Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


«Οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν προσπαθεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα είναι καταδικασμένη να αποτύχει»


 


Μέχρι και στο 4% του ΑΕΠ μπορεί να φθάσει η ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα εάν υποστηριχθεί σωστά από την ελληνική πολιτεία καθώς έχει πολλές δυνατότητες οι οποίες σήμερα, εγκλωβισμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και την έλλειψη σωστού θεσμικού πλαισίου, μένουν ανεκμετάλλευτες. Θέσεις εργασίας, στήριξη τοπικών κοινωνιών, ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής, και σαφώς ώθηση στην ανάπτυξη την οικονομίας της χώρας είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που μπορεί να προσφέρουν οι μεταλλευτικές-εξορυκτικές και μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην περίπτωση που απελευθερωθούν από τα σημερινά εμπόδια.
Την εκτίμηση αυτή κάνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. Ελευθέριος Φαίδρος, ο οποίος μιλά στο ΧΡΗΜΑ για τον κλάδο που εκπροσωπεί τονίζοντας ότι οι συνθήκες είναι ώριμες ώστε  η ελληνική μεταλλεία με την στήριξη της πολιτείας να δείξει τις αναξιοποίητες δυνάμεις της. Επισημαίνει ότι η πολιτεία μέχρι σήμερα δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή παρά το γεγονός ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ένα τομέας πρωτογενούς παραγωγής που η χώρα υστερεί και γι΄ αυτό θα έπρεπε οι εκάστοτε αρμόδιοι να έχουν εστιάσει στην αξιοποίησή του. Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχουν ώριμα επενδυτικά σχέδια που δεν προχωρούν αλλά και ενδιαφέρον που δεν εκδηλώνεται καθώς ακόμα υπάρχουν απροσπέλαστα εμπόδια. Βέβαια αναφέρει, ότι προσφάτως, η κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εθνικής μεταλλευτικής πολιτικής το οποίο στην περίπτωση που εφαρμοστεί θα ανοίξει νέους ορίζοντες.

ΧΡΗΜΑ: Τι μέγεθος έχει η μεταλλευτική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ_Αυτή τη στιγμή η μεταλλευτική δραστηριότητα καλύπτει  είτε άμεσα είτε μέσω της προστιθέμενης αξίας  των προϊόντων της από την χρησιμοποίησή τους στην ελληνική βιομηχανία, το 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ.  Ο κύκλος εργασιών των ορυκτών πρώτων υλών και της μεταλλουργίας που καθετοποιεί ελληνικά μεταλλεύματα είναι μεταξύ των 2-2,5 δις ευρώ, το 65% των οποίων αφορά εξαγωγές. Επίσης προσφέρει στη χώρα μας 22.000 άμεσες θέσεις εργασίας και 90.000 έμμεσες και φυσικά στηρίζει όλη την υπάρχουσα δομή της ελληνικής βιομηχανίας, δηλαδή τις κατασκευές, τα δομικά υλικά , την ενέργεια, τις μεταλλουργίες κλπ.ΧΡΗΜΑ: Θα τον χαρακτηρίζατε ως κλάδο αιχμής;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ:  Όταν  επηρεάζεις ένα ποσοστό ΑΕΠ 2,5% δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις αιχμής, αλλά είναι ένας τομέας πρωτογενούς παραγωγής, ο οποίος είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα, και σαφώς μπορούμε μέσα από σωστές ενέργειες να συντελέσουμε στην αύξηση του που θα προσφέρει πολλά και στην οικονομία.


ΧΡΗΜΑ: Υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης για τον κλάδο;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.ΦΑΙΔΡΟΣ:_ Αναμφισβήτητα ναι και μάλιστα πολλές


ΧΡΗΜΑ: Δηλαδή μπορεί να γίνει πυλώνας στήριξης της προσπάθειας της κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση ή θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο για τον συγκεκριμένο κλάδο και ότι δεν έχει τέτοια δυνατότητα;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Μπορούμε να συνδράμουμε ως κλάδος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πυλώνας που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, το 20% του ΑΕΠ. Ωστόσο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά γιατί είναι πρωτογενής τομέας και στον πρωτογενή τομέα, υστερούμε ως χώρα.


