Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2011-τεύχος 370                              

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Στην περίπτωση αρνητικής συμπεριφοράς των Τραπεζών θα πρέπει το ΕΤΕΑΝ να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αυτού του τραπεζικού δανεισμού όπως είναι το mezzanine financing ή το venture capital.ΤΙΤΛΟΣ:
ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

της Άντας Σεϊμανίδη


Την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου του νεοσύστατου Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ), Δρ. Αλέξανδρου Παπαρσένου, φιλοξενεί το «ΧΡΗΜΑ» στο παρόν τεύχος.


Το ΕΤΕΑΝ, διαδεχόμενο το ΤΕΜΠΜΕ, αναμένεται ότι θα αποτελέσει τον βασικό παροχέα ρευστότητας για τα επόμενα δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι περιμένουν πολλά από την εύρυθμη λειτουργία του, καθώς, μέσω των επί μέρους τεσσάρων ταμείων του, αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν πρόσωπα και επιχειρήσεις με 3 δις ευρώ περίπου, μέσα στην επόμενη διετία. Ποσό, όχι ευκαταφρόνητο, αφού αποτελεί το 10% περίπου των υπολοίπων των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως επίσης επισημαίνει ο κ. Παπαρσένος στη συζήτηση που έχουμε μαζί του, το ταμείο, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο, είτε πρόκειται για μικρές ή και μεγάλες επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά τα επιτόκια του ΕΤΕΑΝ θα διαμορφώνονται κοντά στο 4% και θα είναι τα χαμηλότερα στην αγορά.
Ενόψει της άμεσης ενεργοποίησης, τόσο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας», που θα διοχετεύσει στην ελληνική αγορά περίπου 1,4 δις ευρώ την επόμενη διετία, όσο και των δύο Ταμείων του πρωτογενούς τομέα που θα χορηγήσουν δάνεια ύψους 560εκατ. ευρώ, προκύπτουν και άλλα επίκαιρα ερωτήματα, στα οποία επίσης απαντά ο επικεφαλής του ταμείου στη συνέντευξη που ακολουθεί.
Το πιο κρίσιμο από αυτά, αφορά τα κριτήρια δανειοδότησης των επιχειρήσεων μέσω ΕΤΕΑΝ. Για το θέμα αυτό, ο κ. Παπαρσένος, τονίζει ότι σε περίπτωση αρνητικής συμπεριφοράς των Τραπεζών, το ΕΤΕΑΝ θα προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αυτού του τραπεζικού δανεισμού όπως είναι το mezzanine financing ή το venture capital. Σε σχέση πάλι με το στοίχημα της μόχλευσης των κεφαλαίων του ΕΤΕΑΝ με αυτά των τραπεζών, πρόκειται για ένα στοίχημα το οποίο κατά τον κ. Παπαρσένο θα πρέπει να κερδηθεί εύκολα στους διαγωνισμούς που έρχονται. Σημειώνεται, ότι οι Τράπεζες θα συμμετέχουν στα Ταμεία με την αναλογία 2:1, δηλαδή σε κάθε ευρώ του ΕΤΕΑΝ θα αναλογούν 2 ευρώ των Τραπεζών. Οι εξαιρετικά επίκαιρες απαντήσεις του κ. Παπαρσένου στα ερωτήματά μας έχουν ως εξής:


ΧΡΗΜΑ - Με το ΦΕΚ σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ δημοσιευμένο μόλις τις προάλλες και σε αναμονή από μέρα σε μέρα των πρακτικών οδηγιών λειτουργίας του νέου πολυσυζητημένου Ταμείου, ποιό είναι το επόμενο βήμα; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία των επί μέρους ταμείων του ΕΤΕΑΝ;


