Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
Σημαντικά οφέλη για τράπεζες και πολίτεςΣτα 800 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος, με τις τράπεζες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με το συνολικό ποσό των 396 εκατ. ευρώ.του Γιώργου Καλούμενου


Με βελτιωμένα οικονομικά κίνητρα για τους πολίτες, από αυτά που είχαν αρχικά γνωστοποιηθεί, προκηρύχθηκε τελικά το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», με κοινή υπουργική απόφαση της υπουργού ΠΕΚΑ Τ. Μπιρμπίλη και του υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Π. Ρήγα. Στόχος των πιο «χαλαρών» κριτηρίων είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Έτσι, λοιπόν, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις τέσσερις τράπεζες που συμμετέχουν (Alpha, Εθνική, Πειραιώς, Eurobank), εξασφαλίστηκε η χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων, για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες, χωρίς να απαιτούνται άλλες εξασφαλίσεις όπως, για παράδειγμα, η προσημείωση των ακινήτων, ενώ η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης, για τις κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ανέβηκε στα 1.750 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η συνεισφορά των τεσσάρων τραπεζών στο πρόγραμμα φτάνει τα 396 εκατ. ευρώ, ενώ η Πολιτεία θα προσθέσει άλλα 400 εκατ. ευρώ. Έτσι δημιουργείται ένα σύνολο της τάξης των 796 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 600 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για το σχηματισμό των κεφαλαίων που θα χορηγηθούν στους ενδιαφερόμενους, ενώ τα 196 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιδότηση επιτοκίου και την επιχορήγηση ποσού. Το τελικό ποσό που θα εκταμιευθεί από την κάθε τράπεζα εξαρτάται από την προσέλευση των πελατών και την οριστικοποίηση των ενεργειακών στόχων του Προγράμματος από το ΤΕΜΠΜΕ, ως Δικαιούχου του Προγράμματος, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς.
Οι πολίτες χωρίζονται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, βάσει των οποίων καθορίζεται τόσο το ποσοστό επιδότησης του επιτοκίου τους όσο και το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται επί του τελικού προϋπολογισμού για το σύνολο των εργασιών. Συγκεκριμένα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 ευρώ ή τις 40.000 ευρώ, αντίστοιχα. Τα κίνητρα γι’ αυτούς περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης με προϋπολογισμό εργασιών τα 10.000 ευρώ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 ευρώ και επιχορήγηση 3.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 ευρώ ή 40.000 και 60.000 ευρώ, αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη, σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 ευρώ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 ευρώ και επιχορήγηση 1.500 ευρώ. Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία ανήκουν οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της δεύτερης κατηγορίας και μέχρι το ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 ευρώ ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά σε διαμερίσματα ή κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν τον κανονισμό θερμομόνωσης του 1980. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ συν το ΦΠΑ. Η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες θα γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2011.ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ…


Σε ό,τι αφορά τα οφέλη που προκύπτουν για τις τράπεζες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς οι πελάτες αυτής της κατηγορίας είναι σχετικά χαμηλού ρίσκου, αφού διαθέτουν κατοικία. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία προώθησης συμπληρωματικών τραπεζικών προϊόντων, διευρύνοντας περαιτέρω τη σχέση με τον πελάτη. Αναμφισβήτητα, όμως, ενισχύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της κάθε τράπεζας, μέσα από την υποστήριξη του σημαντικότερου αναπτυξιακού προγράμματος στεγαστικού χαρακτήρα που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια.


...ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ


Σημαντικό όφελος, όμως, προκύπτει και για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Το όφελος προκύπτει από την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής αναβάθμισης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών θα έχει άμεσο και μετρήσιμο όφελος στο δοκιμαζόμενο οικογενειακό προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί η εμπορευσιμότητα των κατοικιών των οποίων οι ιδιοκτήτες θα προβούν στην επένδυση, γιατί αφενός θα αποκτήσουν ενεργειακό πιστοποιητικό και αφετέρου θα βελτιωθούν τα δομικά χαρακτηριστικά των κατοικιών τους.


