Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΝΕΑ_ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Interamerican
Ασφάλιση Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων  “Truck Cargo”


Στο πλαίσιο της προώθησης επαγγελματικών ασφαλιστικών προγραμμάτων που επιχειρεί, η INTERAMERICAN σχεδίασε και παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα ασφάλισης Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων “Truck Cargo”. Το πρόγραμμα αφορά στην υποχρεωτική, βάσει του Ν. 3887/2010, ασφάλιση των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς εντός Ελλάδος και απευθύνεται σε ανεξάρτητους επαγγελματίες μεταφορείς καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες.
Το “Truck Cargo” καλύπτει τη μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων κατά παντός κινδύνου για απώλειες ή ζημιές, ενώ καλύπτει και συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων για απώλειες ή ζημιές συνεπεία σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, φωτιάς ή έκρηξης στο μέσο μεταφοράς.
Το ανώτατο όριο ανά φόρτωση συνδέεται με το βάρος του φορτηγού και το όριο κάλυψης ανά φόρτωση κυμαίνεται από 50 μέχρι και 100 χιλιάδες ευρώ για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους και από 50 μέχρι 300 χιλιάδες ευρώ για φορτηγά πάνω από 3,5 τόνους. Το συμβόλαιο είναι ετήσιας διάρκειας με εφάπαξ ετήσιο ασφάλιστρο, ενώ προβλέπεται σταθερή απαλλαγή 100 ευρώ.Όμιλος Μυτιληναίος
Αναβάθμιση από διεθνή φορέα αξιολόγησης


Σε επίπεδο Β αναβάθμισε ο Διεθνής Φορέας Αξιολόγησης GRI τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, μετά την ολοκλήρωση ελέγχου του Κοινωνικού Απολογισμού του. Στον Κοινωνικό Απολογισμό για το 2010 που συντάχθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3, παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις, οι πολιτικές και οι δράσεις που υλοποίησε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και οι θυγατρικές του, σε πέντε βασικούς άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας: Αγορά, Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Περιβάλλον.
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας αξιολόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κάθε χρόνο αξιολογεί τους Κοινωνικούς Απολογισμούς που υποβάλλουν χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, και τις κατατάσσει σε 3 επίπεδα (Α,Β,C), ανάλογα με το αριθμό δεικτών GRI για τους οποίους παρέχουν δημόσια πληροφορίες. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέθεσε στον ανεξάρτητο φορέα τον Ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό του για αξιολόγηση, ο οποίος και πιστοποίησε ότι πληροί τα κριτήρια του Επιπέδου Β. Η αναβάθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει την προσπάθεια που συντελείται από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου για επίτευξη της δέσμευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κοινωνικού αποτυπώματος της εταιρείας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2010 η συνολική κοινωνική προσφορά του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεπέρασε τα €1,7 εκατ., αυξάνοντας τις κοινωνικές της επενδύσεις κατά 43%. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η εταιρεία, στη διαχείριση του τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, στην υλοποίηση επενδύσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την Εταιρική Υπευθυνότητα με τα εσωτερικά και εξωτερικά κοινά του Ομίλου. Η έκδοση αυτή προσβλέπει κάθε χρόνο στο να αποτελεί σημείο αναφοράς για το διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής στρατηγικής του Ομίλου.


Eurobank
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
«Ως οικονομία, ως κοινωνία συνολικά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και οικονομικού αδιεξόδου, με βαθειά ύφεση και κίνδυνο για διεθνή περιθωριοποίηση. Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, σε ομιλία του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που συνήλθε σήμερα (28 Ιουνίου 2011). Ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι «εταίροι μας εμφανίζονται διατεθειμένοι να φανούν αλληλέγγυοι, και να μας συνδράμουν -υπό προϋποθέσεις βέβαια- για μια ακόμα φορά. Το νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα, θα συμβάλλει στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα, ώστε να ανακτήσουμε την χρονική αλλά και ουσιαστική δυνατότητα, για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές.  Έτσι, θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο διατηρήσιμης ανάπτυξης, με άξονα την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Η παροχή αυτής της βοήθειας έχει ως απολύτως αναγκαία προϋπόθεση την υπεύθυνη και αποφασιστική στάση μας με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Εφαρμοστικού Νόμου, και στη συνέχεια, με τη συνεπή εφαρμογή του, χωρίς άλλες καθυστερήσεις ή ολιγωρία.  Οι ενέργειες που απαιτούνται στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος περιλαμβάνουν, τη ριζική αναμόρφωση στη δομή και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, μεγάλες θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθώς και μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης για τη σταθεροποίηση του ελλείμματος και του χρέους.  Τα μέτρα θα είναι επώδυνα, ίσως και άδικα πολλές φορές, όμως η εναλλακτική πορεία της απραξίας ή της άρνησης, όχι μόνο δεν αποτελεί λύση, αλλά οδηγεί σε ανεξέλεγκτες περιπέτειες και απαξίωση. Και δυστυχώς, ούτε χρονικά περιθώρια διαθέτουμε, αλλά ούτε και εναλλακτικές ανέξοδες λύσεις ή μαγικές συνταγές υπάρχουν».Creta Farms
Μετεξελίσσεται σε εταιρεία τροφίμων