Αλ. Παπαρσένος - Γνωρίζετε ότι το «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» διαχειρίζεται σήμερα τέσσερα (4) Ταμεία Δανειοδοτήσεων, τα οποία έχουν συσταθεί με κεφάλαια συγχρηματοδοτούμενα από Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και από Δημόσιους Πόρους. Πρόκειται για το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» και το «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», που θα χρηματοδοτήσουν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που χρηματοδοτεί φυσικά πρόσωπα/νοικοκυριά για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους.
Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» έχει ήδη ενεργοποιηθεί από την 1η Φλεβάρη του 2011, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα απευθύνονται σε 4 τράπεζες, ώστε να αξιολογηθούν τα αιτήματά τους και στην περίπτωση θετικής απάντησης να δανειοδοτηθούν με ευνοϊκότατους όρους, αφού το επιτόκιο των δανείων είναι σταθερό, μόλις 4,93%. Επιπρόσθετα, όσα νοικοκυριά έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40χιλ. ευρώ και από 40,1χιλ έως 60χιλ. ευρώ λαμβάνουν παράλληλα και επιχορήγηση 30% και 15% αντίστοιχα επί του ποσού του δανείου (δηλαδή ένα αρχικό δάνειο 10.000 απομειώνεται σε 7.000 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και σε 8.500 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση). Τέσσερις (4) τράπεζες έχουν, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» προϋπολογισμού 800εκατ. ευρώ, με το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» να διαθέτει ποσά για δάνεια ύψους 600εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή των 4 Τραπεζών.
Το επόμενο λοιπόν βήμα, είναι η άμεση ενεργοποίηση τόσο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» που θα διοχετεύσει στην ελληνική αγορά περίπου 1,4δις ευρώ την επόμενη διετία όσο και των δύο Ταμείων του πρωτογενούς τομέα που θα χορηγήσουν δάνεια ύψους 560εκατ. ευρώ. Άμεση ενεργοποίηση, σημαίνει προκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα συνεπενδύσουν στα εν λόγω Ταμεία και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών, ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα από σήμερα, να δανειοδοτηθούν για τα επενδυτικά τους σχέδια και την κάλυψη αναγκών ρευστότητας με τους ευνοϊκότερους ει δυνατόν όρους, σε σχέση με τους ισχύοντες στην αγορά.
Συνθετικά, μέσω των τεσσάρων αυτών Ταμείων, το ΕΤΕΑΝ θα διοχετεύσει στην ελληνική αγορά περίπου 2,8εκατ. ευρώ, ενώ, μαζί με τις εγγυήσεις το ποσό των δανείων θα προσεγγίσει τα 3δις ευρώ, δηλαδή ποσό όχι ευκαταφρόνητο, αφού αποτελεί το 10% περίπου των υπολοίπων των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι οι Τράπεζες θα συμμετέχουν στα Ταμεία με την αναλογία 2:1, δηλαδή σε κάθε ευρώ του ΕΤΕΑΝ θα αναλογούν 2 ευρώ των Τραπεζών».


ΧΡΗΜΑ - Ασφαλώς το ΤΕΜΠΜΕ περνά πλέον στο παρελθόν. Ως άνθρωπος όμως, που κατεξοχήν ζήσατε εκ των ένδον την εξέλιξη και τη σημερινή του μετεξέλιξη σε ΕΤΕΑΝ, θα θέλατε να μας πείτε, τι μένει από όλη αυτήν την εμπειρία; Τι πήγε και τι δεν πήγε καλά; Και τελικά τι κληροδοτείται στο ΕΤΕΑΝ;


Αλ. Παπαρσένος - Το ΕΤΕΑΝ σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3912/ΦΕΚ Α/17/17.2.2011) υποκαθιστά το ΤΕΜΠΜΕ και ως εκ τούτου ο τίτλος ΤΕΜΠΜΕ περνά πια στο παρελθόν, όχι όμως και η «Σχολή Εγγυοδοσίας» που δημιούργησε το ΤΕΜΠΜΕ, δηλαδή η παροχή με ευνοϊκότατους όρους εγγυοδοτικών προϊόντων υπέρ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΑΝ για την πραγματοποίηση του σκοπού του θα παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του, μεταξύ των άλλων, εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Θα μπορούσε κάποιος που γνωρίζει τα πεπραγμένα και την πορεία του ΤΕΜΠΜΕ να γράψει μόνο θετικά σχόλια για το έργο του. Για παράδειγμα, ουδείς γνωρίζει ότι την περίοδο  2004-2008, δηλαδή τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ, το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε από την εταιρεία περίπου 35δις ευρώ από φόρους εισοδήματος, μερίσματα κ.λπ., ποσό που αντιστοιχεί στο 45% περίπου της καταβληθείσας συνεισφοράς του κράτους για την ίδρυση της εταιρείας.
Εστιάζω όμως και σε κάποιο αρνητικό σημείο που δυστυχώς περνά απαρατήρητο στη χώρα μας. Στην ποιοτική στόχευση του χαρτοφυλακίου των εγγυήσεων, δηλαδή στην εγγυοδοτική στήριξη επενδυτικών σχεδίων και επιχειρήσεων/επιχειρηματιών που δημιουργούν, παράγουν και προωθούν στην αγορά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, προϊόντα καινοτόμα και ανταγωνιστικά, προϊόντα εξωστρεφή, προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα και με γνώμονα ότι το ΤΕΜΠΜΕ δημιουργήθηκε για να καλύψει μεσομακροπρόθεσμους κινδύνους και επενδυτικά σχέδια.
Ο «μικρόκοσμος των εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ» αφορά, στη συντριπτικότατη πλειοψηφία, δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με τα ανωτέρω και συνεπώς αντανακλά την ποιότητα της ελληνικής οικονομίας, μιας εσωστρεφούς και όχι εξωστρεφούς, μιας οικονομίας που στήριζε για πολλά χρόνια τους μεταπράτες και τους εμπόρους και όχι τους δημιουργούς και τους παραγωγούς.


