Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2011-τεύχος 371                              


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»


της Άντας ΣεϊμανίδηΜπορεί ο στόχος αύξησης έως το 2014, της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας στο 16% από περίπου 7,5% σήμερα, να θεωρείται πλέον εφικτός, οι προϋποθέσεις όμως για την επίτευξή του, απαιτούν καθημερινή μέριμνα για όλους τους εμπλεκόμενους: Πολιτεία, εξαγωγικούς φορείς, επιχειρήσεις.


Στο καλό ερώτημα «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές;», απαντούν τα συμπεράσματα του συνεδρίου με τίτλο «Εξαγωγές: Το Εθνικό Στοίχημα», που διοργανώθηκε στις 17 Μαρτίου από τα «Money Conferences” και το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ», υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, του υπουργείου Εξωτερικών, του Cluster Εξωστρέφειας που συνιστούν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, ο Σύνδέσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδέσμος Εξαγωγέων Κρήτης, καθώς επίσης και των: Συνδέσμου Ελληνικής Βιομηχανίας Τυποποίησης Ελαιολάδου, Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών-Τυποποιητών Επιτραπέζιων Ελιών και Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου.


Στο συνέδριο, έλαβαν μέρος περίπου 400 εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Χρυσός χορηγός του συνεδρίου ήταν η Εθνική Τράπεζα, αργυροί, η Marfin Factors & Forfaiters και η Εntersoft, χάλκινοι οι εταιρείες Atradius και ΚΟΝΔΩΡ και απλοί χορηγοί η ABC FACTORS και η Πειραιώς FACTORING. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ο ΣΚΑΙ και ο ΣΚΑΙ 100 3.


Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των περίπου 40 διακεκριμένων εισηγητών, που είτε τοποθετήθηκαν ατομικά, είτε έλαβαν μέρος στα τέσσερα πάνελς του συνεδρίου, και τις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών προέκυψαν τα εξής:
   
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ


Πρώτον, στην κορυφή της ατζέντας και ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης του σημερινού εξαγωγικού στόχου, τοποθετείται η συνεργασία των τραπεζών, όπως επίσης και οι συνέργιες του ιδιωτικού με τον δημόσιο και τον τραπεζικό τομέα. Δεύτερον, εξίσου σημαντική, θεωρείται η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στην κατεύθυνση παραγωγής καινοτόμων προϊόντων αλλά και «κλασσικών» προϊόντων με υψηλότερη ποιότητα και προστιθέμενη αξία.
Τρίτον, η παραπέρα ενίσχυση του ρόλου της οικονομικής διπλωματίας και της λειτουργίας των γραφείων ΟΕΥ στο εξωτερικό, θεωρείται εκ των ουκ άνευ και γίνονται εποικοδομητικές προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.


Τέταρτον, η κινητοποίηση νέων επιχειρήσεων, που σε συνδυασμό με μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αλλά και με περισσότερες συνεργασίες ανάμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, αναμένεται ότι θα δώσει άμεση ώθηση στην εξαγωγική προσπάθεια. Πέμπτον, η μεγαλύτερη αξιοποίηση των επιδοτήσεων και των προγραμμάτων υποστήριξης που παρέχονται, με την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις θα γίνονται πολύ πιο σύντομα. Έκτον, η κινητοποίηση και των περιφερειών στην κατεύθυνση της συλλογικής εξαγωγικής προσπάθειας, που ενισχύεται και από την λειτουργία του «Καλλικράτη». Έβδομον, η ανάληψη ενός σημαντικού τμήματος του συντονισμού της εξαγωγικής προσπάθειας από τους φορείς που εκπροσωπούν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όγδοον, η μεταφορά της επιτυχημένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη πετύχει σε διάφορες αγορές, προς άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται. Ένατον, η πρακτική επίλυση καθημερινών προβλημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως η παροχή βίζας για τους εμπορικούς επισκέπτες τους, δέκατον, η μεγαλύτερη προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό και ειδικά σε μεγάλες αγορές με προοπτική, όπως η Κίνα, η Ρωσία, οι ΗΠΑ αλλά και η Γερμανία.


ΕΤΕΑΝ, FACTORING, ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΙ 3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Σε σχέση με τις τράπεζες, προκύπτουν τρεις εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, έναντι των κλασσικών τραπεζικών ορίων, που περιορίζονται καθημερινά: Το νεοσύστατο Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ), το factoring και η ασφάλιση των εξαγωγών, με παράλληλη εκχώρηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προς τις τράπεζες για διευκόλυνση της χρηματοδότησης. Ειδικά στο ΕΤΕΑΝ, υπάγεται το Ταμείο Εξωστρέφειας (Go 2Market), το οποίο, αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 800 με 1000 εξαγωγικές επιχειρήσεις με 200 εκατ. ευρώ και τα οποία θα διατεθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Επίσης, η ελληνική πλευρά, έχει υποβάλει αίτημα στην ΕΕ, προκειμένου να της επιτραπεί η δυνατότητα παροχής εγγυοδοσίας και για δάνεια εξαγωγικών επιχειρήσεων (μέχρι στιγμής αυτά δεν περιλαμβάνονται στους όρους λειτουργίας του Ταμείου) και αναμένει τη σχετική απάντηση στο τέλος του μήνα.


Παραμένει ωστόσο ασαφές, το θέμα των κριτηρίων, δηλαδή κατά πόσο θα διασφαλισθεί στο ΕΤΕΑΝ, η αντιμετώπιση των αιτήσεων των επιχειρηματικών δανείων, στη βάση σύγχρονων κριτηρίων καινοτομίας και υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών και όχι με βάση την κλασσική τραπεζική λογική. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΤΕΑΝ θα προσφέρει νέες εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με την εισαγωγή της «υβριδικής χρηματοδότησης» (mezzanine finance) των ΜΜΕ, τη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων μιας επιχείρησης (early-stage) και τη χρηματοδότηση «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (business angels).


ΤΟ «ΙΔΑΝΙΚΟ» FACTORING
Ως πλέον κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησης, τόσο για τις εξαγωγικές, όσο και για επιχειρήσεις που διοχετεύουν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών τους στην εγχώρια αγορά, υποδεικνύεται από τους ίδιους τους τραπεζίτες το  Factoring, για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, γιατί είναι εξίσου χρήσιμο σε ότι αφορά την είσπραξη από έναν οργανισμό, που συγκεντρώνει, τεράστια βάση δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς χιλιάδων αγοραστών. Ειδικά με το πλήγμα της αξιοπιστίας των μεταχρονολογημένων επιταγών, τόσο ως μέσο πληρωμής εμπορικών συναλλαγών όσο και ως μέσο χρηματοδότησης, το Factoring συνιστά σημαντική διέξοδο. Τρίτον, γιατί υπερβαίνει τα κλασσικά τραπεζικά κριτήρια, αποδεχόμενο πελάτες με κριτήριο κυρίως «πού και σε ποιους εξάγουν» και όχι τόσο με κριτήριο τα οικονομικά τους στοιχεία.


…ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Σημαντικό εξάλλου ρόλο στην εξεύρεση χρηματοδότησης, παίζει και η ασφάλιση των εξαγωγών, καθώς, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, συνδέουν την ασφάλιση της εξαγωγικής διαδικασίας με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης, τάση που ολοταχώς αυξάνεται. Το ασφαλιστικό πακέτο, ανοίγει συχνά και την πόρτα της χρηματοδότησης, αφού είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλίσει τον πιστωτικό κίνδυνο σε ασφαλιστικές εταιρείες, να απευθύνονται στις τράπεζες, εκχωρώντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε και να κάνουν χρήση υπηρεσιών Factoring, μόνο για τη χρηματοδοτική και την εισπρακτική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλιση των εξαγωγών έχει το δικό της ειδικό βάρος, αφού με ένα λογικό κόστος, ενθαρρύνει έμπρακτα τις εξαγωγές, μειώνοντας το ρίσκο και αποτρέποντας ενδεχόμενες ζημίες για την επιχείρηση.