Σημείο-σταθμός αποτελεί η εξέλιξη της Creta Farms από εταιρεία αλλαντικών σε εταιρεία τροφίμων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία. Το όχημα μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ‘νέα σελίδα’ στην ιστορία της εταιρείας είναι το νέο προϊόν ‘Εν Ελλάδι Μεσογειακή’, όπου συνδυάζονται αρμονικά δύο αγαπημένα υλικά των Ελλήνων, το γάλα και το ελαιόλαδο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα μοναδικό προϊόν σε γεύση και διατροφική αξία, ανατρέποντας τα, μέχρι σήμερα, δεδομένα στα αντίστοιχα προϊόντα της κατηγορίας του.  Η νέα κατηγορία τροφίμων, στην οποία εισέρχεται η Creta Farms επιλέχθηκε γιατί προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης:  έχει μέγεθος ισοδύναμο με αυτό της αγοράς των αλλαντικών και σχεδόν καθημερινή συχνότητα κατανάλωσης. Με την Εν Ελλάδι Μεσογειακή,  η συνολική αγορά στην οποία μέχρι σήμερα απευθύνεται η εταιρεία,  διπλασιάζεται! Η ‘Εν Ελλάδι Μεσογειακή είναι αποτέλεσμα του κοινού φιλόδοξου εγχειρήματος που ξεκίνησε η Creta Farms με τη ΜΕΒΓΑΛ, μία επίσης αναγνωρισμένη στον κλάδο της εταιρεία. Για πρώτη φορά στην πλέον δημοφιλή κατηγορία τυριού στην Ελλάδα διατίθεται στην αγορά ένα προϊόν, βασισμένο στην μοναδική συνταγή Εν Ελλάδι, όπου το 50% των ζωικών λιπαρών έχει αντικατασταθεί με ελαιόλαδο, καλύπτοντας την ανάγκη όσων αναζητούν εκλεκτή ποιότητα, πλούσια γεύση και ισορροπημένη διατροφή με καλά λιπαρά. Η ‘Εν Ελλάδι Μεσογειακή παράγεται με 11% ελαιόλαδο και ελληνικό ημιάπαχο αιγοπρόβειο γάλα, σε αναλογία 90% πρόβειο και 10% γίδινο ακολουθώντας διαδικασία παραγωγής ανάλογη της παραδοσιακής.  O Πρόεδρος της Creta Farms, κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης εστίασε στην προϊοντική καινοτομία της εταιρείας και την παραγωγική διαδικασία Εν Ελλάδι, δηλώνοντας σχετικά «Όραμά μας αποτελεί να αντικαταστήσουμε το ζωικό λίπος με ελαιόλαδο, σε όσες περισσότερες κατηγορίες τροφίμων, ώστε το ελαιόλαδο να μπει σε προϊόντα καθημερινότητας, προσφέροντας στους ανθρώπους γευστική απόλαυση, με καλύτερα όμως λιπαρά. Στην περίπτωση της Εν Ελλάδι Μεσογειακής, αξιοποιήσαμε την καινοτόμο ιδέα  που πρώτοι εμείς εισάγαμε στην παγκόσμια αγορά, δηλαδή την αντικατάσταση του ζωικού λίπους με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στα αλλαντικά. Την προσαρμόσαμε στην πιο δημοφιλή κατηγορία προϊόντων στην ελληνική οικογένεια. Έτσι, δημιουργήσαμε ένα μοναδικό προϊόν σε γεύση, θρεπτική αξία και ποιότητα… μια αυθεντική απόλαυση, αλλά με λιγότερα ζωικά λιπαρά».


