Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2011-τεύχος 373                              

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
MARKETING COMMUNICATION DIRECTOR, FIAT GROUP  AUTOMOBILES HELLAS


ΟΜΙΛΟΣ FIAT
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ


Για τον Όμιλο Fiat, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ενώ ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης είναι πλήρως ενσωματωμένος στη στρατηγική του Ομίλου, εντασσόμενος σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων του.


Βιώσιμη διακυβέρνηση
«Η επιτυχία ενός οργανισμού μέσα στο χρόνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα να απαντάει επιτυχώς στις ανάγκες και προσδοκίες όλων των ομάδων ενδιαφέροντος. Στη Fiat, η διαρκής ανάπτυξη είναι, στην ουσία, δομημένη γύρω από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, των μετόχων και των συνεργατών καθώς επίσης και στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες», μας είπε ο κ. Γιώργος Κατσαρός , Marketing Communication Director της Fiat Group Automobiles Hellas.
«Στον Όμιλο Fiat, η ενσωμάτωση των αποφάσεων κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με τις αποφάσεις οικονομικής φύσης, αποτελεί μία δέσμευση ουσιαστική για τη δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου. Αυτή η παραδοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία και τη φιλοσοφία μας και έχει εξελιχθεί και ενισχυθεί μέσα στα χρόνια, έχοντας γίνει πια τμήμα της συνολικής στρατηγικής προσέγγισης που διαπνέει τις επιχειρηματικές  μας αποφάσεις.
Η προσέγγιση της Fiat σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματικότητα είναι, στην πραγματικότητα, διαμορφωμένη γύρω από μία κουλτούρα υπεύθυνης δραστηριότητας, με την πίστη ότι η βιομηχανική ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν είναι βιώσιμη. Έτσι λοιπόν, η βιώσιμη στρατηγική της Fiat έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και αναπτύσσεται κάθε χρόνο κατά τρόπο συμβατό με τις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς της εταιρίας».


Περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα διαχείρισης
Για τον Όμιλο Fiat, το περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα διαχείρισης σημαίνει ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την επίτευξη μίας σταθερής και συνεχούς μείωσης του αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.
Η συμμετοχή των εργαζομένων, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, η διάθεση των εργαλείων ανάλυσης και δέσμευσης  οικονομικών πόρων έχουν δώσει στον Όμιλο τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών αποτελεσμάτων μέσα στα χρόνια. Έτσι λοιπόν, το 2010, οι δαπάνες και οι επενδύσεις του Ομίλου για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης μέσω της παρέμβασης σε μηχανήματα και διαδικασίες έφτασαν συνολικά τα €83εκ., γεγονός που σημαίνει αύξηση κατά 54% σε σχέση με το 2009. Επίσης, μέσα στο 2010 148 εργοστάσια του Ομίλου (104 στη Ευρώπη και 44 στον υπόλοιπο κόσμο) πιστοποιήθηκαν με το ISO 14001, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθή προσέγγιση των περιβαλλοντικών  ζητημάτων.


Βιώσιμη καινοτομία
Ο Όμιλος Fiat πιστεύει ότι η βιώσιμη πρακτική τοποθετεί τους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον πρώτα. Ο Όμιλος αυτή τη στιγμή απασχολεί 14.000 ανθρώπους σε 117 κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας, των οποίων το έργο είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και απάντηση των σύγχρονων αναγκών και τη μετατροπή δημιουργικών ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
Οι έρευνες του Ομίλου επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα οχήματα, με έμφαση στα συστήματα ασφαλείας, κατανάλωσης ενέργειας και μείωσης εκπομπών ρύπων. Από τις σημαντικότερες καινοτομίες της είναι οι τεχνολογίες Multiair, Multijet II καιTwinAir που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα πρωτοπόρα και καινοτόμα συστήματα, που συνολικά ονομάζονται Air Technologies,  στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των επιπέδων κατανάλωσης καυσίμου και μείωση των εκπομπών ρύπων. Η ανάπτυξη τεχνολογιών αυτού του είδους είναι και ένας από τους παράγοντες που έχουν αναδείξει τη Fiat ως την αυτοκινητοβιομηχανία με τα χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών  CO2 στην Ευρώπη (123,1γρ/χλμ).
Επιπλέον, τα περισσότερα από τα μοντέλα του Ομίλου είναι εξοπλισμένα με πολυάριθμες λειτουργίες, ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου και τον κινητήρα, έτσι ώστε να διαχειρίζονται έξυπνα την ενέργεια. Εξελιγμένοι κινητήρες diesel, καινοτόμοι βενζινοκινητήρες, σύστημα eco:Drive αλλά και χρήση εναλλακτικών καυσίμων αποδεικνύουν πλέον περίτρανα την περιβαλλοντική δέσμευση της Fiat.


