Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιανουάριος 2006                               Τεύχος 317

Επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα
Πλήθος προϊόντων σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή χαμηλών επιτοκίων και ευρύτερων κινδύνων


Ο παγκοσμιοποιημένος πλέον πολίτης έχει πλήθος επενδυτικών και ασφαλιστικών αναγκών και επίσης έχει διάφορους ακόμη λόγους να ψάξει περισσότερο το όλο θέμα:
 Τα χαμηλά επιτόκια που προσφέρουν πλέον οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος, άρα λοιπόν θα πρέπει να επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση προκειμένου να υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη απόδοση.
 Η ολοένα και εντονότερη όξυνση του προβλήματος της κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που ωθεί πολλούς επενδυτές στο να σχεδιάζουν έγκαιρα μια εναλλακτική λύση του προβλήματος.
 Οι ασφαλιστικές ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων έχουν πλέον διευρυνθεί και στο μέτωπο των επιχειρήσεων η σωστή ασφάλιση αποτελεί πλέον συγκριτικό πλεονέκτημα.
 Η διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων στην αγορά.
Στο σημερινό αφιέρωμα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ παρουσιάζονται οι τάσεις που χαρακτηρίζουν τις επενδύσεις σταθερού (και όχι μόνο) εισοδήματος, καθώς και ορισμένα από τα τόσα πολλά επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα που λανσάρονται στην αγορά.


ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ «ΠΑΝΩ ΧΕΡΙ»
 Διαψεύδονται όλοι εκείνοι που προέβλεπαν «μάχες» των χρηματοπιστωτικών ομίλων στο μέτωπο των επιτοκίων, προκειμένου να προσελκύσουν κεφάλαια.
 Αυξήσεις κεφαλαίου και απορροφήσεις επενδυτικών εταιριών αυξάνουν τα Εποπτικά κεφάλαια.
Το «πάνω χέρι» φαίνεται να έχουν οι τράπεζες έναντι των καταθετών, διαψεύδοντας, επί του παρόντος τουλάχιστον, ότι η αλματώδης αύξηση των χορηγήσεων στη λιανική τραπεζική θα μεταφέρει τον ανταγωνισμό σε μια μάχη στο πεδίο των καταθέσεων. Αν και το ύψος των επιτοκίων καταθέσεων είναι χαμηλό, οι περισσότερες τράπεζες δεν φαίνεται να «καίγονται» για προσέλκυση κεφαλαίων. Παρά το γεγονός της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2005 αυξήθηκαν κατά 17,8%, έναντι αυξήσεων 10,9% και 10,5% κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2004 και του 2003.
Το ποσοστό αυτό αύξησης είναι υψηλότερο από το 16% που αυξήθηκαν οι χορηγήσεις των τραπεζών, άρα οι τράπεζες δεν δέχτηκαν καμιά πίεση από την άνοδο των χορηγήσεων. Το αντίθετο μάλιστα. Επιπλέον, επειδή οι τράπεζες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους κυρίως προς τη λιανική τραπεζική (+29,7% τα δάνεια προς νοικοκυριά, με τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων) δεν αύξησαν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για Εποπτικά κεφάλαια, καθώς το ποσοστό των απαιτούμενων Εποπτικών κεφαλαίων επί των δανείων, είναι πολύ μικρότερο στο retail banking (και ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια που «έτρεξαν» στο εννεάμηνο με +30%) σε σύγκριση με τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις.
Ακόμη και ο οξύς ανταγωνισμός που φαίνεται να υπάρχει στο μέτωπο της προσέλκυσης καταθετικών λογαριασμών μισθοδοσίας με επιτόκια που μπορεί να φτάνουν ακόμη και το 5%-6%, στην πράξη δεν αφορά τόσο τις καταθέσεις (τα υψηλά αυτά επιτόκια προσφέρονται για καταθέσεις έως 1.000 ή 5.000 ευρώ), όσο στην προσέλκυση πελατών, στους οποίους εν συνεχεία οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να πουλήσουν με έκπτωση μια σειρά άλλων προϊόντων (στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, κ.λπ.).
Ενδεικτικό στοιχείο επίσης, για την «υπεροχή» των τραπεζών έναντι των καταθετών είναι ότι υπάρχουν τράπεζες που προχωρούν σε επαναγορές ιδίων μετοχών προκειμένου να τις ακυρώσουν (μειώνουν δηλαδή τα κεφάλαιά τους) και να αυξήσουν τις αποδοτικότητες των ιδίων κεφαλαίων τους και τις τιμές των μετοχών τους. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν βρει και άλλους τρόπους να ενισχύουν τα κεφάλαιά τους και μάλιστα τα Εποπτικά τους κεφάλαια: πότε μέσω αυξήσεων κεφαλαίου (ολοκληρώθηκαν φέτος σε ATE Bank, Geniki Bank, Τράπεζα Κύπρου, επίκεινται σε Emporiki Bank και Λαϊκή Τράπεζα) και πότε μέσω απορρόφησης εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (φέτος από Εθνική, Eurobank, Emporiki, επίκειται από Proton Bank, κ.λπ.).
Επίσης, παρά τη μεγάλη άνοδο που έχουν σημειώσει κατά την τελευταία διετία οι τιμές των μετοχών στη Σοφοκλέους, η συμμετοχή των μικροεπενδυτών τόσο άμεσα, όσο και μέσω των συλλογικών επενδύσεων (μετοχικά και μικτά αμοιβαία κεφάλαια) όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί ώστε να έχουμε υποκατάσταση τραπεζικών καταθέσεων από επενδύσεις στο χρηματιστήριο, αλλά αντίθετα έχουν μειωθεί.


