Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗΟ ρυθμός αύξησης των συνολικών εσόδων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια βαίνει μειούμενος, ενώ ισχυρή διατηρείται η παρουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων


Ζημιογόνο προβλέπεται το 2011 για τις περισσότερες εταιρίες του κλάδου της ιδιωτικής υγείας και τουλάχιστον για τους τρεις από τους τέσσερις εισηγμένους ομίλους. Οι προ διετίας εκτιμήσεις ότι η ιδιωτική υγεία θα συγκαταλεγόταν στους 'αμυντικούς' κλάδους τελικά δεν επαληθεύονται καθώς ήδη παρατηρείται πτώση τόσο στον αριθμό των ασθενών όσο και στο ύψος των τιμολογίων, ενώ τα νέα projects στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δεν πηγαίνουν τόσο καλά όσο αναμενόταν. Παρ’ όλα αυτά ο ανταγωνισμός οξύνεται με την προσθήκη νέων μονάδων, ενώ οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία και ο κίνδυνος επισφαλειών από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες μεταφέρουν το πρόβλημα στις ιδιωτικές κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα. Ο ρυθμός αύξησης των συνολικών εσόδων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας τα τελευταία χρόνια βαίνει μειούμενος, ενώ ισχυρή διατηρείται η παρουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον κλάδο σύμφωνα με μελέτη της Icap. Ήδη από το 2009 η συνολική αγορά αυξήθηκε μόλις κατά 3,6%, έναντι 10,8% το 2008 και 16% το 2007. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, εξετάζοντας την πορεία και τις προοπτικές τους.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το επίπεδο των νοσηλευτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, χαρακτηρίζεται ως ο πλέον σημαντικός παράγοντας για τη στροφή του κοινού στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, εκτός από τους δημογραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Βάσει στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2008 καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα 15.028 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί συνόλου 53.652 κλινών. Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, διακρίνονται σε μεγάλες πολυδύναμες κλινικές, σε μεσαίες και μικρότερες μονάδες, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν τα νευροψυχιατρικά θεραπευτήρια και οι μαιευτικές κλινικές. Όσον αφορά στα διαγνωστικά κέντρα, σε ολόκληρη τη χώρα εκτιμάται ότι λειτουργούν περίπου 400 κέντρα κάθε μορφής και μεγέθους.
Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), παρουσίασε αύξηση κατά 3,6% το 2009 σε σχέση με το 2008. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (ποσοστό 5,2%) και ακολουθεί η αγορά των γενικών κλινικών με ποσοστό 3,4%. Σχετικά με τις μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές, η αύξηση των εσόδων τους διαμορφώθηκε στο 2,5% το 2009. Οι γενικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 67% για το 2009. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 19% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός (για τις χρήσεις 2009 και 2008) βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 61 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιδιωτικών κλινικών, 12 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μαιευτικών κλινικών και 68 επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων.
Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, το σύνολο του ενεργητικού των ιδιωτικών κλινικών παρουσίασε οριακή μείωση 1,9% το 2009, των μαιευτικών κλινικών αύξηση κατά 11,2% και των διαγνωστικών κέντρων αύξηση κατά 14,1%.
Αντίστοιχα, τα συνολικά έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται αυξημένα κατά 3%, των μαιευτικών κλινικών κατά 2,6% και των διαγνωστικών κέντρων κατά 6,6%. Κέρδη προ φόρου (έναντι ζημιών) παρουσιάζουν οι γενικές κλινικές το 2009, ενώ οι γυναικολογικές κλινικές παρουσίασαν μείωση στα κέρδη (προ φόρου) κατά 9,2%. Αντίθετα, για τα διαγνωστικά κέντρα τα κέρδη (προ φόρου) αυξήθηκαν κατά 15,3%.
Σήμερα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, στα επενδυτικά σχέδια των οποίων περιλαμβάνεται και η περαιτέρω ισχυροποίησή τους, όχι μόνον στην εσωτερική αγορά αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.ΠΤΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΚΑΙ Η HELLASTAT


