοιχεία) εργάστηκαν με ένα περιθώριο κέρδους 0,68%, επίδοση απαγορευτική για αρκετές μεμονωμένες εταιρίες που λειτούργησαν στο κόκκινο.


Βασικός μοχλός για την ανακατανομή δυνάμεων στην αγορά του «μαύρου χρυσού» ήταν η αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής των διυλιστηρίων τα οποία από τον Απρίλιο του 2009 μείωσαν ριζικά τον χρονικό ορίζοντα της πίστωσης προς τις εταιρίες. Έτσι από 40 ημέρες, η πίστωση έχει πέσει αυστηρά στις 20 ημέρες.
Αυτό είχε ως συνέπεια η πίεση να μεταφερθεί από τις εταιρείες στους πρατηριούχους που πλέον μετρούν σημαντικές απώλειες: σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας περίπου 1.100 πρατήρια υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρόβλημα της αγοράς επιδεινώθηκε από τις τρεις αυξήσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα και τις δύο αυξήσεις στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της STAT BANK, η συνολική αγορά του «μαύρου χρυσού» το πρώτο εξάμηνο του 2010 εμφανίζει συνολική μείωση 18% - 19% σε όγκους γεγονός που επιτείνει το κλίμα ανασφάλειας στο σύνολο των εταιρειών που δεν είναι «συνδεδεμένες» με διυλιστήρια.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της STAT BANK,


• Οι συνολικές πωλήσεις των διυλιστικών επιχειρήσεων εμφανίζουν αισθητή μείωση (32,8%) κυρίως εξαιτίας της σοβαρής υποχώρησης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου.
Ενδεικτικά, οι τιμές του αργού μειώθηκαν από 150 δολάρια το βαρέλι τον Σεπτέμβριο του 2008 σε 70-80 δολάρια το 2009. Η μείωση αυτή «μεταφράστηκε» σε μικρότερους τζίρους που όμως δεν είχαν καμία σχέση με τα λειτουργικά κέρδη των διυλιστικών επιχειρήσεων που κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η αξιοποίηση της πιστωτικής πολιτικής προς τις εταιρίες είχε ως αποτέλεσμα την θεαματική αύξηση της κερδοφορίας των διυλιστικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία μεσαίου μεγέθους ελληνική εταιρεία εμπορίας για να καλύψει τη διαφορά του χρόνου πίστωσης έπρεπε να εξασφαλίσει ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο αξιοποιήθηκε από τα διυλιστήρια για καλύτερες και πιο κερδοφόρες συμφωνίες αγοράς αργού αλλά και προϊόντων.
• Οι συνολικές πωλήσεις των 76 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 16% ενώ η συνολική κερδοφορία τους παρουσίασε αύξηση κατά 77%. Έτσι, οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ τα συνολικά τους κέρδη έφτασαν τα 78,36 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η αύξηση 77% δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αυξήσεις κερδών αλλά συμπεριλαμβάνει και λογιστικές τακτοποιήσεις που δεν αφορούν αύξηση λειτουργικών κερδών.
• Καθοριστική για το νέο τοπίο που δημιουργείται στην εγχώρια αγορά καυσίμων είναι οι συμφωνίες εξαγοράς του δικτύου πρατηρίων της BP από τα Ελληνικά Πετρέλαια και του δικτύου της Shell από την Μοτορ Οιλ.


ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


* Στη πρώτη θέση από άποψη τζίρου βρέθηκε η ΕΚΟ (ανήκει στον όμιλο των ΕΛΠΕ) η οποία διαχειρίστηκε πωλήσεις 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρία ωστόσο εμφάνισε κάθετη μείωση των καθαρών της αποτελεσμάτων. Έτσι, από κέρδη το 2008 πέρασε σε ζημιές το 2009. Το στοίχημα που θα κληθεί να λύσει η διοίκηση των ΕΛΠΕ και της ΕΚΟ είναι η εύρυθμη λειτουργία υπό την ίδια στέγη των δύο εταιρειών εμπορίας – της ΕΚΟ και της BP.
* Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Shell η οποία όμως εμφάνισε σημαντική μείωση των ζημιών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Shell συνεχίζει να υλοποιεί ένα ιδιαίτερα επιθετικό πρόγραμμα εμπορικής πολιτικής και ανταγωνιστικών λιανικών τιμών.
* Η Jetoil με τα 620 πρατήριά της βρέθηκε στην Τρίτη θέση από άποψη τζίρου, διαχειριζόμενη πωλήσεις που υπερέβησαν το 1 δισ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης της εταιρίας είναι η υλοποίηση – έστω και με πιο αργούς ρυθμούς - του προγράμματος της νέας εταιρικής εικόνας στα πρατήρια και η απόκτηση σοβαρότερων μονάδων με υψηλότερες καταναλώσεις.
Ο όμιλος της Jetoil διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη, δυναμικότητας 210 χιλιάδων κυβικών μέτρων και αξίας 120 εκατομμυρίων ευρώ, εγκαταστάσεις στο Δυρράχιο της Αλβανίας δυναμικότητας 15 χιλιάδων κυβικών, στο Κόσσοβο δυναμικότητας 17 χιλιάδων κυβικών ενώ πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές στη Βουλγαρία.
* Η Aegean Oil βρέθηκε στην 4η θέση από άποψη τζίρου ενώ αύξησε την κερδοφορία της κατά 5,2%. Εν μέσω κρίσης η Αιγαίον Όιλ, που διευθύνεται από τον κ. Ιάκωβο Μελισσανίδη αύξησε την κερδοφορία της κατά 116%. Αυτό το πέτυχε πρώτον, βελτιώνοντας τα περιθώρια ανά πρατηριούχο, μειώνοντας τα κόστη της και τα γενικά της έξοδα καθώς επίσης και με απόκτηση δικών της μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρα) που μείωσαν περαιτέρω τα έξοδά της. Σημαντικά κέρδη εξασφάλισε επίσης και από την αύξηση του μεριδίου της στην εμπορία λιπαντικών που ως γνωστόν έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
* Ιδιαίτερα θετική εξακολούθησε να εμφανίζεται η πορεία της Avin που ανήκει στον όμιλο της Μότορ Όϊλ. Η εν λόγω εταιρία αύξησε τη κερδοφορία της κατά 11%, γεγονός που την κατατάσσει σε μία από τις καλύτερες θέσεις κερδοφορίας μεταξύ των ελληνικών εταιρειών.
* Στην επόμενη θέση βρέθηκε η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα, που πλέον διαχειρίζεται το δίκτυο πρατηρίων της BP και η οποία διευθύνεται από τον κ. Σωτήρη Χριστογιάννη.
* Οι εταιρίες Elin Oil και Revoil βρέθηκαν στις αμέσως επόμενες θέσεις του καταλόγου των εταιριών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Τόσο η Elin όσο και η Revoil συμφερόντων Ευάγγελου και Γεωργίου Ρούσσου εμφάνισαν σημαντικές αυξήσεις κερδοφορίας. Οι εν λόγω εμφανίζονται ως οι πιο νοικοκυρεμένες μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις, που διευρύνουν την παρουσία τους παρά το γεγονός ότι δεν είναι διυλιστικές εταιρείες καυσίμων.


ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Στον τομέα του φυσικού αερίου, παραμένει ανοιχτό το θέμα εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΠΑ, όπου το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το 35%.
Με τις προοπτικές που έχει ο κλάδος τόσο στην Ελλάδα – όπου η διείσδυση αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα – όσο και στο εξωτερικό (με την κατασκευή μεγάλων αγωγών), το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο.
Μέχρι πρότινος στην αγορά φαινόταν ότι το σενάριο με τις περισσότερες πιθανότητες ήταν  η παραχώρηση μεγαλύτερου μεριδίου της ΔΕΠΑ στα Ελληνικά Πετρέλαια. Η απόφαση όμως των ΕΛ.ΠΕ. να υποβάλουν χαμηλή προσφορά στον διαγωνισμό της ΕΠΑ Αττικής φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό.
Για τον διαγωνισμό της ΕΠΑ Αττικής μη δεσμευτικές προσφορές είχαν υποβάλει εννέα εταιρείες. Εν συνεχεία αποκλείστηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ισπανική Gas Natural και η Ιντρακάτ (συμφερόντων Σ. Κόκκαλη). Δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τελικά έξι: η Μ&Μ (κοινή εταιρεία των Motor Oil και ομίλου Μυτιληναίου), η Prometheus Gaz, η Ελλάκτωρ, το Milos Fund-Apax Partners, η γερμανική GoldGas και η ιταλική ΕΝΙ. Η τελευταία είναι ήδη μέτοχος με 49% στις άλλες δύο ΕΠΑ (Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) και ενδιαφέρεται σφόδρα για να βάλει... πόδι και στην Αττικής.
Από τις παραπάνω, η Promitheus Gaz (συμφερόντων Κοπελούζου) είναι από τους βασικότερους προμηθευτές ρωσικού αερίου της ΔΕΠΑ. Από την άλλη πλευρά, το σχήμα Μ&Μ ενδιαφέρεται και αυτό για τη διεύρυνση της παρουσίας του στον χώρο της ενέργειας, με απώτερο στόχο μεταξύ άλλων την είσοδο στη λιανική φυσικού αερίου. Σχέδιο, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου μέσω των υφιστάμενων δικτύων λιανικής (Avin, Cyclon) αλλά και της Shell Hellas, όταν τα σημεία πώλησης της τελευταίας θα έχουν ενταχθεί λειτουργικά στον όμιλο της Motor Oil που τα εξαγόρασε.ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΤΑ Ο ΣΕΕΠΕ