ΧΡΗΜΑ: Θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει και σε άλλους τομείς και στην δημιουργία θέσεων εργασίας και σε άλλα;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Βεβαίως υπάρχουν πολύ σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, και για την επιπλέον στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. Και επίσης περιθώρια στήριξης των τοπικών κοινωνιών και φυσικά μέσω της ενίσχυσης των  εξαγωγών. Όλα αυτά σημαίνουν και ανάλογα οφέλη προς τη χώρα.


ΧΡΗΜΑ: Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων έχουν να προσφέρουν δυναμική και στην περιφέρεια της χώρας;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Βέβαια για παράδειγμα στη Χαλκιδική εάν γίνουν οι επενδύσεις που γνωρίζουμε ότι μπορούν να γίνουν και έχουν προοπτικές, σημαίνει ότι θα δουλέψουν εκεί 4-5.000 άτομα άμεσα ή έμμεσα. Συνεπώς εξαλείφεται  η ανεργία στη Χαλκιδική, σε έναν ολόκληρο νομό με όλες τις συνεπακόλουθες θετικές επιδράσεις στην κοινωνία και την τοπική οικονομία.


ΧΡΗΜΑ: Αφού  η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ένας τομέας που έχει προοπτικές ανάπτυξης, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχουν κλείσει τόσα ορυχεία και μεταλλεία μέχρι σήμερα. Τι έχει συμβεί;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Τα ορυχεία δεν κλείνουν συνήθως επειδή τα κλείνει το κράτος. Κλείνουν επειδή δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Κάποια ορυχεία που κάποια χρονική περίοδο είναι βιώσιμα, μπορεί, μετά από κάποια χρόνια, να πάψουν να είναι για διάφορους λόγους. Είτε διότι βρέθηκαν κάποια άλλα μεταλλεία με χαμηλότερο κόστος, είτε διότι βρέθηκαν κάποιες άλλες μέθοδοι εξόρυξης ή άλλα κοιτάσματα που βγάζουν το ίδιο μέταλλο και διάφοροι άλλοι λόγοι. Επομένως αναγκάζονται να κλείσουν.


ΧΡΗΜΑ: Άλλοι λόγοι, εκτός από αυτούς που ανακόπτουν την μεταλλευτική-εξορυκτική και μεταλλουργική δραστηριότητα, υπάρχουν;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.ΦΑΙΔΡΟΣ: Υπάρχουν αυτοί που σχετίζονται με το ευρύτερο θέμα  συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου και αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο. Πολλά ορυχεία έκλεισαν επειδή δεν έχουν προσαρμοστεί στις καινούριες συνθήκες, σε απαιτήσεις ευρωπαϊκές. Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα έχει οδηγήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις εκτός αγοράς. Επίσης υπάρχουν προβλήματα αβεβαιότητας σε ότι αφορά την επένδυση. Προβλήματα με τοπικές κοινωνίες. Προβλήματα καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις που κάποιοι δεν μπορούν να τις αντέξουν οικονομικά. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε τέτοιου είδους φαινόμενα.


ΧΡΗΜΑ:  Δηλαδή και σε κλείσιμο και σε ανυπαρξία νέων επενδύσεων;ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Κυρίως το δεύτεροΧΡΗΜΑ: Ως κλάδος έχετε τύχει θετικής ανταπόκρισης από την ελληνική πολιτεία;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Η πολιτεία, όπως είπα και πριν, εδώ και πολλά χρόνια και από τη στιγμή που είχαμε τσάμπα δάνεια, την πρωτογενή παραγωγή δεν την πρόσεξε καθόλου. Δεν διέθετε πολιτικό χρόνο ούτε για τη γεωργία, ούτε για τον ορυκτό πλούτο που είναι πρωτογενής τομέας. Ο ορυκτός πλούτος της φαινόταν σαν μία «παρωνυχίδα» παραγωγική με την οποία, αν ασχοληθείς μαζί της «πονάς» και λιγάκι, γιατί ο κόσμος δεν τα θέλει τα ορυχεία, τουλάχιστον στη γειτονιά του, τα θέλει λίγο παραπέρα. Τώρα όμως με την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί από την οικονομική κρίση, θα αναγκαστεί η πολιτεία να ασχοληθεί και με αυτόν τον τομέα, ο οποίος δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, είναι πρωτογενής, και έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία.