Sony
Δίνει έμφαση στις 3D συσκευές


Έμφαση στις 3D συσκευές και σε αυτές που συνδέονται με το ίντερνετ θα δώσει η Sony το επόμενο διάστημα, στην προσπάθεια της να μειώσει τις επιπτώσεις της κρίσης που έχει χτυπήσει ιδιαίτερα τον τομέα της τεχνολογίας. «Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες καθώς φαίνεται πώς έρχεται από την Ευρώπη ένα δεύτερο κύμα ύφεσης μετά από αυτό του 2009, το οποίο όμως φαίνεται ότι δεν θα είναι της ίδιας έκτασης» αναφέρει ο Γιάννης Γρατσώνης Marketing Director της Sony για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο ίδιος έκανε την πρόβλεψη ότι τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη θα βγουν από την κρίση αφού πρώτα βγει από αυτή συνολικότερα η αγορά και αυτό δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2011. Πάντως η πτώση του 2011 φαίνεται να έχει «φρενάρει» λίγο σε σχέση με το 2010 σύμφωνα με τον κ. Γρατσώνη.
Η Sony καταφέρνει να κερδίζει μερίδια σε αρκετές προϊοντικές κατηγορίες παρά την πτώση του 25% στο σύνολο της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας. Συγκεκριμένα από την αρχή του χρόνου το μερίδιο της στις τηλεοράσεις αυξήθηκε κατά 5%, ενώ έχει «τσιμπήσει» και στις φωτογραφικές μηχανές, στις κάμερες και στα mp3 και mp4 players. Επίσης στα ακουστικά βρίσκεται από τον Οκτώβριο στην πρώτη θέση ενώ στα λαπ τοπ παρουσιάζει νέες προτάσεις σχεδόν ανά τρίμηνο.
Τέλος ο κ. Γρατσώνης δήλωσε αισιόδοξος για το τελευταίο τρίμηνο του 2011, το οποίο παραδοσιακά ευνοείται όταν υπάρχει αύξηση στον τουρισμό.   


Saxo Bank
Ο χρόνος τελειώνει για την Ευρώπη


Ο Steen Jakobsen σχολιάζει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα για κάποιες μεγάλες αποφάσεις, προκειμένου να επιβιώσει το μεγάλο ευρωπαϊκό πείραμα, καθώς ο κίνδυνος άτακτης κατάρρευσης του οικοδομήματος είναι ορατός. Ο Steen Jakobsen συμπληρώνει ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα Υπουργείο Οικονομικών, ενώ επισημαίνει ότι η αυξανόμενη κοινωνική ένταση σε όλη την Ευρώπη μας λέει ότι ο χρόνος τελειώνει.
Ο καλύτερος τρόπος να περιγράψω τη δυστυχία που περιμένει την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τη θλιβερή εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μου, της Δανίας. Όπως και η Ευρώπη, κάποτε ήταν «κάποια» – αφού είχε κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1992, νικώντας την ισχυρή Γερμανία στον τελικό. Έκτοτε όμως, η πορεία της ήταν και πάλι κατηφορική και μοιάζει πολύ με την πορεία της Ευρώπης και των ρυθμών ανάπτυξής της.
Η ομάδα των επικεφαλής της Ευρώπης σήμερα αποτελεί μία περίεργη σύνθεση από βετεράνους που κάποτε ήταν χρήσιμοι (αν και πολλοί από αυτούς δεν βρίσκονται πια στο απόγειό τους) και κάποια νέα ταλέντα που δεν έχουν ωριμάσει αρκετά. Και για να συνεχίσουμε με την αναλογία μας, στην Ευρώπη οι «παλιές χώρες» δείχνουν να συνεχίζουν να πιστεύουν ότι είναι πρώτες στον κόσμο και ότι συνεχίζουν να ασκούν επιρροή. Ωστόσο, σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει αύξηση της απασχόλησης, οικονομική ανάπτυξη και παραγωγικότητα, και στην καλύτερη περίπτωση επικρατεί στασιμότητα. Παράλληλα, τα νέα μέλη δεν έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος για να ανατρέψουν αυτό το κλίμα.
Προπονητής της Δανίας είναι ένας ήρωας του δανέζικου ποδοσφαίρου, όταν αυτό βρισκόταν στις δόξες του: ο κ. Morten Olsen. Πέντε χρόνια νωρίτερα, οι ιδέες του ήταν νέες και συναρπαστικές, τώρα οι αντίπαλοι ξέρουν ότι η Δανία παίζει στην αντεπίθεση. Στην Ευρώπη, ξέρουμε ότι κάθε εμπόδιο στο δρόμο μας θα αντιμετωπιστεί με ρευστότητα και όχι με την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς φερεγγυότητας. Το παιχνίδι της ΕΕ είναι το ίδιο: αν προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό θα εξαφανιστεί. Θα έρθει ο επόμενος αγώνας, ή και ο μεθεπόμενος. Πού είναι η θέληση για ρίσκο, η υποστήριξη μιας νέας προσέγγισης και νέων παικτών;  Τώρα λοιπόν η ποδοσφαιρική ομάδα της Δανίας και η ΕΕ έχουν μια τελευταία ευκαιρία: είτε αλλάζουν τώρα ή διακινδυνεύουν να υποστούν βαριά ήττα. Τα διακυβεύματα για το δανέζικο ποδόσφαιρο είναι σχετικά μεγάλα, δηλαδή να χάσει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο το 2012 και ίσως και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Τα διακυβεύματα για την Ευρώπη είναι ακόμα υψηλότερα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος μιας άτακτης κατάρρευσης.


