Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


 
 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ «ΞΥΠΝΗΣΕΙ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11 ΔΙΣ  ΕΥΡΩ


Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανενεργά επενδυτικά σχέδια ύψους 5,5 δις ευρώ τα οποία η αγορά τα στερείται καθώς θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε άλλους τομείς της πραγματικής οικονομίας


Σε ανασχεδιασμό που ουσιαστικά θα οδηγήσει σε «επανεκκίνηση» του ΕΣΠΑ με μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοτικών πόρων και αντίστοιχα μικρότερη των εθνικών, είναι ο βασικός στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουργού Μιχ. Χρυσοχοϊδη. Απώτερος στόχος βέβαια είναι να ξεκινήσει ξανά η κατασκευή μεγάλων αλλά και μικρότερων έργων τα οποία σήμερα «λιμνάζουν» με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να χάνει πολύτιμη ρευστότητα η οποία υπολογίζεται σε αρκετά δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του υπουργείου θα προχωρήσει και σε «εσωτερικές» μετακινήσεις πόρων από προγράμματα και δράσεις που αυτή τη στιγμή είναι ανενεργές σε έργα που έχουν προοπτική και παράγουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ανενεργά επενδυτικά σχέδια ύψους 5,5 δις ευρώ τα οποία η αγορά τα στερείται καθώς θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε άλλους τομείς της πραγματικής οικονομίας. Προτεραιότητα αποτελεί η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων που αφορούν σε παραχωρήσεις οδικών αξόνων, οι επενδύσεις των οποίων υπολογίζονται σε 11 δις ευρώ οι οποίες μεταφράζονται σε 7.000 θέσεις εργασίας.   Επίσης θα γίνει προσπάθεια της όσο το δυνατόν περισσότερης και απευθείας παροχής ρευστότητας στις παραγωγικές, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην λυγίζουν υπό το βάρος της πιστωτικής ασφυξίας. Επιπλέον μετά από το Νέο Επενδυτικό Νόμο,  και την αξιοποίηση του Αποθεματικού Απροβλέπτων, τα προγράμματα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ επανέρχονται με ένα νέο πρόγραμμα ύψους 500 εκ. ευρώ, το οποίο θα βρίσκεται στην αγορά το Φθινόπωρο του 2011.
Η μείωση της εθνικής συμμετοχής στις νέες χρηματοδοτήσεις θα είναι στο 15% από 27% και θα είναι μόνιμη με στόχο να δώσει πολύτιμη ανάσα στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ταυτόχρονα το υπουργείο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ κατά 100% από κοινοτικούς πόρους, με στόχο μια καθαρά συμβολική εθνική συμμετοχή σε ένα ελάχιστο ποσοστό (5%) Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που εφόσον επιτευχθεί ο εθνικός προϋπολογισμός θα  εξοικονομήσει περίπου 4,8  δις ευρώ.
Συνολικά οι αλλαγές που προωθούνται στη διαχείριση του ΕΣΠΑ αφορούν τουλάχιστον σε 13 Περιφέρειες, 300 Δήμους, 3.000 διαχειριστικά αδύναμους δικαιούχους, 64 Μεγάλα Έργα, καθώς επίσης και σημαντικά τομεακά Προγράμματα, για να κινηθούν πλέον με πιο ταχείς ρυθμούς, δίνοντας πόρους και ανάπτυξη στην οικονομία.
Επιπλέον είναι σημαντικό ότι οι φετινές περικοπές που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο, αφορούν αποκλειστικά το λεγόμενο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αυτό σημαίνει ότι δεν αφορούν  αγγίζουν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος για χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, το οποίο παραμένει σταθερό στα 5,2 δις ευρώ.
Με την αυξημένη κοινοτική χρηματοδότηση μέσα από την εφαρμογή του κανόνα 85-15, η θετική δημοσιονομική επίπτωση θα είναι της τάξης των 770 εκ. ευρώ για το 2011, η οποία καταγράφεται είτε σαν έσοδο του Τακτικού Προϋπολογισμού (330 εκ. ευρώ) είτε σαν εξοικονόμηση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και της ασφάλειας. Οι Δράσεις που ενισχύονται ανά Τομέα, αναφέρονται λεπτομερώς στην ΚΥΑ 292313/2622/3.7.2009  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δράσεις ανά τομέα :
-Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού ? τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
-Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
-Αυγά, Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού ? τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών ? κουνελιών.
-Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης ? επεξεργασίας ? μεταποίησης – συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
-Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
-Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας ? τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
-Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια – συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
-Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
-Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
-Άνθη,  με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
-Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
-Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
-Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.


Αποκλείεται η ενίσχυση
α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε.
β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και μελιού
γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου και
δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.