ΧΡΗΜΑ: Σήμερα τα εμπόδια που συναντάτε, ποια είναι, και τι θα προτείνατε να γίνει σε επίπεδο κράτους,  για να απελευθερωθούν οι δυνάμεις σας


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Το βασικό κομμάτι είναι ότι θα πρέπει να εξαγγελθεί, από την πολιτεία συγκεκριμένη, στοχευμένη μεταλλευτική πολιτική, η οποία θα περιλαμβάνει τα θέματα ανάπτυξης, τα θέματα νομοθεσίας, τα θέματα χωροταξίας, και πώς θα προστατευθεί  ο κλάδος  έναντι άλλων χρήσεων, για να μπορέσει να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθεί στον βαθμό των δυνατοτήτων του. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα αν δεν έχεις πολιτική εστιασμένη, είναι οι διάφορες δραστηριότητες του τομέας μας να παρακμάσουν, είτε από αντιτιθέμενες χρήσεις είτε από μη προσοχή σε ότι αφορά την προοπτική τους.  Άρα λοιπόν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει ανάγκη πρώτων υλών που ο κλάδος μας προσφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, η πρώτη αναγκαία κίνηση είναι να γίνουν προσδιορισμένες, με στόχευση και εξειδίκευση μεταλλευτικές πολιτικές.  Και κάτω από κει θα δοθούν ανάλογες χωροταξικές κατευθύνσεις, να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος, το που, το πώς και σε τι θα δραστηριοποιηθεί, να γίνουν ανάλογες προσπάθειες στο αδειοδοτικό πλαίσιο, στο κανονιστικό πλαίσιο να τεθούν όροι λειτουργίας και αδειοδότησης των μεταλλείων και των εξορύξεων, συνολικότερα. Και βέβαια αυτά όλα να εμπεριέχουν και τις ανάλογες εξειδικεύσεις.


ΧΡΗΜΑ: Γίνεται αυτό σήμερα; Γνωρίζετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο ή έστω αν υπάρχουν προθέσεις των κυβερνώντων.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Μέχρι στιγμής έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον υφυπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη, ο οποίος έχει προσπαθήσει  να αντιμετωπίσει  σημαντικά θέματα του κλάδου. Παραδείγματος χάρη ο νέος  μεταλλευτικός κανονισμός που ήδη πριν μερικές ημέρες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτό βέβαια δεν αφορά την ανάπτυξη, αλλά την προστασία των εργαζόμενων και την βελτίωση της λειτουργίας  της εξορυκτικής δραστηριότητας, και έγινε με «χίλια ζόρια» επιτέλους μετά από 6 χρόνια συνεχών πιέσεων  και αφού  είχαν περάσει  25 χρόνια από την εφαρμογή του παλιού κανονισμού.


ΧΡΗΜΑ: Σας διευκολύνει αυτό;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Βέβαια μας διευκολύνει, όχι στην ανάπτυξη, αλλά στην καλύτερη λειτουργία των μεταλλείων. Επίσης υπάρχει και ένα σημαντικό θέμα που είναι ο καινούριος λατομικός νόμος, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό, έχει διατυπωθεί σε τελικό κείμενο, και τελευταία ήρθε και σε μας και σε άλλους φορείς αυτό το τελικό κείμενο, για να καταθέσουμε τις απόψεις μας  ώστε να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση, και τελικά  να ψηφιστεί ο καινούριος νόμος. Ένα βασικό πράγμα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία εκπεφρασμένη, εθνική πολιτική, για τον ορυκτό πλούτο. Για το θέμα αυτό έγινε μία πολύ καλή δουλειά και από εμάς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το ΤΕΕ  και το ΙΓΜΕ όπως και από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Συστάθηκε μία ομάδα εργασίας από το ΥΠΕΚΑ όπου όλοι  οι εκπρόσωποι  που αναφέραμε διαμόρφωσαν από κοινού  ένα κείμενο εναρμονισμένο με αντίστοιχα κείμενα που έχουν καταρτίσει πιο προηγμένες από εμάς χώρες, ώστε να υπάρξει μία συγκεκριμένη πρόταση εθνικής πολιτικής για τον ορυκτό πλούτο. Και μάλιστα το υπουργείο είχε κανονίσει  να κάνουμε και μία ημερίδα, η οποία μετατέθηκε για αργότερα, ώστε επίσημα ο υφυπουργός να πει τις θέσεις της κυβέρνησης, τις βασικές γραμμές, για την εθνική πολιτική, και να έρθουν και τα κόμματα να τοποθετηθούν.