  


ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ
Οι Έλληνες εξαγωγείς, θεωρούν επίσης ως κορυφαία προτεραιότητα, την παραπέρα αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας και την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων ΟΕΥ. Ειδικά σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρες, πρόθυμες να μετατρέψουν τη φιλική τους σχέση με την Ελλάδα σε συνεργασία και εμπόριο, η υπεύθυνη πληροφόρηση και καθοδήγηση του επιχειρηματία από έμπειρους οικονομικούς διπλωμάτες, θεωρείται εκ των ουκ άνευ.
Με αυτό το σκεπτικό, η Πολιτεία, ευρισκόμενη ήδη σε αυτήν την διαδικασία θα πρέπει να παράσχει ανελλιπώς την πληροφόρηση αυτή, αντιμετωπίζοντας πάνω από όλα αποτελεσματικά τα όποια πρακτικά ή άλλα προβλήματα στελέχωσης και καθημερινής λειτουργίας των γραφείων ΟΕΥ στο εξωτερικό.
Συνολικά, υπάρχουν σήμερα 60 εμπορικά γραφεία σε 49 χώρες, τα οποία στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων κάθε μιας επιχείρησης ξεχωριστά.
   
ΑΦΑΝΗΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ανάμεσα στις εποικοδομητικές προτάσεις που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: πρώτον, η αντικατάσταση των επικεφαλής των γραφείων ΟΕΥ σε περίπτωση μετάθεσής τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα. Δεύτερον, η αξιοποίηση των οικονομικών διπλωματών, που παραμένουν στην Αθήνα σε καίριες θέσεις όπως σύμβουλοι επί εξαγωγικών θεμάτων και θεμάτων ξένων αγορών στα κύρια παραγωγικά υπουργεία. Τρίτον, η μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της οικονομικής διπλωματίας για την προώθηση, όχι απλώς της εξωστρέφειας, αλλά και συνολικότερα των οικονομικών και επενδυτικών συναλλαγών της χώρας.
Ειδικά για τους εμπορικούς ακολούθους, τονίζεται ότι είναι πολύ συχνά, οι αφανείς ήρωες, πίσω από μεγάλες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.
 
ΤΑ 220 ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος των εξαγωγέων για τις ειδικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι οικονομικοί διπλωμάτες, είναι, ότι, σε παράλληλη με τις εργασίες του συνεδρίου εκδήλωση που διοργανώθηκε, καταμετρήθηκαν πάνω από 220 ραντεβού, ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους συνέδρους με έμπειρα στελέχη του ΥΠΕΞ, που έχουν υπηρετήσει πρόσφατα ως προϊστάμενοι σε γραφεία ΟΕΥ και με εμπορικούς συμβούλους. Οι σχετικές συναντήσεις, διοργανώθηκαν με τη συνεργασία της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΟΠΕ και αφορούσαν τις εξής χώρες: Γερμανία (κ. Κουναλάκης Χαράλαμπος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄), Ρωσία (κ. Μάρκος Ιωάννης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄), πΓΔΜ (κ. Μακρανδρέου Αθανάσιος Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄), Αλβανία (κ. Φαρμάκης Χρήστος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄), Πολωνία (κ. Ξυπολιάς Θεόδωρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄).
Πολυάριθμα ήταν επίσης και τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), οι οποίοι ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους για θέματα ξένων αγορών αλλά και με τους υπευθύνους του ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.


ΕΘΝΙΚΟ BRAND ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές, με τη συνεχιζόμενη άνοδό τους, προσφέρουν ανάσα ζωής στην ελληνική οικονομία, η ανάγκη ενιαίας στρατηγικής, συστηματοποίησης της προσπάθειας και διεύρυνσης της ελληνικής παραγωγικής βάσης προς μια μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνει. Το εθνικό brand, που θα πιστοποιεί την ταυτότητα με βάση τρεις πυλώνες, η συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών, Τουρισμού και Οικονομικών και η αναμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αναμένεται ότι θα συμβάλουν άμεσα σε αυτόν τον στόχο.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, κρίνονται επίσης απαραίτητες αλλαγές στην παραγωγική βάση, αλλά και συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των προσφερόμενων προγραμμάτων υποστήριξης. Χαρακτηριστική περίπτωση, το τρέχον πρόγραμμα εξωστρέφειας, ο προϋπολογισμός του οποίου αυξήθηκε πλέον από τα 30 στα 100 εκ. ευρώ. Η επιχορήγηση του συγκεκριμένου προγράμματος φτάνει έως και τα 250.000 ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να καλύψει μέχρι και το 50% της επένδυσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε κάποιο κοινοπρακτικό σχήμα.


   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Ιδού πώς συνοψίζουν και από τη δική τους πλευρά, τη σημερινή προοπτική της εξαγωγικής προσπάθειας οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των εξαγωγέων.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ


Η κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε), θεωρεί καταρχάς ως εφικτό το στόχο αύξησης της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας στο 16% έως το 2014, από περίπου 7,5% σήμερα. Ουσιαστικά δηλαδή τον διπλασιασμό τους. Επισημαίνει ότι μέσα στο 2010, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κερδοσκόποι και οι κεφαλαιαγορές «πόνταραν» στη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας, η πραγματική παγκόσμια οικονομία έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά προϊόντα. Και μάλιστα, όχι στα παραδοσιακά, στα χύμα και στα χαμηλής αξίας προϊόντα, αλλά σε καινοτόμα προϊόντα, που ενσωματώνουν τεχνογνωσία και υψηλή ποιότητα.
Μέσα σε ένα χρόνο, το ελληνικό εξαγωγικό μοντέλο έγινε πιο αναπτυγμένο, πιο «βιομηχανοποιημένο» και επιτεύχθηκε το πρώτο βήμα για τη μετάβαση από την Εξωστρέφεια Ανάγκης στην Εξωστρέφεια Προοπτικής. Αυτό το βήμα όμως δεν πρέπει να μείνει μετέωρο. Αν διατηρηθούν οι σημερινοί ρυθμοί αύξησης ρυθμοί ως το τέλος του 2011, θα έχει επιτευχθεί νέο ρεκόρ εξωστρέφειας την τελευταία 10ετία, με τις ελληνικές εξαγωγές να ξεπερνούν τα 18 δισ. ευρώ.
    
Η ΑΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ
Η συνέχιση της ανόδου δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό, από διάφορους παράγοντες. Καταρχάς από την πορεία των οικονομιών της Ευρώπης και ειδικά των παραδοσιακών αγορών για τα ελληνικά προϊόντα. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι πολιτικές-οικονομικές εξελίξεις στη Λεκάνη της Μεσογείου και τη Μέση Ανατολή, που συνδέονται άμεσα και με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Από την άλλη, μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες οι εξαγωγές αναμένουν σωρευτικά θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των στοχευμένων δράσεων στήριξης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που έχει δρομολογήσει η Κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες: Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείο Εξωστρέφειας, Ψηφιακή Σύγκλιση, Πρόγραμμα Οικονομικής Διπλωματίας καθώς και από την προωθούμενη άρση αντικινήτρων και γραφειοκρατικών εμποδίων στις εξαγωγές, μέσω και της Ψηφιακής Σύγκλισης.
Το άμεσο και καυτό αίτημα των εξαγωγέων είναι να προστεθεί στην ήδη υφιστάμενη αλυσίδα συνεργασίας ανάμεσα στους επιχειρηματίες και στην πολιτεία, που θέτει το αναγκαίο πλαίσιο , ένας εξίσου ισχυρός κρίκος: οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη δώσει εξαγωγικό παράδειγμα…
Σε ότι αφορά το Cluster Εξωστρέφειας, που συνιστούν ο ΠΣΕ, ο ΣΕΒΕ και ο ΣΕΚ, η κα Σακελλαρίδη τονίζει την απόφαση για δυναμική συνέχιση της εξαγωγικής προσπάθειας σε όλα τα μέτωπα.ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ 16% ΤΟΥ ΑΠΕ
Από τη δική του πλευρά, ο κ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία, ο αριθμός των εισαγωγέων εμπορευμάτων είναι υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου των εξαγωγέων. Προκειμένου να φθάσουν οι εξαγωγές μέχρι το 2014 να αντιπροσωπεύουν το 16% του ΑΕΠ, που είναι ένας φιλόδοξος στόχος, θα πρέπει να συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις: να κινητοποιηθούν οι νέες επιχειρήσεις, να υπάρξει συνολικότερη στρατηγική, αλλά και παράλληλη εξειδίκευση σε επιμέρους στόχους και προϊόντα. Τέλος, σχετικά με το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Εξωστρέφειας ο κ. Αλεξανδρίδης εκτιμά ότι θα ήταν καλύτερο το ταμείο να παρέχει εγγυήσεις για δάνεια και όχι δάνεια.ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ CLUSTER ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ


Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης τονίζει ότι η χρονική συγκυρία είναι καθοριστική για τις εξαγωγές, που αποτελούν ανάχωμα στην πτώση της ελληνικής οικονομίας και παράλληλα έναν μακροοικονομικό δείκτη, με θετικό πρόσημο. Ο μόνος δρόμος για την επίτευξη των εξαγωγικών στόχων είναι οι συνέργιες του ιδιωτικού με τον δημόσιο, αλλά και τον τραπεζικό τομέα. Απαραίτητη είναι επίσης η αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης δράσεων και η δημιουργία ολοκληρωμένων business plan. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κινείται άλλωστε το cluster εξωστρέφειας που ίδρυσαν οι τρεις εξαγωγικοί σύνδεσμοι ΠΣΕ, ΣΕΒΕ και ΣΕΚ.


 ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο κ. Αλέξανδρος Χολέβας, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), υπενθυμίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των εξαγωγών, αλλά και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ο ΟΠΕ, υποδέχεται καθημερινά επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν και ζητούν πληροφορίες, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος. Από την πλευρά του, ο Οργανισμός, καλύπτει αυτά τα αυξημένα ενδιαφέροντα μέσα από τις δικές του δράσεις, αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως ο ΕΟΤ. Άλλωστε, η αντιμετώπιση των εξαγωγών και από πλευράς κρατικών φορέων είναι σημαντική, καθώς και οι κρατικοί οργανισμοί πρέπει να εκσυγχρονίζονται και να βελτιώνονται συνεχώς.


Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ


Από τη δική του πλευρά, ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελαιόλαδου (ΣΕΒΙΤΕΛ), κ. Γιώργος Οικονόμου, υπενθυμίζει ότι το ελαιόλαδο παραμένει το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της χώρας, αποφέροντας σημαντικά έσοδα, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό του εξάγεται χύμα, χωρίς δηλαδή μεγάλη προστιθέμενη αξία. Αντιμετωπίζει, όπως και άλλα ελληνικά προϊόντα το πρόβλημα της φθίνουσας ποιότητας , λόγω της εμπλοκής του σε έναν πόλεμο χαμηλών τιμών, όταν, τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων χωρών βελτιώνουν συστηματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Πολλοί παραγωγοί εστιάζουν ακόμα στην παράδοση , ενώ στις διεθνείς αγορές οι απαιτήσεις εξελίσσονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι η υστέρηση στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων που είναι σημαντική για την ανάπτυξη των πωλήσεων εκτός συνόρων.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι από έρευνες που έχουν γίνει σε Γερμανία και ΗΠΑ για την εικόνα των ελληνικών προϊόντων, προκύπτει ότι υπάρχει μεν καλή αίσθηση για αυτά, όχι όμως όσο θα έπρεπε.
 
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ


Ο κ. Νέλλος Γεωργούδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών – Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), επισημαίνει ότι τα 60 μέλη της Ένωσης, είτε πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για συνεταιρισμούς, προωθούν ελληνικά προϊόντα σε 80 χώρες, σε όλο τον κόσμο. Ποσοστό της τάξης του 7% των τροφίμων που εξάγονται, αφορά στην επιτραπέζια ελιά, που με τη σειρά της είναι ένα προϊόν που εξάγεται κατά 70%. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε 80-90.000 τόνους εξαγωγών το χρόνο.
Και στην ελιά όμως, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποιότητα, καθώς η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι φθηνότερη από άλλες ανταγωνίστριες χώρες, που βρίσκονται για παράδειγμα στη Ν. Αμερική ή την Αφρική. Συνεπώς, η στροφή σε ποιοτικά προϊόντα, με υψηλή προστιθέμενη αξία και τα οποία θα διαφέρουν από τον ανταγωνισμό είναι μονόδρομος. Εξάλλου, απαραίτητη επίσης για την ενίσχυση των εξαγωγών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
   


ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Από τη δική τους πλευρά, οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι εκπρόσωποι της Πολιτείας συνοψίζουν τα όπλα που έχουν επιστρατευθεί για την μεγάλη μάχη των εξαγωγών και κυρίως: μια ενιαία στρατηγική, ένα εθνικό brand, προγράμματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και την οικονομική διπλωματία.
Κατά την εκτίμηση του κ. Γιάννη Δρυμούση, γενικού γραμματέα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του ανταγωνισμού, η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων ,αποτελεί εγγύηση για τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2010, το εμπορικό έλλειμμα ήταν 18,5 δισ. ευρώ και το ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ ήταν στο 8,7%. Τον Ιανουάριο του 2011, η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 40% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010.
Ο κ. Δρυμούσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία δημιουργίας cluster από πλευράς των τριών εξαγωγικών συνδέσμων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος συμμετοχής των εξαγωγών στο 16% του ΑΕΠ μέχρι το 2014 δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στρατηγική. Βασικά σημεία της εξαγωγικής στρατηγικής της πολιτείας είναι το εθνικό brand, που θα πιστοποιεί την ταυτότητα με βάση τρεις πυλώνες, η συνεργασία του υπουργείου Εξωτερικών, Τουρισμού και Οικονομικών και η αναμόρφωση του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, που θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


Ο κ. Αλέξανδρος Φούρλας, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, τονίζει την ανάγκη επιστροφής στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, τις οποίες τα τελευταία χρόνια είχαμε ξεχάσει, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση.
Μία από τις δράσεις του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που συμβάλουν στη βελτίωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στην επίτευξη του στόχου για 10% του ΑΕΠ μέχρι το 2012, είναι το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», το οποίο στοχεύει καταρχάς στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και μεγαλύτερων, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Η επιχορήγηση του συγκεκριμένου προγράμματος, φτάνει έως και τα 250.000 ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να καλύψει μέχρι και το 50% της επένδυσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποιο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τον κ. Φούρλα, οι συνεργασίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των εξαγωγικών στόχων και όχι μόνο.


