Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2011-τεύχος 371                              

FG EUROPE: ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»


Την πτωτική πορεία που είχε το 2010 η εγχώρια αγορά κλιματιστικών αλλά και των ηλεκτρονικών γενικότερα ειδών, επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της FG Europe το 2010


Του Γιώργου Καλούμενου


Η εταιρεία που το 86% του τζίρου της προέρχεται από τα κλιματιστικά, είδε τις πωλήσεις της σε αυτά να μειώνονται κατά 53,77% στην Ελλάδα. Δηλαδή από 60,18 εκατ. ευρώ το 2009 προσγειώθηκαν στα 27,82 εκατ. ευρώ το 2010. Όμως παράλληλα η εταιρεία ενίσχυσε της εξαγωγές της προς Ιταλία, Τουρκία και Βαλκάνια κατά 38,12% σε σχέση με το 2009, με αποτέλεσμα η υποχώρηση των συνολικών της πωλήσεων να είναι αρκετά μικρότερη και να διαμορφωθεί στο 17,15%. Η εξάρτηση της εταιρείας από την ελληνική αγορά μειώθηκε σημαντικά την προηγούμενη χρονιά ειδικά σε ότι αφορά τα κλιματιστικά και διαμορφώθηκε στο 34% των πωλήσεων από 60% που ήταν το 2009. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της στην Ιταλία αφορούν πλέον το 20% του τζίρου από 13%, στην Τουρκία το 18% από 12%, και στα Βαλκάνια το 19% από 13%. Αλλά και οι πωλήσεις λευκών και μαύρων συσκευών δεν ξέφυγαν από την κρίση και μειώθηκαν και αυτές κατά 45,29% και 26,30% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Παντούση, Δ/νων Σύμβουλο της FG Europe, η εταιρεία έχει αλλάξει εμπορική πολιτική στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας λιγότερες πιστώσεις προκειμένου να μειώσει τις επισφάλειές της. «Ελέγχουμε τις πιστώσεις και αυτό έχει οδηγήσει στο να έχουμε λιγότερα «φέσια». Για παράδειγμα, διαγνώσαμε έγκαιρα το πρόβλημα της Expert και διακόψαμε τις πιστώσεις στα κλιματιστικά», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της και ενισχύει το δίκτυό της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η αγορά που φαίνεται να αφήνει τις περισσότερες υποσχέσεις για το μέλλον είναι η Τουρκία και ακολουθεί η Ιταλία και τα Βαλκάνια. Η Ιταλία αν και πιο ώριμη αγορά, έχει υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς η FG Europe εκεί πουλάει απευθείας, ενώ στα Βαλκάνια και την Τουρκία μέσω μεγάλων αντιπροσώπων. Επίσης η εταιρεία συνεχίζει την προσπάθειά της να δημιουργεί υπεραξία από τις επενδύσεις της στην ενέργεια, αυξάνοντας μάλιστα τα έσοδα της στον εν λόγω τομέα κατά 11%. Ο κ. Παντούσης ανέφερε ότι η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Οι συνολικές πωλήσεις της F.G. EUROPE A.E. το 2010 ανήλθαν σε 91,45 εκατ.ευρώ έναντι πωλήσεων 117,22 εκατ. του 2009, σημειώνοντας μείωση 21,98%.
Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν συνολικά το 2010 σε 91,16 εκατ. ευρώ, έναντι 112,84 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, σημειώνοντας μείωση σε ετήσια βάση σε ποσοστό 19,21%.
Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, ανήλθαν το 2010 σε 82,86 εκατ. ευρώ έναντι 100,03 εκατ. αυτών του 2009, μειωμένες κατά 17,16%. Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν σε 27,82 εκατ. ευρώ έναντι 60,18 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, μειωμένες κατά 53,77%. Οι εξαγωγές κλιματιστικών σημαντικά αυξημένες κατά 38,12%, ανήλθαν το 2010 σε 55,04 εκατ., έναντι 39,85 εκατ. των αντίστοιχων του 2009.
Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP, ανήλθαν σε 3,31 εκατ. ευρώ, έναντι 6,05 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων του 2009, μειωμένες κατά 45,29%. Η σημαντική μείωση στις πωλήσεις των λευκών συσκευών, πέραν της κρίσης στην αγορά, οφείλεται στην κατάργηση το 2010 σημαντικού μέρους της γκάμας των προϊόντων ESKIMO, λόγω της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης και εμπλουτισμού της γκάμας ESKIMO με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, μέσω των νέων συνεργασιών που εξετάζει η Εταιρεία.
Οι πωλήσεις των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP, συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα, επλήγησαν σχετικά λιγότερο από την κρίση ανερχόμενες το 2010 σε 4,98 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι των αντίστοιχων του 2009 σε ποσοστό 26,30%.
Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν το 2010, σε 8,58 εκατ. ευρώ έναντι 15,82 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων κερδών του 2009, μειωμένα κατά 45,78% και διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 9,38% έναντι 13,50% του αντίστοιχου δείκτη του 2009.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειωμένα κατά 46,92% ανήλθαν το 2010 σε 7,06 εκατ. ευρώ, έναντι 13,31 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων κερδών του 2009.
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ανήλθαν την 31/12/2010 σε 30,61 εκατ. ευρώ έναντι 34,98 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων εισροών του 2009, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της μείωσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά 29,43 εκατ. ευρώ , λόγω της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων αλλά και της μείωσης του χρόνου πίστωσης των πελατών της Εταιρείας.


Σε επίπεδο Ομίλου :
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε 96,37 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 121,84 εκατ. ευρώ του 2009, μειωμένες κατά 20,90%, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας σημαντικής μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας στην εσωτερική αγορά.
Τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ανήλθαν το 2010 σε 4,79 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων εσόδων του 2009 4,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,40%.
Η με μικρή σχετικά αύξηση διατήρηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας στα επίπεδα του 2009, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε, την υπό εξέταση χρήση, μεταβολή στο παραγωγικό δυναμικό των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, όπως αυτή αναμένεται να επέλθει εντός του 2011 με τη θέση σε λειτουργία των 33 MW από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2010 σε 26,98 εκατ. ευρώ έναντι 36,84 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων του 2009, μειωμένα κατά 26,76% λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην εσωτερική αγορά από την μητρική Εταιρεία.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου οι κύριοι στόχοι για το 2011 είναι:


• Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές της Ιταλίας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία
• Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού
• Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά
• Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, με τη λειτουργία εντός του 2011 (9/2011) αιολικών πάρκων και ΜΥΣ, ισχύος 62 MW και την αδειοδότηση του μεγάλου ενεργειακού του project στην περιοχή της Ν. Εύβοιας, συνολικής ονομαστικής ισχύος 531 MW (έχουν ήδη αδειοδοτήθει τα 144 MW)
• Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧA-SODALI: ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
ICAP: «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΤΟ... ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC
ΟΜΙΛIΑ ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OLYMPIC AIR-ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ FG EUROPE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site