Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2011-τ.375                              

«ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»


20 ΧΡΟNIA ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ


Είκοσι χρόνια συμπληρώθηκαν στις 13 Αυγούστου από την έναρξη του Α/Κ «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού» (Άδεια Σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58546/Β737, ΦΕΚ 679/Β/8.8.1991).
Το παλαιότερο ιστορικά Α/Κ της διαχειρίστριας εταιρείας ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση της κατηγορίας του από την έναρξή του στις 13/8/1991, έχοντας σημειώσει με στοιχεία της 13ης/8/2011 σωρευτική απόδοση 468,75% Σημ. και μέση ετήσια απόδοση 9,08% Σημ. Αντίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν στα επίπεδα των 1000,6 μονάδων στις 13/8/1991 και στις 991,14 μονάδες στις 13/8/2011, παρουσίασε την ίδια περίοδο αρνητική απόδοση, της τάξεως του (-0,95)%.  Επιπροσθέτως, το Α/Κ έχει λάβει κορυφαίες αξιολογήσεις 4 και 5 αστέρων από το διεθνή οίκο Morningstar, ενώ έχει συμπεριληφθεί πολλές φορές στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων Ελλάδας.
Η επέτειος των 20 ετών του Α/Κ «ALPHA TRUST Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυναμική και επιτυχημένη 20ετή διαδρομή της ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία τηρεί σταθερά και με συνέπεια, όλα αυτά τα χρόνια, ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο διαχείρισης, με μια σειρά από πρωτιές σε αποδόσεις και διακρίσεις στην ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.
Η ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ είναι θυγατρική της ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και είναι η πρώτη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα. Η ALPHA TRUST αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης κεφαλαίων στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στους κορυφαίους διαχειριστές επενδύσεων της τελευταίας εικοσαετίας.
Οι σωρευτικές αποδόσεις του Α/Κ «ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού» ήταν: για το έτος (31.08.2010-31.08.2011) -30,44%, για την τριετία (29.08.2008-31.08.2011) -55,40%, από την αρχή του έτους έως την 31.08.2011 -23,03%.
Για τον υπολογισμό των σωρευτικών και μέσων ετήσιων αποδόσεων έχει ληφθεί υπόψη η επανεπένδυση του μερίσματος.


* ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


ΟΠΑΠ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ


Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε, στην από 14 Σεπτεμβρίου 2011 συνεδρίασή του, τη συγκρότηση: α) Επιτροπής Διαπραγματεύσεων για την επέκταση της εικοσαετούς άδειας που της χορηγήθηκε με το Ν. 2843/2000 για μία περαιτέρω δεκαετία, ήτοι από το 2021 έως το 2030 και β) Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης του ελληνικού δημοσίου για την αξία του δικαιώματος λειτουργίας των 35.000 VLTs. Η σύνθεση αμφότερων των ως άνω επιτροπών ορίζεται τριμελής και θα είναι κοινή, θα απαρτίζεται δε από τους κ.κ. Ιωάννη Σπανουδάκη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημοσθένη Αρχοντίδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Γεώργιο Γανωτή, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011, ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που περιλαμβάνει τη δημιουργία εταιρείας holding των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών εταιρειών στην περιοχή. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει τη Finansbank, η οποία θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόσο στην εταιρική όσο και στη λιανική τραπεζική, λειτουργώντας ένα δίκτυο 600 καταστημάτων, με 8.000 εργαζόμενους, συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ, με παρουσία σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Αλβανία. Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει στις χώρες αυτές ένα δίκτυο εταιρειών που προσφέρουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως leasing, factoring, brokerage, asset management, insurance και bancassurance.
Η αναδιάρθρωση της δομής της παρουσίας του ομίλου στην περιοχή στοχεύει στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής του πορείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη δημιουργία προϋποθέσεων αυτόνομης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
Η μετοχική αναδιάρθρωση θα γίνει αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όλων των εμπλεκόμενων χωρών.