   
Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ


Οι νέοι απαιτητικοί εξαγωγικοί στόχοι που έχουν τεθεί, υπενθυμίζουν για μία ακόμα φορά τον κομβικό ρόλο της οικονομικής διπλωματίας στην προώθηση της εξωστρέφειας. Από τη δική του πλευρά, το Υπουργείο Εξωτερικών, στο οποίο ανήκουν οι διπλωματικές αρχές και τα γραφεία στο εξωτερικό, έχει καταρτίσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με  βασικούς πυλώνες τη διακρατική συνεργασία, τη στήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης και συνεργασίας, το πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων, την επιχειρηματική πληροφόρηση και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
Σε επανεξέταση του ρόλου του Υπουργείου Εξωτερικών με απόλυτη προσήλωση στην εξωστρέφεια, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ), κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, η σημασία του εξωτερικού τομέα της οικονομίας έχει γίνει πλήρως αντιληπτή και δεν είναι τυχαίο ότι οι προσπάθειες που σχετίζονται με την προώθηση της εξωστρέφειας έχουν πυκνώσει τον τελευταίο καιρό.
Οι θετικές επιδόσεις στον εξωτερικό τομέα είναι ακόμα πιο σημαντικές σε περιόδους ύφεσης, αφενός γιατί η εξωστρέφεια αποτελεί διέξοδο για τον επιχειρηματία, αφετέρου γιατί η εξωστρεφής δραστηριότητα αξιοποιεί την ανάκαμψη σε άλλες χώρες. Το πρόγραμμα σταθεροποίησης, περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία τη δραστηριοποίηση των διπλωματικών αρχών του εξωτερικού, την αποτελεσματική διάχυση πληροφοριών, μέσω διαδικτυακών διαύλων και εκπαίδευσης, τον προσανατολισμό επιχειρηματιών, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό και τη διευκόλυνση της εξωστρέφειας.ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Αθανασόπουλο, Γενικό Σύμβούλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α και Διευθυντή Διεύθυνσης Β8 Επιχειρηματικής Ανάπτυξης υπουργείου Εξωτερικών, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με την εξωστρέφεια, είναι οι αρχές και τα γραφεία στο εξωτερικό. Συνολικά, υπάρχουν 60 εμπορικά γραφεία σε 49 χώρες με φιλοσοφία επίλυσης των προβλημάτων κάθε μιας επιχείρησης ξεχωριστά.
Παράλληλα, επεκτείνοντας το πρόγραμμα εξωστρέφειας, το υπουργείο προχώρησε στη δημιουργία χάρτη με τις βασικές ομάδες προϊόντων αλλά και με τις χώρες οι οποίες επιλέγονται για την προώθηση. Στις δέκα μεγάλες κατηγορίες, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα, η ενέργεια, τα δομικά υλικά, ο τουρισμός και οι κατασκευές, ενώ στις χώρες άμεσης προτεραιότητας, οι χώρες της Βορείου Αμερικής, της ΕΕ, της Αυστραλίας, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής, του Εύξεινου Πόντου, του Καυκάσου κ.α. 
Ανάμεσα εξάλλου στις δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Οικονομικής Διπλωματίας, περιλαμβάνεται κι ένα πρόγραμμα επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό για συγκεκριμένους κλάδους, στις εξής αγορές: Ουγγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Καναδά, Ουζμπεκιστάν, Ινδία, Ν. Κορέα, Σερβία και Ιράκ.
Επίσης, τρεις φορές το χρόνο, διεξάγονται τα Contact Days, στα οποία καλούνται εμπορικοί ακόλουθοι για να ενημερώσουν τους επιχειρηματίες. Διοργανώνεται επίσης ημερίδα με το υπουργείο Εξωτερικών, κυρίως για τους νέους επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα, επιλεγμένοι managers επιτυχημένων εταιρειών, ενημερώνουν μικρότερες επιχειρήσεις σχετικά με τις διεισδύσεις σε άλλες αγορές. Μέσω εξάλλου της ηλεκτρονικής πύλης AGORA, γίνεται διάχυση της πληροφόρησης. Η πύλη, τροφοδοτείται από τα 60 γραφεία ΟΕΥ ανά τον κόσμο και περιέχει οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες.ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΛΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


Στο πρώτο μέρος του πάνελ με θεματολογία «Τρόποι και Μέσα Χρηματοδότησης» συμμετείχαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Παπαρσένος, επικεφαλής του ΕΤΕΑΝ, Νέλλη Τζάκου, γενική διευθύντρια λειτουργιών Εθνικής Τράπεζας, Πάνος Παπαθεοδώρου, διευθύνων σύμβουλος, Marfin Factors & Forfaiters, και μέλος του Executive Board της Διεθνούς Οργάνωσης Factors Chain International, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Άντα Σεϊμανίδη. Από τη συζήτηση που έγινε προκύπτουν οι εξής επισημάνσεις:


ΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ» ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ
Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του νεοσύστατου Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ), Δρ. Αλέξανδρος Παπαρσένος, αναφέρεται στη λειτουργία και στους στόχους του ΕΤΕΑΝ, που, διαδεχόμενο το ΤΕΜΠΜΕ, αναμένεται ότι θα αποτελέσει τη σημαντικότερη πηγή ρευστότητας για τα επόμενα δύο πολύ δύσκολα χρόνια. Το ΕΤΕΑΝ, ως χρηματοδοτικός πυλώνας για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους ταμεία, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με 3 δισ. ευρώ περίπου, μέσα στην επόμενη διετία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του, το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να στηρίξει οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχέδιο, είτε πρόκειται για μικρoμεσαίες ή και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματικές προσπάθειες, θα χρηματοδοτούνται με κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ, σε συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό, με επιτόκια πολύ ελκυστικά. Αυτά, θα διαμορφώνονται κοντά στο 4% και θα είναι τα χαμηλότερα στην αγορά. Ακόμα πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των εξαγωγέων,  το Ταμείο Εξωστρέφειας ( Go to Market ), αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 800 με 1.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις με 200 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Επίσης, η ελληνική πλευρά, έχει υποβάλει αίτημα στην ΕΕ, προκειμένου να της επιτραπεί η δυνατότητα παροχής εγγυοδοσίας και για δάνεια εξαγωγικών επιχειρήσεων( μέχρι στιγμής αυτά δεν περιλαμβάνονται στους όρους λειτουργίας του Ταμείου) και αναμένει τη σχετική απάντηση στο τέλος του μήνα.
Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
Στο ερώτημα, κατά πόσο θα ανταποκριθούν οι ελληνικές τράπεζες στη μόχλευση των δικών τους κεφαλαίων με αυτά του ΕΤΕΑΝ, ο κ. Παπαρσένος, δηλώνει αισιόδοξος, κρίνοντας από την ανταπόκριση που υπάρχει ήδη για το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το πρώτο από τα ταμεία του ΕΤΕΑΝ που έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Συγκεκριμένα, οι 4 τράπεζες που επιλέγησαν μετά από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση του προγράμματος, υπερκάλυψαν τα αιτούμενα ποσά κατά τέσσερεις φορές. Η ζήτηση μάλιστα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν τόσο μεγάλη ώστε δόθηκε παράταση.
Σε σχέση με τα κριτήρια αντιμετώπισης από το ΕΤΕΑΝ των αιτήσεων των επιχειρηματικών δανείων, το ΕΤΕΑΝ θα προσφέρει και νέες εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με την εισαγωγή της «υβριδικής χρηματοδότησης» (mezzanine finance) των ΜΜΕ, τη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων μιας επιχείρησης (early-stage) και τη χρηματοδότηση «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (business angels).


ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Από την δική της πλευρά, η κ. Τζάκου, εκτιμά ότι το ΕΤΕΑΝ, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στις προσπάθειες και του Τραπεζικού Συστήματος να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σχετικά με τα κριτήρια δανειοδότησης των επιχειρήσεων φαίνεται ότι δεν θα αλλάξουν σημαντικά από τα υφιστάμενα, καθώς είναι ποιοτικά και στόχος τους είναι η προστασία, τόσο των κεφαλαίων του ΕΤΕΑΝ όσο και των ίδιων των τραπεζών.
Το σίγουρο είναι ότι η λειτουργία του ΕΤΕΑΝ υπόσχεται βασικά οφέλη που είναι εξαιρετικά κρίσιμα στην τρέχουσα συγκυρία. Για παράδειγμα, η άμεση απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων αλλά και οι νέοι τρόποι χρηματοδότησης που εισάγει (βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ανακυκλούμενα δάνεια, προϊόντα εγγυοδοσίας, υβριδικής χρηματοδότησης, venture capital, κ.λπ.), οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ίδρυση και διατήρηση επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.


Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ FACTORING


Σύμφωνα με την εκτίμηση της κ. Τζάκου, το Factoring ήταν και παραμένει την περίοδο της κρίσης και με το πλήγμα της αξιοπιστίας των μεταχρονολογημένων επιταγών, το καταλληλότερο εργαλείο χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις των περισσότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
Ο εξαγωγέας έχει μια επίσης εναλλακτική λύση χρηματοδότησης, μέσα από τη νέα μορφή εγγυοδοσίας του TSU. Αυτή, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τον μηχανισμό διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτρέπει την κοινοπρακτική ανάληψη κινδύνων (Risk Participation) από περισσότερες Τράπεζες, καλύπτει το 100% της απαίτησης και είναι μία αυτόνομη ανάληψη υποχρέωσης για πληρωμή, που ενεργοποιείται άμεσα χωρίς διαδικασίες εφ’ όσον οι εμπορικοί όροι της συγκεκριμένης συναλλαγής έχουν εκπληρωθεί.
 Η Εθνική Τράπεζα, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που έχει σε περιβάλλον παραγωγής διαθέσιμο το μηχανισμό, ενώ έχει προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες σε χώρες ενδιαφέροντος, όπως η Γερμανία, Γαλλία, Κίνα .
Eπίσης, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια, μπορεί να στηρίξει σχήματα Reverse Forfaiting και να αγοράσει χωρίς αναγωγή στους Εξαγωγείς απαιτήσεις, έχοντας αναγωγή στους αγοραστές εφ’ όσον αυτοί είναι πελάτες των θυγατρικών μας. Με αυτό το σχήμα ο αγοραστής, προσφέροντας τα όρια του, μπορεί να επωφεληθεί, παρατείνοντας την προθεσμία πληρωμής των υποχρεώσεών του, ενώ ο εξαγωγέας να ρευστοποιήσει τις απαιτήσεις του.


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΟ ΤΟ FACTORING   
Το factoring  αποτελεί το καλύτερο και ασφαλέστερο χρηματοδοτικό εργαλείο για τις εξαγωγές και όχι μόνον. Ο κ. Παπαθεοδώρου τονίζει και από τη δική του πλευρά,
ότι πέρυσι, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα το εξαγωγικό factoring να αναπτυχθεί κατά 60%.
Για το 2011, η πρόβλεψη είναι ότι η κατακόρυφη αυτή αύξηση θα συνεχιστεί.
Οι ελληνικές εταιρείες factoring προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 252 εταιρειών σε όλο τον κόσμο, δύο ελληνικές εταιρείες factoring , αυτές της Eurobank και της Marfin, βρίσκονται μέσα στην πρώτη δωδεκάδα. Στο ερώτημα, κατά πόσο το factoring είναι ακριβό, η απάντηση είναι ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακριβό μόνο αν δει κανείς το liquidity. Αν όμως συνυπολογιστεί στο σύνολό της, η δέσμη υπηρεσιών που περιλαμβάνει, τότε η υπηρεσία δεν είναι ακριβή. Η χρηματοδότηση άλλωστε είναι συνήθως μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξίσου πολύτιμες ωστόσο είναι και η είσπραξη των απαιτήσεων και η διαχείριση και η ασφαλιστική κάλυψη. Ως απόδειξη, πολυεθνικοί όμιλοι κάνουν χρήση υπηρεσιών, είτε μόνο για διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων, χωρίς χρηματοδότηση, είτε επίσης ωθώντας προμηθευτές τους να κάνουν factoring με ευνοϊκούς όρους, όπως για παράδειγμα το reverse factoring.  Αλλά και ένας πελάτης με δυσμενή οικονομικά στοιχεία μπορεί να κάνει χρήση του factoring, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ


Στο δεύτερο μέρος του πάνελ με θέμα «Ασφάλιση και χρηματοδότηση» συμμετείχαν οι κ.κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Γεράσιμος Τζέης, Managing Director της Atradius Credit Insurance N.V. και Χρήστος Χασιώτης, Προϊστάμενος κλάδου Αστικής Ευθύνης και Διαχείρισης Κρίσεων της Chartis Greece. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής:
Κατά την εκτίμηση της κ. Σακελλαρίδη, τα τρία βασικά «άγχη» που έχουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, δηλαδή η εξεύρεση πελάτη, η αξιολόγηση του ρίσκου της αγοράς, σε σχέση με το πού θα πρέπει να απευθυνθούν και το πώς θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και σε μερικές περιπτώσεις την προχρηματοδότηση, αίρονται από τον ΟΑΕΠ. Ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός οργανισμός πληροφορεί την ελληνική επιχείρηση για την φερεγγυότητα του πελάτη, ενώ σε περίπτωση ζημιάς την καλύπτει. Την τελευταία εξαετία, ο ΟΑΕΠ έχει αποζημιώσει ελληνικές εταιρείες με περίπου 3,3 εκατ. ευρώ. Τα ασφάλιστρα είναι χαμηλά, σε μία προσπάθεια ενθάρρυνσης των εξαγωγών και μάλιστα, σε μία περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την πρόεδρο του οργανισμού, οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίσουν τις ελληνικές εταιρείες.
   


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ


Από τη δική του πλευρά, ο κ. Τζέης, επιβεβαιώνει, ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις, συνδέουν την ασφάλιση της εξαγωγικής διαδικασίας με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης, τάση, που ολοταχώς αυξάνεται.
Το ασφαλιστικό πακέτο, ανοίγει συχνά και την πόρτα της χρηματοδότησης, αφού είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ασφαλίσει τον πιστωτικό κίνδυνο σε ασφαλιστικές εταιρείες, να απευθύνονται στις τράπεζες, εκχωρώντας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε και κάνοντας χρήση υπηρεσιών Factoring μόνο για τη χρηματοδοτική και την εισπρακτική λειτουργία.
Κατά την εκτίμηση του κ. Τζέη, η παρουσία της Atradius στο εξωτερικό, συνεχώς αυξάνεται, με ένα κόστος υπηρεσιών «αποδεκτό», εφόσον καλύπτει τη διαχείριση του cash flow, την παροχή πληροφοριών, την ασφάλιση έναντι πολιτικού ρίσκου, όπου αυτό απαιτείται και γενικά την αποτροπή της ζημιάς για την επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας μεγάλης βάσης δεδομένων, η οποία έχει στοιχεία για περίπου 55 εκατ. ευρώ επιχειρήσεις διεθνώς.


ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Από τη δική του πλευρά, ο κ. Χασιώτης, επισημαίνει, ότι το σημαντικότερο κριτήριο για την ασφάλιση μίας επιχείρησης είναι το ίδιο το προϊόν που παράγει, κατά πόσο αυτό είναι ανταγωνιστικό και κατά πόσο μπορεί να πετύχει σε ξένες αγορές.
Τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση την μεγαλύτερη ανάγκη για ασφάλιση, έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, όμως υπάρχει ανάγκη ασφάλισης και σε άλλα διαρκή προϊόντα σύμφωνα με την εμπειρία της Chartis Greece. Πέρα από όλα τα άλλα, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και την αυστηρή νομοθεσία Προστασίας του Καταναλωτή, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής που θεσπίζει την ευθύνη του παραγωγού προϊόντων. Μάλιστα, η ευθύνη αυτή είναι «αντικειμενική», δηλαδή, αρκεί ο καταναλωτής να αποδείξει ότι υπέστη βλάβη από το συγκεκριμένο ελαττωματικό προϊόν. Επίσης, η ευθύνη αυτή είναι «απεριόριστη», που σημαίνει στην πράξη ότι η επιχείρηση καλείται να καταβάλει το οσοδήποτε υψηλό ποσό αποζημίωσης επιδικαστεί. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία αποζημιώσεων Αστικής Ευθύνης στις ΗΠΑ για το 2009, όπου το συνολικό ποσό έφτασε τα 170 δισ.WORKSHOP:
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:
«Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ»