Επίσης, όφελος προκύπτει από τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων με επιδότηση στο επιτόκιο έως και 100% και επιχορήγησης μέρους του συνολικού κόστους του έργου χωρίς υποχρέωση εμπράγματης εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου). Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πελάτης θα εξοικονομεί χρήματα από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σε πετρέλαιο για τη θέρμανση το χειμώνα ή σε ρεύμα για την ψύξη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα αναμένεται να τονώσει τη στεγαστική αγορά, αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ μέσω του εκτεταμένου δικτύου των καταστημάτων και των εξειδικευμένων συμβούλων, παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά την απόσβεση της επένδυσης για τον ιδιοκτήτη, αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν μπορεί να προσδιοριστεί εξ αρχής. Η απόσβεση της επένδυσης εξαρτάται από παράγοντες όπως το κόστος των υλικών που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, η αρχική κατάσταση της κατοικίας του, όσον αφορά στην παλαιότητα και στις προδιαγραφές των υλικών που είχαν χρησιμοποιηθεί, η γεωγραφική θέση της κατοικίας και η ειδική θέση ως προς την έκθεσή της στις καιρικές συνθήκες.
Ο χρόνος της απόσβεσης επηρεάζεται και από το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας, δηλαδή το κόστος του ρεύματος ή, για παράδειγμα, του πετρελαίου θέρμανσης, που στις μέρες μας παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει από τις τεχνικές εταιρείες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποφεύγουν να προσδιορίσουν χρηματικά ποσά που εξοικονομούνται σε αντίστοιχες περιόδους απόσβεσης και αναφέρονται κυρίως σε ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να υπολογίσει το όφελος σύμφωνα με τα δεδομένα της κατοικίας του.
Προαπαιτούμενο για την υποβολή της αίτησης από τους πολίτες θα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους από ειδικό επιθεωρητή, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται μέσω των τραπεζών. Ο επιθεωρητής αυτός θα εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Βάσει της επιθεώρησης, θα καθορίζεται η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το κόστος. Η διενέργεια της επιθεώρησης επιδοτείται κατά 100% από το πρόγραμμα. Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ.
Για την υποστήριξη των πολιτών, τόσο κατά για το στάδιο υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. Ο οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο.ΦΛΕΓΟΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ


Συνδεόμενο άμεσα με τη χρηματοοικονομική και ενεργειακή κρίση, με τους στόχους της Ε.Ε. μέσα από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βέβαια τις «πράσινες» μορφές ενέργειας, το φλέγον ζήτημα της εξοικονόμησης αρχίζει, πλέον, να λαμβάνει και στη χώρα μας …σάρκα και οστά.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το τρέχον πρόγραμμα για την εξοικονόμηση κατ΄οίκον φαίνεται ότι έχει πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον άμεσο στόχο, που είναι βέβαια η εξοικονόμηση. Το γεγονός ότι κινείται μια ολόκληρη αγορά με διάφορα επαγγέλματα, από τους κατασκευστές κουφωμάτων μέχρι τους ενεργειακούς επιθεωρητές, επιβεβαιώνει, για μία ακόμα φορά, την επιτυχία οποιωνδήποτε μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση.
Υπενθυμίζεται, ότι αντίστοιχη επιτυχία είχε γνωρίσει το καλοκαίρι του 2009 και το πρόγραμμα παροχής κινήτρων για λιγότερο ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, από την εφαρμογή του οποίου είχε και πάλι κινηθεί η αγορά, αλλά και το πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες.
Ο τομέας πάντως της εξοικονόμησης είναι πολύ ευρύς, οι δυνατότητες εφαρμογών σε πολλούς τομείς μεγάλες και αναμένονται σύντομα και άλλες κρατικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την προώθησή του. Η Ελλάδα, πάντως, βρίσκεται πολύ πίσω από την ευρωπαϊκή φιλοσοφία εξοικονόμησης, που ήδη υλοποιείται με εντυπωσιακά αποτελέσματα, άρα οι παρεμβάσεις εκεί θα πρέπει να είναι άμεσες.


ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Κατά τον κ. Ραφαήλ Μωϋσή, αντιπρόεδρο του ΙΟΒΕ, ο οποίος διετέλεσε μέχρι το 2010 πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, η μειωμένη δαπάνη του παρόντος αποτελεί όφελος για το μέλλον. Η εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας, όπως τονίζει, είναι σημαντικά στοιχεία του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, πρώτον επειδή μας επιβάλλονται ως ένας από τους τρεις στόχους του 20% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεύτερον διότι, χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και αφού αξιοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες πηγές. Η ενημέρωση λοιπόν της κοινής γνώμης για την εξοικονόμηση ενέργειας επείγει. ‘Αλλωστε, μπορεί κανείς να είναι πιο αισιόδοξος για τα βήματα που μπορούν να κάνουν οι απλοί πολίτες παρά οι μεγάλοι επενδυτές...


Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο, αφού οι πολίτες διψούν να μάθουν τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια τους. Το όφελος θα είναι τεράστιο, εάν αυτό το ενδιαφέρον αυξηθεί με κάποια κίνητρα. Άλλωστε, σύμφωνα με σχετικές δημοσκοπήσεις, το 95% των Ελλήνων δείχνουν ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που θεωρείται το δεύτερο παγκόσμιο πρόβλημα μετά τη φτώχεια.ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ


Κατά την εκτίμηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η έννοια της αποδοτικότητας πρέπει πλέον να αντικαταστήσει την έννοια της εξοικονόμησης, αφού η «εξοικονόμηση ενέργειας» εστιάζεται στο πόση ενέργεια καταναλώνεται, ενώ η αποδοτικότητα της ενέργειας αφορά στην ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή συγκεκριμένου αποτελέσματος. Οι βιομηχανικές κοινωνίες στηρίχθηκαν στη φθηνή ενέργεια. Τώρα που η ενέργεια δεν είναι πια φθηνή και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την αλόγιστη σπατάλη της είναι ανυπολόγιστες, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο σε σχέση με αυτήν που πήραμε από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει, από τη δική της πλευρά, η ευρωβουλευτής Άννυ Ποδηματά, ενώ η ύφεση απαιτεί ενεργειακή αποδοτικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά τουλάχιστον το 20% της ενέργειάς της λόγω αναποτελεσματικών πρακτικών. Το άμεσο κόστος για την ανικανότητα της Ε.Ε. να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ενέργεια ανέρχεται σε περισσότερο από 100 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2020. Ειδικά ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 των ενεργειακών πόρων, συμβάλλει κατά 40% στις εκπομπές C02 και επιδεινώνει το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.


Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ


Σημαντικές θεωρεί τις διαδικασίες ενεργειακής επιθεώρησης (μέτρα βελτίωσης της συμπεριφοράς των χρηστών του κτιρίου) και τα προγράμματα συντήρησης ο κ. Γιώργος Αγερίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός και Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Κ.Α.Π.Ε. Κατά τον κ. Αγερίδη, οι επεμβάσεις και τα συστήματα αυτά ενδεχομένως να αυξήσουν κατά μικρό ποσοστό το κόστος κατασκευής, θα μειώσουν όμως δραματικά το κόστος λειτουργίας των κτιρίων και θα αυξήσουν την εμπορική αξία των κτιρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση.


Με δεδομένο το ότι η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια ξεπερνά το 40% της συνολικής κατανάλωσης, τα προγράμματα εύκολης και αποδοτικής εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων θα συμβάλουν σημαντικά στην προώθηση της «πράσινης» ενέργειας, όπως επίσης και η απαγόρευση των δαπανών για ενεργοβόρο εξοπλισμό στα δημόσια κτίρια και το ειδικό πρόγραμμα δράσεων στους ΟΤΑ. Αλλά και σε σχέση με τα έργα υποδομής, ένας άλλος ειδικός, ο κ. Νικόλαος Φιντικάκης, αρχιτέκτων και διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) για το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκτιμά ότι ο βιοκλιματικός και οικολογικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να κηρύξει επανάσταση απέναντι στη σημερινή κατάσταση, όχι μόνο για το σχεδιασμό νέων μορφών κτιρίων, αλλά και για το σχεδιασμό μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του μέλλοντος πρέπει να καθορίζει τον προσανατολισμό των δρόμων και των κτιρίων και να εκμεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο την ενέργεια που προέρχεται από τις ΑΠΕ.