ΧΡΗΜΑ - Σε σχέση με τρέχουσες εκκρεμότητες του ΤΕΜΠΜΕ, πώς θα διευθετηθούν; Θα υπάρξει δυνατότητα κάλυψης των εγγυήσεων των δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο στο πλαίσιο της «Α και Β φάσης, εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης»;


Αλ. Παπαρσένος - Η κάλυψη των εγγυήσεων αυτών γίνεται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,5δις ευρώ, τα οποία κατέχει το ΕΤΕΑΝ και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις πληρωμές καταπτώσεων εγγυήσεων, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ. 6 του ιδρυτικού νόμου 39/12/2011 τους ΕΤΕΑΝ. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα καταγγελθέντα δάνεια έως σήμερα αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό, ήτοι 3,5% σε αξία του συνόλου των αρχικών εγγυήσεων, ενώ η αξία των πάσης φύσεως εμπλοκών δεν ξεπερνά το 11%, διαφαίνεται ότι θα διευθετηθούν εύκολα οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του ΕΤΕΑΝ προς το Τραπεζικό σύστημα, όταν και αν αυτό απαιτηθεί.
 
 
ΧΡΗΜΑ - Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ που τρέχει;
Αλ. Παπαρσένος - Ναι, το πρόγραμμα «Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών, το οποίο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010 και έχει ευνοϊκότατους όρους (6 έτη διάρκεια, με περίοδο χάριτος 2 έτη και με επιτόκιο euribor 6 μηνών και περιθώριο από 0% έως 6%). Σε διάστημα 8 μηνών έχουν επωφεληθεί απ’ αυτό περισσότερες από 1.300 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας. Με τα δεδομένα ότι η εκκίνηση και ισχύς του προγράμματος αυτού λαμβάνει χώρα την περίοδο που η χώρα μας βιώνει την πιο βαθιά οικονομική κρίση της τελευταίας πεντηκονταετίας, ότι τα εγγυημένα δάνεια παρέχονται με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών από την πλευρά των επιχειρήσεων, ότι περίπου 35.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν των κεφαλαίων κίνησης της Α’ και Β’ φάσης απαγορεύεται να επωφεληθούν και αυτού του προγράμματος και ότι τους τελευταίους 18 μήνες επικρατεί πιστωτική ασφυξία στην ελληνική αγορά, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το πρόγραμμα «Εγγύηση Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» είναι ελκυστικότατο και αναμένεται να βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις στην κάλυψη πραγματικών λειτουργικών αναγκών τους έως τη λήξη του (31.12.2011).
Ο αριθμός των 1.300 επωφελούμενων επιχειρήσεων σε ένα οκτάμηνο φαντάζει σε πολλούς ως ένας μικρός αριθμός. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι για ολόκληρο το έτος 2009, που διαθέτουμε στοιχεία, οι επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από τα εγγυοδοτικά συστήματα άλλων κρατών-μελών της ΕΕ ήταν: στην Αυστρία 958, στο Βέλγιο 1.646, στην Τσεχία 604, στην Εσθονία 200, στην Ουγγαρία 1.172, στη Λιθουανία 308, στη Ρουμανία 2.624, στη Σλοβενία 477...


