Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2006                               Τεύχος 318

Coca-Cola  3Ε: Συνδυασμός αμυντικού τίτλου και growth story


Τα αποτελέσματα του 2005, οι φετινές προβλέψεις και οι τάσεις που
Διαμορφώνονται


Συνεχίστηκε με επιτυχία και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να υλοποιείται με επιτυχία το αναπτυξιακό μοντέλο της Coca-Cola 3E, το οποίο περιλαμβάνει: Αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, στο βαθμό που αυξάνεται το Α.Ε.Π. των χωρών αυτών. Διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, κυρίως μέσα από μια σειρά εξαγορών, οι οποίες εκμεταλλεύονται υψηλές συνέργειες από την ύπαρξη ενός πολύ εκτεταμένου δικτύου διανομής. Προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους, με άμεση συνέπεια να έχουν περιοριστεί οι αυξητικές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών (ζάχαρη, αλουμίνιο, κ.λπ.).  Ο Όμιλος δηλαδή έχει καταφέρει να επιτυγχάνει:
1. Αμυντική συμπεριφορά λόγω ένταξης σε ένα σταθερό κλάδο, με έντονα διεσπαρμένο το γεωγραφικό κίνδυνο σε 27 χώρες και με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε τρία χρηματιστήρια.
2. Αξιοσημείωτο growth, με τα λειτουργικά κέρδη να σημειώνουν ετήσιο ρυθμό ανόδου άνω του 10%.
3 Cash flow και σημερινή ρευστότητα τέτοια, που να επιτρέπεται με άνεση η διενέργεια εξαγορών. 


Κυριότερα στοιχεία 2005
n Όγκος πωλήσεων (χωρίς τις εξαγορές) 1,542 εκατ. κιβώτια, αύξηση 9% έναντι του προηγούμενου έτους (με τις εξαγορές ο όγκος πωλήσεων ανέρχεται σε: 1,578 εκατ.  κιβώτια, αύξηση 12% έναντι του 2004),
n Σημαντική βελτίωση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε 481 εκατ. ευρώ, αύξηση 11% έναντι του προηγούμενου έτους (15% έναντι του 2004 εάν συμπεριληφθούν οι εξαγορές),
n Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 304 εκατ. ευρώ (δημοσιευόμενα:  308 εκατ. ευρώ), αύξηση 20% από το προηγούμενο έτος,
n Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή 1,28 ευρώ (δημοσιευόμενα: 1,29 ευρώ), αύξηση 20% από το προηγούμενο έτος, (με εξαγορές 1,34 ευρώ ή αύξηση 26% από το προηγούμενο έτος),
n Πέμπτο έτος ισχυρής ανάπτυξης του δείκτη απόδοσης κεφαλαίου (ROIC) ο οποίος ανήλθε σε 9,4% ξεπερνώντας για πρώτη φορά το δείκτη του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου μας (WACC) που είναι 9,0%.


Τι λέει η Διοίκηση
Ο κος Δώρος Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον, έκανε την εξής δήλωση:  «Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε άλλο ένα έτος πολύ υψηλών επιδόσεων, το πέμπτο συνεχόμενο από της ιδρύσεως της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Το 2005 αναλάβαμε πολλές πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την ανάπτυξη της εταιρίας εστιάζοντας κατά κύριο λόγο τις προσπάθειές μας στην υλοποίηση των εμπορικών μας στόχων, την επέκταση της γκάμας προϊόντων μας και αποδίδοντας συνεχή έμφαση σε βελτιώσεις της αλυσίδας παραγωγής-διανομής, μετριάζοντας έτσι τον αρνητικό αντίκτυπο του σημαντικά υψηλότερου κόστους πρώτων υλών. Συγχρόνως, βάσει της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη μη ανθρακούχων προϊόντων, ολοκληρώσαμε, μαζί με την The Coca Cola Company, την εξαγορά των χυμών Multon στη Ρωσία, του εμφιαλωμένου νερού Vlasinka στη Σερβία και Μαυροβούνιο, και του εμφιαλωμένου νερού Bankya στη Βουλγαρία. Το 2005 απετέλεσε έτος-σταθμό για την Coca-Cola Τρία Έψιλον καθώς ο δείκτης αποδόσεως κεφαλαίων μας (ROIC) υπερέβη το δείκτη του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου μας, (9%) αυτή την χρονιά, ένα έτος νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό μας. Αυτή η επιτυχία σίγουρα δεν σημαίνει ότι φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό, και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στόχο των προσπαθειών μας στο μέλλον. Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής μας συνεχίζει να παρέχει μια συγκροτημένη βάση περαιτέρω ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι έχουμε το πάθος και τη γνώση για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε και να μεγεθύνουμε τη μοναδική γκάμα προϊόντων ανά χώρα και αναμένουμε ότι οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες μας θα καταλήξουν σε ένα ακόμη έτος σταθερής απόδοσης».