Οι προοπτικές για το νέο έτος
Το τρέχον επιτόκιο των τραπεζών για μεγάλα ποσά και δέσμευση ενός έτους κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 2,2%, (οριακά χαμηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη διετία) από το οποίο μάλιστα θα πρέπει να αφαιρεθεί η φορολογία των τόκων. Κάτω από τις παρούσες συνθήκες, όλα δείχνουν ότι οι καταθέτες πολύ λίγα πράγματα έχουν να αναμένουν για το 2006, πέραν ίσως από κάποια άνοδο επιτοκίων λόγω της αναμενόμενης αύξησης των βασικών επιτοκίων του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτά, στην καλύτερη περίπτωση.
Επιπλέον, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι οι τράπεζες θα δώσουν περισσότερη έμφαση στα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου, με απώτερο στόχο να προσφέρουν αποδόσεις «κράχτες» που όμως δεν είναι βέβαιες, τις οποίες μάλιστα οι καταθέτες-επενδυτές θα καρπώνονται όχι σε βάρος των τραπεζών, αλλά από τα κέρδη που θα έχουν επιτευχθεί στις αγορές παραγώγων.ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ: ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ «ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ»
Παρά τις κατά καιρούς κατηγορίες, είναι ζήτημα αν το 5% των μικροεπενδυτών έχει καταφέρει κατά την τελευταία πενταετία να έχει καλύτερες αποδόσεις από τα Α/Κ.
Πολλοί είναι αυτοί που κατηγορούν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ότι σε ένα βάθος χρόνου δεν καταφέρνουν να υπερκεράσουν σε αποδόσεις το Γενικό Δείκτη του Χ.Α., ή ακόμη και ορισμένους άλλους δείκτες (π.χ. δείκτης μεσαίας ή χαμηλής κεφαλαιοποίησης) με τους οποίους συγκρίνονται. Μια επίσης κατηγορία εναντίον των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι οι διαφόρων ειδών προμήθειες που επιβάλλουν στους μεριδιούχους, με αποτέλεσμα οι πραγματικές αποδόσεις να είναι χαμηλότερες από αυτές που δείχνει η πορεία της καθαρής αξίας των μεριδίων τους.
Σε μεγάλο βαθμό (χωρίς φυσικά να αφορούν όλα τα Μετοχικά Αμοιβαία) οι κατηγορίες αυτές έχουν βάση, ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος:
Πρώτον, οι μειωμένες αποδόσεις των Μετοχικών Α/Κ έναντι των συγκρινόμενων δεικτών κατά την τελευταία τριετία έγκειται στο γεγονός ότι σε μια περίοδο ανοδικής κίνησης των τιμών  των μετοχών (και των δεικτών) στα χαρτοφυλάκια των Α/Κ δεν υπήρχαν μόνο μετοχές, αλλά επίσης υπήρχαν σε σημαντικό ποσοστό (από 10%-35%) μετρητά και τίτλοι σταθερού εισοδήματος. Για τον ίδιο λόγο, η πτώση των Μετοχικών Α/Κ ήταν κατά κανόνα χαμηλότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη κατά την περίοδο 2000-2002, όταν το χρηματιστήριο έπεφτε. Επίσης, κατά την τελευταία διετία παρατηρήθηκαν εκροές κεφαλαίων στα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να αναγκάζονται σε ρευστοποιήσεις μετοχών (προκειμένου να εξοφλήσουν τους μεριδιούχους τους που αποχωρούσαν) και να χάνουν έτσι μέρος της χρηματιστηριακής ανόδου.
Δεύτερον, ότι οι αποδόσεις θα πρέπει να συνεξετάζονται με τον κίνδυνο κάθε χαρτοφυλακίου και ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου των Μετοχικών Α/Κ είναι χαμηλότερος από αυτόν το Γενικού Δείκτη.


