Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2006                               Τεύχος 317

Ελπίδες παράτασης χρηματιστηριακής ευφορίας


Οι εντυπωσιακή πορεία των διεθνών κεφαλαιαγορών κατά το προηγούμενο έτος «έστρωσαν το χαλί» των προσδοκιών για εξίσου δυνατές συγκινήσεις μέσα στο 2006, σε συνάφεια με τα ευνοϊκά μακροοικονομικά δεδομένα


Οι διεθνείς αγορές υποδέχθηκαν με το «δεξί» το νέο έτος και μάλιστα δείχνοντας ανυπόμονες να καταγράψουν νέα υψηλά πενταετίας σε πολλές περιπτώσεις. Η χρηματιστηριακή ευφορία διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και η διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν ρίσκο από επενδύσεις υψηλού κινδύνου έχει αυξηθεί στο κατακόρυφο. Ας δούμε όμως πως ακριβώς κυμάνθηκαν οι χρηματιστηριακές αποδόσεις όλων των κατηγοριών κατά το περασμένο έτος και σε τι σημείο μας οδηγούν σήμερα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου έτους όσον αφορά τις αποδόσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) υπεραπόδοση των αναδυόμενων και περιφερειακών αγορών μετοχών και ομολόγων έναντι των αντίστοιχων ώριμων και αναπτυγμένων, β) υπεραπόδοση των μετοχικών επενδύσεων έναντι των ομολογιακών, γ) καταγραφή ιστορικών υψηλών πενταετίας για τους περισσότερους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες σε συνέχεια της ανάπτυξης του ανοδικού μετοχικού κύκλου των τελευταίων τριών περίπου ετών (παρά τρεις μήνες), δ) καταγραφή νέου ιστορικού υψηλού τιμών για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο τα πολύτιμα μέταλλα αλλά και αρκετά άλλα βασικά μέταλλα όπως ο χαλκός, ε) σχηματισμός μακροπρόθεσμης σημαντικής κορύφωσης των τιμών των ομολόγων διεθνώς και αντιστροφή της ανοδικής τους τάσης σε καθοδική λόγω ανόδου των yields, στ) περαιτέρω συρρίκνωση των spreads των εταιρικών ομολόγων σε σχέση με τα κρατικά yields και επομένως υπεραπόδοση των εταιρικών σε σχέση με τους κρατικούς τίτλους και ζ) οριζοντιοποίηση των καμπυλών επιτοκίων σε Η.Π.Α. και Ευρωζώνη δηλαδή δραστική μείωση της διαφοράς μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.\
Τα αμερικανικά επιτόκια αυξήθηκαν στο 4,25% και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη εδώ και πέντε έτη αύξηση των επιτοκίων από το 2% στο 2,25%. Σημειώνεται επίσης ότι ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε κατά 16% περίπου κατά το τελευταίο έτος, όταν το 2004 είχε αυξηθεί κατά 12% και το 2003 κατά 20%. Τα ομόλογα των αναδυόμενων και περιφερειακών οικονομιών σημείωσαν συνολική ετήσια απόδοση της τάξεως του 10% όταν τα αντίστοιχα των αναπτυγμένων οικονομιών 3,5%-4%. Οι μετοχές των αναδυόμενων οικονομιών πέτυχαν αποδόσεις της τάξεως του 30% έναντι 20% για τις ώριμες οικονομίες. Οι κλάδοι ενέργειας και πρώτων υλών πρωτοστάτησαν στις μετοχικές αποδόσεις του 2005, ενώ τελευταίοι αποδείχτηκαν οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η παγκόσμια ανάπτυξη κυμάνθηκε στο 4,3% σύμφωνα με το διεθνές νομισματικό ταμείο.
Το βασικό ερώτημα λοιπόν που προκύπτει μέσα από όλα αυτά φυσικά είναι σε ποιο ακριβώς σημείο του μακροχρόνιου παγκόσμιου ανοδικού μετοχικού κύκλου βρισκόμαστε και για πόσο διάστημα ακόμα θα συνεχιστεί η υπεραπόδοση των μετοχών έναντι των ομολόγων η οποία στηρίζεται τόσο στο μηχανισμό της υπερβάλλουσας ρευστότητας όσο και στις σαφείς προσδοκίες υψηλής οικονομικής ανάπτυξης σε πλανητικό επίπεδο. Η υπεραπόδοση των μετοχών ξεκίνησε από το δεύτερο τρίμηνο του 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αντιστρέφοντας την πορεία υποαπόδοσης της περιόδου 2000-2003. Βλέπουμε συνεπώς πως διαγράφονται με ενάργεια ορισμένοι σημαντικοί χρηματιστηριακοί κύκλοι, αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αρμονικοί.


