Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ FIAT


ΟΜΙΛΟΣ FIAT
ΗΓΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ


Συνέντευξη στον Γιώργο ΚαλούμενοΟ κ. Χανάζογλου μοιράζεται μαζί μας τις απόψεις του για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εταιρικών οχημάτων, αλλά και για τις εναλλακτικές μεθόδους που υπάρχουν για την απόκτησή τους από τις επιχειρήσεις, μετά και τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε το φορολογικό νομοσχέδιο για τη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης ο κ. Χανάζογλου αναφέρει τα μοντέλα του γκρουπ που προορίζονται για εταιρική χρήση και περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους, που δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που τα χρησιμοποιούν. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη φιλική διάσταση των μοντέλων του γκρουπ και των θετικών επιπτώσεων που αυτή έχει για τις επιχειρήσεις, αλλά και για το περιβάλλον, ενώ παραθέτει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο τομέα πωλήσεων της εταιρείας.Χρήμα_Ποιες είναι οι εναλλακτικές μέθοδοι απόκτησης εταιρικών στόλων και ποιες οι κύριες λειτουργικές και φορολογικές διαφορές μεταξύ τους; Τι αλλαγές επέφερε το πρόσφατο νομοσχέδιο στην εν λόγω αγορά;


Δημήτρης Χανάζογλου_Οι εναλλακτικές μέθοδοι απόκτησης εταιρικών στόλων είναι τρεις: η αγορά τοις μετρητοίς ή με χρηματοδότηση απευθείας στα πάγια της επιχείρησης, η χρηματοδοτική εκμίσθωση (financial leasing) και η λειτουργική εκμίσθωση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, όπως έχει επικρατήσει (long term renting). Οι μέθοδοι αυτές διαφέρουν τόσο στη λογιστική όσο και στη φορολογική αντιμετώπιση και στις παρελκόμενες υπηρεσίες.


Η απλούστερη είναι η παραδοσιακή μέθοδος της απευθείας αγοράς στα πάγια της επιχείρησης, όπου η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του στόλου (ταξινόμηση, ασφάλιση, αγορά τελών κυκλοφορίας, συντήρηση και επισκευή). Η χρηματοδοτική εκμίσθωση είναι επίσης ένα χρηματοδοτικό κυρίως προϊόν, όπου ο μισθωτής αποκτά ένα αυτοκίνητο εκτός παγίων, πληρώνοντας ένα μηνιαίο μίσθωμα διάρκειας από 3 έως 5 έτη και στο τέλος αποκτά την κυριότητα του αυτοκινήτου. Η μακροχρόνια εκμίσθωση αφορά επίσης σε απόκτηση αυτοκινήτου εκτός παγίων, με μίσθωση έως 5 έτη, συνήθως χωρίς μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος στο μισθωτή στο τέλος της μισθωτικής περιόδου. Η ουσιώδης διαφορά από τις άλλες μεθόδους απόκτησης στόλου είναι ότι στην προκείμενη, ο εκμισθωτής δεν είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του στόλου του, δεδομένου του ότι αυτή η υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο μίσθωμα. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό εξοδοποίησης των δαπανών αποσβέσεων, συντήρησης και μισθωμάτων, που προβλέπεται και στις τρεις μεθόδους, εξισώθηκε με πρόσφατο νόμο, προτιμάται από τις εταιρείες η μέθοδος μακροχρόνιας ενοικίασης, λόγω αποφυγής του ρίσκου της ιδιοκτησίας και της υπολειμματικής αξίας και κυρίως λόγω του outsourcing της διαχείρισης του στόλου.
Όσον αφορά στο πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο, η ουσιώδης διαφορά στη μισθώτρια επιχείρηση είναι ότι το επιτρεπόμενο ποσοστό εξοδοποίησης 100% του μηνιαίου μισθώματος, στην περίπτωση απόκτησης αυτοκινήτου με μακροχρόνια εκμίσθωση, πλέον μειώθηκε σε 70% για οχήματα κυβισμού μέχρι 1.500 κ.ε. και σε 25% για οχήματα μεγαλύτερου κυβισμού. Επίσης, σε περίπτωση που η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του μισθωμένου οχήματος είναι μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ, προστίθεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του χρήστη ένα ποσό που είναι συνάρτηση της ηλικίας, των διανυθέντων χιλιομέτρων και της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας του οχήματος. Συνοψίζοντας, λοιπόν, η προτιμητέα μέθοδος απόκτησης οχημάτων είναι η μακροχρόνια ενοικίαση ενώ, όπως προκύπτει, τα οχήματα μικρού κυβισμού είναι σαφώς ωφελημένα από την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα, σε αντίθεση βέβαια με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η μακροχρόνια ενοικίαση σε επαγγελματικά οχήματα.


