Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2011-τεύχος 370                              

ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΟ ΧΑ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ


Από την Λίλιαν Μαργαρίτη
Ισχυρή παραμένει η παρουσία των ξένων επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ παραμένει πάνω από το 50%


Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επενδυτές του εξωτερικού, δεδομένου ότι κατέχουν σημαντικές θέσεις, κυρίως στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, αποτελούν και την κινητήριο δύναμη της εγχώριας αγοράς, τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση. Κατά το τελευταίο τετράμηνο, οι ξένοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο ΧΑ έχουν εμφανίσει έντονη κινητικότητα. Νέες τοποθετήσεις, αυξήσεις υφιστάμενων συμμετοχών αλλά και ρευστοποιήσεις θέσεων έχουν σημειωθεί.
Το «Χ» παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις συμμετοχές άνω του 5% που κατέχουν αλλοδαποί επενδυτές σε εγχώριες εισηγμένες και παρουσιάζει τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί από το τελευταίο δίμηνο του 2010 έως σήμερα. Ειδικότερα, στις 11 Μαρτίου 2011, η Morgan Stanley απέκτησε ποσοστό 5,109% στην Alpha Bank. Στις 8/2/2011 η Capital Research and Management Company αύξησε στο 5,089% το ποσοστό συμμετοχής της στην Τιτάν. Στις 6/12/2010 η Emirates International Telecommunications LLC αύξησε στο 40,0700% το ποσοστό της στην Forthnet. Επίσης, η APG Algemene Pensioen Groep N.V., μηδένισε στις 26/11/2010 τη συμμετοχή της στην εισηγμένη από 9,10% που κατείχε. Στις 24 Ιανουαρίου 2011 η SmallCap World Fund μείωσε στο 4,717% τη συμμετοχή της στην Fourlis Συμμετοχών. Το ποσοστό αυτό αποτελεί μέρος της συμμετοχής της Capital Research and Management Company, στην εισηγμένη, που έχει συρρικνωθεί στο 9,869%. Επίσης, στην Fourlis διατηρεί ποσοστό 5,09% η Fidelity European Fund, ενώ συμμετέχει και η Harris Associates με ποσοστό 5,150%. Στις 18 Ιανουαρίου 2011, το ποσοστό συμμετοχής της Morgan Stanley στην εταιρία ΓΕΚ Τέρνα αυξήθηκε στο 5,004% από 4,998% που ήταν πριν. Το Δεκέμβριο του 2010, η MF Global UK Limited μηδένισε τη συμμετοχή της στην εταιρία ΝΕΛ, μετά την πώληση 1.634.188 μετοχών, ποσοστό 11,51% στον κ. Απόστολο Κων. Βεντούρη. Στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών Folli Follie και Elmec Sport από τα ΚΑΕ, το ποσοστό της Fidelity International στα ΚΑΕ διαμορφώθηκε στις 7/1/2011 στο 5,930%.
Το 6,37% των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ κατέχει η εταιρία Silchester International Investors LLP από την 1η Νοεμβρίου 2010, με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους πελάτες της. Επίσης, η Fidelity Investments διατηρεί από τις 25/8/2003 ποσοστό 5% στην επιχείρηση. Στις 12/11/2010, η Franklin Templeton, του μεγαλοεπενδυτή Mark Mobius, αύξησε τη συμμετοχή της στα Ελληνικά Χρηματιστήρια στο 5,02% από 4,99%. Αντίθετα, στις αρχές του νέου έτους και συγκεκριμένα στις 28/1/2011, η APG Algemene Pensioen Groep NV, μείωσε τη συμμετοχή της στην Ελληνικά Χρηματιστήρια στο 4,90% από 5,25% πριν. Στις 12/1/2011, η εταιρία EOC Equity Ltd, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της εταιρίας Nakula Management Ltd, προέβη σε αγορά μετοχών της Ιντραλότ, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της σε αυτήν να διαμορφωθεί σε 5,042%. Επίσης, από τις 26/5/2010 η Ameriprise Financial INC διατηρεί στην Ιντραλότ ποσοστό 5,0080%, μέσω των θυγατρικών της εταιριών Columbia Management Investment Advisers LLC και Columbia Wagner Asset Management LLC. Τέλος, η Invesco LTD διατηρεί από τις 4/8/2008 ποσοστό 5% στην εισηγμένη, ενώ ποσοστό 5,0135% κατέχει από τις 27/7/2009 η Intesa San Paolo SPA, για λογαριασμό πελατών της. Στις 29/12/2010, το ποσοστό του κ. Kahka Bendukidze στην εταιρία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ανήλθε σε 30,40%, καθώς η εταιρία συμφερόντων του, Linnaeus Capital Partners BV, άσκησε το δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές 7 ομολογιών εκδόσεως της εισηγμένης που κατείχε. Επίσης, από τις 16/6/2009 το ισπανικό fund BPA FONS S.A. διατηρεί ποσοστό 7,560% στην Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.