Αιτήσεις ενίσχυσης που γίνονται δεκτές πρέπει να έχουν κατά την αίτηση επιλέξιμο προϋπολογισμό από 100χιλ. ευρώ μέχρι 15εκατ. ευρώ.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. (ανοικτή προκήρυξη) και δύναται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ. και η οποία υπολογίζεται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών.
Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς στα πλαίσια του ανωτέρω Μέτρου, υποβάλλονται μόνο μια φορά από τον ίδιο δικαιούχο.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός δίνει κίνητρα και επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον «τουρισμό υγείας και ευεξίας», σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί, αλλά και να εμπλουτιστεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Με την πράξη «τουρισμός υγείας και ευεξίας» χιλιάδες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, μπορούν να επιδοτηθούν με ποσοστό από 40% μέχρι και 45% και με μέγιστο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο τις 400.000 ευρώ. Δηλαδή η κρατική επιδότηση μπορεί να φτάσει κατ' ανώτατο όριο μέχρι τις 180.000 ευρώ.
Ο «τουρισμός υγείας και ευεξίας» απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα φυσικά αφορά και τους επισκέπτες - τουρίστες που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, καθώς και άτομα τρίτης ηλικίας. Το ζητούμενο του προγράμματος είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμΕΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.
Για παράδειγμα, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που καλύπτουν τις ανάγκες θεραπείας ατόμων, με ταυτόχρονη χρήση, υπό ιατρική παρακολούθηση, των ευεργετημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την πρόληψη ή τη θεραπεία.
Ως θαλάσσιο περιβάλλον νοείται ο συνδυασμός του θαλάσσιου κλίματος, του νερού της θάλασσας, της λάσπης, των φυκιών, της άμμου και άλλων θαλάσσιων ουσιών.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να καταθέσει επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον 15.000 ευρώ και με μέγιστο όριο τις 400.000 ευρώ.
Η επιδότηση φτάνει στο 40%, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, οπότε έχουν πρόσθετο bonus 5% και θα επιδοτηθούν για το 45% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου τους.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε επιχείρηση που θα υποβάλει επενδυτικό σχέδιο είναι υποχρεωμένη να δηλώσει εγγράφως και όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία ενδεχομένως συμμετείχε κατά την τελευταία τριετία, καθώς και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που είχε λάβει.


ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΙ 200.000


Στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» ορίζεται ρητά πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών.
Επίσης, τονίζεται ότι απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν από τη σώρευση αυτή προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περιπτώσεως σε κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Μάλιστα στην περίπτωση που «το συνολικό ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται βάσει ενός μέτρου ενίσχυσης υπερβαίνει το παραπάνω ανώτατο όριο, το εν λόγω ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού, ούτε προς το μέρος που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο».


Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα


Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού-υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή της στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός».
Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να βρίσκονται σε ισχύ όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας (όπως είναι οι άδειες για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια εφορία.


Ο ΚΑΝΟΝΑΣ DE MINIMIS


Η επιχείρηση δεν πρέπει να έχει επιδοτηθεί την τελευταία τριετία από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis και οι οποίες αθροιστικά, μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση, υπερβαίνουν τις 200 χιλ. ευρώ.
Η επιχείρηση θα δηλώνει στο έντυπο υποβολής, καθώς και στην υπεύθυνη δήλωση, τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται βάσει άλλων καθεστώτων ενίσχυσης και για τα οποία έχει λάβει κρατική ενίσχυση την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
Η επιχείρηση δεν πρέπει να είναι προβληματική και επίσης να μην εκκρεμεί εις βάρος της διαδικασία ανάκτησης - μέρους ή όλου – της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση έργου για κάθε ΑΦΜ. Σε περίπτωση που υποβάλει περισσότερες από μία προτάσεις, απορρίπτονται όλες και αποκλείεται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης.
Αν όμως κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ αντιστοιχούν περισσότερα του ενός Ειδικά Σήματα Λειτουργίας, τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής δύναται να υποβάλει διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τις 2.000.000 ευρώ.
Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος. Τα ανωτέρω προκύπτουν από νόμιμα αποδεικτικά του έτους 2010.
Για τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 1/1/2010 έως 30/6/2010 δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα ακαθάριστα έσοδα προκύπτουν από την αναγωγή του δηλωθέντος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα τεκμαρτά εισοδήματα χωρίς παιδιά, όπως προκύπτει από την απόφαση ΠΟΛ. 1164/30.11.09, που αφορούν την περίοδο 1/1/2010 έως 30/6/ 2010.


