Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2011-τεύχος 371                              

ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΠΛΗΤΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ


Οι εξελίξεις τόσο στο τρέχον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό περιβάλλον όσο και η πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη των εισηγμένων εταιριών ακίνητης περιουσίας κατά το περασμένο έτος καθιστούν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της ΟΤΕ Properties ΑΕΕΑΠ μη συμφέρουσα στρατηγική επιλογή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΤΕ στην παρούσα συγκυρίαΑρνητικά επηρέασαν τα αποτελέσματα των εγχώριων ΑΕΕΑΠ οι χαμηλές αποτιμήσεις των ακινήτων, όπου οι 3 εισηγμένες διαπραγματεύονται με discount.
Σύμφωνα με τις διοικήσεις των 5 Α.Ε.Ε.Α.Π της ελληνικής αγοράς, η κρίση στην αγορά κατά το 2010 επηρέασε τη ζήτηση και την προσφορά σε επίπεδο είδους ακινήτου και σε επίπεδο αγοράς με άμεση επίπτωση στις αξίες πώλησης, στις μισθωτικές αξίες και στις αποδόσεις των ακινήτων. Για το 2011, η αγορά ακινήτων αναμένεται να κινηθεί στα βήματα του 2010.


ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ
Η μεγαλύτερη Α.Ε.Ε.Α.Π., η Εθνική Πανγαία, μη εισηγμένη προς το παρόν, με 242 ακίνητα συνολικά, όπου στεγάζονται κατά κύριο λόγο καταστήματα και γραφεία της μητρικής Εθνικής Τράπεζας, είχε το 2010 συνολικό κύκλο εργασιών υπερδωδεκάμηνης χρήσης 80,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 36 εκατ. ευρώ, ενώ η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα εμφάνισε πτώση κατά 35,5 εκατ. ευρώ, φθάνοντας τα 882 εκατ. ευρώ.


EUROBANK PROPERTIES
Η Eurobank Properties παρουσίασε πτώση κατά 80% στα καθαρά κέρδη της, φθάνοντας το 2010 τα 8 εκατ. ευρώ, έναντι 39,6 εκατ. ευρώ το 2009, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της εκτιμωμένης αξίας των ακίνητων της κατά 27,3 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 4,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Επιπλέον, η οικονομική χρήση επιβαρύνθηκε συνολικά με 4,0 εκατ. λόγω της μεγαλύτερης έκτακτης εισφοράς, της περαίωσης εκκρεμοδικίας και της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων των ακινήτων της.
Τα έσοδα ενοικίων και κοινοχρήστων παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2% και ανήλθαν σε 44,64 εκατ. ευρώ από 42,03 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, παρά την επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας. Η εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας (ΝΑV) παρουσίασε μικρή μείωση και ανήλθε στα 700 εκατ. ευρώ (11,49 ευρώ ανά μετοχή) από 728 εκατ. ευρώ επειδή, όπως προαναφέρθηκε, μειώθηκαν οι εκτιμώμενες αξίες των ακινήτων.


TRASTOR


Η Trastor, με έσοδα από μισθώματα το 2010 που ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε αύξηση 10,5% σε σχέση με το 2009. Τα κέρδη μετά φόρων και προ μεταβολών αποτιμήσεων ακινήτων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ το 2009. Μετά τον υπολογισμό ζημιών αποτίμησης ύψους 10 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,8 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του 2010 επιβαρύνθηκαν και με έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους 332 χιλ. ευρώ.
Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων ανέρχεται σε 97 εκατ. ευρώ έναντι 107 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση που οφείλεται στην αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακινήτων σε χαμηλότερες τιμές. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στις 31-12-2010 ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ.


MIG REAL ESTATE


Η επίσης εισηγμένη MIG Real Estate είχε έσοδα από μισθώματα το 2010 4,75 εκατ. ευρώ και ζημιές χρήσης ύψους 920 χιλ. ευρώ, επίσης λόγω των υψηλών ζημιών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος διέθετε στο τέλος του 2010 συνολικά 32 ακίνητα, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφωνόταν στα 65,9 εκατ. ευρώ.ΟΤΕ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ:
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΑ


Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ΟΤΕ Estate, η έκτακτη γενική συνέλευση της θυγατρικής της εταιρίας VΟΤΕ Properties ΑΕΕΑΠ αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας. Η ΟΤΕ PROPERTIES ΑΕΕΑΠ, η ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ομίλου ΟΤΕ, είχε λάβει τον Ιούνιο 2008 άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με καταληκτική προθεσμία για εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 7η Οκτωβρίου 2011. Οι εξελίξεις τόσο στο τρέχον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό περιβάλλον όσο και η πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη των εισηγμένων εταιριών ακίνητης περιουσίας κατά το περασμένο έτος
καθιστούν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία μη συμφέρουσα στρατηγική επιλογή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΤΕ στην παρούσα συγκυρία.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧA-SODALI: ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
ICAP: «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΤΟ... ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC
ΟΜΙΛIΑ ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OLYMPIC AIR-ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ FG EUROPE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site