 


Ideal Standard
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα είδη υγιεινής


Η Ideal Standard, πρωτοπόρος εταιρία στον χώρο των ειδών υγιεινής παρουσίασε τα αποτελέσματα μίας πανευρωπαϊκής έρευνας, η οποία έδειξε με ποιον τρόπο το περιβάλλον του μπάνιου παίζει καθοριστικό ρόλο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η έρευνα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι πραγματικές επιθυμίες και απαιτήσεις των καταναλωτών διαφοροποιούνται στο χώρο του μπάνιου με βάση την ηλικία, το φύλο, την κουλτούρα τους, καθώς και την οικογενειακή και προσωπική τους κατάσταση. Δεν αξιολογεί μόνο το πώς χρησιμοποιείται ο χώρος του μπάνιου στις περισσότερες καθημερινές ανάγκες ατομικής φροντίδας, αλλά και σε πιο ασυνήθιστες δραστηριότητες! Τα αποτελέσματα εναρμονίζονται πλήρως με το νέο σκεπτικό της Ideal Standard: “Έμπνευση από την ζωή” (“Inspired by Real Life”) το οποίο αντικατοπτρίζει μια βαθιά επίγνωση για τον οικείο και προσωπικό χαρακτήρα που έχει ο χώρος του μπάνιου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι ολοκληρωμένες λύσεις για το μπάνιο της Ideal Standard μεταφράζουν αυτή την επίγνωση σε έξυπνα, λειτουργικά, μοντέρνα και καινοτόμα σχέδια. Η Ideal Standard διεξήγαγε μία online έρευνα σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία ερευνών Synovate, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα περισσότερων από 4.000 ερωτηθέντων από 11 χώρες της Ευρώπης. Για έναν σημαντικό αριθμό ερωτηθέντων, το μπάνιο αποτελεί χώρο αξιολόγησης της εμφάνισής τους, απόδρασης από την καθημερινότητα, χαλάρωσης και ατομικής περιποίησης, υπογραμμίζοντας τον οικείο και προσωπικό χαρακτήρα που αποκτά ολοένα και περισσότερο ο συγκεκριμένος χώρος του σπιτιού. Τα αποτελέσματα δείχνουν μία ξεκάθαρη τάση για αύξηση του “χρόνου που αφιερώνουμε στον εαυτό μας” με πολλές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων αλλά και των χωρών.


