Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2011-τ.375                              

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργία των επιχειρήσεων ενέχει πολλούς κινδύνους και η βιωσιμότητά τους απειλείται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα η διαχείριση του επαγγελματικού και επιχειρηματικού κινδύνου να είναι περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ.
Παράγοντες όπως η κατάργηση των συνόρων σε επίπεδο επικοινωνίας, κεφαλαίων, εταιρειών και καταναλωτών, ο δυναμικός ρόλος των Ενώσεων Καταναλωτών, που έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου καταναλωτή, ο οποίος γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα του και τα διεκδικεί, αλλά και η αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων από τις εποπτικές αρχές, εκθέτουν κάθε επιχείρηση σε κινδύνους πρωτόγνωρους και συχνά απρόβλεπτους.
Ωστόσο, το επιχειρηματικό «τοπίο» δεν περιορίζεται μόνο στα προαναφερθέντα. Οι διοικήσεις των εταιρειών έρχονται αντιμέτωπες και με ένα μεγάλο σκόπελο, που καλούνται να διαχειριστούν με σύνεση, ορθό προγραμματισμό, αλλά και καινοτόμες δράσεις, την οικονομική ύφεση. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η έλλειψη ρευστότητας και οι αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις, δυσχεραίνουν ακόμα την κατάσταση. Μια ανασφάλιστη ζημιά, σε τέτοιες περιόδους, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε πλήρη επιχειρηματική καταστροφή, ίσως και σε πλήρη προσωπική καταστροφή του επιχειρηματία.
Σε αυτούς τους κινδύνους - που μπορεί να σχετίζονται με απρόβλεπτα γεγονότα ή να αφορούν στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή στους εργαζόμενους, αλλά και σε πολύ ευρύτερους τομείς που άπτονται της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων τρίτων - απαντούν προϊόντα της σύγχρονης ασφαλιστικής βιομηχανίας. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές ασφαλιστικές καλύψεις, όπως οι καλύψεις κατά ζημιών των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των εμπορευμάτων των πρώτων υλών κ.λπ. και κατά των ατυχημάτων των εργαζομένων, δημιουργούν ένα σύνθετο και ασφαλές «δίχτυ» προστασίας της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθούμε στις βασικές κατηγορίες καλύψεων που είναι η επαγγελματική αστική ευθύνη, η αστική ευθύνη προϊόντος, η ασφάλιση στελεχών διοίκησης, η ασφάλιση περιβαλλοντικών κινδύνων και τα ομαδικά ασφαλιστήρια. 


Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Η ασφάλιση ευθυνών προς τρίτους αποτελεί κάλυψη ζωτικής σημασίας για τους επαγγελματίες, που συχνά προσανατολίζονται σε καλύψεις κτηρίου και εγκαταστάσεων, αγνοώντας την πιθανότητα να υποστούν μεγάλη ζημία από αστικές ευθύνες που απορρέουν από την άσκηση της επιχειρηματικότητάς τους. Ωστόσο, η ζημία που μπορεί να υποστεί μια επιχείρηση από καταστροφές σε εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και κτήριο, είναι μέγεθος υπολογίσιμο, σε αντιδιαστολή με τις αξιώσεις τρίτων, που αποτελεί μέγεθος που δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί από τη διοίκηση της επιχείρησης. Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κοκκάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Victoria Ασφαλιστικής, «η ασφαλιστική συνείδηση του επιχειρηματία βελτιώνεται με την πάροδο των ετών, ωστόσο η διαδικασία αυτή γίνεται με πολύ αργά βήματα».
Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική, στοχεύοντας στην οικονομική εξασφάλιση των πολιτών σε περίπτωση απαίτησης από τρίτους.
Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα, «όποιος ζημιώσει άλλον, παράνομα ή υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει». Την ευθύνη αυτή της αποζημίωσης έρχονται να καλύψουν, με προϋποθέσεις βέβαια, τα ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
Καλύπτεται δηλαδή η εκ του νόμου προβλεπόμενη ευθύνη του ασφαλισμένου επαγγελματία, των υπαλλήλων του και των συνεργατών του, για ζημιογόνα γεγονότα που θα προκληθούν σε τρίτους, λόγω λαθών ή/και παραλείψεων, κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μόνο.
Στα ζημιογόνα γεγονότα περιλαμβάνονται, ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι σωματικές βλάβες ή ο θάνατος τρίτων, οι χρηματικές αποζημιώσεις σε τρίτους και τα έξοδα υπεράσπισης του ασφαλισμένου ή τα έξοδα του εξώδικου συμβιβασμού.
Τα προγράμματα «επαγγελματικής αστικής ευθύνης» απευθύνονται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο και στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας προξενούν, από λάθος, ζημιά σε τρίτους.
Στην αγορά υπάρχουν ασφαλιστήρια, ειδικά σχεδιασμένα, που, μεταξύ άλλων, καλύπτουν τους εξής επαγγελματίες: Γιατρούς, φαρμακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, διοργανωτές τουριστικών ταξιδιών (tour operators), λογιστές, ορκωτούς λογιστές και ελεγκτές, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, μεσίτες και διαχειριστές ακινήτων, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, φορείς πιστοποίησης, συμβούλους κάθε είδους (τεχνικών έργων, τεχνικών υγείας και ασφάλειας, περιβάλλοντος, πληροφορικής κ.λπ.), πραγματογνώμονες και επιθεωρητές ναυτιλίας, στελέχη διοίκησης και διευθυντές επιχειρήσεων, κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας κ.ά.
Με τα ασφαλιστήρια επαγγελματικής αστικής ευθύνης μπορούν να καλυφθούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Μπορεί επίσης να είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένα με διαφορετικά συμβόλαια και το φυσικό πρόσωπο και το νομικό πρόσωπο για το οποίο εργάζεται το φυσικό πρόσωπο, γιατί όταν προκύψει ευθύνη μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.
Στις ασφαλίσεις επαγγελματικές ευθύνης, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια δεν είναι σταθερά, αλλά συμφωνούνται κατά τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και επαγγελματία. Τα κεφάλαια αυτά είναι τα ανώτατα ποσά τα οποία θα καταβάλει η εταιρεία σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος. Συνεπώς, για την επιλογή του ύψους των ασφαλιζομένων κεφαλαίων πρέπει ο επαγγελματίας να εκτιμήσει τις πιθανές απαιτήσεις των τρίτων, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο.


«Η παλέτα των προσφερόμενων προϊόντων ασφάλισης ευθυνών στην αγορά έχει εμπλουτιστεί με προϊόντα που προσφέρουν στον ασφαλισμένο υπεράσπιση ή καλύπτουν το κόστος και αποκαθιστούν ζημίες που έχουν προκληθεί σε τρίτους. Έτσι επιχειρήσεις, στελέχη και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν πλέον να βρουν στην αγορά μας τα κατάλληλα προϊόντα που θα μονώσουν την επιχείρηση και το επάγγελμά τους από πιθανές ευθύνες τους απέναντι σε μετόχους, εργαζομένους, πελάτες, συνεργάτες, αλλά και το ευρύ κοινό ως αποδέκτη των προωθητικών τους ενεργειών κ.λπ.», σύμφωνα με τη Μαργαρίτα Γκολφινοπούλου, Manager, Major Accounts, Business Solutions, Sales & Marketing Division της Chartis Ελλάς.


