Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΕΛΠΕ:
Συνεργασία με ΛΑΡΚΟ στον τομέα των ΑΠΕ 


Τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΛΑΡΚΟ ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μέσω των θυγατρικών τους «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» και «ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή» αντίστοιχα, συγκεκριμένα την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 17 MW σε εκτάσεις δικαιοδοσίας  της τελευταίας.  Στις εταιρίες που θα ιδρυθούν γι’ αυτό το σκοπό η «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» θα κατέχει το 51% ενώ η «ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή» το 49%.  Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση ανάπτυξης επιπλέον φωτοβολταϊκών έργων και άλλων έργων ΑΠΕ.
Για την συνεργασία αυτή ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» κ Γιώργος Αλεξόπουλος δήλωσε: «Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο των Ελληνικών Πετρελαίων και η συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ είναι μέρος του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης ενός χαρτοφυλακίου τουλάχιστον 100 MW ΑΠΕ τα επόμενα 3 χρόνια, μέσω της θυγατρικής μας Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΕ. Ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης πάνω από 30MW ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, ενώ εξετάζονται παράλληλα και ευκαιρίες εξαγορών αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ.
O Πρόεδρος της ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (100% θυγατρικής της ΛΑΡΚΟ) κ. Λ. Λαζαρίδης δήλωσε: «Η ΛΑΡΚΟ ως ενεργοβόρα βαριά βιομηχανία μεγάλου μεγέθους διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση ενεργειακών πόρων. Παράλληλα η κατοχή μεγάλων εκτάσεων (ιδιόκτητων ή που ανήκουν στην δικαιοδοσία της) σε συνδυασμό με την τεράστια εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της να υλοποιεί και να διαχειρίζεται σύνθετα έργα (υποδομών, κατασκευαστικά, ηλεκτρομηχανολογικά) και την αναπτυξιακά/ οικονομικά θετική παρουσία στους χώρους δράσης της, προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος ΑΠΕ. Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της στρατηγικής  εντάσσεται μεταξύ άλλων και καταλαμβάνει ιδιαίτερη βαρύτητα η σύμπραξη με τα ΕΛΠΕ.
Η συνέργεια των δυνατοτήτων και εμπειριών των δύο εταιριών και η κοινή βούληση για δημιουργική συνεργασία πιστεύουμε ότι θα δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα».
Η «Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.» (ΕΛΠΕ ΑΠΕ ΑΕ) είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ), αποτελεί δε την εταιρεία που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των έργων ΑΠΕ για λογαριασμό του Ομίλου.  Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η ΕΛΠΕ ΑΠΕ έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα κλπ) στα επόμενα χρόνια, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΠΕ τουλάχιστον κατά 250.000  τόνους ετησίως. Συγκεκριμένα ο Όμιλος ΕΛΠΕ στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ τουλάχιστον 100 MW στα επόμενα 3 έτη, μέσω ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων σε ακίνητα του Ομίλου καθώς επίσης και ανάπτυξης αιολικών, φωτοβολταϊκών και έργων βιομάζας, αλλά και εξαγοράς αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ, κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών.
Προς το παρόν στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ ΑΠΕ ΑΕ περιλαμβάνονται
φωτοβολταϊκά και έργα βιομάζας σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υπό υλοποίηση συνολικού μεγέθους άνω των 30MW.  Παράλληλα εξετάζονται ευκαιρίες εξαγορών αδειοδοτημένων αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων.ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ 2Ο ΤΡΙΜΗΝΟ


Με σημαντική επιβράδυνση των εκροών στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων (εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων Διαχ. Διαθεσίμων) κατά 14,3% και σημαντική την προστασία των επενδυτών από την έντονη πτώση των τιμών των Ελληνικών αξιών μέσω της υπεραπόδοσης των αντίστοιχων προϊόντων/λύσεων που προσφέρουν οι Έλληνες Θεσμικοί Διαχειριστές, κλείνει το 2ο τρίμηνο του 2011. Στο μέτωπο των αποδόσεων γενικότερα, οι συνθήκες αβεβαιότητας στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και οι διορθωτικές κινήσεις των χρηματιστηριακών αναδυόμενων αγορών εξουδετέρωσαν τις θετικές αποδόσεις του πρώτου τριμήνου. Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας κ. Α. Ξενόφου «η επιβράδυνση των εκροών αν αξιολογηθεί στο δύσκολο σημερινό περιβάλλον που κυριαρχεί η αβεβαιότητα απέναντι στα Ελληνικά αξιόγραφα και η στενότητα της ρευστότητας, πιστοποιεί την προσωπική μου πεποίθηση ότι έχουμε αγγίξει τον σκληρό πυρήνα της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την ασφάλεια που παρέχουν τα θεσμικά χαρτοφυλάκια μέσω της αυτοτέλειας της περιουσίας τους, της διασποράς των επιλογών στην διεθνή αγορά και των αυστηρών εποπτικών κανόνων στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους».
Το  συνολικό δε ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων των 35 εταιριών μελών της Ένωσης ανήλθε στα € 11,11 δισ.
Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα € 7,1 δις έναντι € 8 δις τον Δεκέμβριο 2010 με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται σε συντηρητικές επιλογές όπως τα Ομολογιακά Funds of Funds, Α/Κ Ειδικού Τύπου και ΔΔ Εξωτερικού με εισροές στο σύνολο τους κατά € 27,6 εκατ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων τα Α/Κ Εσωτερικού κυριάρχησαν σε συγκριτικούς όρους, αφού περιόρισαν σημαντικά τις επιπτώσεις των απωλειών στις τιμές των Ελληνικών τίτλων με τα διεθνή Α/Κ να επηρεάζονται από την κακή πορεία των διεθνών αγορών και την τάση αποκομιδής κερδών που παρατηρήθηκε σχεδόν για το σύνολο του 2ου τριμήνου.
• Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2011 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -26,6%, συνολικό ενεργητικό €98,2 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -6,63% έναντι των μεγαλύτερων απωλειών -9,5% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/ATHEX 20. Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου αριθμούν πλέον τέσσερις μετά την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
• Οι  4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμούν ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν θα έχει μεγάλες αποκλίσεις από το προηγούμενο τρίμηνο με το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα να ξεπερνάει τα € 1.545 εκ.
• Τέλος, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων (Asset Management) των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, ανήλθαν με 30/06/2011 σε €2.350 εκ.