Από τη θεωρία στην πράξη
Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τα Μετοχικά Α/Κ στην πράξη, παρά στη θεωρία. Και αυτό γιατί είναι ζήτημα αν το 5% των μικροεπενδυτών έχει καταφέρει κατά την τελευταία πενταετία να έχει καλύτερες αποδόσεις από τα Α/Κ. Η πλειονότητα των μικροεπενδυτών τοποθετήθηκε στην λεγόμενη περιφέρεια, καταγράφοντας πολύ μεγάλες απώλειες. Επίσης, πολλοί μικροεπενδυτές επενδύουν χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική, παρορμητικά και κάτω από την επίδραση μιας στιγμιαίας ψυχολογίας, η οποία συνήθως λειτουργεί ως κακός σύμβουλος. Επίσης, μέσω των Α/Κ οι επενδυτές απέφυγαν απώλειες που προήλθαν από «κινήσεις αέρα»...ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ
Καταθετικά προϊόντα και προγράμματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων που μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι ζούμε σε μια περίοδο σαφώς περιορισμένης ρευστότητας, όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού υποχρεώνεται να κάνει «αγώνα δρόμου» προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες και κάποιοι άλλοι που βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη μοίρα:
1. Βλέπουν τα οφειλόμενα προς αυτούς να αυξάνουν και έτσι να υποχωρεί το διαθέσιμο εισόδημά τους.
2. Αναγκάζονται να επιλέξουν περισσότερο βραχυπρόθεσμες καταθετικές και επενδυτικές επιλογές (καρπώνονται φυσικά χαμηλότερα επιτόκια), προκειμένου να μην μπουν σε περιπέτειες ελλιπούς ρευστότητας.
Για την - μερική έστω - αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, η αγορά προσφέρει σήμερα μια σειρά καταθετικών και λοιπών επενδυτικών προϊόντων, οι κυριότερες κατηγορίες των οποίων, είναι:
Προθεσμιακές καταθέσεις στις οποίες προκαταβάλλονται οι τόκοι: Τα μετά από φόρους επιτόκια μπορούν να φτάσουν έως και το 2,5% για ποσά έως 300.000 ευρώ και σε μια τέτοια περίπτωση (και για το συγκεκριμένο ποσό κατάθεσης) η προκαταβολή τόκων φτάνει έως και τα 7.500 ευρώ.
Καταθετικοί λογαριασμοί τύπου Notice Account: Πρόκειται ουσιαστικά για λογαριασμούς ταμιευτηρίου που προσφέρουν σχετικά υψηλά επιτόκια (π.χ. από 1,9% έως 2,1% μετά από φόρους, για ποσά της τάξεως των 10.000-20.000 ευρώ) με τον περιορισμό ότι ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί την τράπεζα ένα περίπου μήνα πριν προχωρήσει σε ανάληψη. Καταθέσεις γίνονται οποτεδήποτε. Μέσω των λογαριασμών Notice Account ο πελάτης εξασφαλίζει μια ικανοποιητική ρευστότητα, χωρίς να υποχρεώνεται στα πολύ χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων ταμιευτηρίου.
Καταθετικοί λογαριασμοί με μηνιαία ή και εβδομαδιαία καταβολή τόκων: Υπάρχουν τράπεζες που προσφέρουν τέτοιους λογαριασμούς, αντί να καταβάλουν τους τόκους στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους καταθετικούς αυτούς λογαριασμούς η προσφερόμενη ρευστότητα είναι ουσιαστική, στην περίπτωση που το ποσό των καταθέσεων είναι υψηλό. Για παράδειγμα, σε έναν λογαριασμό ύψους 30.000 ευρώ και επιτοκίου 1%, ο μηνιαίος τόκος είναι της τάξεως μόλις των 25 ευρώ. Ωστόσο, η συχνή καταβολή των τόκων βοηθά στον οικονομικό προγραμματισμό των καταθετών και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία τους.
Δήλος Τακτικό Εισόδημα: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Διεθνικής ΑΕΔΑΚ, που οι όποιες υπεραξίες των τοποθετήσεων σε συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια της Διεθνικής, καταβάλλονται αυτόματα κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο στον τραπεζικό λογαριασμό του μεριδιούχου.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ
Μερικές απλές συμβουλές προκειμένου να περιορίσετε το κόστος που θα καταβάλλετε και να υπολογίσετε την απαιτούμενη αποταμίευση που απαιτείται
Θα αρχίσουμε με μια οικονομική αρχή που λέει ότι όσο ενωρίτερα ηλικιακά αρχίσει η ημερομηνία της αποταμίευσης, τόσο λιγότερα κεφάλαια θα χρειαστούν να αποταμιεύσετε για να λάβετε το ίδιο ποσό πρόσθετης μηνιαίας σύνταξης από το ίδιο έτος της ηλικίας σας. Αν για παράδειγμα αποταμιεύσετε 20.000 ευρώ όταν είστε 35 ετών, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα από το να αποταμιεύσετε το ίδιο χρηματικό ποσό στα 38 σας χρόνια, ή στα 40 σας χρόνια. Η καθυστέρηση των τριών ετών (από το 35ο στο 38ο θα σας κοστίσει λίγο περισσότερα από 1.500 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της καθυστέρησης των πέντε ετών, η ζημιά υπερβαίνει τα 2.650 ευρώ. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο νωρίτερα αποταμιεύεται το κεφάλαιο, τόσο επιμηκύνεται η περίοδος της επένδυσής του και τόσο υψηλότερα είναι τα οφέλη από την επανεπένδυση του κεφαλαίου και των τόκων, ή έστω των κερδών του χαρτοφυλακίου. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, καθυστέρηση πέντε ετών για συγκέντρωση 50.000 ευρώ σημαίνει απώλεια 13.290 ευρώ!
Συμπέρασμα: Όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τόσο λιγότερα χρήματα θα πρέπει να καταβάλλουμε για να εισπράξουμε το ίδιο ποσό πρόσθετης σύνταξης, από το ίδιο έτος ηλικίας μας.


