Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η απονομή των Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΤHALES - CEO & CSR 2011, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου CEO & CSR Money Conference 2011, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, την Παρασκευή 5 Μαΐου 2011.
Οι νικητές των βραβείων προέκυψαν από τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας - που διεξήχθη στην ιστοσελίδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ,
www.moneyconferences.com - η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Απριλίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.
Τα βραβεία απένειμαν η κα Άννα Νταλάρα, Υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Γιάννος Λιβανός, Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Γιώργος Κανελλόπουλος, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μίμης Ανδρουλάκης, βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο κ. Πάνος Σόμπολος, Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ και ο κ. Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος στο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΒΡΑΒΕΙΟ THALES: Κορυφαία Διάκριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το συγκεκριμένο βραβείο συνδέεται με την κεντρική θεματολογία του συνεδρίου, το οποίο αναλύει την έννοια της Ηθικής Επιχειρηματικότητας και την αναγκαιότητα διεύρυνσης του μοντέλου ΕΚΕ που υιοθετείται από τις επιχειρήσεις. Οι υποψήφιες εταιρείες, επομένως, αξιολογούνται βάσει της αντιμετώπισης της έννοιας της Εταιρικής Υπευθυνότητας, του βαθμού, αλλά και του τρόπου με τον οποίο την ενσωματώνουν στις δραστηριότητες, τη λειτουργία και τη στρατηγική τους, αλλά και βάσει των μελλοντικών στόχων που θέτουν.


Τιμητικός Έπαινος Κοινωνικής Προσφοράς


 ΚΛΙΜΑΚΑ
Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός ΚΛΙΜΑΚΑ, για περισσότερο από δέκα χρόνια, προσφέρει σε ψυχικά ασθενείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πολύτιμες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την επανένταξή τους στην κοινωνία και την εργασία.


Βραβείο Ψηφοφορίας Κοινού: Δημοφιλέστερη Εταιρεία στην EKE


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                                            ΟΤΕ
     2ΟΒΡΑΒΕΙΟ                                            ΟΠΑΠ
     3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                                           EUROBANK


Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στην εταιρεία που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κοινού ως περισσότερο δημοφιλής σε ενέργειες ΕΚΕ. Τα αποτελέσματα προκύπτουν αποκλειστικά από την on line ψηφοφορία του κοινού στην ιστοσελίδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ, www.hrima.gr.


Βραβείο CEO & CSR 2011: Ηγέτης CEO/Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΚΕ


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                          κ. Μιχάλης Τζαμάζ, ΟΤΕ/ COSMOTE 
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                          κ. Κωνσταντίνος Ευρυπίδης, GENESIS PHARMA
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                          κ. Chris Matthews, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ


Για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία, απαιτείται ο υποψήφιος να κατέχει τη θέση του CEO/Διευθύνοντος Συμβούλου τουλάχιστον για ένα έτος.
Ο καλύτερος CEO/Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΚΕ αξιολογείται με βάση την ικανότητά του: Α) να έχει ξεκάθαρες αρχές και όραμα για την ΕΚΕ στην επιχείρηση, Β) να ενσωματώνει η επιχείρηση, υπό την ενεργό επίβλεψή του, τις αρχές και βέλτιστες πρακτικές ΕΚΕ στην επιχειρηματική στρατηγική και στον τρόπο σκέψης και δράσης των εργαζομένων, Γ) να ηγείται με τρόπο ο οποίος έμπρακτα προσφέρει πολλά στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στο προσωπικό και τους συμμέτοχους της επιχείρησης.


Βραβείο CEO & CSR 2011: Καλύτερη Ομάδα ΕΚΕ


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     COSMOTE
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     OTE
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     COCA-COLA 3E


Η καλύτερη ομάδα ΕΚΕ αξιολογείται σύμφωνα με την ικανότητά της: Α) να προσεγγίζει υπεύθυνα την ΕΚΕ, Β) να εξασφαλίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική και στρατηγική ΕΚΕ στην εταιρεία, Γ) να εξασφαλίζει ότι η στρατηγική που έχει αναπτυχθεί, εκφράζει μία ηθικά υπεύθυνη εταιρική κουλτούρα, Δ) να έχει συνεχή επικοινωνία και να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των κύριων συμμετόχων, Ε) να επιδεικνύει προσπάθεια ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές εντός του Οργανισμού να λαμβάνουν υπόψη τους συμμέτοχους και τις αρχές ΕΚΕ.


 


Βραβείο CEO & CSR 2011: Καλύτερος Απολογισμός ΕΚΕ


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     INTERAMERICAN
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     UNILEVER
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                     VODAFONE


Οι Κοινωνικοί Απολογισμοί των εταιρειών/οργανισμών αξιολογούνται βάσει της δομής τους, της χρήσης συγκεκριμένων μοντέλων/οδηγιών, του περιεχομένου τους, αλλά και του βαθμού αποτελεσματικής επικοινωνίας του απολογισμού στην κοινωνία.


Βραβείο CEO & CSR 2011: Καλύτερη Εισηγμένη Εταιρεία στην ΕΚΕ


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                         ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                         MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                         ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Τα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων εταιρειών είναι: 1) να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 2) να εκδίδουν απολογισμούς ΕΚΕ, 3) να αναφέρουν εντός του απολογισμού ΕΚΕ τις ενέργειες και τους στόχους του οργανισμού που αφορούν στο περιβάλλον, 4) να λαμβάνονται υπόψη, στη συνολική πολιτική και στρατηγική τoυς, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του οργανισμού, 5) να αξιολογούν σε τακτική βάση τις προσδοκίες των συμμετόχων τους και να υλοποιούν διορθωτικές ενέργειες, 6) να έχουν συστήσει τμήμα ΕΚΕ.


Βραβείο CEO & CSR 2011: Καλύτερη Καμπάνια/Επικοινωνία EKE


1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                           WIND (για την εκστρατεία «Kids @ Safety, Internet, Κινητό και Παιδί»)
2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                           ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (για την καμπάνια «Στηρίζουμε την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και το περιβάλλον»)
3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ                           ΝΟΥΝΟΥ (για την καμπάνια «Στηρίζουμε την ελληνική πολύτεκνη οικογένεια»)


Οι καμπάνιες ΕΚΕ των εταιρειών/οργανισμών αξιολογούνται βάσει της δομής τους, του βαθμού καινοτομίας τους, του περιεχομένου τους, αλλά και του βαθμού αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας με τους συμμέτοχους του οργανισμού.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site