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Ο κύκλος εργασιών του ομίλου «Ελληνικά Καλώδια» το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε 204 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 20% έναντι του 2010 (170 εκατ. ευρώ), ενώ της μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 153 εκατ. ευρώ, έναντι 122 εκατ. ευρώ του 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως προς χώρες του εξωτερικού, όσο και στην άνοδο των τιμών των μετάλλων σε σχέση με το 2010.
Τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 11,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο «Ελληνικά Καλώδια» και στα 6,5 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρεία, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ και 3,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, το 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σημείωσαν βελτίωση, καθώς ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 380 χιλ. ευρώ το 2010, ενώ η μητρική εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 67 χιλ. ευρώ το 2010. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ ή 0,1107 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μητρική εταιρεία εμφάνισε κέρδη μετά από φόρους 605 χιλ. ευρώ ή 0,0222 ευρώ ανά μετοχή.
Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 102 εκατ. ευρώ, σταθερός σε σχέση με την 31/12/2010 παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών, αποτέλεσμα της βελτιωμένης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός της μητρικής ανήλθε σε 67 εκατ. ευρώ, έναντι 71 εκατ. ευρώ την 31/12/2010. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 εκταμιεύτηκαν, σε επίπεδο ομίλου, 3,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.
Ο όμιλος «Ελληνικά Καλώδια» συνεχίζει να κινείται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού του πλάνου, εστιάζοντας σε πωλήσεις προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε αγορές του εξωτερικού, ώστε να μην επηρεάσει τις μελλοντικές του προοπτικές η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής αγοράς. Σημαντική, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται να είναι και η συμβολή της Fulgor, η οποία εξαγοράστηκε στις 29 Ιουλίου του 2011. Η εξαγορά θα ενισχύσει τον εξαγωγικό προσανατολισμό του ομίλου, ενώ θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, αναμένεται θετική επίδραση από τις συνέργειες που θα προκύψουν στα δίκτυα πωλήσεων, στην αλυσίδα τροφοδοσίας, στην παραγωγή, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με την προσθήκη της Fulgor ο όμιλος «Ελληνικά Καλώδια» διαμορφώνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους καλωδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


ΕΤΕΜ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΕΤΕΜ για το β’ τρίμηνο του 2011 ανήλθαν στα 50,2 εκατ. ευρώ, έναντι 54 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2010, μειωμένες κατά 6,98%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας έφτασαν τα 21,4 εκατ. ευρώ, έναντι 25,4 εκατ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2010, μειωμένες κατά 15,61%.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,05 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,98 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 7,26 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2010. Τέλος, οι ενοποιημένες ζημιές ανά μετοχή, για το β’ τρίμηνο του 2011, ήταν 0,2327 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών 0,2419 ευρώ ανά μετοχή το β’ τρίμηνο του 2010.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2010, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2011, ήταν ζημιές 4,8 εκατ. ευρώ ή 0,1615 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ζημιών ύψους 4,7 εκατ. ευρώ ή 0,1563 ευρώ ανά μετοχή κατά το β’ τρίμηνο του 2010.
Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα 1,75 εκατ. ευρώ, έναντι ταμειακών εκροών 0,3 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2010, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές διαμορφώθηκαν σε εισροές 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι εκροών 0,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Τέλος οι ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε εκροές 2,55 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε εκροές 0,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι εκροών 2,0 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και εκροών 0,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία το β’ τρίμηνο του 2010.
Η επιδείνωση της οικονομίας στη χώρα, καθώς και η δυσμενής διεθνής συγκυρία έχουν διαμορφώσει εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες για την κατανάλωση και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο όμιλος της ΕΤΕΜ συνεχίζει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, παρά την αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης κατά περίπου 13%, τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής και την εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα η γκάμα των προϊόντων του ομίλου εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα και πρωτοποριακά, τα οποία καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών των τελικών καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα όλες οι εταιρείες του ομίλου αναβαθμίζουν το επίπεδο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ALPHA BANK-EUROBANK
76η ΔΕΘ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ RILKEN
ΜΕΛΕΤΗ MCKINSEY & COMPANY
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site