Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2011-Τεύχος 369                              

ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING


ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑΣΕΙΣ...ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ


από τη Γαλάτεια Μπασέα


Η ζήτηση για τις αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από την εξέλιξη του κατά κεφαλή διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες τάσεις, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής.


 


Σε πτωτική πορεία βρίσκονται, την τελευταία διετία, οι κλάδοι της ταχυεστίασης (fast food) και του catering. Συγκεκριμένα, το γρήγορο φαγητό, μία αγορά αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, εμφάνισε πτώση το 2009 της τάξης του 4%, σε σύγκριση με το 2008, ενώ και για το 2010 τα στοιχεία έδειξαν ότι η συνολική αξία της κινήθηκε επίσης καθοδικά, με ρυθμό αντίστοιχο της περιόδου 2009/2008.
Και είναι λογικό η συγκεκριμένη αγορά να έχει πρόβλημα την τελευταία διετία, καθώς η ζήτηση για τις αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από την εξέλιξη του κατά κεφαλή διαθέσιμου εισοδήματος το οποίο έχει δεχτεί ισχυρά πλήγματα, μετά την εκδήλωση της εγχώριας κρίσης. Επίσης, η ζήτηση συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες τάσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως για παράδειγμα το όλο και μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που εργάζονται και δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Εκτός από την κρίση, οι εταιρείες fast food έχουν να αντιμετωπίσουν και τον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, λόγω τις παρουσίας ισχυρών ομίλων που ελέγχουν περισσότερα από ένα εμπορικά σήματα στο χώρο της εστίασης.
Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στον κλάδο του catering, η αξία του υπολογίζεται στα 400 εκατ. ευρώ και παρουσίασε πτωτική πορεία από το 2009 και μετά. Από τους σημαντικούς υποκλάδους του catering, το catering δεξιώσεων (ξενοδοχειακό και μη ξενοδοχειακό), μειώθηκε κατά 10,7% το 2009, το βιομηχανικό catering μειώθηκε κατά 3,2% και το αεροπορικό catering (in-flight και κυλικεία) σημείωσε οριακή μείωση (-0,5%). Γενικότερα, το συνολικό μέγεθος της αγοράς παρουσίασε μείωση 6% το 2009, σε σύγκριση με το 2008.FAST FOOD
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ»
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου της μαζικής εστίασης κατά τα τελευταία χρόνια είναι η επέκταση των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης. Oι οργανωμένες αλυσίδες κερδίζουν έδαφος σε βάρος των παραδοσιακών μεμονωμένων εστιατορίων, επεκτείνοντας τα καταστήματα του δικτύου τους. Με όπλα την κοινή οργάνωση και το κοινό εμπορικό σήμα, στοχεύουν στην ευρεία αναγνωρισιμότητά τους από το καταναλωτικό κοινό. Στην ταχύτερη επέκταση των δικτύων καταστημάτων των αλυσίδων συνετέλεσε και η διάδοση του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising).
Η εγχώρια αγορά εστίασης, μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,2%. Τονίζεται ότι, μετά το 2000 η αγορά συνεχίζει να αυξάνει, αλλά ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται συγκριτικά με την περίοδο 1992-2000. Το 2008 η αξία της συνολικής αγοράς γρήγορης εστίασης, μέσω αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με το 2007, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη θετική απόδοση της κατηγορίας snack-sandwich και της κατηγορίας Pizza. Στα εκτιμώμενα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνονται τα «ανεξάρτητα» καταστήματα που δεν ανήκουν σε οργανωμένες αλυσίδες.
Η ανάπτυξη που παρουσίασε ο κλάδος των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, συνδέεται άμεσα με την τάση αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών. Κατά κύριο λόγο, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών της σύγχρονης οικογένειας και στη γενικότερη επιτάχυνση των ρυθμών ζωής, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αυξανόμενη απασχόληση των γυναικών καθιστά οξύτερο το πρόβλημα της προετοιμασίας του καθημερινού φαγητού της οικογένειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μείωση του διαθέσιμου χρόνου συμβάλλει στην αυξημένη ζήτηση των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό, ανάγκη την οποία καλύπτουν και τα καταστήματα του εξεταζόμενου κλάδου.


ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Η πορεία κάθε αλυσίδας επηρεάζεται τόσο από την στρατηγική επέκτασης που ακολουθεί, όσο και από το είδος των προϊόντων που προσφέρει. Όσον αφορά στην επέκταση των δικτύων, εντονότερη ανάπτυξη κατά την τελευταία τριετία εμφάνισαν τα καταστήματα της κατηγορίας snack - sandwich και τα καταστήματα pizza, ενώ αυξημένα είναι συνολικά και τα καταστήματα της ομάδας «λοιπές κατηγορίες». Αντίθετα, μείωση παρουσιάζει η κατηγορία «σουβλάκι - ethnic» και στασιμότητα τα δίκτυα τύπου burger.
Οι περισσότερες αλυσίδες γρήγορης εξυπηρέτησης αναπτύσσουν τα δίκτυά τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και σε επαρχιακές πόλεις. Στην «αποκεντρωτική» τάση κυρίαρχη αναδεικνύεται η κατηγορία Burger που έχει παρουσία στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενώ ακολουθούν σε έκταση γεωγραφικής κάλυψης οι κατηγορίες Pizza και Snack / Sandwich.CATERING


ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο κλάδος του catering διακρίνεται σε τρεις τομείς που είναι το catering δεξιώσεων, το βιομηχανικό catering και το αεροπορικό catering. Ο ετήσιος τζίρος της εγχώριας αγοράς catering εκτιμάται σε περίπου 392,5 εκατ. ευρώ.
Η συνολική εγχώρια αγορά του catering (σε αξία) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1997-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,6%. Όμως, από το 2009 η αγορά παρουσιάζει πτώση η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και το 2010. Ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο catering δεξιώσεων. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό catering, ενώ ολιγάριθμες ασχολούνται με το αεροπορικό catering.
Η ζήτηση για υπηρεσίες catering δεξιώσεων επηρεάζεται από κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις, από τα συνέδρια κ.ά. Η ζήτηση του βιομηχανικού catering εξαρτάται κυρίως από το πλήθος των φορέων που υιοθετούν πρακτικές “outsourcing” για την παροχή μαζικής σίτισης και από τη διεύρυνση του μεγέθους των επιχειρήσεων. Από την άλλη το αεροπορικό catering επηρεάζεται σημαντικά από την τουριστική κίνηση.
Το συνολικό μέγεθος αγοράς παρουσίασε μείωση 6% το 2009 σε σύγκριση με το 2008. Συγκεκριμένα, η εγχώρια αγορά του catering δεξιώσεων (ξενοδοχειακό και μη ξενοδοχειακό) μειώθηκε κατά 10,7% το 2009, του βιομηχανικού catering μειώθηκε κατά 3,2% και του αεροπορικού catering (in-flight και κυλικεία) σημείωσε οριακή μείωση (-0,5%).
Σε ότι αφορά τα μερίδια που καλύπτουν οι υποκλάδοι στο σύνολο της αγοράς catering, την μεγαλύτερη πίτα καταλαμβάνει το catering δεξιώσεων με 42%. Ακολουθούν το βιομηχανικό με 32% και το αεροπορικό με 26%.


ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου είναι ότι εμφανίζει μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του catering δεξιώσεων (μη ξενοδοχειακού) συγκεντρώνουν το 52% της αγοράς, ενώ στο βιομηχανικό catering το αντίστοιχο ποσοστό είναι 60,2%. Ο κλάδος του αεροπορικού catering εμφανίζει ακόμα πιο μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσης.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, το 2010 η αγορά του catering δεξιώσεων προβλέπεται ότι θα είναι πτωτική, με ρυθμό της τάξης του 14%. Το βιομηχανικό catering εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μείωση περίπου 4,5%, ενώ το αεροπορικό προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει με ρυθμό της τάξης του 4%.
Ο υποκλάδος του catering δεξιώσεων χαρακτηρίζεται από χαμηλά εμπόδια εισόδου και κατά συνέπεια δραστηριοποιείται σε αυτόν πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Επιπλέον, υπηρεσίες catering δεξιώσεων προσφέρουν πολλαπλές επιχειρήσεις με άλλη κύρια δραστηριότητα, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν τα μέσα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο catering, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εστιατόρια κ.α. Το κύριο στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου είναι η τιμολογιακή πολιτική, ενώ η ποιότητα των γευμάτων καταλαμβάνει δευτερεύουσα θέση.
Η εποχικότητα στο catering δεξιώσεων είναι ιδιαίτερα έντονη (η περίοδος υψηλής ζήτησης είναι από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο), γεγονός που απαιτεί καλό προγραμματισμό και οργάνωση από τις εταιρείες του υποκλάδου, για να αντεπεξέλθουν στην υψηλή ζήτηση και να διαχειριστούν ζητήματα προσωπικού και ρευστότητας. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν οι επιδράσεις της εποχικότητας, απαιτείται από τις εταιρείες συνεχής προσπάθεια ανάπτυξης του πελατολογίου τους και προσφοράς νέων υπηρεσιών.
Αντιθέτως, στο βιομηχανικό catering δραστηριοποιούνται λίγες εταιρείες, μεγάλου μεγέθους από πλευράς κύκλου εργασιών. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση στον υποκλάδο είναι υψηλή. Επιπλέον, επικρατεί έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου, όσον αφορά στις προσφερόμενες τιμές, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες συνεργασίας με διάφορες κατηγορίες πελατών, όπως τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτήρια, τα ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις κ.λπ.
Τέλος, σχετικά με το αεροπορικό catering, σημειώνεται ότι πρόκειται για έναν πολύ εξειδικευμένο τομέα του catering, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οι παράμετροι αυτοί, καθώς και λοιπά εμπόδια εισόδου που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο του υποκλάδου, συντελούν στη διαμόρφωση μιας αγοράς με έντονα χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...
Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών ασκούν υψηλή πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες, αρκετές φορές, προκειμένου να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος, οδηγούνται σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και σε προσφορά χαμηλής ποιότητας γευμάτων. Το ανεπαρκές νομικό πλαίσιο και οι ανεπαρκείς έλεγχοι συμβάλλουν στην επιδείνωση των φαινομένων αυτών. Επίσης, όλες οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου, κυρίως, προσωπικού.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Όπως προκύπτει από τη χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, οι εταιρείες γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας. Οι μικρές ιδιαίτερα εταιρείες λειτουργούν με ζημίες, γεγονός που δείχνει τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο. Επιπλέον, οι εταιρείες του δείγματος παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα και υψηλή εξάρτηση από τρίτες πηγές κεφαλαίων. Ο δανεισμός των εταιρειών αφορά ως επί το πλείστον σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
Τα θετικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για τις εταιρείες του δείγματος αφορούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό εμπορικό κύκλο, υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.


ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ
Ελαφρά πτώση παρουσιάζουν οι πωλήσεις έτοιμων φαγητών στη χώρα μας, τα τελευταία δύο χρόνια. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του κλάδου Τυποποιημένων Έτοιμων Φαγητών παρουσιάζονται στην τέταρτη έκδοση της σχετικής Κλαδικής Μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Τα τυποποιημένα έτοιμα φαγητά αποτελούν μέρος του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων, εντάσσονται δε στη γενικότερη κατηγορία της «εύκολης» σίτισης (“convenience food”).
Έτοιμα φαγητά θεωρούνται εκείνα που δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία ή προσθήκη υλικών, εκτός από ψήσιμο ή ζέσταμα και τα οποία αποτελούν πλήρη γεύματα. Τα έτοιμα φαγητά διακρίνονται σε: φαγητά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (ambient foods) που περιλαμβάνουν τις κονσέρβες και τα αποξηραμένα, β) φαγητά ψυγείου, γ) φρεσκοκατεψυγμένα φαγητά (fresh frozen) και δ) τη «ζεστή γωνιά».
Στην ανάπτυξη της κατηγορίας του έτοιμου φαγητού συμβάλλει η μείωση του διαθέσιμου χρόνου, εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των μελών της οικογένειας.
Ανταγωνιστικά προς τα προϊόντα έτοιμου φαγητού λειτουργούν οι υπηρεσίες παράδοσης φαγητού από εστιατόρια (delivery) και η παρουσία των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (fast food). Η συνολική αξία (πωλήσεις) της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών κινήθηκε ανοδικά την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 10%. Ειδικότερα, την περίοδο 2000-2007 ο μέσος ετήσιος ρυθμός της αγοράς κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα (13,3%). Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις, το 2008 παρατηρούνται σχετικά σταθεροποιητικές τάσεις (οριακή πτώση 0,4% της αξίας πωλήσεων), ενώ το 2009 η συνολική αξία εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 2,5% περίπου. Η κατανομή της αγοράς τυποποιημένων έτοιμων φαγητών το 2009 είχε ως εξής: κατεψυγμένα 38,6%, κονσέρβες 32,5%, ψυγείου 17,3%, «ζεστή γωνιά» σούπερ μάρκετ 10,0% και αποξηραμένα 1,6%. Η κατηγορία των φαγητών ψυγείου είναι αυτή που πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση την περίοδο 2000-2009. Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 8 επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2007 και 2008. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, οι συνολικές πωλήσεις των οκτώ εταιρειών του δείγματος μειώθηκαν το 2008/2007 κατά 3,9%. Η μείωση του κόστους πωληθέντων με υψηλότερο ρυθμό (6,4%) οδήγησε σε αύξηση του μικτού κέρδους κατά 1,9%. Τούτο, σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 6,8%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των συνολικών καθαρών κερδών κατά 19,7%. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9% την ίδια περίοδο.


 


ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ


EVEREST
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΠΡΩΙΝΟ
Συνεχίζει και φέτος τις προσφορές, μέσω μείωσης τιμών, η εταιρεία Everest, σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία "ο καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παραδοσιακή τυρόπιτα με espresso ή milko στην τιμή των 2€ μέχρι τις 6 Μαρτίου".
Η everest επιλέγει τον κλασικό ελληνικό πρωινό (καφές ή γάλα με τυρόπιτα), εντός του πλαισίου διευκόλυνσης της καθημερινής δαπάνης του καταναλωτή για φαγητό και καφέ εκτός σπιτιού.
Η εταιρεία έχει προβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες προσφορές και δείχνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να μειώνει τις τιμές της, προς όφελος των καταναλωτών.
Υπενθυμίζεται ότι για όλο το 2010 και μέχρι σήμερα, τα everest διαθέτουν τυρόπιτα μόνο με 1 ευρώ, ενώ σε αντίστοιχες δραστικές μειώσεις τιμών έχουν προβεί το καλοκαίρι του 2010, προσφέροντας φραπέ μόνο με 1 ευρώ και τον περσινό χειμώνα, προσφέροντας εσπρέσο μόνο με 1 ευρώ". "Η υποστήριξη τόσο του καταναλωτή όσο και της αγοράς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι μια στάση που αξίζει να υιοθετηθεί από όλες τις εταιρίες με προϊόντα βασικής ανάγκης, όπως είναι για παράδειγμα ο καφές και τα είδη διατροφής εκτός σπιτιού" αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει: "Η δέσμευσή μιας εκ των εταιρειών εστίασης, μπορεί να μην είναι αρκετή για να περισώσει τις δαπάνες του σημερινού νοικοκυριού, ωστόσο διευκολύνει σημαντικά τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει με χαμηλότερο κόστος καθημερινές του ανάγκες".HELLENIC CATERING
ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ GOODY’S-FLOCAFE
Με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία η εταιρεία παρουσίασε πτώση στα καθαρά κέρδη κατά 25%. Η HELLENIC CATERING είναι η προμηθεύτρια εταιρεία των αλυσίδων Goody’s και Flocafe. Παράλληλα, είναι ο “σταθμός ελέγχου” όλων των προϊόντων με τα οποία τροφοδοτούνται τα καταστήματα των αλυσίδων αυτών. Οι σημερινές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, έχουν συνολική έκταση 16.500 τ.μ. και στεγάζουν δραστηριότητες παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος, κατεψυγμένων μαγειρεμένων φαγητών, σαλτσών, σαλατών, dressings και sandwiches, καθώς και κέντρο logistics για τις ανάγκες διάθεσης στην Β. Ελλάδα. Στην Παλλήνη Αττικής, σε έκταση 10.000 τ.μ. λειτουργούν δραστηριότητες παραγωγής των προϊόντων ΦΛΟΚΑ (παγωτών, ζαχαροπλαστικής και αρτοζαχαροπλαστικής), καθώς και κέντρο logistics για τις ανάγκες διάθεσης στην Ν. Ελλάδα. Όλες οι εγκαταστάσεις (Σίνδου και Παλλήνης) είναι ιδιόκτητες και έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εξοπλισθεί κατά τις σύγχρονες επιταγές της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 325 άτομα, ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών της και στις εξελίξεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της. Φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των εργαζομένων της, οι οποίοι αποτελούν ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών με τον καλύτερο, κατά το δυνατόν, κόστος. Θεωρεί σημαντική τη γνώμη των εργαζομένων της, γι’ αυτό και δεν εξαιρεί κανέναν από τα συστήματα αξιολόγησης του εργασιακού κλίματος που διενεργεί. Από τα άτομα που απασχολούνται στην HELLENIC CATERING, το 5% εργάζονται στο τμήμα Ποιότητας και διενεργούν καθημερινά 1.800 ελέγχους – αυτοελέγχους, από τους οποίους οι 200 είναι μικροβιολογικοί. Η εταιρεία συμβάλλει στην εκπαίδευση των επιστημόνων που ασχολούνται με τα τρόφιμα, σαν χώρος επίσκεψης και εκπαίδευσης φοιτητών - σπουδαστών από όλη την Ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας της υποστηρίζει αδιάλειπτα το θεσμό της πρακτικής άσκησης Σπουδαστών του Τομέα των Τροφίμων, με την απασχόληση 4 ατόμων κάθε έτος. Η εταιρεία είναι προσηλωμένη στην αρχή της Ποιότητας σε κάθε διεργασία και συνεχώς μεριμνά για την συμμόρφωση των διαδικασιών που εφαρμόζει προς την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία αλλά και προς τα προαιρετικά Διεθνή Πρότυπα Συστημάτων Ποιότητας. Έτσι, διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας στην Αγορά.


INTERCATERING
ΧΩΡΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας τηςεταιρείας είναι:
1. η οργάνωση εκδηλώσεων, που καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα, από ένα μικρό τραπέζι 10 ατόμων, μέχρι μία εκδήλωση 10.000 ατόμων. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η εταιρεία διαθέτει δικούς της χώρους, υψηλών προδιαγραφών, που μπορούν να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις, είτε κοινωνικές, είτε επαγγελματικές.
2. Το επαγγελματικό catering (contract catering), το οποίο αφορά τη λειτουργία χώρων εστίασης σε κλειστούς χώρους (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ.ά.). Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 15 τέτοιοι χώροι. Η Intercatering απασχολεί 90 άτομα, μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εταιρεία στεγάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ., πιστοποιημένες με ISO 9001 και HACCP, στις οποίες γίνεται και η παραγωγή.


Οι χώροι της εταιρείας είναι:
- IIsland (Βουλιαγμένη) 5 χώροι - έως 2.000 άτομα
- Ble (Άλιμος) - 2 χώροι - έως 2.500 άτομα
- Κάππα Studios (Σπάτα) 3 χώροι - έως 2.500 άτομα
- Plaza Resort Hotel (Ανάβυσσος) 1 χώρος - έως 500 άτομα
- ΠΟΙΑΘ (Μικρολίμανο) 3 χώροι - έως 250 άτομα
- Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου (Χαλάνδρι) 3 χώροι - έως 1.000 άτομα
- Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Ταύρος) 2 χώροι έως 1.500 άτομα


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING
AMWAY HELLAS
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
SHAREHOLDER RIGHTS SEMINAR
ΕΡΕΥΝΑ ICAP: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site