Από τις επισημάνσεις του workshop της Εθνικής Τράπεζας στο οποίο συμμετείχαν η κ. Εύη Πασσά, διευθύντρια-επικεφαλής της Διεύθυνσης Συναλλακτικής Τραπεζικής ομίλου Εθνικής Τράπεζας και ο κ. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Factors, οι κυριότερες έχουν ως εξής: Στα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την εμπλοκή της τράπεζας σε όλη τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας, περιλαμβάνονται η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων εντοπίζονται στη βελτίωση της ρευστότητας, των οικονομικών τους καταστάσεων και στην εξασφάλιση κλίματος εμπιστοσύνης απέναντι στους πελάτες τους. Ειδικά σε ότι αφορά την Εθνική, αποτελεί περιφερειακή δύναμη, με παρουσία σε 11 χώρες, όπου διαθέτει μονάδες και γραφεία.
Σε ότι αφορά τη σημασία του εξαγωγικού Factoring για το παγκόσμιο εμπόριο, βαίνει αυξανόμενη, καθώς, σημαντικό ποσοστό συναλλαγών πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή με ανοικτούς λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει, ότι απαιτείται η ασφάλεια των πιστώσεων. Αλλά και στην Ελλάδα, το factoring έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να αυξηθούν κατακόρυφα μέσα στην προσεχή πενταετία. Η Εθνική έχει μπει ήδη από το 1994 στο factoring, ενώ το 2008 ο τομέας αυτονομήθηκε, με τη δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας.


ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Στο δεύτερο πάνελ του συνεδρίου, με τίτλο «Μέσα υποστήριξης και προώθησης των εξαγωγών», με συντονιστή το δημοσιογράφο κ. Ηλία Σιακαντάρη, κατέθεσαν τις απόψεις τους οι κ.κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, γενικός γραμματέας Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ο κ. Γιώργος Παπαστεργιόπουλος διευθυντής Επικοινωνίας, Πληροφόρησης, Συντονισμού Γραφείου και Δράσεων ΟΠΕ και ο κ. Αθανάσιος Κακούδης, Υπεύθυνος Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) για τη Δράση «Εξωστρέφεια– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».
Τα βασικά συμπεράσματα του πάνελ έχουν ως εξής:
Σε σχέση με την ετοιμότητα των ελληνικών Περιφερειών να στηρίξουν την εξαγωγική προσπάθεια, βασική προϋπόθεση, είναι να υπάρχουν ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει να υλοποιηθούν επενδύσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας, προκειμένου τα προϊόντα της Περιφέρειας να μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά που προέρχονται από χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό.
Το σχέδιο Καλλικράτης, με βάση την εμπειρία του κ. Αρναουτάκη, συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος του νέου θεσμού των Περιφερειακών Συμβουλίων Καινοτομίας, καθώς οι αρμόδιοι φορείς προχωρούν στη σύνταξη προτάσεων και η Περιφέρεια, έχοντας πλέον πρόσβαση σε όλες τις προτάσεις που καταρτίζει στη συνέχεια τον πολιτικό σχεδιασμό. Το Περιφερειακών Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης ιδρύθηκε πρόσφατα, με τη συμμετοχή όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της μεγαλονήσου.


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΣΗ   
Σε ότι αφορά την εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, η χώρα μας είναι ουραγός, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις εξαγωγές, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, κατατάσσεται στην 64η θέση. Τα στοιχεία αυτά, δείχνουν, ότι έχει χαθεί σημαντικό έδαφος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η αισιοδοξία, πηγάζει από την αυξητική πορεία των παγκόσμιων εξαγωγών, την οποία, σύμφωνα με την εμπειρία του ΟΠΕ που μεταφέρει ο κ. Παπαστεργιόπουλος, η χώρα, μπορεί άμεσα να αξιοποιήσει. Σημαντικός προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ο ρόλος των περιφερειών για την προετοιμασία και εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων. Από τη δική του πλευρά, ο ΟΠΕ δρομολογεί ήδη υποστηρικτικές δράσεις, όπως η συμμετοχή εξαγωγέων σε επιλεγμένες εκθέσεις του εξωτερικού.
Το επιζητούμενο σήμερα εξαγωγικό μοντέλο θα δώσει μια εναλλακτική διέξοδο  στην κρίση, αποτελώντας ταυτόχρονα παράγοντα ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Σε ότι ειδικότερα αφορά το εμπόριο, στην παρούσα φάση, επιχειρείται στροφή των εμπορικών επιχειρήσεων στην εξωστρέφεια, τάση που επιβεβαιώνεται και από τον κ. Β. Κορκίδη. Με δεδομένο ότι «όλοι θέλουν και μπορούν να γίνουν εξαγωγείς», απαιτείται όμως χρόνος και συστηματική προετοιμασία για την επίτευξη της στροφής αυτής. Προκειμένου να προβληθεί το ελληνικό προϊόν πρέπει πρώτα να γίνει γνωστό. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία σειρά διαδικασιών που πρέπει να ελεγχθούν, όπως το εξαγωγικό μάρκετινγκ, έρευνα για την αγορά - στόχο, το εκεί φορολογικό καθεστώς, τις μεταφορικές εταιρείες, τη διασφάλιση πληρωμής κ.α. Αυτό τελικά που χρειάζεται ένας επιχειρηματίας για να στραφεί εξαγωγικά είναι μία καλή συνεργασία, συμφωνία, συνέχεια και διάρκεια.
Σε ότι αφορά στο ρόλο των Επιμελητηρίων στην προώθηση της εξωστρέφειας, επισημαίνεται η αναγκαιότητα να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία και το κράτος για την εξουδετέρωση της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας που καθυστερεί και την εξαγωγική προσπάθεια. Κατά την χαρακτηριστική φράση του κ. Αγνιάδη, «με τραυματισμένη αξιοπιστία στα προϊόντα της χώρας, δε θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στις εξαγωγές, αν στο ρόλο του συντονιστή δεν τοποθετηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία». Σε ότι αφορά τέλος τους Έλληνες επιχειρηματίες της ομογένειας εκεί υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός, προκειμένου να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των ομογενών σε επιχειρηματικό επίπεδο.


ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
   
Με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η Δράση «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, με δημόσια δαπάνη ανερχόμενη, μετά και την πρόσφατη αύξησή του, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος των εξαγωγικών φορέων, στα 100 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ήδη υφιστάμενου εξωστρεφή χαρακτήρα των προϊόντων μίας επιχείρησης.
Το πρόγραμμα, αφορά όλο το φάσμα του μεγέθους των επιχειρήσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή.
Η διαχείρισή του, γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), η συσσωρευμένη εμπειρία του οποίου αποδεικνύεται πολύτιμη στην παρούσα φάση. Από την υπεύθυνο του προγράμματος κ. Κακούδη, επιβεβαιώνεται το εντυπωσιακό μέχρι στιγμής ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε ότι αφορά τη διασφάλιση ορθής κατανομής των πόρων του προγράμματος,  υφίστανται δικλείδες ασφαλείας, αφενός γιατί προηγήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων, αφετέρου γιατί υπάρχει εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου για την υλοποίηση.Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ


Στο τρίτο πάνελ, με θέμα «Η εμπειρία των επιτυχημένων εξαγωγέων προϊόντων και υπηρεσιών» με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Νεκτάριο Νώτη, συμμετείχαν οι κ.κ Βασίλης Θεοχαράκης πρόεδρος της Nanofos, Δημήτρης Κυριακόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΕΛΒΑΛ, Γεώργιος Λάλλος, διευθυντής εφοδιασμού και εμπορίας πετροχημικών ΕΛΠΕ, Δημήτρης Παρασκευάς, Δικηγόρος, του Δικηγορικού Γραφείου «Ηλίας Παρασκευάς», Δρ. Ανδρέας Περσίδης, διευθύνων σύμβουλος, Biovista και πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Βιοτεχνολογίας. Τα συμπεράσματα από τις επιμέρους τοποθετήσεις έχουν ως εξής:
Η ΕΛΒΑΛ ανήκει στον όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Ελλάδα. Με το 75% των πωλήσεων του ομίλου να πραγματοποιείται στο εξωτερικό, (το σχετικό ποσοστό αντιστοιχεί σε εξαγωγές αξίας 2,2 δισ. ευρώ) μεταφέρεται ένα απόλυτα υποδειγματικό εξαγωγικό παράδειγμα. Το μυστικό της επιτυχίας συνοψίζεται με βάση τον κ. Κυριακόπουλος με το εξής τρίπτυχο: τεχνολογία, ποιότητα και focus στον πελάτη. Επίσης είναι σημαντικό, τα ελληνικά προϊόντα να πιστοποιούνται από τους διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια μιας έμπρακτης απόδειξης ότι μπορούν να σταθούν στην παγκόσμια αγορά.
Ο κλάδος πετροχημικών των ΕΛΠΕ είναι ένας κατεξοχήν εξαγωγικός κλάδος, αφού στο σύνολο παραγωγής πετροχημικών, εξάγεται το 65-70% της παραγωγής, κυρίως σε χώρες της Μεσογείου, τη Β. Αφρική και τα Βαλκάνια. Η σημερινή ποσότητα εξαγωγών ανέρχεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 3 εκατ. τόνους προϊόντος, θα διπλασιαστεί όμως άμεσα με την επικείμενη (μέσα στο 2011) ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης που έχουν υλοποιήσει τα ΕΛΠΕ στις μονάδες της Ελευσίνας.
Με μακρόχρονη εμπειρία του κλάδου, ο κ. Λάλλος ,εκτιμά ότι πέρα από τα κατεξοχήν εξαγωγικά πετροχημικά, ο δρόμος των εξαγωγών έχει ανοίξει για καλά και για άλλους κλάδους πετρελαιοειδών, όπου αναμένεται εξαγωγικό μπουμ.


ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Νέοι και καινοτόμοι κλάδοι, όπως η παραγωγή υλικών νανοτεχνολογίας, (χρησιμοποιούνται στις κατασκευές για την προστασία των κατοικιών από υγρασία, ή για αυτοκαθαριζόμενα υλικά κ.λπ.) έχουν θετικές εξαγωγικές προοπτικές, κρίνοντας από τη Nanofos, που εξάγει σε 25 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία , το Ντουμπάι, και οι Σκανδιναβικές χώρες. Με έδρα το Λαύριο, ο Δρ. Θεοχαράκης και η ομάδα του, δείχνουν το δρόμο της διεθνοποίησης και σε άλλους νέους επιχειρηματίες.
Στην αιχμή των εξαγωγικών εξελίξεων και ο κλάδος βιοτεχνολογίας, τα προϊόντα του οποίου είναι επίσης καινοτόμα για την Ελλάδα. Το μυστικό, προκειμένου μια εταιρεία του χώρου να βρίσκεται στην αιχμή της διεθνούς ζήτησης, είναι η ίδια η τεχνολογία, που βέβαια κοστίζει. Κατά τον κ. Περσίδη το κόστος απόκτησής της αξίζει και το διαπιστώνει καθημερινά από την δική του, μικρή εταιρεία, που είναι όμως 100% εξαγωγική, αντιμετωπίζοντας ανταγωνισμό από ελάχιστες άλλες εταιρείες διεθνώς.
Η ανάγκη για εξωστρέφεια έχει διεισδύσει και στον κλάδο παροχής νομικών υπηρεσιών, που στην Ελλάδα μαστίζεται από υπερπροσφορά υπηρεσιών, που καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
Η περίπτωση του δικηγορικού γραφείου «Ηλία Παρασκευά», όπου το 99,5% των εργασιών αφορά σε ξένους πελάτες, δείχνει έναν πολλά υποσχόμενο δρόμο και σε άλλα νομικά γραφεία ή εταιρείες. Με βάση αυτήν την εμπειρία, ο κ. Δ. Παρασκευάς, διαπιστώνει, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το ελληνικό κράτος, το οποίο αλλάζει συνεχώς τους νόμους, δυσκολεύοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για την ελληνική επιχειρηματικότητα πάντως θα ήταν ευχής έργον να περιέλθουν στο ελληνικό δίκαιο και κάποιοι τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει σημαντικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η ναυτιλία.


ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Οι μεγάλες και οι νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες» και συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Φάνη Παπαθανασίου, έλαβαν μέρος οι κ.κ. Μιχαέλα Μπαλή, εκπρόσωπος Germany Trade and Invest Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Τζεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-ρωσικού Επιμελητηρίου, Dr Salleh Jalad, αντιπρόεδρος Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου και 3rd Vice President Treasury, Insurance & Relations of Consolidated Contractors Company (CCC) και Παναγιώτης Αρμακόλας, διευθύνων σύμβουλος Kondor S.A. Τα συνοπτικά συμπεράσματα της συζήτησης έχουν ως εξής:
  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 


Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα για την Ελλάδα, με την Ιταλία να ακολουθεί. Είναι λοιπόν σημαντική για την Ελλάδα, πλην όμως, η σχέση αυτή δεν λειτουργεί και αντίστροφα, αφού το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι έντονα ελλειμματικό, σε βάρος της Ελλάδας. Πέρυσι, σημειώθηκε πτώση των ελληνικών εισαγωγών από την Γερμανία, αλλά αυξήθηκαν κατά 6% οι ελληνικές προς Γερμανία. Θετικό είναι το γεγονός ότι η συγκυριακή κρίση που προκλήθηκε από μία μερίδα του γερμανικού τύπου δεν επηρέασε τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Χρειάζεται όμως εντατικοποίηση της προσπάθειας, με αξιοποίηση του πολύ σημαντικού εργαλείου των εμπορικών εκθέσεων. Επίσης, η Ελλάδα καταβάλει, το τελευταίο διάστημα, προσπάθεια ανάπτυξης της εκθεσιακής αγοράς, όπου υπάρχουν θετικές προοπτικές.


ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εξέλιξη του διμερούς εμπορίου της Ελλάδας με τα αραβικά κράτη, κατά το διάστημα 2006-10, υπάρχει ένα συνολικό έλλειμμα της τάξης των 50 δισ. δολαρίων .
Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, η Ελλάδα έχει περιορισμένες δυνατότητες να τις μειώσει αφού σε αυτές, περιλαμβάνονται το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που είναι μεγάλης αξίας. Παρόλα αυτά, το ελλειμματικό ισοζύγιο, κατά την εκτίμηση του Dr Salleh Jalad, μπορεί να μειωθεί με δύο τρόπους:
Είτε με την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών προς τις αραβικές χώρες,
είτε με την αύξηση των επενδύσεων. Σε ότι αφορά την αύξηση των εξαγωγών, οι Έλληνες έχουν εξαιρετικό επιχειρηματικό πνεύμα και μπορούν να βρουν τρόπους και μεθόδους να βελτιώσουν τη θέση των προϊόντων τους στις αραβικές αγορές. Αλλά και από τη δική της πλευρά, η ελληνική Πολιτεία, όταν θέλει, μπορεί να διευκολύνει τους επιχειρηματίες, με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.
Σε ότι όμως αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, το πρόβλημα είναι απόλυτα συγκεκριμένο και αφορά στα προβλήματα που προκύπτουν με την έκδοση βίζας. Μετά από την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΕ, οι σχέσεις της με τα αραβικά κράτη έχουν μεταβληθεί και ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι και αυτός. Η εταιρεία του Dr Salleh Jalad, που δραστηριοποιείται από το 1976 στην Ελλάδα είναι η 14η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία και με βάση τις καθημερινές του συναλλαγές, εκφράζει την βεβαιότητα ότι αν το θέμα της βίζας δεν επιλυθεί άμεσα, το έμμεσο κόστος στο ρυθμό προσέλκυσης επενδύσεων από τις αραβικές χώρες θα είναι πολύ μεγάλο.
Σε ότι αφορά τα τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, σε πολλές αραβικές χώρες και την επίδρασή τους στις εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι περιοχές με δικτατορικά καθεστώτα εγκυμονούν κινδύνους. Απαιτείται επομένως ετοιμότητα, προκειμένου να αντιληφθεί κανείς ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να τον πλήξουν.