 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ
Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»


Πρόκειται για εγγυοδοτικά προϊόντα του ΕΤΕΑΝ. Παρέχουν εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για πρώτες ύλες, εμπορεύματα και υπηρεσίες. Παρατείνεται έως το τέλος του 2012 η ισχύς του εγγυοδοτικού προϊόντος του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Το προϊόν καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δηλαδή αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, με σκοπό την παραγωγή προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση μακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών).  Το πρόγραμμα αυτό μετά από ένα χρόνο εφαρμογής έχει ενισχύσει 1.500 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα στη πράξη δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελκυστικό για τις επιχειρήσεις καθώς είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό (λόγω της υποβολής τιμολογίων) ενώ οι επιχειρηματίες καλούνται στην εκταμίευση του δανείου να καταθέσουν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα τιμολόγια.  Επίσης το επιτόκιο του δανείου παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (πάνω EUR+6%). Η παράταση του προγράμματος δεν συνοδεύεται με καμία προσπάθεια βελτίωσης του και άρα δεν αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.      


Νέα Εγγυοδοτικά Προϊόντα
Εντός του Σεπτεμβρίου 2011, το ΕΤΕΑΝ φέρνει τρία νέα εγγυοδοτικά προϊόντα.
α) Εγγυοδοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε προγράμματα του Υπουργείου, όπως πχ. η «μεταποίηση» και η «εξωστρέφεια». Αναμένεται να ενισχυθούν περίπου 2.500 επιχειρήσεις με κεφάλαια κίνησης διάρκειας έως 2 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών, με σκοπό την υλοποίηση και κυρίως την έναρξη ή ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου ανά επιχείρηση θα ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. 
β) Εγγυοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων κατά τις εμπορικές συναλλαγές με την παροχή εγγυήσεων σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών. Επιλέξιμες θα είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
γ) Εγγυοδοτικό πρόγραμμα για την εγγύηση δανείων επενδυτικού σκοπού, για την ίδρυση νέων, καθώς και την ανάπτυξη και διεθνοποίηση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα αυτό θα καλύπτονται δαπάνες για επενδύσεις παγίων εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, καθώς και άυλων παγίων. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ (κάτω από 250 απασχολούμενοι και έως 50εκατ. ευρώ κύκλος εργασιών), οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη εμπράγματων εξασφαλίσεων για την  έγκριση δανείων. Τα προγράμματα εγγυήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικά ώστε να καλύψουν αυτό το κενό και να διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως τα προγράμματα αυτά να σχεδιαστούν με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι την εξασφάλιση των τραπεζών. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων σήμερα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας τους με κεφάλαια κίνησης με γρήγορες διαδικασίες. 
δ) Επενδυτικά Δάνεια
1. «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» του ΕΤΕΑΝ, προϋπολογισμού 1,2 δις ευρώ για χαμηλότοκα δάνεια εντός ή εκτός επενδυτικού νόμου. Η συνεισφορά από το ΕΣΠΑ ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 460 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά στην ελληνική αγορά θα διατεθούν 1,2 δις ευρώ. Έναρξη λειτουργίας: 20/7/2011.
3. «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» (προϋπολογισμού 105 εκ ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη, υδατοκαλλιέργεια, ιχθυοκαλλιέργεια και σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κλπ.
4. «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» (προϋπολογισμού 450 εκ ευρώ). Παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα – έχει υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν υπαγόμαστε.
Το ΕΤΕΑΝ έχει καθυστερήσει πολύ να τεθεί σε λειτουργία. Εδώ και ένα χρόνο  έχει ανακοινωθεί η δημιουργία του φορέα και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καμία δράση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διαγωνισμός επιλογής των τραπεζών που θα συν-επενδύσουν κεφάλαια έχει πάρει παράταση. Σύμφωνα πάντως με την προκήρυξη επιλογής των τραπεζών αναμένεται οι τράπεζες που θα επιλεγούν να έχουν δικαίωμα να ζητούν μέχρι 130% εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEREMIE


