Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2006                               Τεύχος 317

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2006


- Ευνοούν η διεθνοποίηση των εργασιών και κυρίως
 οι προσπάθειες συγκράτησης του κόστους
- Η «ακτινογραφία» της ελληνικής βιομηχανίας
 κατά την τελευταία διετία
- Οι πρωταγωνιστές και τα deals που ξεχώρισανΜε συγκρατημένη αισιοδοξία αναμένουν τη νέα χρονιά τα στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς φαίνεται να αποδίδουν οι πολυετείς προσπάθειες των εταιριών:


>Για επέκταση στο εξωτερικό και κυρίως στις χώρες των Βαλκανίων.
>Για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και κυρίως για πολύ χαμηλή άνοδο του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος. Κατά τα τελευταία χρόνια, το αποπληθωρισμένο κατά μονάδα κόστος εργασίας συνέχισε να μειώνεται.
Επιπλέον, πέρα από τη θετική εξέλιξη στην πορεία σταδιακής υποχώρησης του φορολογικού συντελεστή, έχουμε επιπλέον και την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου περί κινήτρων, με αποτέλεσμα να προσδοκώνται σημαντικές επενδύσεις. Η ανακοίνωση της νέας μονάδας της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος έδωσε ένα θετικό τόνο στις αρχές του 2006.


Το πρόσφατο παρελθόν
Με πτώση της κερδοφορίας και μείωση των απασχολουμένων έκλεισε το 2004 για το σύνολο των επιχειρήσεων Μεταποίησης και Κατασκευών, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ. Μάλιστα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 30% των εταιριών εμφάνισε ζημιές, ενώ το 37% παρουσίασε μείωση πωλήσεων.  Στους κλάδους που παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα περιλαμβάνονται η κλωστοϋφαντουργία, η παραγωγή ειδών ένδυσης και η κατεργασία δέρματος. Στους κλάδους αυτούς οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση πωλήσεων σε σχέση με το 2003 ξεπερνούν το 50%. Ανάλογη περίπου εικόνα εμφανίζει και ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος εάν λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών, εκτιμάται ότι έκλεισε το 2004 με πτώση κερδών και τζίρου κατά 12,7% και 9,9% αντίστοιχα. Σημειώνεται δε ότι η εικόνα αυτή επιβαρύνθηκε περαιτέρω το 2005. Ήδη στο εννιάμηνο ο κλάδος εμφάνισε μείωση κερδών κατά 44% και τζίρου κατά 27,2%.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και μελέτη της «Kantor Capital» σύμφωνα με την οποία η μικρή βελτίωση που σημείωσε ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής το 2004 (+1,2%) οφείλεται αποκλειστικά στην μεγάλη άνοδο που παρατηρήθηκε το A’ εξάμηνο λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία αντιστάθμισε τη πτώση που παρατηρήθηκε κατά το B’ εξάμηνο του 2004.
Αναλυτικότερα, σε σχέση με το 2003 παρατηρήθηκε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της ελληνικής βιομηχανίας κατά 8,4%. Παράλληλα, οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7,4%, με αύξηση του παγίου ενεργητικού και του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 8,7% και 6,4% αντίστοιχα.
Αναφορικά με τις επενδύσεις, αυτές συνεχίσθηκαν και το 2004 με στόχο τη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη διεύρυνση του εύρους των παραγόμενων προϊόντων. Συνολικά, το ύψος των επενδύσεων αυξήθηκε σημαντικά κατά 217,6%, σε σχέση με το 2003, αφενός λόγω της πραγματοποίησης σημαντικών επενδύσεων την προηγούμενη τριετία αλλά και της αύξησης των καθαρών κερδών. Ξεχώρισαν για τον όγκο των επενδύσεων τα Τρόφιμα, τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά, τα Παράγωγα Πετρελαίου, τα Μεταλλουργικά και Μεταλλικά Προϊόντα και τα Πλαστικά. Επίσης πρέπει να σημειωθούν οι αρνητικές τιμές επενδύσεων των κλάδων Υπόδησης και Καπνού.
Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου, η αύξηση του ύψους των πωλήσεων σε σχέση με το 2003 συνοδεύτηκε από μικρότερη ποσοστιαία αύξηση του μεικτού κέρδους (2,5%), από μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 0,6% και μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά 12,1%.
Στο σύνολο της Βιομηχανίας, η μείωση της κερδοφορίας σε συνδυασμό με την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων (κατά 4,2%) και του Ενεργητικού (κατά 2,5%) οδήγησαν σε μείωση των δεικτών απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και Ενεργητικού το 2004 σε 10,3% και 4,7% αντίστοιχα, ενώ το 2003 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 11,6% και 5,2%.
Από τους 25 κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας, οι 7 αύξησαν το καθαρό περιθώριο κέρδους. Σημαντικότερες μεταβολές παρουσίασαν οι κλάδοι Επίπλων και Μεταλλικών Προϊόντων, οι οποίοι είναι οι μόνοι κλάδοι με θετική μεταβολή μεγαλύτερη του 3%. Αντίθετα, οι κλάδοι Χημικών, Εξόρυξης, Μεταφορικών Μέσων, Δέρματος και Καπνού κατέγραψαν τις σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές, όπου στο σύνολό τους ήταν μεγαλύτερες του 5%. 
Παράλληλα, σημαντική αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων και πτώση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων στη Βιομηχανία διαπιστώνεται σε μελέτη της Icap η οποία επεξεργάστηκε 17.623 ισολογισμούς βιομηχανιών κατά την περίοδο 2002-2004 σε όλη την Ελλάδα.
Ειδικότερα, οι μεσομακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις στον κλάδο παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της τάξης του 24,3% η οποία συνοδεύθηκε από πτώση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων κατά 8,73% και μείωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους (4,69% από 5,6% το 2003).
Εξετάζοντας τη δανειακή επιβάρυνση των εγχώριων βιομηχανιών διαπιστώνουμε ότι η αύξηση των μεσομακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ήταν τριπλάσια της αύξησης που κατέγραψαν την ίδια περίοδο τα ίδια κεφάλαια, γεγονός που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της ανάπτυξης το 2004 – η οποία συν τοις άλλοις απαίτησε αύξηση καθαρού κεφαλαίου κίνησης κατά 14,95% - χρηματοδοτήθηκε κυρίως από τραπεζικά και ομολογιακά δάνεια και λιγότερο από εισφορές μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, η αύξηση του ενεργητικού της βιομηχανίας κατά 9,45% ή κατά 5,12 δισ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 65,36% (3,35 δισ. ευρώ) από δάνεια με το υπόλοιπο 34,64% (1,77 δισ. ευρώ) από αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.