Αστική Ευθύνη Προϊόντος
Κάθε προϊόν, προκειμένου να καταλήξει στον τελικό καταναλωτή, διέρχεται από πολλά στάδια, όπως η παραγωγή, η συσκευασία και η διανομή. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των διαδικασιών είναι πιθανό να προκύψουν λάθη ή παραλείψεις - ακόμα και στις οδηγίες ενός προϊόντος - που να οδηγήσουν σε αξιώσεις τρίτων έναντι της επιχείρησης. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων που δημοσιοποιούνται κατά καιρούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημιουργούν σημαντικές απώλειες στις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη με την οποία έχει εναρμονιστεί το ελληνικό δίκαιο, ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Στόχος του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου είναι η προστασία του καταναλωτή, που μπορεί να στραφεί κατά του παραγωγού ή εκείνου που θεωρείται παραγωγός, και να αξιώσει αποζημίωση για ένα ελαττωματικό προϊόν.
Η ασφάλιση αστικής ευθύνη προϊόντος καλύπτει την ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση έναντι τρίτων για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.
Οι αξιώσεις τρίτων μπορεί να πηγάζουν από την ελαττωματική σχεδίαση ενός προϊόντος, από λανθασμένες οδηγίες χρήσεως, αμέλεια προειδοποίησης ή οποιοδήποτε λάθος κατά την παραγωγή ή κατασκευή.
Τον κίνδυνο αυτό για τους επιχειρηματίες καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης προϊόντος που απευθύνονται σε κατασκευαστές προϊόντων ή πρώτων υλών, προμηθευτές προϊόντων, εισαγωγείς προϊόντων για πώληση ή άλλης μορφής διανομή, πρόσωπα που αναφέρονται ως παραγωγοί προϊόντων, αλλά και σε όσους συμβάλλουν στην κυκλοφορία ενός προϊόντος. Στην αγορά διατίθενται πολλά προγράμματα τα οποία καλύπτουν την αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου κατασκευαστή, εισαγωγέα ή εμπόρου, για απαιτήσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε αυτούς από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.
Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
Τα υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιρειών ή οργανισμών λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ενέχει πολλούς κινδύνους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι δικαστικές αξιώσεις έναντι στελεχών διοίκησης παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση. Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης απευθύνεται σε εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν την περιουσία των στελεχών τους – ή και της εταιρείας - από πιθανά λάθη, που μπορεί να οδηγήσουν σε αξιώσεις τρίτων.
Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων. Αφορά δηλαδή στην αστική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών ή άλλων ανωτάτων στελεχών της επιχείρησης που απορρέει από άδικες πράξεις ή παραλείψεις τους μόνο κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και τα έξοδα που θα γίνουν για τη νομική τους υπεράσπιση.
Η ανάγκη προστασίας των στελεχών μιας επιχείρησης μπορεί να προκύψει από:


- Τους εργαζόμενους της επιχείρησης λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης, μεροληπτικής διάκρισης ή καταχρηστικής απόλυσης, διάκρισης μεταξύ των εργαζομένων, μη καταβολής δεδουλευμένων, παραβίαση προσωπικού απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, ηθική βλάβη και προσβολή προσωπικότητας κ.λπ.
- Το Δημόσιο για απάτη εις βάρος του δημοσίου κ.λπ.
- Τους μετόχους για πτώση της τιμής της μετοχής
- Τους πελάτες ενός οικονομικού οργανισμού, λόγω κακής ποιότητας προϊόντος
- Ανταγωνιστές της επιχείρησης για παραβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανική κατασκοπεία, αθέμιτο ανταγωνισμό κ.λπ.