Καύσιμα
Η οικολογική πολιτική της Fiat έχει να κάνει τόσο με την παραγωγή των αυτοκινήτων όσο και με τα καύσιμα που αυτά «καίνε» κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Συγκεκριμένα η Fiat πρόσφατα διέθεσε στην ελληνική αγορά τη νέα σειρά κινητήρων διπλού καυσίμου, οι οποίοι εξασφαλίζουν πιο «καθαρό» καύσιμο σε τιμές πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες των παραδοσιακών μορφών ενέργειας. Τα αυτοκίνητα δηλαδή εφοδιάζονται με διπλό σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (bi-fuel), τα οποία εκτός από βενζίνη λειτουργούν και με φυσικό αέριο (CNG και με υγραέριο (LPG)).
Αναλυτικότερα, με τους κινητήρες φυσικού αερίου (CNG), η Fiat επιβεβαιώνει τη συνεχή έρευνά της σε περιβαλλοντικά θέματα και την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων που είναι πάνω από όλα οικονομικά προσιτές για όλους τους οδηγούς. Το φυσικό αέριο CNG είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο φυσικό καύσιμο, το πλησιέστερο στο υδρογόνο από άποψη χημικής δομής. Χαρακτηρίζεται από μεγάλα αποθέματα, πολύ χαμηλό ενεργειακό κόστος εξαγωγής, σχεδόν μηδενικές εκπομπές βαρέων υδρογονανθράκων, σημαντική μείωση του CO2 και των ρυπογόνων εκπομπών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συμβατικές μηχανές εσωτερικής καύσης ακόμα και στην ανανεώσιμη μορφή του (βιομεθάνιο).
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η Fiat, κατέχει εξαιρετικές επιδόσεις και στις πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, κάτι που αποτελεί βέβαια μια φυσιολογική συνέπεια λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ομίλου στην πετρελαιοκίνηση, σε συνάρτηση με τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά καυσίμου και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Fiat είναι leader στην Ευρώπη στις πωλήσεις οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. 
Ωστόσο, η FIAT διαθέτει και άλλες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την τεχνολογία των κινητήρων. Μία από αυτές είναι και το σύστημα Start & Stop, που περιλαμβάνεται στα περισσότερα μοντέλα της κατηγορίας Euro 5 και απενεργοποιεί αυτόματα τον κινητήρα όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη μέση κατανάλωση καυσίμου έως 12% στον αστικό κύκλο.


Η συνεισφορά της Fiat στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής


Η αυτοκίνηση ήταν ανέκαθεν συνώνυμη της ελευθερίας και της προόδου, ενώ συνδέεται και με την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της κάθε χώρας. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η αύξηση του πληθυσμού και του βιοτικού επιπέδου αντικατοπτρίζεται φυσικά και στο χώρο του αυτοκινήτου, όπου παρατηρείται ραγδαία αύξηση τόσο των ίδιων οχημάτων όσο και του μεγέθους των κινητήρων. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση έχουν καταστήσει κρίσιμη την επαναξιολόγηση της αυτοκίνησης συνολικά. Πράγματι, σήμερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην έρευνα και την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για μία βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.


Ο Όμιλος Fiat πιστεύει ότι μόνο μία ολοκληρωμένη προσέγγιση –η οποία περιλαμβάνει επίσης παραγωγούς ενέργειας, καταναλωτές και κυβερνήσεις- μπορούν να εγγυηθούν μακράς διαρκείας και δραστικά αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα επιτεύγματα της Fiat είναι σημαντικά˙ το 2010 ο Όμιλος κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση υδάτινων πόρων κατά 8%, και κατά 11%  τις εκπομπές CO2 ανά παραγόμενο όχημα ανά τον κόσμο.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
PHARMA CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ
SPECIFAR: ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ WATSON PHARMACEUTICALS
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ-FIAT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
DEUTSCHE BANK: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
FOLLI FOLLIE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site