Πόσο θα αποταμιεύσουμε;
Στον παρακάτω πίνακα (πηγή Εθνική Τράπεζα) αναφέρονται τα κεφάλαια που πρέπει να συγκεντρωθούν κατά την ημέρα της συνταξιοδότησής μας, προκειμένου να εισπράττουμε πρόσθετη, ισόβια μηνιαία σύνταξη ύψους 500 ευρώ. Τα ποσά αυτά επηρεάζονται:
1. Από το φύλο του ασφαλισμένου, καθώς οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει υψηλότερο κεφάλαιο, λόγω του μεγαλύτερου ορίου ζωής που συνήθως έχουν (άρα, συνταξιοδοτούνται για περισσότερα χρόνια).


2. Από το έτος της ηλικίας στο οποίο θα θελήσουμε να λαμβάνουμε την πρόσθετη σύνταξη. Όσο αργότερα ορίσουμε την ημερομηνία αυτή (συνήθως συνδυάζεται με το χρόνο συνταξιοδότησής μας), τόσο μικρότερο ύψος θα πρέπει να έχουμε συγκεντρώσει. Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι (πάντα για 500 μηνιαία, ισόβια σύνταξη) απαιτούνται κατά την ημέρα της συνταξιοδότησης 98.000 ευρώ, αν ο ασφαλισμένος πάρει σύνταξη στο 55ο έτος της ηλικίας του και μόλις 72.000 ευρώ, αν συνταξιοδοτηθεί στο 65ο του έτος.
Το γεγονός ότι την ημερομηνία της συντάξεως απαιτείται για παράδειγμα ένα κεφάλαιο της τάξεως των 72.000 ευρώ (προηγούμενο παράδειγμα) δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αποταμιεύσουμε ισόποσο κεφάλαιο. Η αποταμίευσή μας θα είναι κατά πολύ χαμηλότερη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η μέση ετήσια απόδοση των κεφαλαίων μας θα είναι της τάξεως του 5%, επιθυμούμε να συνταξιοδοτηθούμε στο 65ο της ηλικίας, τότε θα πρέπει να καταβάλλουμε το παρακάτω κεφάλαιο, ανάλογα με την ηλικία μας: Στο 30ο έτος της ηλικίας μας θα πρέπει να αποταμιεύσουμε 13.052 ευρώ, στο 40ο έτος 21.264 ευρώ, στο 50ο έτος 34.633 ευρώ, κ.λπ.
Προσοχή: Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για όσους διαθέτουν εφ’ άπαξ το παραπάνω απαιτούμενο κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων περιοδικής καταβολής, τότε το αθροιστικό απαιτούμενο κεφάλαιο είναι σαφώς υψηλότερο Υπάρχει ωστόσο και η όψη του πληθωρισμού, λόγω του οποίου π.χ. με 13.052 ευρώ σήμερα θα λάβουμε στο 65ο έτος μας σύνταξη 500 ευρώ, αλλά η αγοραστική δύναμη των 500 ευρώ θα είναι τότε σαφώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη σημερινή. Αν λοιπόν θέλουμε να λάβουμε σύνταξη που να έχει τη σημερινή αγοραστική αξία των 500 ευρώ και προβλέψουμε έναν μέσο ετήσιο πληθωρισμό της τάξεως του 3%, τότε τα απαιτούμενα ποσά της επένδυσης θα είναι τα παρακάτω:


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ:
ΚΛΑΣΙΚΑ Ή UNIT LINKED
Αυτοί που αμφισβητούν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα κλασικού τύπου των ασφαλιστικών εταιριών, ισχυρίζονται, σε γενικές γραμμές, τα εξής:
1. Το εγγυημένο ελάχιστο επιτόκιο που προσφέρουν για μια τόσο μακρά περίοδο (γύρω στο 3%) είναι χαμηλότερο από την απόδοση π.χ. των αντίστοιχων ομολόγων των Η.Π.Α., τα οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν ενδιάμεσα χωρίς κόστος και με ενδεχόμενα κεφαλαιακά κέρδη.        
2. Η συνολική απόδοση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων «ψαλιδίζεται» λόγω των υψηλών προμηθειών που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. Απέναντι σ’ αυτή την κριτική, υπάρχει και ο αντίλογος. Ναι μεν οι ελάχιστες εγγυημένες αποδόσεις των συνταξιοδοτικών αυτών προγραμμάτων δεν είναι τόσο υψηλές, αλλά δεν απευθύνονται κυρίως στα άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που διαθέτουν πληθώρα άλλων επενδυτικών επιλογών, αλλά κυρίως σε άτομα που εναλλακτικά θα είχαν μια απόδοση χαμηλότερη του 1% ή έστω του 2% από τις τράπεζες. Επιπλέον, σε περίπτωση που μελλοντικά τα τραπεζικά επιτόκια αυξηθούν, είναι περίπου βέβαιο ότι οι αποδόσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων δεν θα περιοριστούν στο ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο που προσφέρουν, αλλά θα αποδίδουν στους πελάτες τους και μέρος της υπεραπόδοσης του χαρτοφυλακίου τους. Πέρα όμως από το θέμα των αποδόσεων, υπάρχει και μια άλλη σειρά ζητημάτων, που αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων: Ένα εξ’ αυτών είναι η φορολογική ελάφρυνση για ετήσια ασφάλιστρα έως 1.100 ευρώ (μειώνεται ισόποσα το φορολογητέο εισόδημα). Το κίνητρο αυτό και πάλι έχει ουσιαστική επίπτωση μόνο στα άτομα χαμηλού και μέσου εισοδήματος και μάλιστα η κυβέρνηση θα πρέπει να φανεί περισσότερο «γενναιόδωρη» στον τομέα αυτό. Το δεύτερο – και ασφαλώς κυριότερο – πλεονέκτημα είναι ο «εξαναγκασμός» του πελάτη να αποταμιεύσει χρήματα, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα κατανάλωνε, αν δεν υπήρχε το συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα. Και μάλιστα, σε όσο μικρότερες ηλικίες ξεκινήσει το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα επενδυτικά οφέλη για τον ασφαλισμένο, γιατί στα προγράμματα αυτά (λόγω του ανατοκισμού των τόκων) οι αποδόσεις αυξάνονται παραπάνω από αναλογικά με την πάροδο του χρόνου.


Τα unit linked προγράμματα
Σ’ αυτού του τύπου τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, ο πελάτης έχει ορισμένα πλεονεκτήματα (συνήθως μεγαλύτερη ευελιξία ρευστοποιήσεων χωρίς ποινές, δυνατότητα μεγαλύτερων υπεραποδόσεων σε περίπτωση συγκεκριμένων εξελίξεων στις κεφαλαιαγορές και τις χρηματαγορές), πλην όμως αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο της επένδυσης, χωρίς να του εξασφαλίζεται ούτε το ύψος των κεφαλαίων του, ούτε οποιαδήποτε ελάχιστη απόδοσή του.ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ... ΚΟΒΕΤΑΙ!
Με ποιους τρόπους συνδυάζουν ταχεία ανάπτυξη του δανεισμού τους και περιορισμένες επισφάλειες
Kαθώς τα οικονομικά των Ελλήνων επιδεινώνονται μέρα με την ημέρα και ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους, οι τράπεζες προχωρούν σε νέες μεθοδεύσεις, προκειμένου να αποφύγουν τις «τρύπες» των επισφαλειών στους ισολογισμούς τους.
Το πρώτο «όπλο» των τραπεζών ήταν οι έντονες πιέσεις – από την πρώτη κιόλας ημέρα καθυστέρησης - που ασκούν προς τους πελάτες τους προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το αποτέλεσμα των πιέσεων αυτών ήταν αρχικά αρκετά ικανοποιητικό, καθώς οι πελάτες – υπό την πίεση των νομικών συνεπειών – είτε δανείστηκαν από συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, είτε ρευστοποίησαν κάποια περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο της ρευστοποίησης μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά την τελευταία διετία, παρά το γεγονός ότι οι αποδόσεις της συγκεκριμένης επένδυσης ήταν σαφώς ικανοποιητική από την άνοιξη του 2003 έως και σήμερα.