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ


Τα ομαδικά προγράμματα ζωής και υγείας προστατεύουν τον εργαζόμενο ή και την οικογένειά του από το ενδεχόμενο ατυχήματος ή απώλειας ζωής, εξασφαλίζοντας μια σταθερή πηγή εισοδήματος στην περίπτωση που συμβεί κάποιο απρόβλεπτο γεγονός. «Η ομαδική ασφάλιση με δυναμική παρουσία σχεδόν 50 χρόνων στη χώρα μας, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα θεσμό ο οποίος αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού τζίρου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αποδίδοντας ως αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους του ποσό που προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ κατά την τελευταία τριετία», ο κ. Γιώργος Βλασσόπουλος, επικεφαλής των ομαδικών ασφαλίσεων στη MetLife Alico.
Αν και σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα ασφάλιστρα του κλάδου ομαδικών ασφαλίσεων ανήλθαν το 2010 στα 701,1 εκατ. ευρώ, έναντι των 637,7 εκατ. ευρώ που ήταν το 2010, ωστόσο η κρίση φαίνεται πως έχει περιορίσει σε ένα βαθμό την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα ομαδικά προγράμματα. Αντίθετα οι μεγάλες επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παροχής αυτής στους εργαζόμενους, επικεντρώνουν την προσπάθειά τους σε προσαρμογές συμβολαίων για τη μείωση του κόστους. Στην προσπάθεια αυτή ανταποκρίνεται και η ασφαλιστική βιομηχανία, που προχωρά σε αναπροσαρμογές των προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στην αγορά, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται στη μείωση των καλύψεων, παρέχοντας πιο προσιτά ασφάλιστρα, αλλά αφορά κυρίως τη μείωση του κόστους μέσω των συμβάσεων με μεγάλα νοσηλευτήρια και διαγνωστικά κέντρα.
Η ομαδική ασφάλιση παρέχει οφέλη τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη, καθώς βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις, δημιουργεί φορολογικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση, κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, τους προστατεύει από το κόστος υγείας και ενισχύει την αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.
Τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους, θέτοντας ως μόνη προϋπόθεση να υφίσταται ένα οργανωμένο σχήμα με μέλη που η ηλικία τους δεν ξεπερνά τα 65 χρόνια. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, τα μέλη ενός φυσιολατρικού συλλόγου, οι αθλητές μιας ομάδας, οι συνταξιούχοι ενός οργανισμού, οι πελάτες μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, οι μετέχοντες σε μια οργανωμένη εκδρομή, οι εγγεγραμμένοι σε ένα επαγγελματικό επιμελητήριο, τα μέλη μιας επιστημονικής ομάδας, το διδακτικό προσωπικό ενός ιδρύματος κ.λπ. Στα ασφαλιστήρια αυτά, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, μπορούν να ενταχθούν και τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος/παιδιά) του κυρίως ασφαλιζόμενου, συνήθως για τις καλύψεις υγείας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται πολύ ο πληθυσμός ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μάλιστα με άτομα μικρής ηλικίας, γεγονός που κάθε ομαδικό ασφαλιστήριο επιδιώκει.
Τα ομαδικά ασφαλιστήρια αφορούν πάντοτε καλύψεις των κλάδων ζωής, υγείας και επένδυσης. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες είναι: α) ασφαλιστήρια παροχής υπηρεσιών υγείας και β) ασφαλιστήρια παροχής εφάπαξ ή/και σύνταξης.
Ασφαλιστήρια υγείας
Το κάθε ομαδικό συμβόλαιο σχεδιάζεται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των μελών της ομάδας, για τον απλούστατο λόγο ότι έρχεται να συμπληρώσει τις παροχές του κοινωνικού φορέα και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς. Το εύρος των καλύψεων είναι μεγάλο, ουσιαστικά κάθε κάλυψη που θα μπορούσε να έχει ο καθένας σε ένα ατομικό του ασφαλιστήριο μπορεί να περιλαμβάνεται και σε ένα ομαδικό.
Ενδεικτικά, οι καλύψεις που θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται σε ένα ομαδικό συμβόλαιο υγείας είναι:
• Απώλεια ζωής
• Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα προς εργασία
• Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα προς εργασία
• Νοσοκομειακή περίθαλψη
• Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
• Νοσοκομειακά και λοιπά επιδόματα
• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
• Επείγουσα ιατρική μεταφορά


Ασφαλιστήρια εφάπαξ και συνταξιοδότησης


Πολύ σημαντικά θεωρούνται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδότησης ή/και εφάπαξ. Δύο είναι οι βασικές μορφές:
• Τα ασφαλιστήρια δημιουργίας συγκεκριμένου κεφαλαίου για κάθε ασφαλιζόμενο. Με τα ασφαλιστήρια αυτά συμφωνείται εξαρχής το ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στο μέλλον και τα ασφάλιστρα (εισφορές) υπολογίζονται στη συνέχεια, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία των ποσών αυτών.
• Τα ασφαλιστήρια καθορισμένης εισφοράς ανά εργαζόμενο. Με τα ασφαλιστήρια αυτά συμφωνείται εξαρχής το ποσό των ασφαλίστρων (εισφορές) ανά εργαζόμενο, που παραμένουν σταθερά, και το τελικό ποσό του κεφαλαίου, που θα λάβει ο εργαζόμενος σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στο μέλλον, εξαρτάται από τη συσσώρευση των εισφορών και τις αποδόσεις των επενδύσεων.
Η επενδυτική πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας μπορεί να βασίζεται σε εγγυημένο επιτόκιο, που δημιουργεί ελάχιστες εγγυημένες αποδόσεις σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στο μέλλον και επιπλέον ποσά, αν η απόδοση των επενδύσεων είναι μεγαλύτερη του εγγυημένου επιτοκίου, ή σε καλάθι αμοιβαίων κεφαλαίων (προϊόντα Unit Linked), που δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις, αλλά το επενδυτικό προφίλ αποφασίζεται σε συμφωνία με τον ασφαλιζόμενο, σε αμοιβαία ελληνικά ή διεθνή. Η μορφή της επένδυσης (με ή χωρίς εγγυημένα ελάχιστα ποσά) αποτελεί συμφωνημένο όρο του ομαδικού συμβολαίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Με την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/35/ΕΚ στα τέλη του 2009, σχετικά με την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς, δημιουργήθηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, που βασίζεται στην αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει».
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, κάθε φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε περιβαλλοντική ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας είναι κατ’ αρχήν οικονομικά υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/ και αποκατάστασής της.
Τα μέρη που φέρουν την ευθύνη κάλυψης των δαπανών για την πρόληψη ή τη διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημίας είναι οι φορείς που αναπτύσσουν τις επικίνδυνες ή δυνάμει επικίνδυνες δραστηριότητες. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες που ελευθερώνουν βαρέα μέταλλα στα ύδατα ή στον ατμοσφαιρικό αέρα, οι εγκαταστάσεις παραγωγής επικίνδυνων χημικών προϊόντων, οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις καύσης. Υπεύθυνοι για την κάλυψη των δαπανών πρόληψης ή διόρθωσης των ζημιών σε προστατευόμενα είδη και φυσικά ενδιαιτήματα μπορούν να καταστούν και άλλοι οικονομικοί φορείς, μόνον όμως εφόσον διαπιστωθεί δόλος ή αμέλεια εκ μέρους τους.
Ως εκ τούτου, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, ώστε σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες, να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που θα προκύψουν και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Τα ασφαλιστικά προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά, κατά κύριο λόγο, απευθύνονται σε:
• Εταιρείες που κατασκευάζουν δημόσια και ιδιωτικά έργα
• Εταιρείες παραγωγής ενέργειας
• Εταιρείες κατασκευής μετάλλων
• Μεταφορείς αποβλήτων
• Εταιρείες ανακύκλωσης
• Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
• Νοσοκομεία
• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμπορικά κέντρα, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ.


