Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2011-τ.375                              

ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ


Ο επικεφαλής πωλήσεων και προϊόντων Κ. Μαντζώρης, παρουσιάζει τις επενδυτικές λύσεις που προσφέρει η Πειραιώς Wealth Management οι οποίες λειτουργούν ως “ασπίδα” σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή.


ΧΡΗΜΑ_Ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία του κλάδου της Διαχείρισης Περιουσίας- Wealth Management ;


ΚΩΝ. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ_Η οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο της διαχείρισης περιουσίας.  Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θεωρώ ότι αποτυπώνονται σε δύο κυρίως επίπεδα.  Στην αλλαγή της επενδυτικής φιλοσοφίας των ιδιωτών πελατών αλλά και στην μεταβολή των αξιών που αναζητούν από την Τράπεζα που επιλέγουν να συνεργαστούν.


Διανύουμε μια περίοδο υψηλής μεταβλητότητας κατά την οποία  τόσο η διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου όσο και ο χρονικός ορίζοντας έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η διαχείριση περιουσίας αλλά κυρίως η επίτευξη των επενδυτικών και προσωπικών στόχων να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.  Όταν η αγορά διακατέχεται από κλίμα αβεβαιότητας, οι επενδυτές χάνουν την προοπτική των μακροπρόθεσμων επενδυτικών στόχων και στρέφονται προς την λογική της συντήρησης - wealth preservation. Κύριος άξονας των επιλογών για την διάρθρωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτελεί για τους περισσότερους η προστασία του κεφαλαίου. Αυτή η παράμετρος μειώνει την διαθεσιμότητα των επενδυτικών επιλογών, αλλοιώνει την σωστή κατανομή και διασπορά και κατ’ επέκταση δεν επιτρέπει την προοπτική υψηλών αποδόσεων.


Σε αυτό το τόσο ασταθές περιβάλλον, οι επενδυτές κρίνουν ως πιο σημαντικές αξίες για την συνεργασία με το Wealth Management μιας Τράπεζας την εμπιστοσύνη απέναντι στον επενδυτικό σύμβουλο, την περιεκτική επικοινωνία και την υψηλού επιπέδου ποιότητα εξυπηρέτησης.  Οι πελάτες αναζητούν ικανά και έμπειρα στελέχη με γνώση των αγορών και των επενδυτικών κινδύνων για να πορευτούν μαζί τους και να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές «θύελλες». Η απόδοση του χαρτοφυλακίου και το κόστος των υπηρεσιών δεν αποτελούν πια το πιο σημαντικό παράγοντα για μια συνεργασία που μπορεί να οδηγήσει δυνητικά σε αυτό που ορίζουμε ως συνολική συγκέντρωση περιουσίας – Total Wealth Management. Είναι δεδομένο, ότι στο χώρο της Διαχείρισης Περιουσίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργεί η αντίληψη που βασίζεται στην δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης.


Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε είναι ότι σε αυτή την νέα πραγματικότητα - όπου το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας έχει μειωθεί δραματικά - οι πελάτες δίνουν ιδιαίτερο βάρος για την επιλογή συνεργασίας στο μέγεθος και την αξία του τραπεζικού οργανισμού που έχουν απέναντι τους.  Χαρακτηριστικά όπως η πιστοληπτική ικανότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν καν θέμα συζήτησης, αποτελούν πια πρωταρχικό παράγοντα για την επιλογή του Private Bank και του διαχειριστή.


Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, η Πειραιώς Wealth  Management, αποτέλεσμα της στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της BNP Paribas Wealth Management, ανταποκρίνεται με επιτυχία έχοντας δημιουργήσει ένα μοναδικό συνδυασμό ισχυρής εξειδίκευσης στην Ελλάδα αλλά και διεθνούς τεχνογνωσίας. Η δυναμική της BNP Paribas με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ υπό διαχείριση σε επίπεδο wealth management παγκοσμίως επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου αλλά και ταυτόχρονα να νοιώθουν το αίσθημα της ασφάλειας που μπορεί και προσδίδει η 1η Τράπεζα σε υπηρεσίες wealth management στην Ευρώπη και ένας από τους 15 μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς  στο κόσμο σήμερα.Χ_Πώς διαχειρίζεστε τις νέες ανάγκες των πελατών που προκύπτουν από την κρίση;


Κ.Μ_Στην Πειραιώς Wealth Management , οι ενέργειες και οι δράσεις μας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης- και όχι μόνο- βασίζονται σε ένα πελατοκεντρικό μοντέλο που έχει ως μοναδικό στόχο να προσφέρει κατεύθυνση και προσανατολισμό στους διακεκριμένους πελάτες  μας για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Το κριτήριο της επιτυχίας είναι για εμάς να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες όλων αυτών που μας εμπιστεύονται την διαχείριση της περιουσίας τους και να μπορούμε να καταγράψουμε πως οι ανάγκες αυτές μεταβάλλονται σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. 