ΧΡΗΜΑ: Γνωρίζετε τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.ΦΑΙΔΡΟΣ: Τον γνωρίζουμε αλλά μπορεί να υπάρχει κι άλλος για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα.


ΧΡΗΜΑ: Ποιος μπορεί να κάνει έρευνα γι’ αυτό;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Στην Ελλάδα ο αρμόδιος κρατικός φορέας είναι το ΙΓΜΕ. Θέλω να τονίσω ότι κάθε κράτος έχει έναν τέτοιο φορέα που πραγματοποιεί έρευνες. Φυσικά και ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν ερευνητικά και δραστηριοποιούνται.  Καλό είναι όμως να υπάρχει ο κρατικός φορέας, σε μια χώρα. Να μην στηρίζεται η έρευνα μόνο σε ιδιώτες. Σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει ξεκάθαρο ότι μπαίνουμε σε μία νέα πολιτική αξιοποίησης των ορυκτών πόρων, την περίφημη «πολιτική για τις πρώτες ύλες», και είναι βασικό θέμα για το μεταλλευτικό δυναμικό της Ευρώπης, και των χωρών μελών της. Και εδώ έρχεται η ανάγκη ενίσχυσης των διαφόρων φορέων, όπως ο ΙΓΜΕ,  τα γεωλογικά ινστιτούτα κλπ. Σε ότι αφορά την έρευνα για τον εντοπισμό, του μεταλλευτικού πλούτου πρέπει και εμείς να εντείνουμε τις προσπάθειες για να γνωρίζουμε  τι έχει η χώρα. Όχι «στο περίπου» αλλά με ακρίβεια. Βεβαίως τώρα τελευταία ακούστηκε ότι μέσα στα πλαίσια εξοικονόμησης δαπανών, που κάνει  η κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνεται και  η διάλυση του ΙΓΜΕ. Εγώ δεν πιστεύω ότι  θα πρέπει να γίνει αυτό. Είναι απαράδεκτο, να μην υπάρχει κάποιο ΙΓΜΕ στην Ελλάδα το οποίο να είναι δραστήριο, ευέλικτο, και να μπορεί να κάνει όχι μόνο αυτό που έκανε μέχρι τώρα και πολλά περισσότερα.


ΧΡΗΜΑ Σήμερα πιστεύετε ότι είναι επαρκές το ΙΓΜΕ;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ:  Δείτε, το ΙΓΜΕ δεν το προσέξαμε επί πολλά χρόνια. Σήμερα θεωρείται ήδη «γεραμένο» σε ότι αφορά το προσωπικό του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα έχει λιγότερο κόσμο, από ότι έχει σήμερα. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα πρέπει να υπάρχουν και νέοι επιστήμονες που «βράζει» το αίμα τους ταυτόχρονα με τους παλαιότερους που έχουν την εμπειρία. Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν μόνο άνθρωποι της παλιάς γενιάς και αυτό είναι λάθος. Άρα χρειάζεται αναδιοργάνωση του ΙΓΜΕ και καινούριες κατευθύνσεις. Όχι  όμως να καταργηθεί.


ΧΡΗΜΑ: Υπάρχουν επενδυτικές προσπάθειες που σχετίζονται με τον κλάδο σας, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει και γιατί;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Κυρίως τα θέματα είναι  αδειοδοτικά. Δεν είναι θέματα μη έρευνας. Γιατί όταν πάμε να ξεκινήσουμε κάτι υποτίθεται ότι το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε ερευνήσει.


ΧΡΗΜΑ: Υπάρχουν ξένοι και Έλληνες επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα που εσείς εκπροσωπείτε και δεν μπορούν σήμερα;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που όλοι ψαχνόμαστε, (ελπίζω να λήξει αυτή η περιπέτεια), είναι με το χρυσό. Βέβαια υπάρχουν και εταιρείες που ήρθαν για να επενδύσουν και έφυγαν. Ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον για βιομηχανικά ορυκτά, από έλληνες και ξένους, που είναι κι αυτά σχέδια που τελούν εν αναμονή στο να υλοποιηθούν. Υπάρχουν όμως και  ζητήματα προώθησης νέων επενδύσεων υφιστάμενων εταιρειών που εκκρεμούν.