Ενδεικτικά, κάποια από τα προϊόντα αφορούν σε ασφάλιση για ευθύνη μόλυνσης του περιβάλλοντος, ασφάλιση περιουσίας για «πράσινα» κτήρια, ασφάλιση για περιβαλλοντική καταστροφή, προϊόντα για έργα αιολικής και ανανεώσιμης ενέργειας, υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης ζημιών από μεταλλευτικές εργασίες και εργασίες επιχωμάτωσης κ.ά.


Ο ρόλος των διαμεσολαβούντων προσώπων
Η αναζήτηση των πλέγματος αυτών των καλύψεων δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας της επιχείρησης. Ο λόγος είναι απλός: μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν έχει τη γνώση και την εμπειρία ανάλυσης των κινδύνων αυτών, ούτως ώστε στη συνέχεια να αναζητήσει τις αντίστοιχες καλύψεις. Παράλληλα, είναι αδύνατο μια επιχείρηση να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας και να επιλέγει τα πιο σύγχρονα προϊόντα, ακόμα και αν διαθέτει ειδικό ασφαλιστικό τμήμα.
Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες του ασφαλιστικού χώρου που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές. Η ύπαρξη διαμεσολαβούντος προσώπου, μόνο προστιθέμενη αξία προσφέρει σε μια επιχείρηση και η έλλειψή του εγκυμονεί κινδύνους, οι οποίοι, δυστυχώς, διαπιστώνονται μετά την επέλευση του κινδύνου.
Η ασφαλιστική τοποθέτηση των κινδύνων μιας επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους και όχι απλά με κάποιο πολυασφαλιστήριο μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Η ανεύρεση των καλύτερων προγραμμάτων, με το σωστό κόστος, είτε σε μια ασφαλιστική εταιρεία είτε σε περισσότερες, είτε συνασφαλιστικά είτε όχι, είτε στην εγχώρια αγορά είτε στη διεθνή, αποτελεί έργο των πιστοποιημένων επαγγελματιών διαμεσολαβητών.
Σύμφωνα με την Καραβίας και Συνεργάτες, «οι επαγγελματίες θα πρέπει να δουν την ασφαλιστική κάλυψη της εταιρείας τους ως επιβεβλημένη, καθώς διάφοροι κίνδυνοι όπως: φυσικές καταστροφές, κλοπές, λάθη ή παραλείψεις της επιχείρησης, ελαττωματικό προϊόν κ.ά. θα έχουν σίγουρα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες ορισμένες φορές είναι καταστρεπτικές.
Ο εξειδικευμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος επιχειρήσεων θα αξιολογήσει όλους αυτούς του κινδύνους και θα προτείνει την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την ανάγκη του επαγγελματία και της εταιρείας, αφού σήμερα η ασφαλιστική αγορά προσφέρει λύσεις, μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών».


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK-EUROBANK
76η ΔΕΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ RILKEN
ΜΕΛΕΤΗ MCKINSEY & COMPANY
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site