Χ_Ποια είναι τα κυριότερα μοντέλα του Fiat Group που προτιμούν οι εταιρείες για να εξοπλίζουν τους στόλους τους με τη μακροχρόνια ενοικίαση; Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους έναντι των μοντέλων άλλων εταιρειών;


Δ.Χ._Όπως είπαμε και πριν, τα ενδιαφερόμενα μέρη στην απόκτηση αυτοκινήτου με τη μέθοδο της μακροχρόνιας ενοικίασης είναι η εταιρεία/μισθωτής και ο χρήστης του οχήματος. Η μεν εταιρεία αναλύει τις ανάγκες της ανά κατηγορία οχημάτων (working tools, executive cars κ.τ.λ.) και με αυτά σαν βάση αποσκοπεί κυρίως στην ελαχιστοποίηση του κόστους κτήσης και συντήρησης. Ο δε χρήστης αποσκοπεί κυρίως στη μη φορολόγησή του και εάν του προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ οχημάτων, επιλέγει αυτό που κατά την κρίση του είναι το καλύτερο.


Λόγω του εύρους μαρκών που διαθέτουμε (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional), έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στον πελάτη μας one-stop-shopping με όλα τα πλεονεκτήματα που αυτό αποφέρει. Τα Fiat Panda και Fiat Grande Punto απευθύνονται με ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία στην κάλυψη των αναγκών του στόλου οχημάτων για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης. Οι πολυάριθμοι πελάτες μας απολαμβάνουν την αξιοπιστία των δύο δοκιμασμένων αυτών μοντέλων σε πολύ καλές τιμές. Στη μεγαλύτερη κατηγορία, η νεοφερμένη Alfa Romeo Giulietta έχει τύχει ιδιαίτερα καλής αποδοχής από τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη, λόγω της κοινώς ομολογουμένης ομορφιάς της, του δυναμισμού της και της αίγλης που αποπνέει. Επίσης, το εν λόγω αυτοκίνητο διαθέτει εργοστασιακή αξία κάτω από 15.000 ευρώ και συνεπώς δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για το χρήστη.
Τα επαγγελματικά μας αυτοκίνητα (Fiat Professional), που είναι κατά σειρά ετών πρώτα στις ετήσιες ταξινομήσεις στην κατηγορία τους, καλύπτουν τις ανάγκες μεταφοράς εμπορευμάτων και εξοπλισμών. Όσον αφορά στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των μοντέλων μας, θα ήταν αυθαίρετο να σας πω ότι τα οχήματα του ομίλου είναι ποιοτικά ανώτερα όλων των υπολοίπων. Όλες οι αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών – όπως και τα αυτοκίνητα - τείνουν να ομογενοποιηθούν και, στο πλαίσιο αυτής της ομογενοποίησης, όλα τα προϊόντα διαθέτουν κατασκευαστική ποιότητα. Η ποιότητα, λοιπόν, με την παραδοσιακή αντίληψη της «κατασκευαστικής ποιότητας», δεν είναι πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά προϋπόθεση ύπαρξης στη λίστα επιλογών των υποψηφίων πελατών. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πλέον, αποκτάται με τη βελτίωση της ποιότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το μοντέρνο καταναλωτή, δηλαδή σαν το λόγο του «τι επενδύω στην απόκτηση και διατήρηση» προς «τι ανταποδοτικότητα παίρνω».


Νομίζω πως, από ό,τι προείπαμε, συνεπάγεται ότι διαχρονική και «τίμια» στρατηγική στην τιμολόγηση των προϊόντων, αξιόπιστο after sales, «fit» μεταξύ του πωλούμενου προϊόντος και των αναγκών του πελάτη είναι τα κύρια συστατικά στη συνταγή της επιτυχίας. Βρισκόμαστε, κατά σειρά ετών, εντός της πρώτης τριάδας στην κατάταξη εταιρικών πωλήσεων στην ελληνική αγορά, οπότε δε θα ήταν υπερβολή να πω ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα από τα πιο δύσκολα marketing concepts στο χώρο της αυτοκίνησης: το customer loyalty.


Χ_Πείτε μας κάποια οικονομικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις μοντέλων fiat που προορίζονται για εταιρική χρήση. Πόσα μοντέλα πωλήθηκαν το 2010, και πόσα από αυτά αφορούν το leasing, το rent a car και τις απευθείας πωλήσεις; Τι ποσοστό των πωλήσεών σας από τις συνολικές πωλήσεις της Fiat στην Ελλάδα καλύπτουν οι εταιρείες;


Δ.Χ._Το 2010 πουλήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 141.000 επιβατικά οχήματα, εκ των οποίων περίπου 36.000 πουλήθηκαν σε εταιρείες όλων των μορφών, που περιλαμβάνονται και στις τρεις κατηγορίες που προαναφέρατε. Η συσχέτιση με το 2009 ανέρχεται σε μείωση 36% στη συνολική αγορά, ενώ η μείωση στην αγορά εταιρικών περιορίστηκε στο 5%. Διαχρονικά, η αγορά εταιρικών κατέχει το 22%-23% του συνόλου, με υψηλό πενταετίας το 25,5%, που καταγράφηκε το 2010. Από τα 36.000 πωληθέντα οχήματα, περίπου 23.000 αφορούσαν σε πωλήσεις σε εταιρείες μακροχρόνιας εκμίσθωσης, 8.000 σε πωλήσεις σε εταιρείες βραχυχρόνιας εκμίσθωσης (RAC) και 5.000 απευθείας πωλήσεις σε εταιρείες τελικούς χρήστες και σε εταιρείες χρηματοδοτικής εκμίσθωσης.