Την πλήρη απελευθέρωση της έκδοσης αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων ζητούν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή τους για τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.
Σε σχετική του ανακοίνωση ο ΣΕΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών) επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση , εάν όχι σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΑΣΑ, που θέτει απαγορεύσεις και περιορισμούς στο νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να αποκτούν τις αναγκαίες άδειες κυκλοφορίας Ιδιωτικής Χρήσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων για την κάλυψη των δραστηριοτήτων τους.
«Σε πρόσφατη διαβούλευση για την απελευθέρωση έκδοσης αδειών κυκλοφορίας ΙΧ βυτιοφόρων, ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε με ολοκληρωμένη πρόταση για την ΑΜΕΣΗ και διαφανή νομοθετική ρύθμιση αυτής της απελευθέρωσης. Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε το κατατεθέν νομοσχέδιο στη Βουλή στις 12/10/2010 και διαπιστώσαμε ότι καμία από τις προτάσεις που υποβάλαμε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν έγιναν αποδεκτές», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Βασικό αίτημα των εταιρειών προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι να καλυφθεί με νόμο η ελεύθερη έκδοση των αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων και όχι με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται, κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου, στο μέλλον.
Ο ΣΕΕΠΕ κάνει έκκληση στην Κυβέρνηση και στους Εκπροσώπους της Πολιτείας να προστατέψουν το νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, να εφαρμόσουν τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνδράμουν στην άμεση ρύθμιση της εκκρεμότητας αυτής ώστε:
Να νομοθετηθεί η άμεση, διαφανής και πλήρης απελευθέρωση έκδοσης αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων που χορηγούνται στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
Να αρθεί ο περιορισμός χρήσης των Ι.Χ. βυτιοφόρων ανάλογα με την άδεια Εμπορίας. Να ορισθεί ότι η άδεια κυκλοφορίας των Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων ισχύει για τις μεταφορές όλων των προϊόντων που διακινεί κάθε Εταιρία Εμπορίας ώστε, να μπορεί να αξιοποιεί τα βυτιοφόρα της ανάλογα με τις ανάγκες της. (Δηλαδή να μπορεί με τα ίδια βυτιοφόρα να διακινεί θέρμανση το χειμώνα και το καλοκαίρι να διακινεί καύσιμα στα μικρά αεροδρόμια, τις μαρίνες, κλπ).ΕΛΠΕ : ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕ VEGAS OIL & GAS SA ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
Μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε να μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων της έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS S.A. Οι δύο εταιρείες θα δημιουργήσουν κοινοπραξία (VEGAS 70% - ΕΛΠΕ 30%), τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει η VEGAS. Στα άμεσα σχέδια της κοινοπραξίας είναι η συνέχιση των ερευνητικών εργασιών στην περιοχή West Obayed με την εκτέλεση τουλάχιστον δύο ακόμη γεωτρήσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. τον Ιούνιο του 2007, απέκτησε από την κρατική εταιρεία της Αιγύπτου αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή West Obayed, με την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σειράς ερευνητικών εργασιών. Η ΕΛΠΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, με την εκτέλεση σεισμικών καταγραφών και δύο γεωτρήσεων, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή. Η ισχύουσα σύμβαση με το Αιγυπτιακό Δημόσιο προβλέπει σε περίπτωση παραγωγής υδρογονανθράκων την ανάκτηση των επενδύσεων από τα έσοδα των παραχθέντων και πωληθέντων υδρογονανθράκων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. αποφάσισε την πώληση μέρους των δικαιωμάτων της στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της για δημιουργία αξίας και στοχεύοντας στη διασπορά των τεχνικών και επενδυτικών κινδύνων. Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους στην Αίγυπτο στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεργαζόμενες στην περιοχή του West Obayed. Δεδομένης της γνώσης της ΕΛΠΕ για την περιοχή και της πολύ έμπειρης επιχειρησιακής ομάδας που διαθέτει η VEGAS στη χώρα, με μια σειρά από πρόσφατες ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο ενεργητικό της, καθώς και της οικονομικής ευρωστίας των εταίρων, δημιουργείται μια αξιόπιστη κοινοπραξία που θα συνεχίσει με επιτυχίες την έρευνα στην περιοχή.
Η σχετική συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αιγυπτιακών αρχών.
Η VEGAS OIL & GAS S.A. ιδρύθηκε το 2003 και έκτοτε δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων. Στην Αίγυπτο διατηρεί δικαιώματα σε τρεις περιοχές στη Δυτική και Ανατολική Έρημο, που κέρδισε συμμετέχοντας σε ισάριθμους διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Αιγυπτιακού Δημοσίου. Και στις τρεις περιοχές η VEGAS ως διαχειρίστρια πραγματοποίησε σημαντικές ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στις κοινοπραξίες που έχει συστήσει συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Shell, GDF-Suez, TransGlobe, Circle Oil και Sea Dragon.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους κυρίαρχους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και σε 10 χώρες στην περιοχή. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται σε περίπου €1,7 δισ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, συμμετέχοντας σε διεθνείς κοινοπραξίες σε περιοχές της Ελλάδας, Αιγύπτου και Μαυροβουνίου.MOTOR OIL ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΝ ΜΕ LNG ΤΗ ΔΕΗ
Το κοινό σχήμα των ομίλων Μυτιληναίου και Motor Oil είναι ο ανάδοχος του διαγωνισμού που πραγματοποίησε η ΔΕΗ και αναλαμβάνει την προμήθεια 300 χιλιάδων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου lng για λογαριασμό της ΔΕΗ, σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες. Η ποσότητα αυτή αφορά συνολικά 5 φορτία, τα οποίό ήδη προμηθεύεται η ΔΕΗ σταδιακά.
Η συμμαχία Μυτιληναίου - Motor Oil, μετά την εξέλιξη αυτή διεκδικεί μερίδιο άνω του 10% στην αγορά του φυσικού αερίου και πλέον εμφανίζεται ως ένας υπολογίσιμος ανταγωνιστής για τη ΔΕΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία Μυτιληναίου - Motor Oil, διαθέτει ήδη σημαντική βάση πελατών, δηλαδή το εργοστάσιο της Αλουμίνιον της Ελλάδος, το διυλιστήριο της Motor Oil και τις τρεις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1,2 GW (Συμπαραγωγή, Άγιος Νικόλαος και Κόρινθος Power) που θα είναι σε πλήρη λειτουργία τον επόμενο χρόνο. Πλέον στην πελατειακή βάση της συμμαχίας Μυτιληναίου Μότορ Όιλ προστίθεται και η ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι για φέτος η αγορά του φυσικού αερίου διαμορφώνεται συνολικά στα 3,6 bcm.