Η εικόνα του 2005
Αναφορικά με την πορεία της εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας το 2005, οι δείκτες Βιομηχανικής Παραγωγής και Οικονομικού κλίματος, παρ’ όλη την σημαντική άνοδο που παρουσιάζουν σε σχέση με τα χαμηλά του τέλους του 2004, κινούνται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων του 2004. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών του κλάδου βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας επταετίας, αφού σύμφωνα με την τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ παραμένει μειωμένος κατά 8%-10% σε σχέση με το μέσο όρο του 2004.
Σε σχετική μελέτη του ΣΕΒ για την Ελληνική Βιομηχανία που έγινε το περασμένο καλοκαίρι επισημάνθηκε ότι οι εταιρίες του κλάδου  γίνονται περισσότερο ευαίσθητες σε παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές παραγωγού στα βιομηχανικά προϊόντα προς εξαγωγή παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες, ενώ τα κόστη παραγωγής, υπό την επίδραση εσωτερικών κυρίως, αλλά και διεθνών παραγόντων, αυξήθηκαν σημαντικά. Παράλληλα, πολλές ελληνικές βιομηχανίες θεώρησαν ότι η ανατίμηση του ευρώ στις διεθνείς αγορές δημιουργεί προσκόμματα στην εξέλιξη των εργασιών τους.  Αποτέλεσμα είναι να μειώνονται σημαντικά τα περιθώρια κέρδους και να επηρεάζεται αρνητικά η επενδυτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. 
Η επενδυτική δαπάνη αναμένεται να σημειώσει το 2005 νέα μείωση της τάξης του 3,6%. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, στον κλάδο των μη Μεταλλικών Ορυκτών αναμένεται μείωση της τάξης του 31,8%, στους κλάδους Τροφίμων, Ποτών και Καπνού μείωση της τάξης του 26,6%, στην Κλωστοϋφαντουργία μείωση της τάξης του 14,8%, ενώ αύξηση των επενδύσεων αναμένεται στους κλάδους Ένδυσης-Υπόδησης (15,6%), Χημικών (51,7%), και Μεταλλουργίας (16,7%).


Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπεται πως η κατανομή των επενδύσεων δεν αλλάζει δραστικά σε σχέση με το 2003. Το ποσοστό που αφορά την αντικατάσταση εξοπλισμού μειώνεται από 26% στο 24%. Αυξάνεται το ποσοστό που αφορά την επέκταση της Παραγωγικής Δραστηριότητας, από 38% σε 40%, κυρίως λόγω αύξησης της δυναμικότητας για παραγωγή νέων προϊόντων. Τέλος το ποσοστό των επενδύσεων που αφορά τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής μειώνεται από 25% σε 23%.
Η διεύρυνση της Ε.Ε. αναμένεται να επηρεάσει θετικά την εξαγωγική δραστηριότητα της βιομηχανίας, ωστόσο δεδομένου ότι το ποσοστό των εξαγωγών των δέκα νέων χωρών πού κατευθύνεται προς τον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε. σταδιακά αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν σταθερά ή εμφανίζουν μικρή μείωση, αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας στις εξαγωγές από τις νέες χώρες-μέλη, κυρίως στα βιομηχανικά προϊόντα.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί αναμφισβήτητα το μεγάλο στοίχημα για το άμεσο μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας, σημαντικά εμπόδια απλώνονται όπως είναι ο υψηλός πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα που επιβάλλει στην εκάστοτε κυβέρνηση ολοένα και εντονότερους περιορισμούς των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων και παράλληλα φθηνές εισαγωγές υποκατάστατων προϊόντων λόγω του ισχυρού ευρωπαϊκού νομίσματος.


Η ψήφιση του νέου Επενδυτικού Νομοσχεδίου και οι μεταρρυθμίσεις στη Φορολογία των Επιχειρήσεων, με σταδιακή μείωση τα επόμενα τρία χρόνια των συντελεστών φορολογίας από 35% σε 25% το 2007 και έκπτωση ποσοστού 50% στις δαπάνες έρευνας αποσκοπεί στην τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας, ανάπτυξη της καινοτομίας και εν τέλει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας.
Το ένα τέταρτο περίπου των επιχειρήσεων εκτιμά ότι ο νέος φορολογικός νόμος θα έχει θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα και στις επενδύσεις. Ένα εξ ίσου σημαντικό ποσοστό όμως θεωρεί ότι η συμβολή του θα είναι ασήμαντη, ενώ υπάρχει και ένα μικρό τμήμα της μεταποίησης που εκτιμά ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στην οικονομία. Η θετική αυτή επίδραση αναμένεται να οδηγήσει κυρίως σε αύξηση των αδιανέμητων κερδών για επενδύσεις και κεφαλαιουχική εξυγίανση. Πολύ λίγοι προβλέπουν πιο γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.
Πολύ πιο θετικές είναι οι εκτιμήσεις για τη συμβολή του αναπτυξιακού νόμου. Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα.
Ήδη το 13,5% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στις διατάξεις του νόμου, ενώ ένα επιπλέον 41,5% θεωρεί πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εφ όσον τα σχέδια αυτά πραγματοποιηθούν, δεν θα πρέπει να αποκλείεται μία αναζωογόνηση των επενδύσεων στη μεταποίηση κατά το προσεχές μέλλον.


 