Όσον αφορά στον όμιλό μας, οι εταιρικές πωλήσεις κατέχουν το 33% του συνόλου των πωλήσεών μας σε επιβατικά οχήματα. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, λόγω του market leadership position που κατέχουμε στο segment των πωλήσεων σε εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης (RAC) με μερίδιο αγοράς περίπου 17%.


Χ_Η Fiat, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη φιλικότητα, των μοντέλων που παράγει, προς το περιβάλλον. Αυτό πόσο βοηθάει τις πωλήσεις της Fiat στην Ελλάδα; Έχετε διαπιστώσει αύξηση της τάσης να παραγγέλνουν οι εταιρείες αυτοκίνητα βάσει οικολογικών κριτηρίων;


Δ.Χ._Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η αγορά του αυτοκινήτου παρουσιάζει σημαντική κάμψη παγκοσμίως όχι μόνο λόγω της οικονομικής ύφεσης, αλλά και εξαιτίας εγγενών παραγόντων που αγνοούσαμε, π.χ. την κλιματική αλλαγή και την πεπερασμένη φύση των ορυκτών καυσίμων. Χωρίς να περιορίζομαι σε συγκεκριμένες μάρκες, μέχρι πρότινος, η μηχανική και κατασκευαστική πρόκληση που αντιμετωπίζαμε, περιοριζόταν στην ομορφιά του οχήματος και στην τελική του ταχύτητα! Το λέω με κάποιο βαθμό υπερβολής, μόνο και μόνο για να τονίσω ότι πιθανώς να αποτύχαμε να προβλέψουμε την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης και γι’ αυτό, σήμερα, αναγκαζόμαστε να προσαρμοστούμε βίαια σε αυτήν. Η μεγάλη πρόκληση σε αυτήν τη διαδικασία είναι να κατασκευάζουμε οχήματα που: (α) καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες καυσίμων, άρα επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και (β) χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας – κίνησης (υγραέριο, φυσικό αέριο, ηλεκτροκίνηση). Μεγαλύτερη ακόμη πρόκληση, όμως, αποτελεί η επίτευξη όλων των παραπάνω με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στα παραδοσιακά κριτήρια επιλογής οχημάτων, δηλαδή την ομορφιά και τις επιδόσεις, δεδομένου του ότι οι καταναλωτικές συνήθειες ακόμη προσαρμόζονται, δηλαδή δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως.


Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας, πράγματι κάναμε άλματα στο συγκεκριμένο τομέα τα τελευταία χρόνια. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Fiat Automobiles πέτυχε τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών CO2 για τα οχήματα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη το 2010, με μέση μέτρηση 123,1 g/km (4,7 g/km κάτω από το μέσο όρο του 2009). Η Fiat κατέλαβε την πρώτη θέση και ως όμιλος με 125,9 g/km, επίδοση βελτιωμένη κατά 5 g/km σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή. Το ρεκόρ της Fiat πιστοποιήθηκε από την JATO Dynamics, τον μεγαλύτερο, παγκοσμίως, οίκο παροχής συμβουλών και έρευνας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.


Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, που αντιπροσωπεύει μια συνεχή βελτίωση: τα τελευταία 4 χρόνια, η Fiat Automobiles μείωσε το μέσο όρο εκπομπών CO2 κατά 10%, από 137,3 σε 123,1 g/km, επίδοση σημαντικά χαμηλότερη από το στόχο των 130 g/km που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015. Το επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών μας αποτελεί η δημιουργία του πιο οικολογικού και οικονομικού κινητήρα βενζίνης στον κόσμο, του Twinair. Η νέα γενιά αυτή των δικύλινδρων κινητήρων, που εξελίχθηκε από τη Fiat Powertrain Technologies, εκπέμπει 30% λιγότερο CO2 συγκριτικά με ένα συμβατικό κινητήρα ταυτόσημης απόδοσης. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές του σε CO2 είναι μόλις 95 γρ./χλμ. Με κυβισμό 875 κ.εκ. και απόδοση 85 ίππων, καταναλώνει μόλις 4,1 λτ./100 χλ. βενζίνης στη μικτή διαδρομή.


Ένα ακόμη τεχνολογικό επίτευγμα είναι η δημιουργία του συστήματος “EcoDrive Fleet”, που ανέπτυξε η Fiat Group σε συνεργασία με τη Microsoft, που είναι ουσιαστικά ένας σύμβουλος οικολογικής οδήγησης. Το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό για την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων και του προτείνει διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά στις πρακτικές επιτάχυνσης, τη μέγιστη ταχύτητα, την επιβράδυνση και τις αλλαγές ταχυτήτων. Το σύστημα επίσης ενημερώνει το διαχειριστή του στόλου οχημάτων της δεδομένης εταιρείας (administrator) για τη συνολική συμπεριφορά του στόλου των οχημάτων του σε σχέση με τις προηγούμενες παραμέτρους, τον τρόπο μείωσης κατανάλωσης καυσίμου και, επομένως, τις δυνητικές οικονομίες.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site