 Επισκόπηση
Κατά τη διάρκεια του 2005, η Coca-Cola Τρία Έψιλον πέτυχε υψηλή οργανική αύξηση του όγκου πωλήσεων, σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών. Οι βασικοί μοχλοί αυτών των επιδόσεων ήταν η εξαιρετική υλοποίηση των εμπορικών στόχων, η συνεχής επέκταση του εξοπλισμού προσφοράς παγωμένων αναψυκτικών, οι βελτιώσεις μείγματος και συσκευασιών, καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης της αλυσίδας παραγωγής-διανομής. Χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση των πρόσφατων εξαγορών στη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία και Μαυροβούνιο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8% περίπου το τέταρτο τρίμηνο, και κατά 9% στο σύνολο του 2005. Εάν συνυπολογισθούν οι εξαγορές, η αύξηση του όγκου πωλήσεων ανέρχεται σε 12%, τόσο για το τέταρτο τρίμηνο, όσο και για το πλήρες έτος. Σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων επετεύχθη σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και κατά τις δύο υπό εξέταση χρονικές περιόδους.
Έχει σημασία να καταγραφεί ότι κατά την διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, όπως και για το σύνολο του έτους 2005, τα βασικά ανθρακούχα αναψυκτικά αναπτύχθηκαν με μονοψήφιο μεσαίας τάξεως ρυθμό, ενώ το εμφιαλωμένο νερό και τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά κατέγραψαν υψηλούς διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνεχής μας εστίαση στο μάρκετινγκ και στην αυξημένη διαθεσιμότητα ανθρακούχων αναψυκτικών τύπου Λάϊτ / Διαίτης, απέφερε μία χαμηλή διψήφια ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων αυτής της κατηγορίας. Το 2005 συνεχίσαμε να επενδύουμε από κοινού με την The Coca-Cola Company (TCCC) για να επεκτείνουμε τη γκάμα μη ανθρακούχων ποτών μας, προβαίνοντας σε εστιασμένες εξαγορές τοπικών εμπορικών σημάτων και σε καινοτομίες με νέα προϊόντα, ώστε να είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σημερινών καταναλωτών. Τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά αντιπροσωπεύουν πλέον το 28% του συνολικού όγκου πωλήσεων έναντι 10% το 2001. Το 2005, εξαγοράσαμε, από κοινού με την  TCCC, την εταιρία Multon, έναν από τους κυριότερους παραγωγούς χυμών στην Ρωσία, την επιχείρηση εμφιαλωμένου νερού στη Βουλγαρία, Bankya, και την επιχείρηση εμφιαλωμένου νερού στη Σερβία και το Μαυροβούνιο, Vlasinka. Κατόπιν της επιτυχίας του Romerquelle Emotion στην Αυστρία, παρουσιάσαμε μια γκάμα νερών με γεύσεις με την επωνυμία Valser στην Ελβετία. ’λλα επιτυχή καινοτόμα προϊόντα το 2005 ήταν το Cappy Ice Fruit στην Πολωνία και στην Τσεχία, τα Cappy Tempo με διάφορες γεύσεις στην Κροατία και στη Ρουμανία, το νερό Bonaqua με γεύση λεμόνι και πορτοκάλι στην Τσεχία, το  Fanta Pink Grapefruit στη Βουλγαρία, το Fanta Free στην Ιταλία, και το Αύρα Μπλουμ για τα παιδιά στην Ελλάδα.  Το 2005 συνεχίσαμε να επενδύουμε υποστηρίζοντας την κερδοφόρο μας ανάπτυξη, τοποθετώντας περίπου 140.000 επιπλέον ψυγεία στην αγορά. Η τοποθέτηση ψυγείων αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής μας να συνεχίζουμε να αυξάνουμε την αξία του σήματός μας, να βελτιώνουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας και να προωθούμε την αύξηση του όγκου πωλήσεων στο πλέον προσοδοφόρο κανάλι της άμεσης κατανάλωσης. Παρά τη σημαντική πίεση του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών που αντιμετωπίσαμε το 2005, οι επιτυχείς μας πρωτοβουλίες στις παρεμβάσεις στην αλυσίδα παραγωγής-διανομής βοήθησαν στην αντιστάθμιση των αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο τομέας αυτός είναι πεδίο σημαντικών προσπαθειών για την Coca-Cola Τρία Έψιλον και αρκετές από τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται στον Όμιλο αποσκοπούν στο να επιφέρουν περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους στο μέλλον. Το 2005 οι προσπάθειές μας συγκεντρώθηκαν κυρίως: 1) στο να βελτιώσουμε τις δυνατότητες του συστήματός μας υλοποιώντας μία νέα πλατφόρμα λειτουργιών που θα επιτρέπουν καλύτερη ανταπόκριση της αλυσίδας παραγωγής-διανομής στις προβλέψεις των στοιχείων ζήτησης,  2) στον εξορθολογισμό των υποδομών και αναδιοργάνωση στοιχείων ενεργητικού, 3) στη διαχείριση του παραγωγικού δυναμικού, όπου περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε γραμμές ασηπτικής παραγωγής, ώστε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των νέων μας μη ανθρακούχων ποτών και  4) στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους προϊόντων όπου περιλαμβάνεται η παρουσίαση των νέων υάλινων φιαλών ultra, και οι ελαφρύτερες συσκευασίες πολυαιθυλενίου PET.