Τι σημαίνει αυτό; Ότι ενδεχομένως ο τρέχων ανοδικός κύκλος μπορεί να προκύψει επιμηκυμένος ανοδικά και να συνεχίσει την ανάπτυξη του για αρκετό καιρό ακόμα, όπως για παράδειγμα δείχνουν κάποιες μακροπρόθεσμες τεχνικές ενδείξεις. Από την άλλη πλευρά αρκετοί αναλυτές κρούουν τον κώδων του κινδύνου για τις υπερτιμημένες μετοχικές αποτιμήσεις και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την ανάφλεξη νέων γεωπολιτικών μετώπων αστάθειας στη μέση Ανατολή και την περιοχή της Καυκασίας όπου οι Η.Π.Α. προσπαθούν να «περικυκλώσουν» τον άξονα της Ρωσίας, αλλά και το ενδεχόμενο ακολουθίας νέας ανοδικής τάσης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.


Ποια η διαφορά τώρα του σημερινού ανοδικού κύκλου των αγορών σε σχέση με την κατάσταση κατά το 1999 όπου και σχηματιζόταν η γνωστή σε όλους χρηματιστηριακή «φούσκα» τιμών; Σήμερα η παγκόσμια οικονομία ουσιαστικά προσπαθεί να αναρρώσει ακόμα από τα πλήγματα στασιμότητας και ανεργίας της περιόδου 2000-2005 εναποθέτοντας τις ελπίδες της στην ανάπτυξη των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών οι οποίες θα απορροφήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίας των αναπτυγμένων (κλασσική για παράδειγμα εδώ η περίπτωση της γερμανικής οικονομίας η οποία κατά το 2005 σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από το ‘β παγκόσμιο πόλεμο) και ελπίζει σε πραγματικά καλύτερες ημέρες μέσα στην επόμενη διετία, ενώ κατά το 1999 η παγκόσμια οικονομία προήρχετο από ένα ισχυρό κύκλο ανάπτυξης και ευφορίας σε όλους τους τομείς. Δεύτερον, τα παγκόσμια επιτόκια κατά την περίοδο 1999-2000 βρίσκονταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά και το κόστος του χρήματος ήταν δυσθεώρητα υψηλό σε σύγκριση με τα σημερινά πιστωτικά δεδομένα. Τα P/E των μετοχών εμφανίζονταν αρκετές φορές υψηλότερα από τα σημερινά.
Από όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτει μια σχετικά «ανακούφιση» κατά τη σύγκριση των δυο ανοδικών κύκλων των αγορών, καθώς σήμερα τα γενικότερα οικονομικά δεδομένα στοιχειοθετούν βάσιμες προσδοκίες ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Συνεπώς θα λέγαμε ότι σήμερα ξεκινάμε από πιο χαμηλή «βάση» για να οριοθετήσουμε τα περιθώρια συνέχισης του ανοδικού κύκλου των μετοχικών αξιών διεθνώς, σε σχέση με τον ώριμο κύκλο της διετίας 1999-2000. Ας δούμε τώρα πως κυμάνθηκαν οι δείκτες της αμερικανικής οικονομίας και τι μπορούμε να περιμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.


Μακροοικονομική κατάσταση
Το αμερικανικό Α.Ε.Π. οριστικοποιήθηκε στο 4,1% για το τρίτο τρίμηνο του 2005 μετά το 3,3% του δευτέρου και το 3,8% του πρώτου τριμήνου. Η FED κατέγραψε άλλη μια αύξηση επιτοκίων φθάνοντας πλέον στο 4,25% και τόνισε κατά τα πρακτικά της τελευταίας της συνεδρίασης ότι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων μέσα στο 2006 πλησιάζοντας όμως σταδιακά σε πιο ουδέτερα επίπεδα νομισματικών μεγεθών, πράγμα που σημαίνει ότι τώρα η πίεση για αυξήσεις δεν είναι τόσο μεγάλη και επιτακτική. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα η αμερικανική οικονομία δείχνει να χρειάζεται περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και για αυτό οι αγορές ομολόγων εξακολουθούν να είναι νευρικές.
Στο βιομηχανικό κλάδο τώρα ο δείκτης ISM Δεκεμβρίου μειώθηκε απροσδόκητα στο 54,2% από το 58,1% του Νοεμβρίου, ενώ και οι υποδείκτες νέων παραγγελιών και απασχόλησης μειώθηκαν παραλλήλως. Ο δείκτης Chicago PMI, ο οποίος αποτυπώνει το βαθμό οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του Σικάγο, κατάφερε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των ειδικών για το Δεκέμβριο και να κυμανθεί στις 61,5 μονάδες από τις 61,7 μονάδες του Νοεμβρίου. Η παραμονή πάντως του εν λόγω δείκτη για τέσσερις συνεχείς μήνες πάνω από το επίπεδο του 60 υποδηλώνει συνεχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Ένας άλλος βιομηχανικής δείκτης τώρα ο Philly FED αυξήθηκε από το 11,5 στο 12,6 κατά το μήνα Δεκέμβριο, για τη βιομηχανική περιοχή της Φιλαδέλφεια. Οι συνολικές βιομηχανικές παραγγελίες Νοεμβρίου αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό μέγεθος του 2,5% κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης παραγγελιών για μέσα μεταφοράς, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών του ίδιου μήνα αυξήθηκαν κατά 4,5%.


