Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

Ο.Λ.Π.
ΣΤΟΧΟΣ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ


Το αναπτυξιακό πρόγραμμα των ετών 2011-2015, ύψους 1 δισ. ευρώ, και ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα του, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων και ήδη εισέρχονται στο στάδιο της αδειοδότησης με fast-track, ώστε, μέχρι το τέλος του έτους, να έχουν εγκατασταθεί οι εργολαβίες.


Tη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα έτους της εταιρείας παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε., κ. Γ. Ανωμερίτης, o Γενικός Διευθυντής, κ. Παναγιώτης Πετρουλής και η Διευθύντρια Οικονομικού, κα Αικ. Βερνάρδου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Ο κ. Ανωμερίτης με δηλώσεις του αναφέρθηκε στα σημαντικότερα γεγονότα και τις δράσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια του έτους, με κυριότερα την έναρξη λειτουργίας (Ιούνιος 2010) του Προβλήτα Ι υπό τον Ο.Λ.Π. Α.Ε, την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, την πλήρη εφαρμογή του νέου Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και την αναδιάρθρωση των τιμολογίων της εταιρείας.
Παρουσιάστηκε λεπτομερώς η πορεία υλοποίησης του 5ετούς επενδυτικού προγράμματος του οργανισμού (2011-2015), ύψους ενός δισ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού εστιάζεται σε έργα που θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, της Kρουαζιέρας και του Car Terminal και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική θέση του λιμανιού. Παράλληλα, προωθείται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του λιμένα, ιδιαίτερα των χώρων και των κτισμάτων του Κεντρικού Λιμένα, με συμβάσεις παραχώρησης.
Σχετικά με την προοπτική του τρέχοντος έτους, αναφέρθηκε ότι το είδος των ασκούμενων από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. δραστηριοτήτων είναι μεταξύ των πρώτων που δέχονται τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις από την αυξομείωση του διεθνούς εμπορίου, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε κρίση, με κάποια σημάδια ανάκαμψης. Γενικά, το όλο σύστημα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από κάποια αβεβαιότητα.
Το διεθνές transit φορτίο αναμένεται να αυξηθεί, ως αποτέλεσμα της θετικής εξέλιξης στον όγκο του διεθνούς εμπορίου. Η πτωτική όμως πορεία του εγχώριου φορτίου πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχιστεί και στη διάρκεια του 2011, με εύλογη επίδραση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.
Καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει η λειτουργία του Προβλήτα Ι στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, λόγω της παράλληλης λειτουργίας των δύο ανεξάρτητων και ανταγωνιστικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων. Η διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες για την προσέλκυση παλαιών και νέων πελατών, μέσα σε ένα νέο τιμολογιακό και κανονιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, γίνεται συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού, με την αύξηση του κύκλου εργασιών των τομέων Κρουαζιέρας και Αυτοκινήτου. Όσον αφορά στην Κρουαζιέρα, έγινε αναπροσαρμογή των τιμολογίων προς κάλυψη του χάσματος που υπήρχε με τις ισχύουσες στα ανταγωνιστικά λιμάνια τιμές, με παράλληλη προσπάθεια αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Σχετικά με το Αυτοκίνητο, προχωρούν τα έργα αναβάθμισης και αύξησης της δυναμικότητας του Σταθμού, που, σε συνδυασμό με τη συντονισμένη επαφή με την πελατεία, αναμένεται να δώσει μια αύξηση γύρω στο 12%, εν μέσω κρίσης.
Τέλος, απαντώντας σε ερωτήσεις των θεσμικών επενδυτών, ο κ. Γ. Ανωμερίτης, μεταξύ άλλων, τόνισε:
Α) Το θέμα της δημιουργίας του Αττικού Λιμενικού Συστήματος ενεκρίθη από το μέτοχο (Υπουργείο Οικονομικών), το Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ., καθώς και από τον Οργανισμό Αθήνας. Η Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων έχει ήδη προκηρύξει το έργο για την πρόσληψη Συμβούλου. Αυτό σημαίνει ότι εντός του 2011 το νέο σχήμα θα πραγματοποιηθεί.
Β)Το Αναπτυξιακό πρόγραμμα 2011-2015, και ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα του (επέκταση λιμένος κρουαζιέρας, monorail, ξενοδοχείο 5 αστέρων, Πολιτιστική Ακτή, Συνεδριακό – Εκθεσιακό κέντρο), εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Ήδη, εισέρχονται στο στάδιο της αδειοδότησης με fast-track και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκατασταθεί οι εργολαβίες.
Γ) Όλα τα έργα έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συνήλθε δύο φορές στον Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Δ) Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις και παραχωρήσεις θα συνεχιστούν και το 2011.
Ε) Η οικονομική πορεία του Οργανισμού θα είναι κερδοφόρος και κατά το 2011, οπότε και θα αυξηθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών. Σημειώνεται ότι κατά το 2010, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) δε λειτούργησε επί πεντάμηνο καθόλου, στη δε κρουαζιέρα έχουμε ήδη 100% πληρότητα επισκεψιμότητας κρουαζιερόπλοιων.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site