Σημαντική επίπτωση της κρίσης και στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας διαπιστώνει και η μελέτη της Hellastat, όπου γίνεται λόγος για υποχώρηση της νοσηλευτικής κίνησης το 2010 στα ιδιωτικά θεραπευτήρια.  Το 2009 η ανοδική πορεία της αγοράς συνεχίστηκε, αν και με σαφή τάση επιβράδυνσης, ενώ φέτος παρατηρείται σημαντική μείωση της νοσηλευτικής κίνησης στις ιδιωτικές μονάδες και προτίμηση των ασθενών για τα δημόσια νοσοκομεία.
Ενδεικτικά, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 4 εισηγμένων ιδιωτικών ομίλων υγείας το πρώτο εξάμηνο του 2010 εμφάνισε υποχώρηση 8,5% σε ετήσια βάση, τη στιγμή που βάσει εκτιμήσεων της αγοράς η νοσηλευτική κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία από την αρχή του έτους παρουσιάζεται αυξημένη έως και 20-30%.
Το περιβάλλον αυτό έχει διαφοροποιήσει το στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών. Έτσι, οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις των προηγούμενων ετών έχουν αντικατασταθεί από αμυντική τακτική, που σκοπό έχει την προστασία των μεριδίων αγοράς (μείωση των λειτουργικών εξόδων, χαμηλότερη τιμολόγηση, παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνονται σε εξειδικευμένες αγορές, υλοποίηση των απαραίτητων κυρίως επενδύσεων και διασφάλιση των απαιτήσεων έναντι των ασφαλιστικών ταμείων). Στο χώρο των μαιευτηρίων, η είσοδος του «Γαία» στα τέλη του 2009 κλιμάκωσε τον τιμολογιακό ανταγωνισμό, με τις υπόλοιπες εταιρείες να απαντούν ανάλογα. Το «Ρέα», η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε πρόσφατα, αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοια πολιτική. Τα χαμηλότερα τιμολόγια, αν και αναγκαία κίνηση που υποδεικνύεται από τον ανταγωνισμό, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας.


Προβλήματα


Οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Το κλίμα αυτό θα επικρατήσει και το προσεχές διάστημα, ενώ φέτος εκτιμάται ότι η αγορά θα καταγράψει σημαντική υποχώρηση.
Πολλές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, καθώς η είσπραξη των πληρωμών από τα δημόσια ταμεία καθυστερεί λόγω των διογκούμενων ελλειμμάτων. Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις κλινικές μεσαίου και μικρού μεγέθους που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο δημόσιο τομέα.
Ακόμα, τα επενδυτικά προγράμματα των προηγούμενων ετών απαίτησαν σημαντικά δανειακά κεφάλαια, κυρίως μακροπρόθεσμα, γεγονός που αύξησε το χρηματοοικονομικό κόστος και τις ταμειακές ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.
Οι κλινικές μικρότερου μεγέθους, μην έχοντας τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν, λειτουργούν με απαξιωμένο εξοπλισμό και υστερούν σε ανταγωνιστικότητα, αποτελώντας πιθανούς στόχους εξαγορών. Τέλος, δυσχέρειες προκαλεί και η χαμηλή επάρκεια σε νοσηλευτικό προσωπικό.