Τα νέα «κόλπα»
Το αποτέλεσμα όμως αυτής της κίνησης έχει και τα όριά της. Η επόμενη κίνηση των τραπεζών ήταν τα προγράμματα μεταφοράς υπολοίπου, γεγονός που έδωσε παράταση αρκετών μηνών στους δανειολήπτες και μάλιστα τους «ελάφρυνε» το κόστος εξυπηρέτησης.
Ακόμη όμως και αυτό το μέτρο, το μόνο που κατάφερε ήταν η χρονική μετάθεση του προβλήματος των επισφαλειών για τις τράπεζες και μάλιστα για λίγους μόνο μήνες. Οπότε, έρχονται τώρα οι τράπεζες, να προσφέρουν καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση ακινήτου όπου:
1. Το ύψος του καταναλωτικού δανείου μπορεί να φτάσει σε πολλαπλάσια επίπεδα.
2. Η περίοδος του δανείου μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη, άρα η μηνιαία αποπληρωμή του τοκοχρεολυσίου πολύ χαμηλή.
3. Οι τράπεζες έχουν ως εγγύηση το ακίνητο του πελάτη και ο πελάτης επιβαρύνεται με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, σε σχέση με το απλό καταναλωτικό δάνειο.
Σε αντίθεση με την «ευσυνείδητη» δουλειά των τμημάτων collections των τραπεζών και της δυνατότητας για μεταφορά υπολοίπων, με την προσφορά καταναλωτικών δανείων με προσημείωση ακινήτου οι τράπεζες επιτυγχάνουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα μετακυλίοντας κατά μερικά χρόνια το πρόβλημα των επισφαλειών, περίοδο κατά την οποία ελπίζεται ότι η οικονομία θα ανακάμψει και οι Έλληνες θα μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο ενδιάμεσο διάστημα δε, οι τράπεζες θα καταφέρουν να συνδυάζουν:
Ταχεία αύξηση των χορηγούμενων καταναλωτικών δανείων και περιορισμένες επισφάλειες, λες και τα νοικοκυριά διάγουν... βίον ανθόσπαρτον!INVEST ΑΠΟ ΤON OMΙΛΟ EUROBANK
Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα από την EFG Eurolife
Το πρόγραμμα Invest είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ασφάλιση και επένδυση στο EFG Eurolife Invest Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο EMK. Το EFG Eurolife Invest ΕΜΚ προσφέρει προστασία του κεφαλαίου στο τέλος της επένδυσης και συνδέεται με την προοπτική των μετοχικών αγορών μακροπρόθεσμα, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία για ελκυστικές προοπτικές απόδοσης στη λήξη.
 
Πώς λειτουργεί: Η απόδοση του EFG Eurolife Invest ΕΜΚ είναι συνδεδεμένη με την αποτίμηση ενός ομολόγου που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Η αποτίμηση αυτή εξαρτάται από ένα μηχανισμό παρατηρήσεων επάνω στις τιμές κλεισίματος 30 μετοχών διεθνών εταιριών. Οι μετοχές αυτές έχουν επιλεγεί προσεκτικά, με γνώμονα τόσο την υψηλή τους κεφαλαιοποίηση, όσο και τη θέση τους σε διεθνώς αναγνωρισμένους Δείκτες.
Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι τιμές κλεισίματος των μεγαλύτερων σε κεφαλαιοποίηση διεθνών μετοχών, οι οποίες επιλέγονται ως εξής: 10 από το Δείκτη Standard & Poor’s 500, 10 από τον Dow Jones Eurostoxx 50 και 10 από τον Nikkei 300.
Για τον καθορισμό της απόδοσης του ομολόγου στη λήξη του εφαρμόζεται ο παρακάτω μηχανισμός ετησίων παρατηρήσεων στην απόδοση των πιο πάνω μετοχών:
 Σε κάθε ετήσια επέτειο αλλά και στη λήξη του καταγράφεται η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής κάθε μετοχής από την τιμή της αρχικής παρατήρησης.
 Οι 24 μετοχές με τις καλύτερες αποδόσεις κλειδώνουν αυτόματα στο +8% ενώ για τις υπόλοιπες έξι καταγράφεται η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή τους.
 Κάθε ετήσια παρατήρηση καθορίζεται από τον αριθμητικό μέσο όρο των πιο πάνω ποσοστιαίων μεταβολών των τριάντα μετοχών.
 Σημειώνεται ότι η πρώτη ετήσια παρατήρηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0% και κάθε επόμενη δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη.
 Το άθροισμα των 11 ετησίων παρατηρήσεων διαμορφώνει τη συνολική απόδοση του ομολόγου στη λήξη. 


