Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2011-τ.375                              

ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ

Το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων, ακολουθώντας τις πτωτικές τάσεις του κλάδου των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας εν γένει, καταγράφει φθίνουσα πορεία την τελευταία τριετία και το 2010/09 μειώθηκε κατά 23,5%. Το 2010 οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή κατέλαβαν το 84% της συνολικής αγοράς, ενώ αυτοί χωρίς ραφή απέσπασαν το υπόλοιπο 16%.


Η ζήτηση για χαλυβδοσωλήνες συνδέεται άμεσα με την πορεία του κλάδου των κατασκευών (δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, οικοδομική δραστηριότητα κλπ.). Με τη σειρά τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα εξαρτώνται από τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, την εξέλιξη των επενδύσεων, τις χορηγήσεις δανείων κλπ. Η αγορά των χαλυβδοσωλήνων, σαφώς επηρεασμένη από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, εμφανίζει φθίνουσα πορεία και αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω πτώση το προσεχές διάστημα. Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.
Εξέλιξη του δείκτη της εγχώριας αγοράς χαλυβδοσωλήνων  Κατανομή αγοράς χαλυβδοσωλήνων (2010)
  


Ο εξεταζόμενος κλάδος αποτελείται τόσο από παραγωγικές μονάδες, όσο και από εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής χαλυβδοσωλήνων. Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από συγκέντρωση των επιχειρήσεων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιείται από μικρό αριθμό μονάδων. Οι περισσότερες παραγωγικές επιχειρήσεις είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους και ασχολούνται με την κατασκευή σωλήνων με ραφή, διαφόρων διαμέτρων, για τη μεταφορά ρευστών ή αερίων. Οι εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τα εξεταζόμενα προϊόντα. Ορισμένες από αυτές δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην εισαγωγή και εμπορία μετάλλων, εξαρτημάτων, βιομηχανικών εφοδίων και στον ευρύτερο κλάδο «Μεταλλικά Προϊόντα - Κατασκευές». 


Το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων, ακολουθώντας τις πτωτικές τάσεις του κλάδου των κατασκευών και της οικοδομικής δραστηριότητας εν γένει, καταγράφει φθίνουσα πορεία την τελευταία τριετία και το 2010/09 μειώθηκε κατά 23,5%. Οι χαλυβδοσωλήνες με ραφή καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική ετήσια αγορά χαλυβδοσωλήνων. Το 2010, η εν λόγω κατηγορία κατέλαβε το 84% της συνολικής αγοράς, ενώ αυτοί χωρίς ραφή απέσπασαν το υπόλοιπο 16%.
Οι προβλέψεις παραγόντων του κλάδου για το μέλλον της αγοράς δεν είναι ευοίωνες, σύμφωνα με τις παρούσες συνθήκες και τάσεις. Συγκεκριμένα, την διετία 2011-2012, εκτιμάται ότι το σύνολο της αγοράς θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διατήρηση της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και τη συνεχιζόμενη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας.
Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που σχηματίσθηκε στα πλαίσια της μελέτης βάσει δείγματος 11 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών εταιρειών χαλυβδοσωλήνων, φαίνεται ότι το σύνολο του ενεργητικού εμφάνισε μείωση κατά 24,8% το 2009. Αντίθετα, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αυξήθηκε κατά 3,06% έναντι του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές πωλήσεις εμφανίζουν πτώση (-24,4%) το 2009/08, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 24,23%, ενώ και τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 24,6% το ίδιο διάστημα.


ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
Η αγορά των πλαστικών σωλήνων, σαφώς επηρεασμένη από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, εμφανίζει πτωτικές τάσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχισθούν την επόμενη διετία. Η διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σχολίασε για τον κλάδο: «Η συνολική εγχώρια παραγωγή πλαστικών σωλήνων παρουσίασε συνεχή άνοδο κατά την περίοδο 2004-2008 και το 2010 εμφάνισε μείωση κατά 16,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων ακολούθησε ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο 2000-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,7%. Την τελευταία διετία (2009-2010) εμφάνισε πτωτικές τάσεις και το 2010/09 μειώθηκε κατά 17,6%.»
Η ζήτηση του κλάδου της σωληνουργίας εν γένει επηρεάζεται άμεσα από την εξέλιξη της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το 2009/08 η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 24,4% βάσει συνολικής επιφάνειας και κατά 26,5% βάσει συνολικού όγκου. Την πτώση αυτή ακολούθησε και η αγορά των Πλαστικών Σωλήνων σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 18% τη διετία 2009/2010.
Η αγορά πλαστικών σωλήνων αποτελείται τόσο από παραγωγικές μονάδες, όσο και από εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής πλαστικών σωλήνων. Το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ποσοτήτων προέρχεται από λίγες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Η πλειοψηφία των μικρότερων επιχειρήσεων ασχολείται με την παραγωγή συγκεκριμένων τύπων και κατηγοριών πλαστικών σωλήνων.    
Η διάθεση των πλαστικών σωλήνων πραγματοποιείται απευθείας από τις προμηθευτικές επιχειρήσεις προς τους τελικούς πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μέσω χονδρεμπόρων. Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου έχουν αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία απαρτίζονται από τοπικούς αντιπροσώπους ή/και θυγατρικές-συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς και από ειδικευμένους πωλητές.
Το 2010 οι πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο απέσπασαν το 50,4% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης και ακολούθησαν οι άκαμπτοι και εύκαμπτοι σωλήνες από PVC, με ποσοστό 36,5% και 13,1% αντίστοιχα. Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική εγχώρια αγορά πλαστικών σωλήνων (σε ποσότητα) θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση κατά τη διετία 2011-2012.Πέρα από την ανάλυση της αγοράς, στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιείται και χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων παραγωγής πλαστικών σωλήνων, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό που παρουσιάστηκε βάσει δείγματος 17 αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων πλαστικών σωλήνων, προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών μειώθηκε κατά 3,68% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε κατά 8,09% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν κατά 25,5%, τα δε κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 45,9% την περίοδο 2009/08.


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK-EUROBANK
76η ΔΕΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ RILKEN
ΜΕΛΕΤΗ MCKINSEY & COMPANY
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site