Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2010-τεύχος 368                              

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ... ΕΝΕΡΓΕΙΑΚατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στους τομείς υλοποίησης επενδύσεων και εξαγορών θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.


 


Το Μάιο τέθηκε σε λειτουργία η νέα Μονάδα Απόσταξης Αργού (new Crude Distillation Unit – CDU) δυναμικότητας 60.000 βαρελιών ημερησίως  (bbl/d). Το κόστος της νέας CDU ανήλθε σε 180 εκατ. ευρώ και με την προσθήκη της, η ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου του Διυλιστηρίου αυξήθηκε κατά 50%, ενώ η ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του διαμορφώνεται πλέον σε 9 εκατ. μετρικούς τόνους. Τον περασμένο Ιούνιο ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών των “SHELL HELLAS A.E.” (και μετονομάστηκε σε “Coral A.E.”) και “SHELL GAS A.E.B.E. YΓΡΑΕΡΙΩΝ” (και μετονομάστηκε σε “Coral Gas A.E.B.E.Y”). Το δίκτυο πρατηρίων της SHELL είναι το πλέον αποδοτικό στην εγχώρια αγορά και με την εξαγορά του αναμένεται σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
Κατά το εννεάμηνο 2010 τα προϊόντα της “ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ” συνέχισαν να διοχετεύονται και στις 3 κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία: εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 9ΜΗΝΟΥ
Ενισχυμένα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη της μητρικής το τρίτο τρίμηνο 2010, λόγω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας του Διυλιστηρίου, η οποία, σε συνδυασμό αφενός με την εξαγορά του δικτύου της “Shell” και αφετέρου με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Εταιρείας, εξασφάλισε την αύξηση των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το τρίτο τρίμηνο 2010 σε 1.250 εκατ. Ευρώ, έναντι 920 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2009. Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε το τρίτο τρίμηνο 2010 σε 2,5 εκατ. μετρικούς τόνους (ΜΤ), έναντι 2,3 εκατ. ΜΤ το τρίτο τρίμηνο 2009.Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 70,4 εκατ. ευρώ, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε 63,9 εκατ. Ευρώ, έναντι 40,0 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 38,4 εκατ. Ευρώ, έναντι 24,0 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το εννεάμηνο 2010 εμφανίζουν μια ικανοποιητική πορεία. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής το εννεάμηνο 2010 ανήλθε σε 3.420 εκατ. Ευρώ, έναντι 2.509 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Οι πωλήσεις σε όγκο ανήλθαν το εννεάμηνο του 2010 σε 6,92 εκατ. ΜΤ, έναντι 7,13 εκατ. ΜΤ το εννεάμηνο του 2009. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 269,5 εκατ. ευρώ, έναντι 270,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2009. Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2010 ήταν 144,6 εκατ. Ευρώ, έναντι 187,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2009. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2010 σε 84,5 εκατ. ευρώ, έναντι 139,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK INVESTMENT FORUM 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BENETH FOOD HALL
ΕΡΕΥΝΑ ICAP-ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
EUROMONEY: ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 180 ΔΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site