ΧΡΗΜΑ - Η προηγούμενη εμπειρία του ΤΕΜΠΜΕ, όπου ο φάκελος με την πρόταση προωθείτο στο Ταμείο μόνον μετά την έγκριση του ελέγχου της πρότασης από τις τράπεζες, εκτιμήθηκε από πολλούς επιχειρηματίες ως αντικίνητρο: Πώς θα αποφευχθεί ενδεχόμενη επανάληψη αυτού του αντικινήτρου στη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ;
Ακόμη, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), το ΕΒΕΑ και άλλοι παραγωγικοί φορείς, διατυπώνουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενο κίνδυνο «χρηματοπιστωτικής γραφειοκρατίας» στη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ, λόγω της εμπλοκής σε αυτό του χρηματοπιστωτικού συστήματος: Τι θα απαντούσατε σε αυτήν την ανησυχία;


Αλ. Παπαρσένος - Στα κράτη μέλη της ΕΕ, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι παρόμοια με αυτή του ΕΤΕΑΝ. Γίνεται κατ’ αρχάς αξιολόγηση του αιτήματος από τις Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στη συνέχεια προωθείται το αίτημα για αξιολόγηση στους εγγυοδοτικούς φορείς. Διότι δεν μπορεί να αντιστραφεί μια βασική αρχή, ότι δηλαδή δάνειο χωρίς εγγυήσεις υπάρχει, αλλά εγγύηση χωρίς δάνειο ποτέ. Η αξιολόγηση των αιτημάτων από την πλευρά των τραπεζών δεν αποτελεί «αντικίνητρο» ή «χρηματοοικονομική γραφειοκρατία» στη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ. Οποιαδήποτε σοβαρή αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των επενδυτικών σχεδίων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση sine qua non για την μείωση των πιθανοτήτων καταπτώσεων, κάτι που θα επιτρέψει την μακροβιωσιμότητα του ΕΤΕΑΝ. Αντίθετα, χαλαρότητα και παραβίαση βασικών αρχών βαθμολόγησης των αιτημάτων οδηγεί σε κανιβαλισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εν τέλει στην αυτοκαταστροφή του.


ΧΡΗΜΑ - Ειδικότερα πώς θα διασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΝ η αντιμετώπιση των αιτήσεων στη βάση κριτηρίων καινοτομίας και υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών και όχι στη βάση μιας στείρας τραπεζικής λογικής;


Αλ. Παπαρσένος - Θεωρώ ότι υπάρχουν τραπεζικά στελέχη που διαθέτουν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και στον τομέα καινοτομικών προϊόντων και στην αξιολόγηση πρωτοποριακών επιχειρηματικών ιδεών. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι αν γίνεται καλή ή όχι αξιολόγηση, αλλά αν είναι πρόθυμη η Τράπεζα να αναλάβει υψηλότερο του μέσου όρου της αγοράς κίνδυνο. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αρνητικής συμπεριφοράς των Τραπεζών θα πρέπει το ΕΤΕΑΝ να προετοιμάσει το έδαφος για τη δημιουργία εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αυτού του τραπεζικού δανεισμού, όπως είναι το mezzanine financing ή το venture capital. Αυτό βέβαια, χρειάζεται χρόνο.


ΧΡΗΜΑ - Η εύρυθμη πάντως λειτουργία αλλά και η ρευστότητα του ΕΤΕΑΝ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την μεγάλη συμμετοχή του Χρηματοπιστωτικού τομέα και τη μόχλευση των βασικών κεφαλαίων του Ταμείου με αυτά των τραπεζών που θα επιτευχθεί. Τι προσδοκίες έχετε προς αυτήν την κατεύθυνση;
Αλ. Παπαρσένος - Αν λάβουμε υπόψη την εμπειρία που είχαμε με το διεθνή διαγωνισμό σχετικό με το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα μπορούσε να λεχθεί ότι το στοίχημα της μόχλευσης πρέπει να κερδηθεί εύκολα στους επόμενους διαγωνισμούς. Αξίζει να τονιστεί ότι η συνολική προσφορά των Τραπεζών έφθασε τα 1,2δις ευρώ στον εν λόγω διαγωνισμό, ενώ το ποσό που ζητήθηκε ήταν 400εκατ. ευρώ, δηλαδή καλύφθηκε 3 φορές.ΧΡΗΜΑ - Το Ταμείο Εξωστρέφειας (Go to Market ), πότε θα λειτουργήσει;


Αλ. Παπαρσένος - Θα λειτουργήσει και αυτό άμεσα, καθώς εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 800 με 1.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις, με 200 εκατ. ευρώ και τα οποία επίσης θα διατεθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.