ΧΡΗΜΑ: Και για ποιο λόγο δεν κάνουν επενδύσεις;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Διότι δεν  αδειοδοτούνται έγκαιρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε πρόβλημα ακόμα και στην έρευνα, που είναι βασική για να κρατηθούν οι παραχωρήσεις. Ακόμα και στην έρευνα υπάρχουν προσκόμματα σε ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις.ΧΡΗΜΑ:  Πόσες αδειοδοτήσεις εκκρεμούν αυτή τη στιγμή;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Και νέες και παλιές που θέλουν ανανέωση, πρέπει να είναι πάρα πολλές. Νομίζω ότι υπερβαίνουν τις 50 περιπτώσεις.ΧΡΗΜΑ: Η εξωστρέφεια του κλάδου σας  είναι μεγάλη. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, ή θεωρείτε ότι ο κλάδος πρέπει να αναπτυχθεί στην εσωτερική αγορά;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Η εσωτερική αγορά εξαρτάται από την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Στο βαθμό που η εσωτερική βιομηχανία αναπτύσσεται και ζητά πρώτες ύλες ή ξαναπάρουν μπροστά οι κατασκευές, εμείς είμαστε παρόντες. Καλό είναι να υπάρχει καθετοποίηση. Και η καθετοποίηση υπάρχει σε πολλούς τομείς: στο χρυσό, που θα βγάλουμε όχι μόνο τελικό προϊόν χρυσό αλλά και πολλά άλλα συμπυκνώματα μετάλλων (χαλκό, μόλυβδο, άργυρο, ψευδάργυρο),  στο νικέλιο που δεν βγαίνει ακριβώς τελικό προϊόν, βγαίνει όμως σιδηρονικέλιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως έχει, στο αλουμίνιο που είναι και το χαρακτηριστικό παράδειγμα καθετοποίησης και αλλού σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.ΧΡΗΜΑ: Πιστεύετε ότι μπορεί να επανεκκινηθεί η ελληνική βιομηχανία;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Σαφέστατα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι φτάσαμε στο σημείο να εισάγουμε αστρίους, ενώ έχουμε τεράστια αποθέματα τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και έτσι εισάγουμε από την Τουρκία. Ακόμα και βωξίτες εισάγουμε. Να πώ ότι οι άστριοι είναι η πρώτη ύλη για το γυαλί και τις πορσελάνες και υπάρχουν για το ορυκτό αυτό και  επενδυτές όπως η ολλανδική εταιρεία  Άνκερπουρτ, η ελληνική θυγατρική της  οποίας είναι και μέλος του ΣΜΕ. Βέβαια και όσοι έχουν επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν καμιά προοπτική, εάν δεν  ανανεωθούν  και επεκταθούν οι άδειές τους. 


ΧΡΗΜΑ: Ανησυχείτε ότι μπορεί να αναπτυχθεί η εισαγωγή πρώτων υλών, από ξένες χώρες, η οποία θα «φάει» την εγχώρια βιομηχανία; Δηλαδή να έρχονται πρώτες ύλες από το εξωτερικό φθηνότερες από ότι παράγονται στην Ελλάδα;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Αυτό μπορούμε να πούμε ότι εν μέρει μπορεί να γίνει σε κάποια υλικά ή ήδη γίνεται.  Σε άλλα υλικά όμως όπως ο βωξίτης δεν είναι εύκολο.  Πάντως ο ανταγωνισμός με χώρες εκτός Ε.Ε. είναι έντονος  και οι εισαγωγές πρώτων υλών ήδη γίνονται.


ΧΡΗΜΑ:  Αυτό δεν σας ανησυχεί ;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Βεβαίως και ναι . π.χ. εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί  μεγάλο πρόβλημα στο τομέα του μαρμάρου  από τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται, οι οποίες έχουν εκτοπίσει σε σημαντικό βαθμό από την ελληνική αγορά το ελληνικό μάρμαρο και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα το ιστορικό αυτό προϊόν. Δυστυχώς από τον ανταγωνισμό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί γιατί είναι τεράστιος αλλά και λόγω των προβλημάτων που έχουμε αναφέρει, και επειδή η πολιτεία δεν πρόσεξε ιδιαίτερα το ελληνικό μάρμαρο, οι εισαγωγές, έχουν υπερκαλύψει το τοπικό προϊόν. Στα άλλα ορυκτά έχουμε βέβαια ανταγωνισμό  που εντοπίζεται κύρια στα βιομηχανικά  ορυκτά. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι ο διεθνής ανταγωνισμός εκτοπίζει βιομηχανικά ελληνικά προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση και ελληνικές ορυκτές πρώτες ύλες και έτσι επηρεάζεται και η ελληνική εξορυκτική δραστηριότητα.