Η Linnaeus Capital Partners BV, ελεγχόμενη από τον κ. Kahka Bendukidze κατέχει ποσοστά και σε δύο ακόμη εταιρίες του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, στις 26/10/2010 αύξησε σε 18,020% από 10,03% το ποσοστό της στην Νηρεύς και στις αρχές Ιανουαρίου του 2011 αύξησε τη συμμετοχή της στην Σελόντα στο 13,06%.
Οι «σταθερές» αξίες
Στην Κλουκίνας-Λάππας συμμετέχει από τις 19/5/2008 το Smallcap World Fund με ποσοστό 5,002%. Ποσοστό 26,270% κατέχει η Credit Suisse Group από τις 8/4/2009, στην Κυλ. Σαραντόπουλος, ενώ από τις 15/9/2009 η Commerzbank AG κατέχει ποσοστό 5,010% στην Flexopack. Από τις 26/9/2006 η Fortis Global Custody Services NV διατηρεί ποσοστό 5,710% στην Sprider. Στην εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή, η Fidelity Investments διατηρεί από τις 29/9/2003 ποσοστό 10,030%. Από τις 17/7/2007 ο αυστριακός όμιλος L.L.I. EUROMILLS GmbH κατέχει στην εταιρία Μύλοι Λούλη ποσοστό 5%. Στην κατασκευαστική Μπάμπης Βωβός η Fidelity European Fund κατέχει από τις 27/6/2008 ποσοστό 5,03%, ενώ στις 9/11/2009 απέκτησε συμμετοχή η KAS BANK N.V με ποσοστό 5,299% και στις 3/12/2009 το Orange Property Fund N.V. με ποσοστό 5,020%. Από τις 14/1/2010 ο επενδυτικός οίκος Kas Depository Trust Company κατέχει στην εταιρία Μέτκα ποσοστό 5,028%.
Οι Fortis Obam και Santander Investment Services διατηρούν από τις 9/5/2008 ποσοστά 12,8% και 6,043% αντίστοιχα στην Alapis. Aπό τις 27/3/2009, η Credit Suisse Securities, μέσω ελεγχόμενων από την ίδια επιχειρήσεων, διατηρεί ποσοστό 5,080% στην Coca Cola. Στην Frigoglass συμμετέχει η Montanaro Group με ποσοστό σε 5,1200%, ενώ η Credit Suisse Group διατηρεί ποσοστό 5,010% στην Καθημερινή.
Η BNP Paribas διατηρεί από τις 29/4/2010, ποσοστό 5,550% στην Cyclon Ελλάς. Η JP Morgan Private Bank κατέχει στην Λάμψα ποσοστό 5,600%. Από τον Ιούνιο του 2006, οι γαλλικές CM CIC Securities και Banque Fedetative du Credit Mutuel συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εβροφάρμα με ποσοστά 5,130% και 5,430% αντίστοιχα.
Η εταιρία Healthcare Investors (Greece) κατέχει στην Euromedica ποσοστό 10,1839%. Σημειώνεται ότι η εταιρία FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου μέσω της εταιρίας Healthcare Investors (Greece) LLC.
Στις 23/2/2010, η Capital Research and Management Company αύξησε το ποσοστό της στον ΟΠΑΠ σε 15,0011%. Επίσης, από τις 5/9/2003 η Fidelity Investments κατέχει ποσοστό 5% στον Οργανισμό.
Στις 20/4/2010, η FMR LLC απέκτησε ποσοστό 5,080% στην Σαράντης. Επίσης, στις 13 Μαίου 2009 στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εμφανίστηκαν η Kempen Capital Managenent N.V. και η KAS Depository Trust Company, με ποσοστά 5% και 5,026% αντίστοιχα. Στις 9/4/2010 το ποσοστό της Capital Research and Management Company στην Jumbo αυξήθηκε σε 15,8632%. Ωστόσο, στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται το 7,465% που κατέχει η Smallcap World Fund Inc και το 4,77% που κατέχει η American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund. Επίσης, από τις 24/8/2009 η FMR LLC κατέχει ποσοστό 5% στη Jumbo.
Στην Ελλάκτωρ η αμερικανική Capital Research and Management Company διατηρεί από τις 26/9/2007 ποσοστό 5,707%. Από τις 8/12/2008 η γαλλική Suez Environment Company κατέχει ποσοστό 5,0124% στην ΕΥΑΘ, μέσω των εταιριών Suez Environment και Calige.
Στην MIG η Dubai Group Limited κατέχει ποσοστό 17,810% και στην Marfin Popular Bank η Dubai Investment Group Ltd κατέχει ποσοστό 16,93% και η Morgan Stanley συμμετέχει με ποσοστό 5,020%. Στην εταιρία S&B, η SCR-Sibelco NV διατηρεί από τις 24/9/2008 ποσοστό 15,320%.