Ο τομέας των υπηρεσιών από την άλλη πλευρά «έλαμψε» με τον ομώνυμο δείκτη ISM να σημειώνει άνοδο στο 59,8% για το μήνα Δεκέμβριο από το 58,5% του προηγούμενου μήνα. Αυτή η εξέλιξη κατέδειξε ότι ο μεγαλύτερος τομέας της αμερικανικής οικονομίας αναπτύσσεται ακόμα με φυσιολογικούς θα λέγαμε ρυθμούς αποφεύγοντας την «υπερθέρμανση» αλλά και την ύφεση.
Η αγορά ακινήτων σταθεροποιείται κατά το Νοέμβριο σύμφωνα με τα περισσότερα στοιχεία. Οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κατοικιών μειώνονται κατά 1,7% στις 6,97 εκατ. ετησιοποιημένες μονάδες, ενώ οι πωλήσεις νέων κατοικιών υποχωρούν δραστικά κατά 11,3% μετά το ιστορικό ρεκόρ του Οκτωβρίου.
Πάντως η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Η.Π.Α. διανύει περίοδο άκρας αισιοδοξίας, με το δείκτη του conference board να κυμαίνεται ανοδικά στο 103,6 το Δεκέμβριο σε σύγκριση με το 98,3 του Νοεμβρίου. Παράλληλα ο αντίστοιχος δείκτης του πανεπιστημίου του Michigan αυξήθηκε στο 91,5 από το 81,6 του Νοεμβρίου. Η ανάκαμψη των δεικτών εμπιστοσύνης μπορεί να αποδοθεί στο συνδυασμό χρηματιστηριακής ανόδου των αγορών και διόρθωσης των τιμών του πετρελαίου.
Τέλος όσον αφορά την αμερικανική αγορά εργασίας για το Δεκέμβριο, τα στοιχεία ήταν μάλλον απογοητευτικά, καθώς οι νέες θέσεις εργασίας κυμάνθηκαν μόλις στις 108.000 ενώ το μηνιαίο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,9%. Οι οικονομολόγοι θα ήταν ικανοποιημένοι με την παραγωγή τουλάχιστον 200.000 νέων θέσεων εργασίας.


Διεθνείς αγορές
Όλοι οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ακολουθούν ένα πανίσχυρο μακροπρόθεσμο ανοδικό κύκλο με σημαντικό απόθεμα momentum όπως φαίνεται στα μηνιαία τους γραφήματα. Ο πολυετής και κυρίαρχος κύκλος τιμών των αμερικανικών αγορών ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τον Απρίλιο του 2003 και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από τότε έως σήμερα παρατηρήθηκαν δυο ενδιάμεσοι κύκλοι τιμών, ο πρώτος από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι τον τοπικό πυθμένα του Οκτωβρίου του 2004 και ο δεύτερος ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004 και ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά οι μακροπρόθεσμες τεχνικές ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της επιμήκυνσης του πολυετούς αυτού αγοραστικού κύκλου, ενώ δεν έχουν παρουσιαστεί σημεία κόπωσης ή αρνητικών αποκλίσεων σε ορίζοντα πολλών μηνών. Το πιθανότερο λοιπόν τεχνικό σενάριο είναι η προέκταση της ανοδικής τάσης και μέσα στο 2006 χωρίς βεβαίως να μπορούν να δοθούν τιμές-στόχοι για τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες σε αυτή τη φάση.
Εάν για παράδειγμα ο Dow Jones διασπάσει επιτυχώς τις 11.000 μονάδες μπορεί να κινηθεί αρκετά υψηλότερα με επόμενη ορατή αντίσταση στην περιοχή των 11.850-11.890 μονάδων. Ο βασικός όμως χρηματιστηριακός αμερικανικός δείκτης S&P500 διαθέτει δύο διακριτές αντιστάσεις στην ενδεχόμενη προσπάθεια του για αναρρίχηση σε νέα υψηλά πενταετίας. Η πρώτη βρίσκεται στις 1.300 μονάδες και η δεύτερη στις 1.450 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης NASDAQ έχει ξεκινήσει την ακολουθία του μακροχρόνιου ανοδικού του κύκλου αρκετά νωρίτερα και συγκεκριμένα από το Νοέμβριο του 2002. Παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι διαθέτει ακόμα ισχυρό μακροπρόθεσμο αγοραστικό momentum υποστηριζόμενο από ελεγχόμενη μεταβλητότητα. Η επόμενη αντίσταση βρίσκεται στις 2.400 μονάδες για τον NASDAQ και σε δεύτερο επίπεδο στις 2.800 μονάδες.


