Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2011-τεύχος 373                              

ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 2011Για το 2011, οι εταιρίες του ομιλου έχουν θέσει ως στόχους τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη μείωση του κόστους δανεισμού, παράλληλα με την περαιτέρω διεθνοποίησή τους


Οι σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2010 για τη Βιοχάλκο, τα ετήσια αποτελέσματα, η γενικότερη στρατηγική , καθώς και οι προοπτικές της για το 2011 αναλύθηκαν στην ετήσια παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.). Επίσης έγινε συνοπτική αναφορά στο αντικείμενο εργασιών των θυγατρικών εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, την παραγωγή καλωδίων, καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων. Σημειώθηκε επίσης ότι η ΒΙΟΧΑΛΚΟ συμμετέχει σε περισσότερες από 90 εταιρίες, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Π.Γ.Δ.Μ., το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία και έχει εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες.
Σε ότια αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2010. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την οικονομική χρήση 2010 ανήλθε σε 2.958 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 28,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 158,6 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 28,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών € 89,9 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων, ανήλθαν σε ζημίες € 20,9 εκατ. ή €-0,1049 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 76,8 εκατ. ή €-0,3848 ανά μετοχή το 2009.
Όσο αφορά τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το 2010, τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 0,6 εκατ., έναντι  κερδών € 3,9 εκατ. το 2009. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημία € 0,02 εκατ. ή € -0,0001 ανά μετοχή, έναντι ζημιών € 0,2 εκατ. ή € 0,0010 ανά μετοχή το 2009.
 Σημειώνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα αποτελέσματα όσο και αυτά της εταιρίας, επιβαρύνθηκαν από την Έκτακτη Εισφορά κοινωνικής ευθύνης Ν.3845/2010, κατά € 3,7 εκατ. και € 0,4 εκατ. αντίστοιχα.
Για το 2011, οι εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχουν θέσει ως στόχους τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη μείωση του κόστους δανεισμού, παράλληλα με την περαιτέρω διεθνοποίησή τους και την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Τέλος, σημειώθηκε πως συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας των εταιριών της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με πιο πρόσφατη την έναρξη λειτουργίας του RIVER WEST, του νέου πρότυπου εμπορικού κέντρου στον Κηφισό με εμβαδόν κτιρίου 20.000 τ.μ. Μαζί με το κατάστημα ΙΚΕΑ αποτελεί μέρος του ευρύτερου εμπορικού συγκροτήματος RIVER WEST που αξιοποιεί έκταση 59.500 τ.μ. και έχει συνολικό εμβαδόν κτιρίων 45.000 τ.μ. , ενώ διαθέτει δωρεάν χώρο στάθμευσης 2.500 θέσεων.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
PHARMA CONFERENCE 2011
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ
SPECIFAR: ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ WATSON PHARMACEUTICALS
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ-FIAT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
DEUTSCHE BANK: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
FOLLI FOLLIE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site