Κλειδί για να το πετύχουμε αυτό, αποτελεί η συστηματική εφαρμογή και ενεργή παρακολούθηση της διαδικασίας KYC – Know Υour Client (γνώρισε τον πελάτη σου) . Μέσα από αυτή την διαδικασία – που εφαρμόζουμε τόσο σε νέους όσο και στους υπάρχοντες πελάτες σε τακτά διαστήματα- είμαστε σε θέση να αντλούμε και να αξιολογούμε πληροφορίες που είναι εξαιρετικά σημαντικές για να καταλήξουμε στην επενδυτική στρατηγική. Με μια αναλυτική συζήτηση και με διερευνητικές ερωτήσεις αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα του κάθε πελάτη και ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε σημαντικά στοιχεία όπως:


o Την αποτύπωση της συνολικής περιουσιακής του διάρθρωσης
o Τις ανάγκες ρευστότητας που έχει για το άμεσο μέλλον
o Τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του
o Την ανοχή του απέναντι στους επενδυτικούς κινδύνους – Risk profile
o Τους προσωπικούς του στόχους για την περιουσία του
o Το χρόνο που μπορεί να αφιερώσει για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του


Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι επενδύσεις συμβαδίζουν πάντα με τους οικονομικούς στόχους των πελατών, αφού έχουμε την δυνατότητα και την ευελιξία να μεταβάλουμε τα χαρτοφυλάκια και να αναθεωρούμε την στρατηγική ανάλογα με τις αλλαγές που συντελούνται στις προσωπικές υποχρεώσεις των πελατών μας.


 


Χ_Ποιες επενδυτικές λύσεις τους προτείνετε και πώς αυτές «απαντάνε» στις νέες συνθήκες;


Κ.Μ_Κατανοώντας ότι οι ανάγκες των πελατών μας διαρκώς αυξάνονται, έχουμε διευρύνει τις υπηρεσίες μας πέρα από την παραδοσιακή λήψη και διαβίβαση εντολών.  Ανεβαίνουμε ένα σκαλί πιο πάνω στην σχέση Πελάτη και Τράπεζας βάζοντας στην καθημερινή επικοινωνία και τους investment specialists (επενδυτική ομάδα επενδύσεων και στρατηγικής).  Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο συμβουλευτικής διαχείρισης περιουσίας προσαρμοσμένο στον βαθμό ενασχόλησης των πελατών με μοναδικά προνόμια και παροχές.  Πιο αναλυτικά, παρέχουμε στους πελάτες την δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με την ομάδα επενδύσεων, αποκλειστική πρόσβαση σε επενδυτικές αναλύσεις για την πορεία των αγορών, προγραμματισμένες ανά τακτά διαστήματα συναντήσεις για την ανασκόπηση του χαρτοφυλακίου τους, SMS alert με έκτακτες ενημερώσεις και ιδέες, και βέβαια προνομιακή τιμολόγηση με σημαντικές εκπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες προμηθειών.  Σε όλα αυτά προστίθενται και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επί φορολογικών θεμάτων (Tax advisory), ακίνητης περιουσίας και τέχνης (Art consulting)  αλλά και η διακεκριμένη πιστωτική κάρτα Black Infinite Visa με ένα από τα καλύτερα concierge services στον κόσμο, δημιουργώντας ένα πλήρες και σύγχρονο φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες που προκύπτουν σε μια τόσο δύσκολη εποχή.


Στην αναζήτηση των καλύτερων λύσεων στα νέα δεδομένα της αγοράς, έχουμε επίσης δημιουργήσει για τους πελάτες μας, μια μοναδική προϊοντική βάση στα πλαίσια μιας πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής ( open architecture ). Ένα από τα μεγάλα οφέλη της συνεργασίας με την BNP Paribas είναι η δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα προϊόντων της που βρίσκεται στο Παρίσι.  Με περισσότερα από 100 εξειδικευμένα στελέχη, είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε  καθημερινά στους πελάτες μας ιδέες που προστατεύουν το κεφάλαιο και ταυτόχρονα μπορούν και καρπώνονται αποδόσεις σε συσχέτιση με την άνοδο των αγορών.


Χ_Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρετε στους πελάτες σας;


Κ.Μ_Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αποτελεί για την Πειραιώς Wealth Management πρώτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο αναλύουμε περισσότερο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας εφαρμόζοντας μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης. 
Πιο συγκεκριμένα, η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επιτυγχάνεται με τα παρακάτω:


Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων (complaint management)
Η Πειραιώς Wealth Management έχει θεσπίσει συγκεκριμένη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης παραπόνων με στόχο την άμεση επίλυση και διαχείριση των διαφορών που ανακύπτουν με τους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ώστε η διοίκηση της εταιρείας να ενημερώνεται και να επεξεργάζεται συνολικά τα υποβαλλόμενα παραπόνα ώστε να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.
Εκπαίδευση και κατάρτιση επενδυτικών συμβούλων (training and knowledge management)
Η επιτυχία στην ποιότητα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, εξαρτάται από την ικανότητά προσαρμογής των επενδυτικών συμβούλων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο γνωστικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύουμε στην εκπαίδευση/κατάρτιση των ανθρώπων μας, με στόχο τη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους.
Το νέο μοντέλο εκπαίδευσης περιλαμβάνει, εκτός των μέχρι σήμερα γνωστών εκπαιδευτικών μεθόδων, μια εσωτερική βιβλιοθήκη διαχείρισης γνώσης (knowledge management database) με την οποία μεταφέρουμε επιπρόσθετης αξίας πληροφόρηση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας επιτυγχάνοντας ακόμα υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών.
Κατηγοριοποίηση πελατών (client segmentation)
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σε περιόδους αστάθειας, η Πειραιώς Wealth Management κρίνει ως απολύτως αναγκαία την δυναμική κατηγοριοποίηση των πελατών της σε ομογενείς ομάδες με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Με αυτό τον τρόπο, οι επενδυτικοί μας σύμβουλοι είναι σε θέση να υποστηρίξουν καλύτερα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους αλλά και να ταιριάξουν τις ανάγκες αυτές με τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα. Η διαδικασία αυτή προσδίδει αξία στη σχέση με τον πελάτη και στη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK-EUROBANK
76η ΔΕΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ RILKEN
ΜΕΛΕΤΗ MCKINSEY & COMPANY
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site