ΡΩΣΙΑ
Η Ρωσία είναι μία μεγάλη αγορά με προοπτική, δυναμισμό αλλά και ιδιαιτερότητες, οι οποίες όμως μπορούν να ξεπεραστούν. Στη συγκεκριμένη αγορά, η Ελλάδα δεν έχει τη θέση που της αναλογεί, λόγω συγκεκριμένων αδυναμιών και παραλείψεων σε σχέση με την εξαγωγική προσπάθεια προς τη Ρωσία. Οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα είναι αποσπασματικές και χωρίς συνέπεια, την ώρα που ειδικά στη ρωσική αγορά, η Ελλάδα πρέπει να έχει παρουσία με σταθερές και δομημένες ενέργειες Τα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στη Ρωσία είναι κυρίως γουναρικά, περλίτης, φρούτα και λαχανικά. Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Ρωσία είναι της τάξης περίπου των 321 εκατ. ευρώ ενώ οι εισαγωγές από Ρωσία ανέρχονται στα 4 δισ ευρώ, λόγω αυξημένης συμμετοχής του πετρελαίου. Το ελληνικό ενδιαφέρον, εστιάζεται κυρίως στην αγορά της Μόσχας και της Πετρούπολης.
Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης και η απολύτως εύρυθμη λειτουργία αν όχι και η παραπέρα ενίσχυση του γραφείου ΟΕΥ στη Μόσχα, που πρόσφατα, βρέθηκε για ένα μικρό διάστημα χωρίς επικεφαλής εμπορικό ακόλουθο. Κατά τον κ. Τζεν, οι οικονομικοί διπλωμάτες διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης, και η Πολιτεία θα πρέπει πάση θυσία να απαλείψει κάθε είδους πρακτική δυσλειτουργία από το έργο τους και να εφοδιάσει τους «αφανείς αυτούς ήρωες» με τα απαραίτητα μέσα για να το επιτελέσουν με επιτυχία.
   
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Ανάμεσα στις εποικοδομητικές προτάσεις που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: πρώτον, η αντικατάσταση των επικεφαλής των γραφείων ΟΕΥ, σε περίπτωση μετάθεσής τους, να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα, ώστε να μην υπάρχει καθόλου κενό. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι οι επικεφαλής των γραφείων του εξωτερικού είναι εκείνοι που κυρίως κατευθύνουν με πρωτοβουλία και εμπειρία τους Έλληνες επιχειρηματίες σε σωστές επαφές και εμπορικές συμφωνίες και γίνονται έτσι πολύτιμοι σύμβουλοι και σε επίπεδο δημόσιων σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Δεύτερον, η αξιοποίηση των οικονομικών διπλωματών που παραμένουν στην Αθήνα σε καίριες θέσεις, όπως σύμβουλοι επί εξαγωγικών θεμάτων και θεμάτων ξένων αγορών στα κύρια παραγωγικά υπουργεία. Τρίτον, η μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της οικονομικής διπλωματίας για την προώθηση, όχι απλώς της εξωστρέφειας, αλλά και συνολικότερα των οικονομικών και επενδυτικών συναλλαγών της χώρας.


.
100 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ


Ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας είναι εξίσου σημαντικός και στην Κίνα, χώρα πρόθυμη, όπως άλλωστε και η Ρωσία, να μετατρέψει τη φιλική της σχέση με την Ελλάδα σε συνεργασία και εμπόριο.
Με τις προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα στην κινεζική αγορά να είναι θετικές, τις παραγγελίες να αυξάνονται και τους Κινέζους καταναλωτές να αποδέχονται ολοένα και περισσότερο τα ελληνικά προϊόντα, η υπεύθυνη πληροφόρηση και καθοδήγηση του επιχειρηματία είναι προτεραιότητα κατά την εκτίμηση του κ. Αρμακόλα, η εταιρεία του οποίου, ίδρυσε γραφείο στο Πεκίνο με στόχο να υπάρχει αντιπροσώπευση για τα ελληνικά προϊόντα. 
Μέσα σε ελάχιστο διάστημα, η ελληνική εταιρεία, κατάφερε να τοποθετήσει περίπου 100 κωδικούς ελληνικών προϊόντων, σε περισσότερα από 150 καταστήματα στην Κίνα, με επόμενο στόχο την επέκταση σε όλες τις επαρχίες της Κίνας.
Στην «κινεζική» διαδρομή του, ο κ. Αρμακόλας διαπίστωσε, ότι οι Κινέζοι αγνοούσαν την ύπαρξη πολλών ελληνικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού. Γι΄ αυτό και θεωρεί ότι οι ελληνικές εξαγωγικές προοπτικές στην Κίνα έχουν εξαιρετική προοπτική, με τις εξής προϋποθέσεις: ανελλιπή κάλυψη των όποιων πρακτικών η άλλων προβλημάτων ή και «ανάγνωσης» ευκαιριών για τους Έλληνες εξαγωγείς από τα γραφεία ΟΕΥ της Κίνας και διάθεση περισσότερων πόρων για τη στήριξη και προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας


   
ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ... ΤΟΠΟ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
   
Στις πολλές παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ξεχωρίζουν οι επισημάνσεις του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πειραιά κ. Μαθιού σύμφωνα με τις οποίες: Πρώτον, για να έχει η Ελλάδα σημαντικά περισσότερες εξαγωγές θα πρέπει να αρχίσει να παράγει περισσότερο. Δεύτερον, για να πιάσει τόπο μία επιδότηση, θα πρέπει να δίνεται μέσα σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από αυτό των δύο ετών που ισχύει μέχρι σήμερα. Τρίτον, για να αποδώσει στο μέγιστο η στροφή της διπλωματίας στην εξωστρέφεια, θα πρέπει να υιοθετηθεί και από τους Έλληνες διπλωμάτες, η επιχειρηματική σκέψη και αντίληψη. Τέταρτον, θα πρέπει να βρεθεί μια πρακτική λύση στο πρόβλημα της βίζας που αντιμετωπίζουν στην εξαγωγική τους προσπάθεια οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς πολλοί πελάτες τους που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν μπορούν συχνά να ταξιδέψουν στην Ελλάδα γιατί δεν τους δίνει βίζα το υπουργείο Εξωτερικών.
Από τη δική της πλευρά, η Αλεξία Κουκκουλλή, δικηγόρος Εταίρος στο δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Ν. Κουκκουλλής και Συνεργάτες, μέλος της Warwick Legal Network Διεθνούς Ένωσης Ανεξάρτητων Δικηγορικών Εταιρειών, αναφερόμενη στην άντληση χρηματοδοτήσεων από το εξωτερικό, παρουσίασε τις δυνατότητες της «Ευρωπαϊκής Εταιρείας». Η «Ευρωπαϊκή Εταιρεία» ιδρύεται από τουλάχιστον δύο νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στη διοίκησή της θα πρέπει να συμμετέχουν τυπικά και οι εργαζόμενοι. Η έδρα πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα κράτη μέλη της Ένωσης και υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της, χωρίς τη διάλυση του νομικού προσώπου.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.moneyconferences.com και τις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων εξαγωγικών φορέων.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧA-SODALI: ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
ICAP: «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΤΟ... ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC
ΟΜΙΛIΑ ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OLYMPIC AIR-ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ FG EUROPE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site