Όλα αυτά τα μεγέθη αφορούν βέβαια την ανάπτυξη του κύκλου σε ορίζοντα 12 μηνών και επομένως δίνουν ένα στίγμα για το πιο πιθανό ενδεχόμενο ετήσιας διακύμανσης των αγορών.
Στην Ευρώπη οι χρηματιστηριακοί δείκτες CAC, DAX, DJ Eurostoxx 50, SMI και FTSE-100 Λονδίνου σχηματίζουν μια εξίσου ενθαρρυντική μακροπρόθεσμη τεχνική εικόνα, με περιθώρια νέας ανόδου κατά τη διάρκεια του 2006.
Η παγκόσμια αγορά ομολόγων από την άλλη πλευρά δεν περνά και τις καλύτερες ημέρες της, καθώς φαίνεται πως έχουμε περάσει στην καθοδική πλευρά του κύκλου των τιμών. Οι μακροπρόθεσμοι τεχνικοί δείκτες των γραφημάτων των κρατικών yields στα αμερικανικά treasuries, εμφανίζουν ανοδικές κατευθύνσεις, στοιχείο που σημαίνει ότι τα yields θα ακολουθήσουν πιθανότατα μια ακόμα ανοδική φάση και οι τιμές θα πιεστούν, λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ τιμών και yields των ομολόγων . Στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης ειδικότερα οι τεχνικοί δείκτες του δεκαετούς BUND (γερμανικού κρατικού ομολόγου) εμφανίζουν πολλαπλές αρνητικές αποκλίσεις σε σύγκριση με τις πρόσφατες δυο κορυφές τιμών, υποδεικνύοντας σταδιακά ανατροπή της προϋπάρχουσας μακροχρόνιας ανοδικής τάσης.
Στην αγορά πολύτιμων μετάλλων οι τιμές έχουν σπάσει κυριολεκτικά κάθε προηγούμενο ρεκόρ ανόδου. Η τιμή spot του χρυσού «πολιορκεί» πλέον τα $550 ανά ουγκιά από $420 στις αρχές του 2005 και $395 στις αρχές του 2004, ενώ η τιμή του αργύρου έχει διασπάσει το «φράγμα» των $9 ανά ουγκιά. Τα τεχνικά γραφήματα των δυο αυτών πολύτιμων μετάλλων σε μηνιαία βάση εμφανίζουν σχηματισμούς συνέχισης της μακροχρόνιας αυτής τάσης αν και η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα αφήνοντας κάποια περιθώρια μιας τοπικής έστω «διόρθωσης». Πάντως η κυρίαρχη ανοδική τάση δεν αναμένεται να αντιστραφεί σε ορίζοντα 12-24 μηνών, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές και διαχειριστές.
Στο χώρο της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου έχει αγγίξει πιθανότατα τον «πυθμένα» του καθοδικού της κύκλου των τελευταίων δώδεκα μηνών, ο οποίος την οδήγησε στο χαμηλό των $1,1640 ανά ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία της ισοτιμίας είναι τώρα υπερπωλημένα και στοιχειοθετούν μια προσπάθεια αγοραστικής συσσώρευσης του ευρώ προς την κατεύθυνση εκκίνησης ενός νέου ανοδικού μακροπρόθεσμου κύκλου της ισοτιμίας από τα τρέχοντα επίπεδα προς το ιστορικό της υψηλό. Βεβαίως ένας κύκλος τόσο μεγάλης εμβέλειας εμπεριέχει ενδιάμεσες αντιστάσεις που κάλλιστα μπορούν να τον αναχαιτίσουν και να σταματήσουν μια τέτοια διαδικασία, όπως για παράδειγμα το μεσαίο επίπεδο μεταβλητότητας των $1,246.


