Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011του Δρ. Ιωάννη Ζ. Καραμπάση,
Προέδρου της Green Evolution AEΤην κλιματική αλλαγή συνθέτουν οι ανθρωπογενείς κλιματικές ανισορροπίες που συμβαίνουν πέρα από τη φυσική κλιματική μεταβλητότητα, οι οποίες συντελούν στη συσσώρευση των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τη σύσταση της ατμόσφαιρας του πλανήτη.Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα είναι πολλών ειδών, αποτυπώνονται σε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος [http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/klima/results.aspx] και ήδη επηρεάζουν τη ζωή μας. Για να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, μια επιχείρηση, και γενικά κάθε οργανισμός, πρέπει να αρχίσει να υλοποιεί ένα σχέδιο «εταιρικής» προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου είναι ένα έργο διαχείρισης και μείωσης των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου [ΕΑΘ] που κατατείνει στον περιορισμό των επιπτώσεων που προκαλούν οι δραστηριότητες του οργανισμού στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Σε αυτό το πλαίσιο, για εκδηλώσεις που αποτελούν κάθε μία ένα εφάπαξ γεγονός, όπως το ENERGY Money Conference 2011, συνιστάται η αποφυγή και η μείωση, η μέτρηση και η αντιστάθμιση των εκπομπών που θα προκαλέσει.
Έτσι η ETHOS MEDIA, που διοργάνωσε το Energy Money Conference 2011, έθεσε ως στόχο «να καταστεί το συνέδριο μία ανθρακικά ουδέτερη εκδήλωση, ένα ουδέτερο, ως προς το κλίμα, Πράσινο Συνέδριο», με την πλήρη αντιστάθμιση του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που θα προκαλούσε η πραγματοποίησή του.
Η αντιστάθμιση είναι ένα σύνολο ενεργειών που έχει ως αποτέλεσμα οι ΕΑΘ που έχουν δημιουργηθεί σε ένα μέρος να εξουδετερωθούν από αντίστοιχη ποσότητα ΕΑΘ που έχουν αποφευχθεί ή μειωθεί κάπου αλλού και ισοδυναμεί/ συνιστά μια συμμετοχή στη χρηματοδότηση κλιματικά και περιβαλλοντικά επωφελών έργων, με χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις ΕΑΘ που θα εξουδετερωθούν.
Το εγχείρημα υλοποιήθηκε από την εταιρεία Green Evolution, με εφαρμογή όλων των διεθνώς παραδεκτών πρακτικών που είναι ενσωματωμένες στο σύστημα που έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει η εταιρεία για προϊόντα, υπηρεσίες – διαδικασίες και εκδηλώσεις, το «CO2 Neutral Seal».


Το «CO2 Neutral Seal», όντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία πιστοποίησης της μέτρησης και της αντιστάθμισης των ΕΑΘ, εφαρμόστηκε στην περίπτωση του συνεδρίου για να διασφαλίσει:
• τη φερεγγυότητα και τη διαφάνεια του υπολογισμού των ΕΑΘ, μέσω της εφαρμογής του πρότυπου ISO 14064-1:2006 και του πρωτοκόλλου Greenhouse Gas (GHG) protocol for Corporate Accounting των WRI/WBCSD, και
• το αξιόπιστο των χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων αντιστάθμισης και την εγκυρότητα της πράξης της αντιστάθμισης, μέσω της παροχής όλων των πληροφοριών ιχνηλάτησης των ενεργειών.Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται κατ’ ουσία η εγκυρότητα και το αληθές του κλιματικού ισχυρισμού του διοργανωτή «για την ανθρακική ουδετερότητα του διοργανωθέντος συνεδρίου», που τεκμηριώνεται τόσο στην απολογιστική έκθεση όσο και στο αντίστοιχο πιστοποιητικό αντιστάθμισης, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιχνηλάτησης. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site