ΧΡΗΜΑ - Το μέγιστο επιτόκιο των εγγυοδοτούμενων δανείων του ΕΤΕΑΝ θα είναι επαρκώς ανταγωνιστικό σε σχέση με αυτό των διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων της αγοράς;
Αλ. Παπαρσένος - Εδώ θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των δανείων που θα εγγυάται το ΕΤΕΑΝ και των δανείων του ΕΤΕΑΝ που θα προσφέρει από κοινού με τις Τράπεζες, μέσω των Ταμείων.
Στα εγγυοδοτούμενα δάνεια το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο αυτού του μέσου όρου της αγοράς, όπως έδειξε και η μέχρι τούδε εμπειρία. Στα δάνεια που θα δοθούν από τα Ταμεία στις επιχειρήσεις το επιτόκιο θα είναι πολύ ευνοϊκό, το χαμηλότερο ίσως στην αγορά, διότι τα κεφάλαια που θα κατατεθούν στα Ταμεία, ως συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, είναι σχεδόν μηδενικού επιτοκίου. Για παράδειγμα, αν μια Τράπεζα προσφέρει στο «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ένα επιτόκιο 7% και το ΕΤΕΑΝ επιτόκιο 0,5% και η αναλογία των συνεπενδύσεων στο Ταμείο είναι 2:1, ήτοι η Τράπεζα προσφέρει 2 ευρώ για κάθε ένα (1) ευρώ του ΕΤΕΑΝ, τότε το τελικό επιτόκιο για τις επιχειρήσεις θα κυμαίνεται γύρω στο 4,69%, το χαμηλότερο σήμερα επιτόκιο στην ελληνική αγορά για επιχειρηματικά μεσομακροπρόθεσμα δάνεια.


ΧΡΗΜΑ - Με τα νέα ταμεία που προβλέπονται στα πλαίσια λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ, θα χρειασθεί ενίσχυση της υποδομής του μέχρι πρότινος ΤΕΜΠΜΕ; Και ειδικότερα, από πλευράς οργάνωσης και στελέχωσης, πώς θα ανταποκριθεί το ΕΤΕΑΝ στις υποχρεώσεις του;
Αλ. Παπαρσένος - Με βάση τον ιδρυτικό νόμο του ΕΤΕΑΝ, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το ΕΤΕΑΝ μπορεί να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι σαράντα (40) άτομα για να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις του και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πλήρωση 15 θέσεων εργασίας.


ΧΡΗΜΑ - Και μια τελευταία ερώτηση: η παροχή υπηρεσιών συμβούλου, που επίσης περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του ΕΤΕΑΝ, σε τι αποσκοπεί;


Αλ. Παπαρσένος - Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες Συμβούλου στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ΕΤΕΑΝ. Απλά ο νόμος ορίζει ότι το ΕΤΕΑΝ δύναται να εκπονεί ειδικές μελέτες, έρευνες αγοράς και επιχειρηματικά σχέδια για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το ΤΕΜΠΜΕ εκπόνησε ειδικές μελέτες και ειδικές έρευνες (π.χ. για το έργο Jeremie στη χώρα μας) ή ήταν επικεφαλής έργου, όπου συμμετείχαν 4 χώρες της Μεσογείου (Αίγυπτος, Μαρόκο, Λίβανος, Ιορδανία) και 3 χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία), σχετικό με την καταγραφή και αξιολόγηση των στρατηγικών και πολιτικών των εταιρειών και συστημάτων εγγυήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Μεσόγειο. Το ίδιο μπορεί να επαναληφθεί και στο μέλλον, αφού πρόκειται για πολύ εξειδικευμένες μελέτες του χρηματοδοτικού χώρου. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ, το ΕΤΕΑΝ οφείλει να εκπονεί όλα τα επιχειρηματικά σχέδια των Ταμείων που διαχειρίζεται.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
CYTA: «ΠΑΤΑΕΙ» ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ...
ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ 2010
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MEDIA STROM: «ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
BLACKROCK: ΣΤΑ 2 ΤΡΙΣ. ΤΑ ETF ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2012
SAXO BANK: ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2011
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ BRANDS
ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ «ΓΕΡΟ» ΚΡΑΣ-ΤΕΣΤ ΤΟΥ 2010
FOURLIS: ΝΕΟ CONCEPT, ΕΝΟΨΕΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΕΙΝΑΙ ΤΟ EFSF Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site