Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2011-Τεύχος 369                              

ΕΡΕΥΝΑ_ICAP


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ 


 


Το προφίλ υγείας και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού αποτελούν τους κύριους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμάκου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,1%.


 


Στην ελληνική αγορά φαρμάκου δραστηριοποιείται ήδη αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων (τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και εισαγωγής) με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία και δυναμική, ορισμένες εκ των οποίων αποτελούν θυγατρικές ισχυρών πολυεθνικών ομίλων. Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην πρώτη έκδοση της κλαδικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE.
Στην παρούσα φάση, καταγράφονται έντονες στρατηγικές κινήσεις, μέσα από τις οποίες, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξάπλωση του συνεργαζόμενου δικτύου διανομής τους (φαρμακαποθήκες), προκειμένου να προωθήσουν τα παραγόμενα/εισαγόμενα προϊόντα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς για επάρκεια. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου καταρτίζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Δελτίο Τιμών Φαρμάκων).
Το προφίλ υγείας και το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού αποτελούν τους κύριους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για φάρμακα και παραφαρμακευτικά είδη. Οι μακροχρόνιες προβολές πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) δείχνουν αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού άνω των 65 ετών μέχρι το έτος 2050.
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς φαρμάκου κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 14,1%. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εξεταζόμενων επιχειρήσεων το 2008 αυξήθηκε κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2007, ενώ οι πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,6% την περίοδο 2002-2008. Η συνολική αξία των εισαγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων το 2009 αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με το 2008, ενώ η αντίστοιχη αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που εξήχθησαν σημείωσε επίσης αύξηση 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός 79 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2007 και 2008. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυξήθηκαν τη διετία 2007-2008 κατά 10%, παράλληλα δε βελτιώθηκε το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου. Ωστόσο η αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων, οδήγησε σε επιδείνωση της κερδοφορίας (μείωση κερδών προ φόρου κατά 9,2%).

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING
AMWAY HELLAS
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
SHAREHOLDER RIGHTS SEMINAR
ΕΡΕΥΝΑ ICAP: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site