Η ακτινογραφία των ξένων του ΧΑ


Από το Νοέμβριο του 2010 και μέχρι και το Φεβρουάριο του 2011, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου παραμένει πάνω από το 50%. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΧΑ, στις 28/2/2011 το ποσοστό των ξένων στην εγχώρια αγορά ανήλθε στο 51,24% έναντι 49,04% που ήταν ένα χρόνο πριν, στο τέλος Φεβρουαρίου του 2010.
Αντιστρόφως ανάλογα κινείται η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών, που ανήλθε το Φεβρουάριο του 2011 στο 47,49%, όταν τον ίδιο μήνα του 2010 ανέρχονταν στο 49,68%.
Έντονη είναι η παρουσία των αλλοδαπών επενδυτών στις μετοχές του δείκτη FTSE 20, όπου το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στις 28/2/2011 στο 56,62% έναντι 55,44% ένα χρόνο πριν, ενώ η συμμετοχή τους επί της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ανήλθε στο 53,50% τον προηγούμενο μήνα έναντι 52% το Φεβρουάριο του 2010.
Αντίστοιχα, οι εγχώριοι επενδυτές κατείχαν στις 28/2/2011 το 41,99% των μετοχών του FTSE 20 και το 45,17% της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.
Από την άλλη πλευρά, περιορισμένες είναι οι επιλογές των ξένων επενδυτών στη μικρή κεφαλαιοποίηση, καθώς στις μετοχές του δείκτη FTSE Small Cap συμμετέχουν με μόλις 13,75%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 28/2/2011, ενώ οι Έλληνες επενδυτές κατέχουν 85,05%.
 
Ανάλυση συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών
Τον Φεβρουάριο 2011, οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν οριακές εκροές της τάξης των 3,1 εκατ. ευρώ. Οι εκροές προέρχονται από ξένα φυσικά πρόσωπα (25,27 εκατ. ευρώ) και υπεράκτιες εταιρίες (3,21 εκατ. ευρώ), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα νομικά πρόσωπα (5,37 εκατ. ευρώ) και οι θεσμικοί επενδυτές (20,01 εκατ. ευρώ)
Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 8,54 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες (21,63 εκατ. ευρώ),
από ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (11,83 εκατ. ευρώ) και από το Δημόσιο Τομέα (9,36 εκατ. ευρώ), ενώ εμφάνισαν εκροές οι Έλληνες ιδιώτες (34,28 εκατ. ευρώ).


Οι ξένοι επενδυτές, τον Φεβρουάριο 2011, πραγματοποίησαν το 44,8% των συναλλαγών (τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 48% των συναλλαγών, ενώ τον Φεβρουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 54,3% των συναλλαγών). Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Φεβρουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 32,3% των συναλλαγών (τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 28,4% των συναλλαγών, ενώ τον Φεβρουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 27,4% των συναλλαγών). Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές
χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Φεβρουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 20,8% των συναλλαγών, τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών, ενώ τον Φεβρουάριο 2010 είχαν πραγματοποιήσει το 16,8% των συναλλαγών.