Προοπτικές
Στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται ότι σημαντικές προοπτικές εξακολουθεί να προσφέρει η ανάπτυξη σε βαλκανικές χώρες, όπου οι δημόσιες υποδομές υγείας βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, ενώ τα πληθυσμιακά μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα. Πάντως, οι επιχειρήσεις είναι επιφυλακτικές και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα.
Οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να εστιάσουν περισσότερο σε εκσυγχρονισμό και παροχή νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ άμεση προτεραιότητα αποτελεί και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων.
Μοχλό ανάπτυξης θα αποτελέσει και η περαιτέρω συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες μέσω ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μέσω αυτών οι ιδιωτικές κλινικές θα μπορέσουν να διευρύνουν το πελατολόγιο τους.
Οι επαρχιακές αγορές έχουν έλλειψη σε υποδομές υγείας, γεγονός που προσφέρει έδαφος για γεωγραφική επέκταση. Ωστόσο δημογραφικοί και εισοδηματικοί παράγοντες περιορίζουν την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών (π.χ. χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και μέσο έσοδο ανά ασθενή).EUROMEDICA
ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Αυξημένα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένει φέτος η Euromedica, η οποία και στοχεύοντας στην κατεύθυνση αυτή αποφάσισε να παγώσει τα σχέδιά της για νέες επενδύσεις και να μειώσει τα κόστη της. Στην επιλογή των αποφάσεων αυτών συνέβαλε και το γεγονός ότι οι Έλληνες ξοδεύουν λιγότερα για υπηρεσίες υγείας λόγω της κρίσης.
Με τους μισθούς και τις συντάξεις να έχουν περικοπεί και την κυβέρνηση να έχει επιβάλει αυξημένους φόρους, οι Έλληνες στρέφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Reuters, ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος, επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της Euromedica, του δεύτερου με βάση την κεφαλαιοποίηση, μεγαλύτερου ιατρικού ομίλου της χώρας .
Ωστόσο, η Euromedica αναμένει μικρή βελτίωση των λειτουργικών κερδών της φέτος, χάρη στις προσπάθειες περικοπής κόστους και τη συνεισφορά νέων μονάδων, δήλωσε ο κ. Θ. Λιακουνάκος. «Τα (κέρδη προ φόρων, τόκων, προβλέψεων και αποσβέσεων) EBITDA θα προσπαθήσουμε να είναι λίγο αυξημένα από τα περυσινά... Η προσπάθειά μας θα είναι στα 30-35 εκατ. ευρώ (κέρδη EBITDA το 2011)», εξέφρασε την εκτίμηση ο κ. Θ. Λιακουνάκος, που είναι και βασικός μέτοχος του ομίλου. Η δυσχερής κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά της χώρας επιβάρυναν την κερδοφορία της εταιρίας το 2010, καθώς τα υπερχρεωμένα ασφαλιστικά ταμεία καθυστερούν να καταβάλουν οφειλούμενες πληρωμές.
Οι συνολικές οφειλές προς την εταιρία ανέρχονται σε ενοποιημένη βάση στα 143 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2010, εκ των οποίων τα 120 εκατ. ευρώ είναι οφειλές των ταμείων. «Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι οι πληρωμές από τα δημόσια ταμεία αυτή την περίοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται» είπε ο κ. Λιακουνάκος.ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ HYGEIA HOSPITAL TIRANA
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010 εντάχθηκε λειτουργικά στην οικογένεια του Ομίλου, το νέο σύγχρονο νοσοκομείο Hygeia Hospital Tirana στην Αλβανία, το οποίο δημιούργησε νέα δεδομένα στις υπηρεσίες υγείας της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, παρέχοντας υπηρεσίες και τεχνολογικό εξοπλισμό ευρωπαϊκού επιπέδου. Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του νέου νοσοκομείου, είναι ιδιαιτέρα ενθαρρυντικοί, και αναμένεται σχετικά σύντομα η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας. Η Διοίκηση του Ομίλου, αντιλαμβανόμενη έγκαιρα τις γενικότερες τάσεις και προκλήσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και ειδικότερα τις επικρατούσες συνθήκες στην Ελληνική Οικονομία, προχωρά σε προσαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού της , με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, την ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και την επαναξιολόγηση των επενδύσεων του Ομίλου στο εξωτερικό, με απώτερο γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων.
Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνονται απομειώσεις υπεραξίας και συμμετοχών, τα αποτελέσματα της Τουρκικής θυγατρικής εταιρείας, μερίσματα από θυγατρικές εταιρείες, έκτακτες φορολογικές εισφορές και τυχόν έκτακτες ζημίες.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου Υγεία» κα
Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά τόσο για την ελληνική όσο και για τις διεθνείς αγορές. Στην απαιτητική αυτή συγκυρία, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ επέδειξε προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραμένοντας κεφαλαιακά ισχυρός και επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην Ελληνική Αγορά.
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, η Διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβανόμενη τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση του Φ.Π.Α στις υπηρεσίες υγείας από την 1η ημέρα εφαρμογής του, προσφέροντας ουσιαστικά ισόποση μείωση των τιμολογίων του. Το εν λόγω δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στο μαιευτικό κλάδο στη χώρα μας, αλλά και την υστέρηση στην απόδοση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου μας στη Τουρκία, οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου Υγεία, ενώ σε αντίθεση η μητρική εταιρεία διατήρησε τα υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο Υγείας.
 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου Υγεία 2010


