Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2011-τεύχος 372                              

ΣΙΔΕΝΟΡ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


Για το 2011, κύριοι άξονες της στρατηγικής του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η διατήρηση και αύξηση των μεριδίων στις αγορές που δραστηριοποιείται, η αναζήτηση νέων αγορών, η επέκταση σε νέα προϊόντα και η διατήρηση των υψηλών ποσοστών παραγωγικότητας των μονάδων


Κατά τη χρήση 2010, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της εγχώριας οικονομίας και την υποτονική δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα, αύξησε τους συνολικούς όγκους πωλήσεων του, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης του σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (πχ. ειδικοί χάλυβες, πλατέα προϊόντα), που απευθύνονται στις αγορές της Δ. Ευρώπης και κυρίως στη Γερμανική αγορά και της γεωγραφικής του διείσδυσης σε νέες αγορές.
Το 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ ανήλθε σε 993 εκ. ευρώ έναντι 938 εκ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,0%. Σημαντικά βελτιωμένα εμφανίζονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2010 τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 29,9 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 58,8 εκ. ευρώ το 2009. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 50,0 εκ. ευρώ έναντι 22,3 εκ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας αύξηση κατά 124,7%. Τέλος, σημαντική βελτίωση κατέγραψαν και τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 23,0 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,239 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 71,3 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,742 ευρώ ανά μετοχή) το 2009.
H ανταγωνιστική κοστολογική βάση των εργοστασίων του Ομίλου, η συνεχής βελτίωση του λειτουργικού κόστους με τις λειτουργικές δαπάνες να καταγράφουν μείωση, η διατήρηση του κεφαλαίου κίνησης σε χαμηλά επίπεδα, καθώς και η αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα Βαλκάνια σε συνδυασμό με το ισχυρό δίκτυο διανομής αντιστάθμισαν για τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης στην ελληνική αγορά και οδήγησαν στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έναντι του 2009. Σημαντική επίσης είναι η διεθνής δραστηριότητα του Ομίλου, όπου πια το 70% του συνολικού κύκλου εργασιών πραγματοποιείται σε χώρες εκτός Ελλάδας. Επιπλέον οι σημαντικές επενδύσεις που την περίοδο 1998-2010 πλησίασαν τα 700 εκ. ευρώ, διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των παρεχόμενων προϊόντων.
Για το 2011, κύριοι άξονες της στρατηγικής του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι η διατήρηση και αύξηση των μεριδίων στις αγορές που δραστηριοποιείται, η αναζήτηση νέων αγορών, η επέκταση σε νέα προϊόντα και η διατήρηση των υψηλών ποσοστών παραγωγικότητας των μονάδων. Σημαντική δε αναμένεται η συνεισφορά της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εντός του 2011, λόγω της διαφαινόμενης αναθέρμανσης των επενδυτικών προγραμμάτων των ενεργειακών εταιριών, της αύξησης της ζήτησης για ενέργεια και της ανάκαμψης των τιμών του πετρελαίου.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ι. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ THALES-CEO & CSR 2011
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
CRÉDIT AGRICOLE LIFE
ΟΜΙΛΟΣ FIAT: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
MCARTHURGLEN ATHENS
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΡΙ ΚΡΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕΡΙΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ Ο.Λ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site