Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2006                               Τεύχος 318

H Ελληνική Επενδυτική Δραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια


Η επέκταση των Ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των τραπεζών στα Βαλκάνια παρέχει την ευκαιρία τόσο στις εταιρίες όσο και  στην Ελληνική οικονομία να επιτύχουν γρηγορότερους ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση της Ελληνικής οικονομίας με αυτές των δυτικών χωρών πιο σύντομα. Η πραγματική σύγκλιση απαιτεί οικονομική ανάπτυξη, χαμηλά επίπεδα ανεργίας, μισθούς αντίστοιχους αυτών της Ε.Ε.(15), αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (σε τιμές PPP), και συνεπάγεται μια συνεχή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Το Ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι περίπου στο 75% του μέσου όρου της Ε.Ε., ενώ ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι περίπου στο 55% του Μ.Ο. των πλέον ανεπτυγμένων οικονομικά μελών της Ε.Ε. (π.χ. Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Βελγίου, Ολλανδίας).  Μιλώντας για πραγματική σύγκλιση, η Ελλάδα απέχει πολύ για να φτάσει το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε PPP τιμές) των προηγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης ή τα χαμηλά επίπεδα ανεργίας τους.  Παρόλα αυτά, η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του Ελληνικού ΑΕΠ (ο οποίος είναι γύρω στο 4% ανά έτος τα τελευταία 5 έτη), και η επέκταση των Ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια εκτιμάται ως θετικό στοιχείο που επιτρέπει την αισιόδοξη εκτίμηση ότι η Ελλάδα μπορεί να μειώσει την απόσταση τα επόμενα χρόνια και να επιτύχει την πραγματική Σύγκλιση σε μία δεκαετία.
Επιχειρήματα που μπορούν ενδεχομένως να αντισταθμίσουν αυτή την απογοητευτική επίδοση της Ελληνικής οικονομίας είναι ο υψηλός βαθμός της Ελληνικής παραοικονομίας - περίπου 30%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε.(15) είναι μικρότερος του 15%, - καθώς και τα υψηλά ποσοστά ατομικής ιδιοκτησίας και αυτοκατανάλωσης. Η ατομική ιδιοκτησία στην Ελλάδα ανέρχεται σε ποσοστό πλέον του 80%, ενώ το αντίστοιχο της Ε.Ε.(15) είναι μόλις 62%.
Οι περισσότερες από τις μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις/ τράπεζες προβλέπουν ότι στο τέλος της δεκαετίας περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών και εσόδων τους θα προέρχεται από συναλλαγές στα Βαλκάνια. Οι χώρες των Βαλκανίων σημειώνουν σημαντική πρόοδο προς τη δημιουργία μίας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς. Ήδη η Σλοβενία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικούς οικονομικούς δείκτες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν στην Ε.Ε. την 1/1/2007, η Κροατία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και ίσως θα αποτελέσει το επόμενο μέλος της Ε.Ε. μετά την Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ Αλβανία, Σερβία & Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ. και Βοσνία & Ερζεγοβίνη έχουν ήδη αρχίσει τις προεργασίες με την Ε.Ε. για τη μελλοντική τους ένταξη.
Οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν βρει πρόσφορο έδαφος πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων στα Βαλκάνια σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος της Ελλάδας. Οι Ελληνικές επενδύσεις είναι σημαντικές όχι μόνο σε όγκο επενδυμένων US$ αλλά και σε αριθμό. Περίπου 25 Ελληνικές πολυεθνικές έχουν επενδύσει την πλειονότητα των συνολικών Ελληνικών εκροών ΞΑΕ στα Βαλκάνια. Περίπου 4.000 ενεργές Ελληνικές επιχειρήσεις προσέφεραν και προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις Βαλκανικές οικονομίες όπως τοποθετήσεις εργαζομένων, καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντα, όπως και αυξανόμενη παραγωγή. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ των Βαλκανικών χωρών.
 Οι Ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια ξεπερνούν τα 6 δισ. US$ συνυπολογίζοντας την ειδική περίπτωση του ΟΤΕ στη Ρουμανία και τη χρήση των παράκτιων κέντρων της Κύπρου και του Λουξεμβούργου από τους Έλληνες επιχειρηματίες.


Η Ελληνική συμμετοχή στο τραπεζικό σύστημα στη Ρουμανία όπως αυτή μπορεί να υπολογιστεί ως το μερίδιο αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών είναι σχεδόν 10% όταν η EFG Eurobank κατέχει ποσοστό 4.7%  μετά την εξαγορά της Banc Post και η Alpha bank κατέχει μερίδιο 3.2% (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1). Στη Ρουμανία η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει 5 καταστήματα, ενώ η Εθνική τράπεζα διαθέτει 45, ενώ η Eurobank 151, η Alpha 29, και η τράπεζα Πειραιώς 30.