Επενδυτική στρατηγική
Οι χρηματιστηριακές εξελίξεις του τελευταίου διμήνου δικαιώνουν την επιθετική διάρθρωση του ισορροπημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου (70% σε μετοχές και μόνο 5% σε ομόλογα) και αποφέρουν σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη όχι μόνο από τους μετοχικούς τίτλους αλλά και από τις θέσεις στα πολύτιμα μέταλλα (8% του χαρτοφυλακίου). Παράλληλα όμως υπάρχει πλέον αδήριτη ανάγκη για την επανεξέταση των θέσεων του χαρτοφυλακίου και τις αναγκαίες προσαρμογές στις νέες συνθήκες.
#Κατ’ αρχάς το ξέφρενο ράλι των πολύτιμων μετάλλων μας οδηγεί στο «κλείδωμα» αρκετών υπερκερδών με τη ρευστοποίηση των μισών θέσεων. Το ποσοστό των πολύτιμων μετάλλων μειώνεται έτσι από το 8% στο 4%, αναμένοντας την εμφάνιση κάποιας τοπικής διόρθωσης μέσα στο 2006. Εάν οι τιμές δεν υποχωρήσουν κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα ώστε να εξισορροπηθεί το υπερβολικό αγοραστικό momentum των traders ανά τον κόσμο και να «ξεφουσκώσει» λίγο η αγορά το ποσοστό αυτό δεν θα αυξηθεί ξανά. Στο μετοχικό τμήμα τώρα το ποσοστό του 70% δείχνει λίγο υπερβολικό με τους χρηματιστηριακούς δείκτες να διαγράφουν νέα υψηλά πενταετίας και σε ορισμένες περιπτώσεις δεκαετίας και άνω (π.χ. S&P small caps 600) και επομένως μπορεί να απομειωθεί κλιμακωτά. Για αυτό το μήνα το ποσοστό συρρικνώνεται από το 70% στο 64%.
Επίσης ένα μικρό τμήμα της υπερβάλλουσας ρευστότητας από το «κλείδωμα» των κερδών αυτών των θέσεων μπορεί να τοποθετηθεί στην αγορά ομολόγων, η οποία έχει αρχίσει να εκδηλώνει τάσεις «διόρθωσης» και έχει απωλέσει ένα τμήμα της προηγούμενης ανόδου της. Το νέο ποσοστό των τίτλων σταθερού εισοδήματος γίνεται τώρα 7%.Στον νομισματικό τομέα αυξάνεται η στάθμιση των τοποθετήσεων σε ευρώ από το 50% στο 55% δεδομένου του πιθανολογούμενου νέου μακροπρόθεσμου ανοδικού του κύκλου.


Η καθοδική τάση των τιμών των κρατικών και εταιρικών ομολόγων διακόπηκε και η αγορά πέρασε σε μια πλευρική συμπεριφορά αυξάνοντας όμως και πάλι το περιθώριο υποαπόδοσης της συγκεκριμένης αγοράς σε σχέση με αυτή των μετοχών λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της τελευταίας. Από την άλλη πλευρά σταθεροποιήθηκε η διαφορά μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων. Η σύνθεση του επιμέρους ομολογιακού τμήματος του χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να διανέμει τη μερίδα του λέοντος σε εταιρικούς τίτλους, αν και τα περιθώρια μείωσης των εταιρικών spreads είναι πολύ περιορισμένα. Πάντως για φέτος οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι αναμένουν υπεραπόδοση των εταιρικών εις βάρος των κρατικών τίτλων.



Του Χάρη Κουρούκλη

  Περιεχόμενα
Editorial: Το δις εξαμαρτείν, ούκ αγοράς σοφής...
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Αντιμέτωποι με ευχάριστα προβλήματα!
Επενδύσεις: Ελπίδες παράτασης χρηματιστηριακής ευφορίας
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - Θετικοί οιωνοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2006
Αφιέρωμα: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΡΗΜΑ :Η επιτυχία συνεχίζεται...
Αφιέρωμα: Επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα
¶ρθρο: Αξιολογήσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες
¶ρθρο Επενδύοντας στις προοπτικές των Βαλκανίων
Θέμα: Θα συνεχιστεί η χρυσή εποχή των ομολόγων;
¶ρθρο: 2006: Έτος εξελίξεων για τις τράπεζες
¶ρθρο: Ελλάδα: Αισιοδοξούν οι μεγάλοι όμιλοι, προβληματίζονται οι πολίτες
¶ρθρο: Προοπτικές και αδυναμίες των κυπριακών τραπεζών

 Όροι και προϋποθέσεις του site