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης του 2010 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2009, κυρίως λόγω της απομείωσης της υπεραξίας των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών το 2010 ανήλθε στα € 299 εκ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 11,2% έναντι των € 336,7 εκ. για την χρήση του 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών του Υγεία μειώθηκε κατά 1,2% κυρίως λόγω της απόφασης του Ομίλου για απορρόφηση του ΦΠΑ και ανήλθε στα € 139,7 εκ. έναντι € 141,4 εκ. για την χρήση του 2009. Η επίπτωση στον κύκλο εργασιών του Υγεία από την εν λόγω απορρόφηση ανέρχεται στα € 6,6 εκ. περίπου. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένααποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 2,5 εκ., έναντι κερδών € 50,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι κυριότεροι λόγοι των λειτουργικών ζημιών του Ομίλου, ήταν: η Τουρκική και Κυπριακές θυγατρικές Εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν συνολικές λειτουργικές ζημίες € 9,6 εκ., τα μειωμένα περιστατικά του μαιευτικού κλάδου του Ομίλου λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης, καθώς και η απορρόφηση του ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 4,2 εκ., έναντι κερδών € 53,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Υγεία ανέρχονται σε κέρδη € 18 εκ., έναντι € 24,9 εκ. το 2009. Για την οικονομική χρήση 2010 ο Όμιλος Υγεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους € 81,5 εκ., έναντι κερδών € 20,5 εκ. το 2009. Η παρούσα μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απομείωση μέρους της υπεραξίας των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, που ανέρχεται στο ποσό των € 44,3 εκ.. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανέρχονται το 2010 σε ζημίες
€ 25,7 εκ. έναντι κερδών € 25,1 εκ. το 2009. Το Υγεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους € 62,2 εκ. έναντι κερδών € 18,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αντίστοιχη απομείωση μέρους της αξίας των συμμετοχών του Υγεία ανέρχεται στο ποσό των € 62,9 εκ. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα προ φόρων του Υγεία διαμορφώνονται σε κέρδη € 2,9 εκ. το 2010 έναντι € 8,9 εκ. το 2009. Ο Όμιλος το 2010 παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας € 77,6 εκ. συμπεριλαμβανομένης έκτακτης εισφοράς ύψους € 3,9 εκ., έναντι κερδών € 10,7 εκ. το 2009. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε ζημίες € 23 εκ. έναντι κερδών € 14,6 εκ. το 2009.
Σε εταιρικό επίπεδο, το Υγεία παρουσιάζει ζημίες μετά από φόρους της τάξεως των € 64,4 εκ., συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς ύψους € 1,7 εκ. έναντι κερδών€ 13,6 εκ. το 2009. Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται το 2010 σε κέρδη € 2,4 εκ. έναντι κερδών € 4,7 εκ. το 2009.


 ΙΑΣΩ:
ΦΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι εκπρόσωποι του ΙΑΣΩ παρουσίασαν αναλυτικά στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών  τα οικονομικά στοιχεία του ΙΑΣΩ και των θυγατρικών εταιριών για το 2010, επισημαίνοντας τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά της υγείας και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Κατά το 2010, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του ομίλου , ενώ οι σημαντικές μειώσεις τιμών και η αναβάθμιση των μαιευτικών κλινών διατήρησαν ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες του ομίλου.
Ο όμιλος ΙΑΣΩ το 2010 ήταν ο μοναδικός κερδοφόρος, και παρουσίασε τις μικρότερες τραπεζικές υποχρεώσεις  από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Στη συνέχεια αναφέρθηκαν αναλυτικά στις προοπτικές και τους στόχους του Ομίλου που είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η προσέλκυση νέων ιατρών, η βελτίωση περιθωρίων κερδοφορίας και η βελτίωση των αποτελεσμάτων των νέων επενδύσεων
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 15 εκ. με σκοπό κυρίως την μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
Το 2011 συμπληρώνονται 15 έτη από την έναρξη λειτουργίας του ΙΑΣΩ, το οποίο, στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του έχει να παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα  στον επιχειρηματικό τομέα , υψηλές αποδόσεις στους μετόχους του καθώς και σημαντική κοινωνική προσφορά .
Στην 15ετία της λειτουργίας του το ΙΑΣΩ, εξελίχθηκε από  μια  γυναικολογική-μαιευτική κλινική σε έναν όμιλο που καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ο όμιλος ΙΑΣΩ έχει αποδώσει στους μετόχους του πάνω από € 198 εκ. από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου. Τα νοσοκομεία του ομίλου ΙΑΣΩ έχουν να επιδείξουν πάνω από 480 χιλιάδες εσωτερικούς ασθενείς , πάνω από 3,5 εκατομμύρια εξωτερικούς ασθενείς , πάνω από  200 χιλιάδες τοκετούς. Στα νοσοκομεία του ομίλου έχουν γεννηθεί πάνω από 213 χιλιάδες παιδιά , πάνω από το 14% των συνολικών γεννήσεων στην Ελλάδα και κοντά στο 40% των γεννήσεων στην Αττική την τελευταία 15ετία. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site