TAKTIKO ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΗΛΟΣ:
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Πρόκειται για τοποθέτηση των μεριδιούχων σε αμοιβαία κεφάλαια του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και καταβολή των όποιων υπεραξιών προκύπτουν κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο στον τραπεζικό λογαριασμό του μεριδιούχου. Κάθε μήνα ή τρίμηνο δηλαδή θα κατατίθεται το ποσό που θα προκύπτει από την διαφορά:


Κατάθεση = Τρέχουσα αξία μεριδίων Α/Κ – αρχικό κόστος επένδυσης


Υπάρχουν δύο εναλλακτικά σχέδια του «Τακτικού Εισόδημα Δήλος». Για χρονικές τοποθετήσεις μικρότερες των 12 μηνών, προτείνεται το σχέδιο Μηνιαίο Εισόδημα Δήλος που συνδέεται με το Α/Κ Δήλος Money Plus-Διαθεσίμων Εξωτερικού (επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις του εξωτερικού και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που στόχο έχουν μέσες ετήσιες αποδόσεις λίγο υψηλότερες του πληθωρισμού.
Για χρονικές τοποθετήσεις μεγαλύτερες των 18 μηνών, προτείνεται το σχέδιο Τριμηνιαίο Εισόδημα Δήλος που συνδέεται με το Α/Κ Δήλος Εισοδήματος Διεθνές-Ομολογιακό Εξωτερικού (επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα του εξωτερικού και απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που προσδοκούν υψηλότερες αποδόσεις από άλλες μορφές επένδυσης σταθερού εισοδήματος).
Σημείωση: Δεν επιβάλλεται προμήθεια εισόδου και εξόδου για την αγορά και πώληση των μεριδίων των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Συνδυασμός κατάθεσης
και αμοιβαίων κεφαλαίων
Η Ελληνική Τράπεζα δημιούργησε το «Ελληνική Επένδυση», ένα νέο καταθετικό-επενδυτικό προϊόν που προσφέρει υψηλές αποδόσεις για κεφάλαια από 10.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν συνδυασμό προθεσμιακής κατάθεσης με εγγυημένο επιτόκιο έως 3,60% –ένα από τα υψηλότερα της αγοράς– και  επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο συνδυασμός αυτός δίνει τη δυνατότητα για ακόμα πιο αποδοτική αξιοποίηση του αρχικού κεφαλαίου, ενώ η χρονική διάρκεια της κατάθεσης καθώς και τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια επιλέγονται από τον πελάτη.
Το 70% του κεφαλαίου κατατίθεται σε προθεσμιακό λογαριασμό με υψηλό εγγυημένο επιτόκιο για όλο το ποσό, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της κατάθεσης. Έτσι, το επιτόκιο ανέρχεται έως 3,60% για χρονική διάρκεια 3 μηνών, έως 3,35% για διάρκεια 6 μηνών και έως 3,25% για διάρκεια 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει πρόωρα ολόκληρο ή μέρος της προθεσμιακής κατάθεσης, χωρίς κόστος.
Το υπόλοιπο 30% του κεφαλαίου επενδύεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια της Ελληνικής Τράπεζας. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πέντε αμοιβαίων κεφαλαίων (ομολογιακού, μικτού και μετοχικών), ενώ δεν επιβαρύνεται με κόστος διάθεσης ή κόστος εξαγοράς μετά τους πρώτους 12 μήνες.Α/Κ ALLIANZ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Το Α/Κ Allianz Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού έχει ως στόχο την επίτευξη υψηλών προσδοκώμενων αποδόσεων, κυρίως μέσω τοποθετήσεων σε μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Ο κίνδυνος του Α/Κ είναι υψηλός και για να περιοριστεί συστήνεται μακροπρόθεσμος επενδυτικός ορίζοντας. Σύμφωνα με τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου στις 30 Σεπτεμβρίου του 2005, το 93,6% ήταν τοποθετημένο σε ελληνικές μετοχές, το 2,5% σε μετοχές εξωτερικού και το 3,8% σε διαθέσιμα.  Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις του Α/Κ ήταν στους τίτλους της Εθνικής Τράπεζας (9,4% του ενεργητικού), της Alpha Bank (8,1%), του Ο.Τ.Ε. (7,%), των Folli-Follie (5,6%), της Eurobank (5,1%), της Γενικής Τράπεζας (4,2%), της Coca-Cola 3E και του Ο.Π.Α.Π. (από 4%), του Τιτάνα και της Τράπεζας Πειραιώς (3% και 2,9%, αντίστοιχα). Από πλευράς κλαδικής διάρθρωσης, ο χρηματοοικονομικός κλάδος αποτελούσε στις 30 Σεπτεμβρίου το 37,1% του ενεργητικού, ο βιομηχανικός το 17,3%, οι τηλεπικοινωνίες το 10,8%, κ.λπ.
Δείκτης αναφοράς του συγκεκριμένου Α/Κ είναι ο FTSE/Mid-40, η προμήθεια διάθεσης είναι 0,25%-3,5%, η προμήθεια εξαγοράς 1% και οι αμοιβές διαχείρισης το 2,5% ετησίως επί του μέσου ενεργητικού.
LAIKI NOTICE ACCOUNT:
Εβδομαδιαία είσπραξη τόκων
Είναι καταθετικός λογαριασμός που επιτρέπει αναλήψεις με προειδοποίηση 35 ημερών, με  τα παρακάτω επιτόκια:
1,3% για ποσά έως 7.500 ευρώ, 2,05% για ποσά από 7.500 έως 30.000 ευρώ και 2,30% για ποσά υψηλότερα των 30.000 ευρώ. Αυτό που επίσης θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο εκτοκισμός γίνεται μια φορά το μήνα, βοηθώντας έτσι τη ρευστότητα του καταθέτη.