Γεωγραφική Κατανομή των ξένων επενδυτών


Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011, οι περισσότερες εκροές ύψους 42,7 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Κύπρο και ακολούθησαν οι επενδυτές με έδρα την Ιρλανδία με εκροές 12,37 εκατ. ευρώ, τα Νησιά Καϋμάν με εκροές 9,88 εκατ. ευρώ, η Λιβερία με πωλήσεις 6,33 εκατ. ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο με εκροές 5,91 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, εισροές ύψους 31,2 εκατ. ευρώ προήλθαν από επενδυτές με έδρα τη Γαλλία, εισροές 19,30 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ελβετία, κεφάλαια 7,69 εκατ. ευρώ εισέρρευσαν από το Λουξεμβούργο , 5,59 εκατ. ευρώ από τις ΗΠΑ και 5,23 εκατ. ευρώ από τα Νησιά Βερμούδες.


Νέες μερίδες


Μεγαλύτερη κινητικότητα εμφανίζουν οι επενδυτές από τις αρχές του 2011 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς κατά τον Ιανουάριο του 2011 ο αριθμός των ενεργών μερίδων του ΧΑ ανήλθε στις 71.601 και το Φεβρουάριο στις 55.244, έναντι 34.994 που ήταν το Δεκέμβριο του 2010.
Επίσης, τον Φεβρουάριο 2011 δημιουργήθηκαν 3.071 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.497 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο 2011. Τους αντίστοιχους μήνες του 2010 είχαν δημιουργηθεί 5.027 και 2.861 νέες μερίδες, αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των ενεργών μερίδων του ΧΑ, 929.755, σύμφωνα με τα στοιχεία Φεβρουαρίου 2011, ποσοστό 81,67%, δηλαδή 759.390 μερίδες περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια αξίας έως 9.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, μόνο 3.201 ενεργές μερίδες, ποσοστό 0,35% επί του συνόλου, αφορούν χαρτοφυλάκια αξίας από 1.000.000 ευρώ και πάνω.
Επίσης, 419.333 εκ των ενεργών μερίδων, ποσοστό 45,10% επί του συνόλου, περιέχουν στο χαρτοφυλάκιο τους μόνο μία μετοχή. Από την άλλη μεριά, 43.229 ενεργές μερίδες, ποσοστό μόλις 4,65% επί του συνολικού αριθμού των ενεργών μερίδων, έχουν μεγάλη διασπορά και περιλαμβάνουν περισσότερες από 10 μετοχές στα χαρτοφυλάκια τους.Αξία συναλλαγών του ΧΑ


Αυξητική πορεία εμφανίζει από τις αρχές του έτους η αξία των συναλλαγών του ΧΑ. Το Φεβρουάριο 2011η Αξία Συναλλαγών του ανήλθε στα 2.957,58 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 32% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του Ιανουαρίου 2011 που ήταν 2.245,70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2010 που η αξία συναλλαγών ήταν 3.934,78 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 25%.


Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2011 ήταν 147,9 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2011 που ήταν 112,3 εκατ. ευρώ, αλλά
μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του Φεβρουαρίου 2010, που ήταν 207,1 εκατ. ευρώ.


Αύξηση σημειώνει κατά το τελευταίο τετράμηνο η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. Στις 28/2/2011 διαμορφώθηκε στα 60,9 δισ. ευρώ, έναντι 59,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο του 2011. Κατά τους τελευταίους δύο μήνες του 2010 κυμαίνονταν σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς το Νοέμβριο του 2010 η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ ήταν 54,7 δις. ευρώ και το Δεκέμβριο 2010 ανέρχονταν στα 54,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, δηλαδή το Φεβρουάριο 2010 που η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ ήταν 73,5 δισ. ευρώ, είναι μειωμένη κατά 17%.
Η κεφαλαιοποίηση για τις μετοχές που συνθέτουν το δείκτη FTSE/ATHEX 20 έφθασε τα 45,3 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2011, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2011, η κεφαλαιοποίηση των μετοχών του δείκτη FTSE/ATHEX Liquid Mid
ανήλθε στα 6,4 δισ. ευρώ αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυτή των μετοχών του δείκτη FTSE/ATHEX Small Cap διαμορφώθηκε στα 1,86 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,9% σε σχέση με τον πρώτο μήνα

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
CYTA: «ΠΑΤΑΕΙ» ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ...
ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ 2010
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MEDIA STROM: «ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
BLACKROCK: ΣΤΑ 2 ΤΡΙΣ. ΤΑ ETF ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2012
SAXO BANK: ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2011
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ BRANDS
ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ «ΓΕΡΟ» ΚΡΑΣ-ΤΕΣΤ ΤΟΥ 2010
FOURLIS: ΝΕΟ CONCEPT, ΕΝΟΨΕΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΕΙΝΑΙ ΤΟ EFSF Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site