Δέλτα και Μυτιληναίος οι πρωταγωνιστές του 2005


Το 2005 σημαδεύθηκε από τη συγχώνευση της «Chipita» με τη «Δέλτα Συμμετοχών» και την εξαγορά του «Αλουμινίου της Ελλάδος» από τον όμιλο Μυτιληναίου, δημιουργώντας έδαφος για νέες μεγάλες συμφωνίες σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.
Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο των Τροφίμων- Ποτών, η «Δέλτα Συμμετοχών» μπορεί να άνοιξε το 2005 με ένα πολύκροτο «διαζύγιο» (με τη Danone), ωστόσο συνέχισε με μια σημαντική εξαγορά (Βλάχας Εβαπορέ) και τελείωσε με έναν εντυπωσιακό «γάμο» (με την Chipita) πουλώντας παράλληλα τον τομέα παγωτού στη Nestle έναντι τιμήματος 240 εκατ. ευρώ.  Ιδιαίτερη κινητικότητα εκτός των ελληνικών συνόρων επέδειξε η «Coca Cola 3E» ενώ σημαντικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν και στις Ιχθυοκαλλιέργειες. Ειδικότερα, η «Coca Cola - 3E» προχώρησε στην εξαγορά - από κοινού με την The Coca-Cola Company - της Multon, κορυφαίας ρωσικής εταιρίας φρουτοχυμών. Λίγο αργότερα, ολοκλήρωσε την εξαγορά της βουλγαρικής εταιρίας εμφιάλωσης νερού Bankia, η οποία έχει εγκαταστάσεις παραγωγής στα περίχωρα της Σόφιας και παράγει το φυσικό μεταλλικό νερό Bankia, καθώς και της εταιρίας μεταλλικού νερού στη Σερβία, Vlasinka. Τέλος, στα μέσα Δεκέμβρη υπέβαλε δημόσια προσφορά για την εξαγορά έως και του 100% της κυπριακής Αφοί Λανίτη, μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο, προτείνοντας τίμημα 75,25 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσίασε και ο κλάδος των Ιχθυοτροφείων. Η «Δίας Ιχθιοκαλλιέργειες» εξαγόρασε το 70% της «Neptunus» αντί 4,69 εκατ. ευρώ, το 49,83% της «Interfish»  αντί 2,2 εκατ. ευρώ, το 75% της «Κορωνίς» αντί 750 χιλ. ευρώ, την «Κυπραίος» αντί 94,5 χιλ. ευρώ, την «Ματθαίου» αντί 175 χιλ. ευρώ. Ακόμη, η «Σελόντα» εξαγόρασε την «Ιχθ. Σελάνα» αντί 220 χιλ. ευρώ και το 50,01% της «Fish Filet» αντί 37,5 χιλ. ευρώ και ο όμιλος του «Νηρέα» απέκτησε το 34,44% των μετοχών της τουρκικής εταιρίας ΙLKNAK, στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόθεσης του Ομίλου να ενισχύσει την παρουσία του στην Τουρκία, όπου ο κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζει δυναμική εξέλιξη.
Στη Βαριά Βιομηχανία ξεχώρισαν ασφαλώς η εξαγορά της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» από τον όμιλο Μυτιληναίου και η εξαγορά του ποσοστού που κατείχε στη «Motor Oil» η σαουδαραβική Aramco από τον όμιλο Βαρδινογιάννη.
Όπως επισημαίνουν έμπειροι αναλυτές, η δραστηριότητα στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στις ΗΠΑ έχει ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Citigroup, η αξία των συναλλαγών μέσα στο 2005 εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 200 δισ. δολάρια σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας μετά τις χρονιές - ρεκόρ (1999-2000).
Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της «Merit ΑΧΕΠΕΥ» Διονύσιος Λευτάκης, «η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του φθηνού κόστους δανεισμού παγκοσμίως και της υπερβάλλουσας ρευστότητας που έχει δημιουργηθεί στο σύστημα». Ένας ακόμη βασικός λόγος της «έκρηξης» των εξαγορών θα πρέπει να αναζητηθεί και στις χαμηλές αποτιμήσεις πολλών μετοχών μετά την πτώση των χρηματιστηρίων κατά την περίοδο 2000-2003.
Γεγονός πάντως είναι ότι η έναρξη του ανοδικού κύκλου των επιτοκίων στην Ευρώπη και η διαφαινόμενη διατήρηση της αυξητικής τάσης από τη Fed –μέχρι το 4,5% τουλάχιστον- θα περιορίσει κάπως τη δραστηριότητα αυτή και θα επιβαρύνει όσους έχουν προχωρήσει σε ανάληψη υψηλού δανεισμού.


Η ταυτότητα των δύο μεγάλων deals


Το Μάρτιο του 2005 ολοκληρώθηκε μία από τις σημαντικότερες εξαγορές στην εγχώρια βαριά βιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος για την εξαγορά από τον όμιλο Μυτιληναίου του πλειοψηφικού ποσοστού που κατείχε η καναδική Alcan Inc. στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» (53%) αντί 79,5 εκατ. ευρώ περίπου. Παράλληλα συμφωνήθηκε ότι ο Όμιλος Alcan θα συνεχίσει να παρέχει προς την Εταιρία συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως βωξίτη, αλλά και τεχνική και βιομηχανική υποστήριξη ενώ υλοποιήθηκε και η απόκτηση από τον Όμιλο Μυτιληναίου των συμφωνιών αγοράς Αλουμίνας. Για το υπόλοιπο ποσοστό (7,2%) της Alcan, παρέχεται στη τελευταία η δυνατότητα να εξασκήσει δικαίωμα πώλησης (put option), στην Μυτιληναίος.


Ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «η πρωτοποριακή κίνηση της εξαγοράς μιας θυγατρικής πολυεθνικής στην Ελλάδα, μιας βιομηχανίας - σύμβολο για τη νεώτερη Ελληνική οικονομική ιστορία, που συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής βιομηχανίας, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ίδια την ελληνική οικονομία και μία ηχηρή απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν τα τελευταία χρόνια να απαξιώσουν την εγχώρια βιομηχανία και τους Έλληνες εργαζόμενους».  Αναφορικά με τις εμπλεκόμενες στη συμφωνία εταιρίες σημειώνουμε ότι ο όμιλος Μυτιληναίου δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, Ενέργειας και Άμυνας.


Ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς μέσω παραγωγικών μονάδων και στρατηγικών συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχοντας κυρίαρχη θέση στους περισσότερους από τους τομείς που δραστηριοποιείται. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης στρατηγικής ο Όμιλος Μυτιληναίου έχει επεκταθεί σταθερά στους τρεις ανωτέρω τομείς μέσω εξαγορών και επενδύσεων.
Από την άλλη πλευρά η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» απασχολεί 1.288 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 138 εργάζονται στην 100% θυγατρική της μεταλλευτική εταιρία «Δελφοί ». ΔΕΛΤΑ - CHIPITA


Η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με τη δημιουργία ενός πανίσχυρου ομίλου στον κλάδο των τροφίμων, ο οποίος προέκυψε μετά από την κίνηση της «Δέλτα Συμμετοχών» να προχωρήσει στην εξαγορά της «Chipita International» και την απορρόφηση των θυγατρικών της (Goody’s, Δέλτα Γάλακτος, Μπάρμπα Στάθης).
Η ενοποιημένη εταιρία, βάσει αποτελεσμάτων του τελευταίου 12μήνου (1/10/2004 – 30/09/2005), θα είχε Κύκλο Εργασιών της τάξης των  859,1 εκατ. ευρώ, Καθαρά Κέρδη 38 εκατ. ευρώ, έσοδα προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 151,1 εκατ. ευρώ, Ίδια Κεφάλαια άνω των 500 εκατ. ευρώ και παρουσία σε 28 χώρες με μεγάλο εύρος κατηγοριών διατροφής και ισχυρό χαρτοφυλάκιο κορυφαίων μαρκών.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ενοποιημένη εταιρία, θα είναι η 1η στον κλάδο των Τροφίμων στην Ελλάδα, η 2η στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα, η 7η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανική εταιρία, η 16η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία και η 35η εταιρία τροφίμων στην Ευρώπη.


Σχετικά με τη νέα εταιρία που δημιουργείται (με προσωρινή ονομασία BrandCo), ο πρόεδρος του Δ.Σ. της «Δέλτα Συμμετοχών»,  κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, δήλωσε ότι «η συνένωση-ορόσημο της Δέλτα Συμμετοχών και των θυγατρικών μας εταιριών με την Chipita δημιουργεί έναν ισχυρό – ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα - οίκο κορυφαίων μαρκών διατροφής και είναι εξαιρετικής σημασίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους καταναλωτές μας. Ενώνουμε κάτω από την ίδια στέγη πολλές από τις πιο σημαντικές μάρκες τροφίμων. Έχουμε πλέον αυξημένη οικονομική ισχύ και μέγεθος αξιοσημείωτο για τις κεφαλαιαγορές διεθνώς». Από την πλευρά του, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. της «Chipita International» επισήμανε ότι «πλέον αποκτούμε νέες αυξημένες δυνατότητες προϊοντικής ανάπτυξης και γεωγραφικής επέκτασης με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Είμαστε ήδη σε 28 χώρες με συνολικό πληθυσμό 1.000.000.000 ανθρώπων. Διαθέτουμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο κορυφαίων μαρκών με μεγάλα περιθώρια διεθνούς αξιοποίησης».Του Μάκη Αποστόλου

  Περιεχόμενα
Editorial: Το δις εξαμαρτείν, ούκ αγοράς σοφής...
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Αντιμέτωποι με ευχάριστα προβλήματα!
Επενδύσεις: Ελπίδες παράτασης χρηματιστηριακής ευφορίας
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - Θετικοί οιωνοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2006
Αφιέρωμα: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΡΗΜΑ :Η επιτυχία συνεχίζεται...
Αφιέρωμα: Επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα
¶ρθρο: Αξιολογήσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες
¶ρθρο Επενδύοντας στις προοπτικές των Βαλκανίων
Θέμα: Θα συνεχιστεί η χρυσή εποχή των ομολόγων;
¶ρθρο: 2006: Έτος εξελίξεων για τις τράπεζες
¶ρθρο: Ελλάδα: Αισιοδοξούν οι μεγάλοι όμιλοι, προβληματίζονται οι πολίτες
¶ρθρο: Προοπτικές και αδυναμίες των κυπριακών τραπεζών

 Όροι και προϋποθέσεις του site