Αναγκαία τα κίνητρα προς τον καταναλωτή


Πέρα πάντως από τον κτιριακό τομέα, πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν ότι πηγές εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκονται παντού και θα ήταν καλό να συνδεθούν με κίνητρα για την παρακίνηση του καταναλωτή να ελαττώσει τις δαπάνες ενέργειας. Ειδικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα μπορούσαν να συμβάλουν καταλυτικά στην εξοικονόμηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από τις διαδρομές που κάνουν με το αυτοκίνητο οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι μικρότερες των πέντε χιλιομέτρων, με την αναγκαία προϋπόθεση όμως ότι θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πρωτίστως ελκυστικά για τους πολίτες, με καλή εξυπηρέτηση και φθηνό εισιτήριο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά τους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, τη χρήση των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προωθήσει ιδιαίτερα με επανειλημμένα σχετικά του ψηφίσματα, παρόλα αυτά, παραμένουν ένα προϊόν εντελώς «ξένο» προς την Ελλάδα και το ελληνικό δημόσιο. Σημαντική ενθάρρυνση προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να επιτευχθεί με την έκπτωση από τη φορολογία της πρώτης δαπάνης για την αντικατάσταση των λαμπτήρων.


Το στοίχημα επίσης για διαφορετικό σχεδιασμό κτιρίων και πόλεων, για χρήση νέων υλικών, αλλά και μεθόδων παραγωγής, για πληρέστερη ενημέρωση γύρω από τη σωστή χρήση των οικιακών συσκευών, για την επιλογή λιγότερο ενεργοβόρων αυτοκινήτων και την προτίμηση στη χρησιμοποίηση δημόσιων μέσων μεταφοράς είναι σημαντικό.ΠΟΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ


Ας δούμε όμως ποια είναι η συνολικότερη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζουν κάποιες άλλες χώρες της Ε.Ε., με άξονα, βέβαια, τις ΑΠΕ. Ανάμεσα σε αυτές η Αυστρία, που επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 23,3% που είναι σήμερα στο 34% έως το 2020. Σημειώνεται ότι τo 54,6% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αυτή παράγεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ποσοστό που έχει οδηγήσει τη χώρα στην πρώτη θέση του συγκεκριμένου τομέα. Χρησιμοποιεί, επίσης, φυσικό αέριο σε ποσοστό 21,8% για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Αυστρία δεν διαθέτει πυρηνική ενέργεια και μόνο το 10,9% της ηλεκτρικής της ενέργειας παράγεται από το πετρέλαιο. Τέλος, τα βιοκαύσιμα, που αποτελούν το 3,4% των καυσίμων κίνησης για την Αυστρία, δε φορολογούνται.


 


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΥΜΑΤΑ


Σήμερα στην Πορτογαλία, το 20,5% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 31% το 2020. Αν και το 74% της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα, παράγεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, στην Πορτογαλία κατασκευάζεται ήδη το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα. Το 2006 ελήφθησαν μέτρα επιδότησης έως και 40% των επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής και θερμικής, από βιομάζα.


ΣΟΥΗΔΙΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΜΕ ΑΝΑΜΙΞΗ ...ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ!


Η Σουηδία, πρώτη από όσες χώρες επέλεξαν την εναλλακτική λύση της «πράσινης» ενέργειας, βρίσκεται ήδη στο 39,8%, με στόχο ως το 2020 το 49% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιδιώκει την πλήρη απεξάρτησή της από το πετρέλαιο, χωρίς μάλιστα να προτίθεται να κατασκευάσει κανένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο έως το 2020. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια στη Σουηδία παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια σε ποσοστό 45,7% και σχεδόν όλα τα σπίτια στη χώρα ζεσταίνονται από δίκτυα νερού ή ατμού που παράγεται από γεωθερμία. Στο 36% των τροχοφόρων της χρησιμοποιούνται και, ή μόνο, βιοκαύσιμα. Στη Σουηδία αξιοποιείται η βιομάζα από τα δάση για την παραγωγή ενέργειας, ενώ παράγεται ενέργεια από αστικά απόβλητα και κατάλοιπα.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site