Το JEREMIE είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Στην πράξη επιλέγονται τράπεζες οι οποίες συν-επενδύουν κεφάλαια (με τα κεφάλαια του JEREMIE). Ήδη εφαρμόζονται δύο δράσεις: Δράση επενδυτικών δανείων έως 100.000 ευρώ μέσω της Εθνικής και της Alpha και δράση για μικροδάνεια έως 25.000 ευρώ μέσω ALPHA. Οι δύο αυτές δράσεις που εφαρμόζονται αρκετούς μήνες τώρα δυστυχώς δεν έχουν βοηθήσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις καθώς οι τράπεζες ζητούν μέχρι 120% εξασφαλίσεις. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΦΕΡΕ...ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διαπιστώνοντας το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για  συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί στην αγορά,  ανακοινώθηκε  ότι η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται. Η υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.
Μέχρι σήμερα το πλήθος  των αιτήσεων στις Τράπεζες υπερβαίνει τις 30.000, από τις οποίες περίπου οι 15.000 έχουν λάβει προέγκριση δανείου.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις επιθεωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και την οικονομική συγκυρία, το Πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής:
Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989 και βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2.100 €/τ.μ
Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.
Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελουμένων από τρεις γίνονται δύο και τα αντίστοιχα κίνητρα έχουν ως εξής:
- Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.
- Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.
Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Σημειώνεται επίσης ότι:
Η εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί από τις παρεμβάσεις του Προγράμματος αντιστοιχεί στο 30% της  κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς
Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την τεχνικά ορθή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όπως αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών), κλπ. Επίσης στην κατηγορία «αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης» περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση μη σταθερών εξωτερικών σκιάστρων.
Με σκοπό την επιτάχυνση της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων μειώνεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης
Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα και πληρούν τους όρους θα υπαχθούν άμεσα στο πρόγραμμα, ενώ οι ανωτέρω τροποποιήσεις στους όρους του προγράμματος θα ισχύουν και για τις αιτήσεις αυτές.ΕΣΕΕ:
ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ζητά με επιστολή της προς τον κ. Χρυσοχοϊδη τη συμμετοχή του εμπορίου στην επανεκκίνηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις γίνονται δέκτες μίας πολιτικής αποκλεισμού από όλα τα προγράμματα και τα νέα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται. Ως εκπρόσωποι του ελληνικού εμπορίου και ως κοινωνικοί εταίροι βιώνουμε την απομόνωση  από τις διαβουλεύσεις για το μέλλον μας. Έχουμε δε την αίσθηση μίας κατεύθυνσης από πλευράς Τρόικας προς την ανησυχητική μείωση του αριθμού των ΜμεΕ,  η οποία φαίνεται ότι υλοποιείται μέρα με τη μέρα. Όπως όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις,  χρειαζόμαστε μία σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι να βοηθηθούν επιλεκτικά και «φωτογραφικά» κάποιες επιχειρήσεις που στήθηκαν, σύμφωνα με τα προγράμματα, αλλά να υποστηριχθούν επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς χώρους όπως είναι το εμπόριο. Επιπλέον, η λογική των προγραμμάτων θα έπρεπε να κινείται προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των παραδοσιακών κλάδων και όχι της εξαφάνισής τους. Το ελληνικό εμπόριο δεν είναι μόνο το λιανεμπόριο. Η εμπορική δραστηριότητα  περιλαμβάνει την εισαγωγική διαδικασία, το χονδρεμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα, την τροφοδοσία της αγοράς την εμπορική αντιπροσώπευση και φυσικά την εξαγωγική δραστηριότητα που ως επί το πλείστον πραγματοποιείται από εμπορικές επιχειρήσεις. Σας καλούμε άμεσα αντί να στηριχθούν 100  περιστασιακά εξαγωγικές επιχειρήσεις να μετατραπούν σε εξαγωγικές 100.000 εμπορικές.
Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήσαμε την άμεση επανεκκίνηση νέων διαπραγματεύσεων με την ΕΕ για την Αναπτυξιακή Βοήθεια. Είναι απαραίτητο η ελληνική αγορά να ξεφύγει από την βαθιά ύφεση της τελευταίας περιόδου και αυτό είναι εφικτό μόνον μέσω της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής. Άλλωστε, από τα 20 δις που μας αναλογούν από το ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα έχουμε απορροφήσει 4,9 δις.
Η πολυδιαφημιζόμενη επανεκκίνηση των έργων του ΕΣΠΑ  όντως θα δώσει στην πραγματική οικονομία ανάσα, αφού από το πακέτο των 14 δις ευρώ αποδεσμεύονται 7,7 δις μέχρι το 2013, εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια προβλέπεται να διατεθούν στην ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμεΕπιχειρήσεων.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η  Ε.Ε. δέχθηκε τη μείωση του ποσοστού της εθνικής συμμετοχής από το 21% στο 15% με μία συνολική εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 1,4 δις ευρώ έως το 2013, μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και της δυναμικής του ΕΣΠΑ, αλλά μειώνει το συνολικό ποσό των προγραμμάτων αντίστοιχα κατά 15%. Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία δεν επιτρέπει οποιαδήποτε κοινοτική χρηματοδότηση να ξεπεράσει το 85%....»
Η ταχύτητα της εκταμίευσης των κοινοτικών κονδυλίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση των δεσμεύσεων του Υπουργού, ενώ σοβαρή προϋπόθεση για την πρόσβαση των ΜμεΕπιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις είναι μόνο ο δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας.
Το ελληνικό εμπόριο χρειάζεται νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία ρευστότητας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ ο αποκλεισμός κλάδων του εμπορίου από τα προγράμματα ενίσχυσης και ανάπτυξης θα οδηγήσουν την αγορά σε κατάρρευση.
Επισυνάπτεται κατάλογος προγραμμάτων στον οποίο φαίνεται ο αποκλεισμός του εμπορίου.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site