Η Ελληνική συμμετοχή στο τραπεζικό σύστημα στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) όπως αυτή μπορεί να υπολογιστεί ως το μερίδιο αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών είναι σχεδόν 30% όταν η Εθνική Τράπεζα  κατέχει ποσοστό 27.1%  με  την εξαγορά της Stopanska Banka, ενώ η Alpha bank κατέχει 2.8% (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2). Στα Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) η Εθνική τράπεζα διαθέτει 48 καταστήματα, ενώ η Alpha 7.Η Ελληνική συμμετοχή στο τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία, όπως αυτή μπορεί να υπολογιστεί ως το μερίδιο αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, ξεπερνά το 16% όταν η Alpha Bank κατέχει μερίδιο αγοράς 6.6%, η Εθνική Τράπεζα 2%,  και η Τράπεζα Πειραιώς 7.4 % (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3).  Στην Αλβανία η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει 3 καταστήματα, η Εθνική Τράπεζα 6, η Alpha διαθέτει 8, ενώ η τράπεζα Πειραιώς (Tirana Bank) 24.Η Ελληνική συμμετοχή στο τραπεζικό σύστημα στη Βουλγαρία, όπως αυτή μπορεί να υπολογιστεί ως το μερίδιο αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, είναι κοντά στο 20% όταν η Εθνική Τράπεζα κατέχει ποσοστό 8.8%  μετά την εξαγορά της UBB, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει κάτι λιγότερο από 5% μετά την εξαγορά της   Evrobank και τη συμμετοχή της από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 με την Xiosbank, ενώ η EFG Eurobank κατέχει επίσης 4,7% μετά την εξαγορά της PostBank (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4). Στη Βουλγαρία η Εμπορική Τράπεζα διαθέτει 6 καταστήματα, η Alpha Bank διαθέτει 3, η Εθνική τράπεζα διαθέτει 110, ενώ η Eurobank 130 και η τράπεζα Πειραιώς 62.Η Ελληνική συμμετοχή στη Σερβία, όπως αυτή μπορεί να υπολογιστεί ως το μερίδιο αγοράς με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, είναι άνω του 10% από τη στιγμή που η Alpha Bank  έχει το μερίδιο αγοράς περίπου 5% μετά την απόκτηση της Jubanka τράπεζα το 2005, και η τράπεζα Πειραιώς (με την εξαγορά της Atlas bank) καθώς και η EFG Eurobank (με την εξαγορά της Postbanka AD Serbia) κατέχουν από 3% η κάθε μία, μετά τις εξαγορές που πραγματοποίησαν (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5).  Στη Σερβία  η Alpha Bank διαθέτει 91 καταστήματα, η Εθνική τράπεζα διαθέτει 15, ενώ η Eurobank 22 και η τράπεζα Πειραιώς 9.


ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα Βαλκάνια είναι η «ευκαιρία» της Ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στα Βαλκάνια, ενώ οι επίσημοι αριθμοί υποεκτιμούν το μέγεθος των Ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια. Η Ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα επιβάλλεται να έχει ως ορίζοντα τη Βαλκανική  αγορά των  55 εκατ. κατοίκων, ενώ η επέκταση της Ελληνικής οικονομίας στα Βαλκάνια και η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του Ελληνικού ΑΕΠ μπορεί να επιτρέψει την αισιόδοξη εκτίμηση ότι η πραγματική Σύγκλιση της Ελληνικής οικονομίας  με την Ευρωπαϊκή μπορεί να επέλθει σε μία δεκαετία.


Tου Δρ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Π. MΠΙΤΖΕΝΗ
Συμβ. Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών
bitzenis@yahoo.com, bitzenis@uom.gr

  Περιεχόμενα
Editorial: Έξι χρόνια μετά...
Επενδύσεις: «ΜΑΧΕΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Επενδύσεις: Ανοχή στον κίνδυνο δείχνουν οι επενδυτές
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανίες: Σκληρές μάχες χωρίς θύματα!
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΡΟΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αφιέρωμα: Μαζική Εστίαση: Σε φάση περισυλλογής
Άρθρο: H Ελληνική Επενδυτική Δραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια
Άρθρο: Coca-Cola 3Ε: Συνδυασμός αμυντικού τίτλου και growth story
Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Ιανουάριο του 2006
Θέμα: H Αγορά του Aλουμινίου
Άρθρο: Από το 1999... έως σήμερα
Θέμα: «Μάχες» στην αγορά του ψωμιού

 Όροι και προϋποθέσεις του site