Eutelsat
Συνεργασία με την Ιταλική Υπηρεσία ΔιαστήματοςΗ ASI, η Ιταλική Υπηρεσία Διαστήματος, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με την Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) για τη χρησιμοποίηση του νέου δορυφόρου KA-SAT High Throughput Satellite, προκειμένου να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στους δημόσιους οργανισμούς της Ιταλίας. Τη σχετική συμφωνία υπέγραψαν ο κ. Enrico Saggese, Πρόεδρος της ASI, και ο κ. Arduino Patacchini, Διευθύνων Σύμβουλος της Skylogic, θυγατρικής της Eutelsat η οποία έχει την ευθύνη παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών μέσω του KA-SAT.
 Οι υψηλής χωρητικότητας υποδομές του συστήματος KA-SAT της Eutelsat, αποτελούν μια νέα, ισχυρή πλατφόρμα, που μπορεί να προσφέρει ευρυζωνική πρόσβαση σε χρήστες που βρίσκονται εκτός κάλυψης των επίγειων δικτύων επικοινωνίας. Η ASI σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει σταδιακά 550 Mbps από τη συνολική χωρητικότητα του KA-SAT, εξασφαλίζοντας κάλυψη για ολόκληρη την ιταλική επικράτεια μέσα από 10 δέσμες εκπομπής. Η χωρητικότητα θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, από οργανισμούς του ιταλικού δημοσίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός κάλυψης των επίγειων δικτύων, προκειμένου τα οφέλη που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής να φτάσουν και στους κατοίκους περιοχών που μέχρι σήμερα παρείχαν υποβαθμισμένες υπηρεσίες. Η ASI, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα προχωρήσει στη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων (ΣΔΙΤ), προκειμένου να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του ιταλικού δημοσίου. Στις υπηρεσίες θα περιλαμβάνεται και η υπηρεσία Tooway™, η οποία προσφέρεται μέσω του KA-SAT, εξασφαλίζοντας στους χρήστες ταχύτητες έως και 10 Mbps στη λήψη (downstream) και 4 Mbps στην εκπομπή. Επίσης, η ASI θα συνεργαστεί με τη Skylogic προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο δορυφόρο KA-SAT, αλλά και για να εξετάσει τρόπους μελλοντικής ενοποίησης του συστήματος Tooway™ με τη χωρητικότητα που προβλέπει ότι θα αποκτήσει σε δικούς της δορυφόρους στο μέλλον.


Alcatel-Lucent
Ξεκλειδώνοντας τις νέες δυνατότητες του Ίντερνετ


Η Alcatel-Lucent (Euronext και NYSE: ALU), χάρη σε μια νέα τεχνολογία που χαιρετίστηκε ως το κλειδί για μεγαλύτερη χωρητικότητα, ταχύτερες συνδέσεις και μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ξεκλειδώνει το δυναμικό του Ίντερνετ και ανοίγει το δρόμο σε νέες, ριζοσπαστικές εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες.
Η Alcatel-Lucent παρουσιάζει για πρώτη φορά σήμερα έναν επεξεργαστή δικτύου νέας γενιάς, ο οποίος αναβαθμίζει δραστικά τις δυνατότητες των υποδομών, επιτρέποντας πλέον την πρόσβαση σε νέες online υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου, που εκτείνονται από τις τηλεδιασκέψεις και τη μετάδοση βίντεο υψηλής ανάλυσης, μέχρι εφαρμογές για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
Ο νέος επεξεργαστής ‘FP3’ θα εξαλείψει τα bottlenecks που εμποδίζουν σήμερα την ευρύτερη αξιοποίηση σύνθετων εφαρμογών, βοηθώντας ουσιαστικά στη διαπλάτυνση των λεωφόρων του διαδικτύου, η οποία θα μεταφραστεί σε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες  και σημαντικά βελτιωμένη ροή των διακινούμενων πακέτων. Την ίδια στιγμή, ο νέος επεξεργαστής μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση των δικτύων, καθώς χρειάζεται έως και 50 τοις εκατό λιγότερη ισχύ, σε σχέση με τα αντίστοιχα chip που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ο κ. Ben Verwaayen, Διευθύνων Σύμβουλος της Alcatel-Lucent, δήλωσε τα εξής: “Αυτό είναι το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο online επικοινωνίας. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι το σημερινό Ίντερνετ υποστηρίζει όλα όσα θα μπορούσε ποτέ να κάνει, αλλά στην πραγματικότητα μόλις έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε κάτω από την επιφάνεια των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου μέσου. Ο επεξεργαστής αυτός ανοίγει τρομακτικές δυνατότητες, όχι μόνο από άποψη τεχνολογίας, αλλά και σε σχέση με τους τρόπους που θα επικοινωνούν και θα παραμένουν σε επαφή οι άνθρωποι.”
Ο κ. Basil Alwan, πρόεδρος του IP Division στην Alcatel-Lucent, προσέθεσε τα εξής: “Η Alcatel-Lucent διευρύνει τις δυνατότητές και αυξάνει την αξία του Ίντερνετ, αλλά και των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν μέσα από αυτό. Ο νέος επεξεργαστής FP3 της Alcatel-Lucent αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου σε σχέση με τη δυνατότητα των παρόχων να υποστηρίζουν συναρπαστικές διαδικτυακές εφαρμογές που θα αξιοποιηθούν τόσο από τους επιχειρηματικούς πελάτες, όσο και από τους μεμονωμένους καταναλωτές.” 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site