ΧΡΗΜΑ: Βάλλεται σήμερα από εξωτερικούς ανταγωνιστές η ελληνική μεταλλευτική αγορά;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ:  Η καθαρά μεταλλευτική όχι ακόμα.  Όπως είπαμε όμως  βάλλονται  άλλα πρωτογενή προϊόντα αλλά και   δευτερογενή και τριτογενή.


ΧΡΗΜΑ: Εσείς ως νέος πρόεδρος του ΣΜΕ, ποιες φιλοδοξίες έχετε για τον κλάδο από τη θέση που εκπροσωπείτε;. 


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Φιλοδοξία μου είναι ο τομέας της Μεταλλείας και της Λατομείας να αναπτυχθεί. Αυτό δε μπορεί βέβαια  να γίνει στα δύο αυτά χρόνια που θα είμαι εγώ πρόεδρος αλλά σιγά σιγά  μπορεί να αρχίσει να ανεβαίνει και να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν λέω να φτάσει στο 10% που ήταν παλιότερα στη δεκαετία του 1970, αλλά το να γίνει κάποια στιγμή 4% θα μπορούσε.


ΧΡΗΜΑ: Μέσω ποιων ενεργειών θα το πετύχετε αυτό;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Το κυριότερο είναι ότι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς αλλά και από το κράτος. Πρέπει να υπάρχει μία σταθερή μεταλλευτική πολιτική, να υπάρχει ένας μπούσουλας  βάσει του οποίου να μπορούμε να δουλέψουμε, η αδειοδότηση να είναι σωστή να μας εμπιστεύονται οι ξένοι επενδυτές, δηλαδή να μην βλέπουν την κατάσταση εδώ και να σηκώνονται να φεύγουν. Και να αντιμετωπίζεται πλέον η μεταλλεία σαν μια σοβαρή δραστηριότητα. Επίσης να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα ελέγχουν το αποτέλεσμα. Είναι βασικό αυτό. Πολλές φορές οι πολίτες που διαμαρτύρονται λένε «εντάξει εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει, αλλά ποιος θα σε ελέγχει». Ένας από τους λόγους των προβλημάτων που υπάρχουν με τις τοπικές κοινωνίες είναι και η έλλειψη εμπιστοσύνης στις ελεγκτικές αρχές.


ΧΡΗΜΑ: Ο μεταλλευτικός είναι θα λέγαμε ένας «ενοχοποιημένος» κλάδος. Ότι δηλαδή δημιουργεί «ζημιές» στο περιβάλλον. Αυτό ισχύει;


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Κοιτάξτε όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου προκαλούν ζημιές. Ωστόσο όταν όλα γίνονται με προδιαγραφές και βάσει νόμων που συναρτώνται με την προστασία του περιβάλλοντος σίγουρα υπάρχει μια εγγύηση. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων είναι υπέρμαχος της βιώσιμης ανάπτυξης γιατί διαχειρίζεται μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.


ΧΡΗΜΑ:  Εσείς πιστεύετε ότι ως κλάδος ρυπαίνετε το περιβάλλον.


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ: Υπάρχει πιο πολύ οπτική ρύπανση. Δεν προκαλούμε επικίνδυνη ρύπανση ή μόλυνση σαν εξορυκτική βιομηχανία. Αλλά το οπτικό θέμα είναι φανερό. Κι αυτό είναι το σημείο για το οποίο γινόμαστε αντιπαθείς στην κοινωνία. Να τονίσω ότι τα περισσότερα υλικά μας , είναι υλικά τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον, γιατί είναι υλικά της φύσης. Πρέπει να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν προσπαθεί να μειώσει  το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα στη σημερινή ευρωπαϊκή και ελληνική κοινωνία είναι καταδικασμένη να αποτύχει.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site