Μοτοδυναμική
Δυναμική είσοδος στο χώρο του αυτοκινήτου


Με επιτυχία ολοκλήρωσε η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. τη συνεργασία της με την PORSCHE AG.,  υλοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας. Σε συνέχεια της υπογραφής του δεσμευτικού μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στις δυο εταιρείες, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ολοκλήρωσε ταχύτατα και αποτελεσματικά όλες τις απαραίτητες εκείνες υποδομές που την καθιστούν πλέον αποκλειστικό εισαγωγέα και διανομέα στην Ελλάδα της κορυφαίας μάρκας της βιομηχανίας της αυτοκίνησης.
Συγκεκριμένα, εντάσσει στο δυναμικό της την έμπειρη και εκπαιδευμένη, από την Porsche AG, ομάδα στελεχών που υποστηρίζει τη μάρκα στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια καθώς και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της κάθετης μονάδας Porsche Center Athens στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Για τη Moτοδυναμική Α.Ε.Ε., η ένταξη της PORSCHE στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο των Οίκων που εκπροσωπεί, δημιουργεί νέα δεδομένα επιχειρηματικής παρουσίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Σωτήρης Χατζίκος δήλωσε για τη νέα αυτή επιχειρηματική δραστηριότητα: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική και την πρόκληση να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω στην ελληνική αγορά μια από τις κορυφαίες μάρκες αυτοκινήτου παγκοσμίως. Θα είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι παρέχοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης στους πελάτες PORSCHE ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που επιτυχημένα πράττουμε χρόνια και για τις άλλες μάρκες που αντιπροσωπεύουμε».


Χρηματιστήριο Αθηνών
Πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Τακτική Δημοπρασία Διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων

Πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκδήλωση με την ευκαιρία της Πρώτης Τακτικής Δημοπρασίας Διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης, χτυπώντας το παραδοσιακό «καμπανάκι».  Στην εκδήλωση παρέστησαν οι κ.κ. Γιάννης Μανιάτης, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αναστάσης Γαβριηλίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Άρης Αλεξόπουλος Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωποι των Μελών του Χ.Α. καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.  Όπως είναι γνωστό το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ανέλαβε την πρωτογενή δημοπράτηση των αδιάθετων Δικαιωμάτων Εκπομπής εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από την αποθήκη νεοεισερχομένων, περιόδου 2008-2012. Κατά τις δημοπρασίες που θα πραγματοποιηθούν, το Ελληνικό Δημόσιο θα προσφέρει πρωτογενώς το ετήσιο σύνολο, για το έτος 2011, των 10 εκατομμυρίων Δικαιωμάτων Εκπομπής (EUAs). Η πρώτη έκτακτη δημοπρασία είχε ήδη πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2011.Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού του, δήλωσε μεταξύ άλλων: “Είναι ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για εμάς γιατί με αυτή την πρώτη τακτική δημοπράτηση δίνεται η δυνατότητα οι πόροι που θα προέλθουν να χρησιμοποιηθούν σε όφελος της πράσινης οικονομίας, νέων αναπτυξιακών επιλογών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα είναι εξαιρετικής σημασίας το ότι η δημοπράτηση αυτή, γίνεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ήταν μια συνειδητή μας επιλογή να εμπιστευτούμε το ελληνικό Χρηματιστήριο. ” Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είπε μεταξύ άλλων: «Η επέκταση των δραστηριοτήτων των Χρηματιστήριων, με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων προϊόντων και τη δημιουργία νέων αγορών, βοηθούν στο να αναδεικνύουν το ρόλο τους στην λειτουργία των διεθνών οικονομιών. Το ελληνικό Χρηματιστήριο ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις προσφέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, προκειμένου να εξυπηρετήσει την εκποίηση των αδιανέμητων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που το ΥΠ.ΕΚΑ έχει στην κατοχή του. Με την τιμή που μας κάνει το ΥΠΕΚΑ να εμπιστευτεί την αγορά μας αλλά και με την  ουσιαστική υποστήριξη των Μελών μας πιστεύουμε ότι η δυνατότητα διεύρυνσης της γκάμας των επενδυτικών επιλογών που δίνουμε με την ενέργεια αυτή, θα είναι επιτυχής και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καινούργια αγορά»


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site