Λειτουργική Επισκόπηση ανά Κατηγορία Αγορών
Σημείωση 1: Τα συγκρίσιμα οικονομικά μεγέθη (λειτουργικό κέρδος, κέρδος ανά μετοχή κλπ.) δεν περιλαμβάνουν την αναγνώριση φορολογικών ζημιών  προ συγχωνεύσεων και τις δαπάνες αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις σημειώσεις 4 και 5 αντίστοιχα, την απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων αορίστου διαρκείας, σύμφωνα με τη σημείωση 1 και τα αποτελέσματα των εταιριών που απετέλεσαν αντικείμενο εξαγοράς κατά την διάρκεια του 2005.
Σημείωση 2:  Η εξαγορά της Multon απεικονίζεται ως κοινοπραξία (joint venture). Ως αποτέλεσμα, ενοποιούμε το μεριδίου μας 50% στο σύνολο της επιχείρησης από την 20η Απριλίου του 2005.


Οικονομική επισκόπηση
στοιχείων Ομίλου
Προβλέψεις για το έτος 2006
Η επιτυχής μας στρατηγική συνεχίζει να παρέχει μια συγκροτημένη βάση περαιτέρω ανάπτυξης. Το 2006, προσδοκούμε να υλοποιήσουμε σημαντικά σχέδια καινοτομίας, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την επιτυχή εκτέλεση των εμπορικών μας στόχων και το εμπορικό μας δυναμικό συνεχίζοντας να βελτιώνουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής-διανομής. Όπως έχουμε ανακοινώσει παλαιότερα, το 2006 προσδοκούμε ότι οι οικονομικοί μας στόχοι θα συμβαδίσουν με το μακροπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξής μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές στιγμές όπου αυξάνεται το κόστος των πρώτων υλών, ιδιαίτερα του PET και της ζάχαρης, όπως επίσης και τις υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες που επιφέρει η προηγούμενη  επένδυσή μας σε δίκτυο πωλήσεων και σε άλλες πρωτοβουλίες βελτίωσής μας, αναμένουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2006 θα φανούν έντονα οι συνέπειες αυτών. Λαμβάνοντας αυτά τα στοιχεία υπόψη και συνυπολογίζοντας τις πρόσφατα ανακοινωθείσες εξαγορές της Αφοί Λανίτης στην Κύπρο και της Fresh & Co στη Σερβία και Μαυροβούνιο, αλλά εξαιρώντας τις αποσβέσεις, τις αναπροσαρμογές της υπεραξίας και το κόστος αναδιάρθρωσης όπως εκτίθεται ανωτέρω, οι οικονομικοί μας στόχοι για το 2006 έχουν ως εξής:
n Αύξηση όγκου πωλήσεων κατά περίπου 8%,
n Αύξηση λειτουργικού κέρδους προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά περίπου 11%-13%,
n Κέρδος ανά μετοχή 1,50 ευρώ ως 1,53 ευρώ, αύξηση κατά 12%-14%,
n Ο δείκτης απόδοσης επενδεδυμένων κεφαλαίων ROIC αναμένεται να βελτιωθεί κατά 75 μονάδες βάσης.
Οι πρόσφατα αποκτηθείσες εταιρίες Αφοί Λανίτη και Fresh & Co αναμένεται το 2006 να συμβάλλουν κατά περίπου 1,5% στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κατά περίπου 1% στην αύξηση των λειτουργικών κερδών και κατά 0,01 ευρώ στο κέρδος ανά μετοχή.
Καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, και καθώς ολοκληρώνονται οι εξαγορές προβλέπουμε ότι οι καθαρές κεφαλαιουχικές μας δαπάνες θα κυμανθούν μεταξύ 460-480 εκατ.  ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται ότι οι καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με το ενιαίο εργοστάσιο που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Ιρλανδίας θα κυμανθούν μεταξύ 40-45 εκατ.  ευρώ κατά την διάρκεια της περιόδου 2005-2007, έχοντας ήδη δαπανήσει έως σήμερα περίπου 4 εκατ. ευρώ.

  Περιεχόμενα
Editorial: Έξι χρόνια μετά...
Επενδύσεις: «ΜΑΧΕΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Επενδύσεις: Ανοχή στον κίνδυνο δείχνουν οι επενδυτές
Αφιέρωμα: Γαλακτοβιομηχανίες: Σκληρές μάχες χωρίς θύματα!
Θέμα: ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΡΟΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αφιέρωμα: Μαζική Εστίαση: Σε φάση περισυλλογής
Άρθρο: H Ελληνική Επενδυτική Δραστηριότητα και η διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια
Άρθρο: Coca-Cola 3Ε: Συνδυασμός αμυντικού τίτλου και growth story
Θέμα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ : Ανασκόπηση για το Μήνα Ιανουάριο του 2006
Θέμα: H Αγορά του Aλουμινίου
Άρθρο: Από το 1999... έως σήμερα
Θέμα: «Μάχες» στην αγορά του ψωμιού

 Όροι και προϋποθέσεις του site