REVOIL:ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη Συνέντευξη Τύπου του Ομίλου REVOIL με θέμα την πορεία συνεχούς ανάπτυξης του στην αγορά πετρελαιοειδών και την είσοδό του στην ποντοπόρο ναυτιλία.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Σταύρος Νιφόρας – Γενικός Διευθυντής της REVOIL και ο κ. Ιωάννης Ρούσσος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της  θυγατρικής ARISTON Εταιρίας Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία.
Ξεκινώντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδρυτής του Ομίλου REVOIL κ. Ευάγγελος Ρούσσος απεύθυνε χαιρετισμό.
Ο κ. Σταύρος Νιφόρας ξεκίνησε την παρουσίαση του κάνοντας έναν απολογισμό της αγοράς καυσίμων το δεκάμηνο του 2010 το οποίο κινήθηκε με μειωμένους πωλούμενους όγκους κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Η βασικότερη αιτία της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων είναι οι συνεχείς αυξήσεις στους φόρους –ΕΦΚ και ΦΠΑ- που τελικά έφθασαν σήμερα, να αποτελούν το 65% της λιανικής τιμής της αμόλυβδης σε συνδυασμό με την γενικότερη αυτοσυγκράτηση των καταναλωτών και των νοικοκυριών λόγω της οικονομικής κρίσης. Στο ίδιο διάστημα του δεκάμηνου του 2010, η REVOIL ενίσχυσε το μερίδιο της στο 6,8% του συνόλου της αγοράς κλείνοντας σε πωλούμενους όγκους κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την αγορά παρουσιάζοντας υστέρηση μόλις 4%. Τον Οκτώβριο του 2010 το μερίδιο της ανεβαίνει στο 7,9%. Παράλληλα πρόσθεσε 77 νέα πρατήρια στο δίκτυο της ανεβάζοντας σε 481 τα σημεία πώλησής της σήμερα. Η διαχρονική αδιάκοπη ανάπτυξη και εξέλιξη της REVOIL η οποία έχει την ικανότητα και την ωριμότητα να ενισχύει τα μεγέθη της ανεξάρτητα από την πορεία  - θετική ή αρνητική – της αγοράς την έχει ξεχωρίσει ως μία από της δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου.
    Η REVOIL στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον του σήμερα απαντά με στρατηγικές και ενέργειες που                  οδηγούν σε συνεχή ανάπτυξη με αύξηση της κερδοφορίας:
-  Επέκταση  του δικτύου με την προσθήκη νέων πρατηρίων. Υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής προσέλκυσης νέων πρατηρίων με αυστηρά οικονομικοτεχνικά μοντέλα και πρότυπα απόδοσης εντός της εφαρμοζόμενης πιστωτικής πολιτικής.
-  Ενίσχυση της διασφάλισης του καταναλωτή που επισκέπτεται τα πρατήρια REVOIL, ότι αγοράζει καθαρά καύσιμα πάντα στην ποσότητα την οποία πλήρωσε. Πυλώνα σε αυτή την δέσμευσή  αποτελεί η πιστοποίηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών του ΕΜΠ, ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την εταιρεία.
-  Εκμετάλλευση  της ενιαίας – νέας εταιρικής εικόνας του δικτύου που ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώθηκε φέτος.
-    Εφαρμογή προγραμμάτων micromarketing ενεργειών στο πρατήριο, βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσπάθεια για την ανάπτυξη μοντέλων συνεργασιών με τους πρατηριούχους βασιζόμενα στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε βάση  αμοιβαιότητας.
-  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρίας, με έμφαση στην διατήρηση της υγιούς περιουσιακής διάρθρωσης και της ισχυρής ρευστότητας.
-    Εισαγωγή σε ένα νέο κλάδο, διαφορετικό από την εγχώρια εμπορία πετρελαιοειδών, αυτόν της Ποντοπόρου Ναυτιλίας με την ίδρυση της θυγατρικής ARISTON. Έναν τομέα συνδεδεμένο άρρηκτα με το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, με σημαντικά περιθώρια κέρδους, απαλλασσόμενο τοπικών οικονομικών συνθηκών.


ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ


Ο κ. Ιωάννης Ρούσσος  αναφέρθηκε στην είσοδο του Ομίλου REVOIL στην ποντοπόρο ναυτιλία με  την ίδρυση της 100% θυγατρικής ARISTON Ε.Ε.Π.Ν. τον Ιούνιο του 2010 με μετοχικό κεφάλαιο τα 29,35 εκατ.ευρώ. Εστίασε στον στόλο της ARISTON ο οποίος αποτελείται από δύο φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου HANDYMAX,  το Blue Angel το οποίο είναι κατασκευής 1994, 44.950 τόνων ναυλωμένο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011 με ημερήσιο έσοδο 16.000 δολάρια και το Blue Eternity ίδιας χρονολογίας, 45.741 τόνων το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στην Εταιρεία εντός του Δεκεμβρίου 2010 με συμφωνία ναύλωσης τα 14.500 δολάρια την ημέρα και διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011. Στρατηγική της ARISTON είναι η επέκταση του στόλου με φορτηγά πλοία έως 15 ετών με παρόμοια χαρακτηριστικά, οι μεσομακροπρόθεσμες ναυλώσεις των πλοίων της, πετυχαίνοντας έτσι την όσο το δυνατό διασφάλιση προβλέψιμων χρηματοροών και κερδοφορίας και η συνεργασία με καταξιωμένους ναυλωτές.  Με την παραδοχή των υφιστάμενων συμφωνιών ναύλωσης σε ετήσια βάση,  τα έσοδα της ARISTON σε επίπεδο EBITDA προσεγγίζουν τα 6 εκατ. δολάρια με καθαρά κέρδη τα 3 εκατ. δολάρια. 
Η συνέντευξη τύπου ολοκληρώθηκε με την απονομή υποτροφιών από τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Ρούσσο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Ρούσσο του Ομίλου REVOIL προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κ.κ. Φαμέλη Θεόδωρο και Μπακάλη Διαμαντή.
Ο θεσμός των υποτροφιών θεσπίστηκε από τη REVOIL το 2003 και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για την ενίσχυση και την υποστήριξη νέων ανθρώπων που επιλέγουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή πορεία. Στόχος του θεσμού είναι η συνέχιση της προσπάθειας και της έρευνας της Εταιρείας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με φθηνότερη ενέργεια και καθαρό περιβάλλον καθώς και η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων. 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK INVESTMENT FORUM 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BENETH FOOD HALL
ΕΡΕΥΝΑ ICAP-ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
EUROMONEY: ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 180 ΔΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site