Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2006                               Τεύχος 318

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΡΟΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ


Μέγα πλήγμα για τα repo’s και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
Σημαντική η αύξηση των συνολικών καταθέσεων, παρά τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία


Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες» και πόσο μάλλον για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι μέσα στο 2005 «άφησαν πίσω» τους τις πολύ χαμηλές αποδόσεις των repo’s και των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων και εστράφησαν περαιτέρω προς τις προθεσμιακές αποδόσεις, εκεί όπου τα προσφερόμενα επιτόκια είναι υψηλότερα.
Γιατί αυτό; Πρώτα απ’ όλα γιατί τα repo’s έγιναν πολύ λιγότερο ελκυστικά, μετά από τον περιορισμό του φορολογικού τους πλεονεκτήματος έναντι των καταθέσεων (εξομοίωση της φορολογίας με αυτή των τόκων των καταθέσεων). Το σύνολο των repo’s στα τέλη του προηγούμενου Νοεμβρίου είχε μειωθεί κατά 72,6% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2004, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Η πτώση της πραγματικής απόδοσης των repo’s συμπαρέσυρε πτωτικά και τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, καθώς τα τελευταία έχουν τοποθετημένο σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού τους σε repo’s.  Όμως, τα αμοιβαία κεφάλαια της συγκεκριμένης κατηγορίας είχαν και αρκετούς άλλους για να «απωθήσουν» αρκετούς εκ των πελατών τους. Κατά το παρελθόν συνδύαζαν μια μικρή έστω απόδοση, σε συνδυασμό όμως με μια άριστη ρευστότητα. Τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο οι αποδόσεις αυτές παρέμειναν χαμηλές, αλλά και ανταγωνιστικά καταθετικά προϊόντα, βελτίωσαν τη ρευστότητα των πελατών τους. Για παράδειγμα, είδαμε το λανσάρισμα προθεσμιακών λογαριασμών καταθέσεων που προκαταβάλλουν τους τόκους, ή που καταβάλλουν τους τόκους κατά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε μήνα).
Πόσο θιγμένες όμως βγήκαν οι τράπεζες από μια τέτοια εξέλιξη; Παρά το γεγονός ότι – όπως φαίνεται – οι πελάτες στράφηκαν προς καταθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης απόδοσης, οι τράπεζες δεν επλήγησαν, καθώς:
1. Μέσω των μεγαλύτερων διαρκειών κατάθεσης, μείωσαν τα λειτουργικά τους έξοδα και βελτίωσαν τον ταμιακό προγραμματισμό τους. Γενικότερος στόχος άλλωστε των τραπεζών είναι να περιορίσουν – με διάφορους τρόπους – την προσέλκυση των πελατών στα τραπεζικά καταστήματα, μειώνοντας τις «ουρές» και προσπαθώντας να επικεντρώσουν τα καταστήματα σε πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων.
2. Μέσω των προθεσμιακών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου (συνήθως σε συνδυασμό με μια «απόδοση κράχτη») συνδύασαν μέρος των αποδόσεων των πελατών τους όχι με δικό τους κόστος, αλλά με κέρδη που προέκυψαν από την αγορά παραγώγων. Επιπλέον, μέσα από αυτά τα προϊόντα, οι τράπεζες εξασφάλισαν προμήθειες για ορισμένες από τις θυγατρικές τους εταιρίες (Α.Ε.Δ.Α.Κ., χρηματιστηριακές εταιρίες, κ.λπ.) με αποτέλεσμα το πραγματικό κόστος των τραπεζών να είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από αυτό που φαίνεται.
Οι προθεσμιακές λοιπόν καταθέσεις τον προηγούμενο Νοέμβριο ήταν κατά 43,8% υψηλότερες, σε σχέση με αυτές του Νοεμβρίου του 2004 και το σύνολο των καταθέσεων συν repo’s κατά 13,6% (καταθέσεις ταμιευτηρίου 9%, καταθέσεις προθεσμίας 43,8%, καταθέσεις όψεως 16,9%, σύνολο καταθέσεων 20,3%, καταθέσεις συν repo’s 13,6%). Η αύξηση αυτή των καταθέσεων μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, με τη σημαντική αύξηση του Α.Ε.Π. να είναι μόνο ένας από αυτούς (στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα). Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν με σημαντικό ρυθμό και κατά το 2006.

  Περιεχόμενα
Editorial: Έξι χρόνια μετά...
Επενδύσεις: «ΜΑΧΕΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Επενδύσεις: Ανοχή στον κίνδυνο δείχνουν οι επενδυτές
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανίες: Σκληρές μάχες χωρίς θύματα!
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΡΟΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αφιέρωμα: Μαζική Εστίαση: Σε φάση περισυλλογής
¶ρθρο: H Ελληνική Επενδυτική Δραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια
¶ρθρο: Coca-Cola 3Ε: Συνδυασμός αμυντικού τίτλου και growth story
Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Ιανουάριο του 2006
Θέμα: H Αγορά του Aλουμινίου
¶ρθρο: Από το 1999... έως σήμερα
Θέμα: «Μάχες» στην αγορά του ψωμιού

 Όροι και προϋποθέσεις του site