Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2011-τεύχος 373                              

ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ 2011Η ανάπτυξη που συντελέστηκε στην Ανατολική Ευρώπη ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση το 2010, ενώ τα κέρδη, ανά μετοχή, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της διοίκησης.


του Γιώργου Καλούμενου


Σε δύο εξαγορές, που αφορούν σε brands household προϊόντων στη Σερβία και στην Ουγγαρία, προχώρησε πρόσφατα η «Σαράντης». Οι συγκεκριμένες εξαγορές βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τις τοπικές αρχές και, αν δεν υπάρξει κάποια εμπλοκή, θα ανακοινωθούν σύντομα από την εταιρεία. Σύμφωνα με τον Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου, Κωνσταντίνο Ροζακέα, ο όμιλος βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με εταιρείες από την ανατολική Ευρώπη για την πιθανότητα εξαγοράς τους, καθώς εκεί εμφανίζονται συνεχώς ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Οι πωλήσεις στις εν λόγω χώρες αναπτύσσονται, κατά μέσο όρο, με ρυθμό 10% την τελευταία πενταετία, με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους στο συνολικό τζίρο του ομίλου να αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τον κ. Ροζακέα, στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, οι πωλήσεις στην Ανατ. Ευρώπη θα αφορούν το 80% των συνολικών πωλήσεων και το ποσοστό αυτό, λόγω και της εγχώριας κρίσης, θα συνεχίζει να αυξάνεται. Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, η «Σαράντης» θα ακολουθήσει αντίστροφη με τις πωλήσεις πορεία, καθώς εξετάζει τη μετεγκατάσταση στην Ελλάδα μικρής εργοστασιακής μονάδας που διατηρεί στη Ρουμανία.
Η ανάπτυξη που συντελέστηκε στην Ανατολική Ευρώπη ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το 2009, ενώ τα κέρδη, ανά μετοχή, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της διοίκησης.
Βέβαια, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 του ομίλου αντανακλούν την κάμψη της αγοράς, εντούτοις η υστέρηση των πωλήσεων της μητρικής αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την αύξηση των πωλήσεων των θυγατρικών, οι οποίες αύξησαν σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής τους τόσο ως προς τις πωλήσεις όσο και ως προς τα κέρδη του ομίλου.
Παρά την αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2009, η αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, οι αυξημένες δαπάνες διαφήμισης και προώθησης, σε συνδυασμό με τις δαπάνες για τη γενικότερη μείωση των λειτουργικών εξόδων, επηρέασαν σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου. Για τους λόγους αυτούς, η πώληση της συμμετοχής στην «Κ. Θεοδωρίδης» κρίθηκε επιβεβλημένη στην παρούσα συγκυρία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, στην αύξηση που παρουσίασαν τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω τη συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις, καθώς και στις ισχυρές ταμειακές ροές και το χαμηλό δανεισμό του Ομίλου, που συμβάλλουν στην ισχυρή οικονομική θέση του.
Όσον αφορά τις προβλέψεις και κινήσεις του Ομίλου για το 2011, ο κ. Ροζακέας τόνισε ότι, εν μέσω του ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στο να εναρμονίσει την κοστολογική δομή του με τα αναμενόμενα έσοδα, ενώ παραμένει επικεντρωμένος στους κύριους στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί και που συνίστανται σε οργανική ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες και έμφαση στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, ανάπτυξη των υπαρχόντων μεριδίων αγοράς των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών δραστηριοποίησης του Ομίλου και προσαρμογή του στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Επιπλέον, δίνει έμφαση στη διερεύνηση πιθανών στόχων για εξαγορά, που να διαθέτουν ικανά μερίδια αγοράς, κερδοφορία και δομή δαπανών που επιτρέπει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άσκηση συνεργειών μετά την εξαγορά.


ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011


Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος του 2011 αναμένεται να διαμορφωθεί στα €223,40 εκατ., έναντι των €220,01 εκατ., που ήταν στο τέλος του 2010. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αυτά προβλέπεται να αυξηθούν το 2011 και να φτάσουν στα €22,30 εκατ., από τα €21,38 εκατ. που ήταν το 2010. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναμένεται να διαμορφωθούν στα €18,20 εκατ., από €17,55 εκατ. που ήταν το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων, αντίστοιχα, προβλέπεται να ανέλθουν στα €16,90 εκατ. το 2011, από €16,76 εκατ. που ήταν το 2010.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους, καθώς και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2011, αναμένεται να διαμορφωθούν στα €13,57 εκατ, από 13,22 εκατ. που ήταν το 2010.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
PHARMA CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ
SPECIFAR: ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ WATSON PHARMACEUTICALS
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ-FIAT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
DEUTSCHE BANK: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
FOLLI FOLLIE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site