Άλλα χαρακτηριστικά
 Τόκος από το πρώτο ευρώ κατάθεσης
 Επιτόκια που ισχύουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο
 Χωρίς απαίτηση ελάχιστου ποσού κατάθεσης
 Ενημέρωση με συνοπτικό αντίγραφο λογαριασμού
 Χωρίς έξοδα κίνησης


Με το άνοιγμα του λογαριασμού η Λαϊκή Τράπεζα προσφέρει:
 Πιστωτική κάρτα POPULAR CARD VISA με δωρεάν συνδρομή για  τον 1ο χρόνο (εφόσον πληρούνται τα πιστωτικά κριτήρια της Τράπεζας).
 Δυνατότητα 24ωρης χρήσης εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης της  Laiki eBank:
   • Λαϊκή Τηλετράπεζα
   • Internet
   • ATM Λαϊκής Τράπεζας
 


Α/Κ FUND OF FUNDS
ΑΠΟ ΤON ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ALPHA BANK
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Μετοχικό Εξωτερικού τοποθετείται σε άλλα μετοχικά Α/Κ εξωτερικού, σε Η.Π.Α., Ευρώπη, Καναδά, Ωκεανία και αναδυόμενες αγορές. Η επιλογή των περιοχών στις οποίες τοποθετείται είναι αποτέλεσμα του διαφορισμού του επενδυτικού κινδύνου, αλλά και των εξελίξεων και των προοπτικών σε κάθε επιμέρους γεωγραφική περιοχή. Η επιλογή των Α/Κ γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: ιστορική απόδοση σε σχέση με το δείκτη αναφοράς, μεταβλητότητα τιμής σε σχέση με το δείκτη αναφοράς, μέγεθος χαρτοφυλακίου και κύρος φορέα διαχείρισης.
Στόχος του Α/Κ Alpha Fund of Funds Cosmos είναι η αποκόμιση κεφαλαιακών κερδών σε ένα βάθος χρόνου. Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ είναι ο MSCI World (σε ευρώ) και ο επενδυτικός κίνδυνος θεωρείται υψηλός. Το γεγονός ότι το Α/Κ ξεκίνησε φέτος τη λειτουργία του, δεν μας παρέχει την ευχέρεια επαρκών στατιστικών στοιχείων για τη μέχρι τώρα επίδοσή του.  
ALPHA UNIT LINKED
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πρόκειται για ένα unit-linked προϊόν εφ’ άπαξ καταβολής, όπου εξασφαλίζεται στον πελάτη το ύψος της επένδυσης (αρχικό κεφάλαιο + χαρτόσημο διαθέσεων + δικαίωμα συμβολαίου) μετά τα τρία πρώτα χρόνια ισχύος του προγράμματος, ενώ παράλληλα για τον πρώτο χρόνο ο πελάτης έχει και κάποια φορολογική απαλλαγή (μετά την συμπλήρωση των τριών ετών ισχύος του προγράμματος, απαλλάσσεται από το φορολογητέο εισόδημα το 25% του ποσού της επένδυσης, έφ’ όσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 14.673 ευρώ. Συγκεκριμένα, για ένα πρόγραμμα γύρω στα 15.000 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα είναι πάνω από 50.000 ευρώ, τότε εκπίπτει φόρος1.600 ευρώ).
Στόχος του προγράμματος είναι ο συνδυασμός του εγγυημένου κεφαλαίου με τις αποδόσεις του Alpha Ασφαλιστικό Μικτό Εσωτερικού (τοποθετείται σε γνωστά επενδυτικά προϊόντα) και τη φορολογική απαλλαγή.
Στη λήξη της διάρκειας του προγράμματος ο πελάτης εισπράττει την αξία των μεριδίων που κατέχει στο Alpha Ασφαλιστικό Μικτό Εσωτερικού, ή το ποσό που επένδυσε, αν αυτό είναι υψηλότερο. Επίσης, χωρίς καμιά επιβάρυνση του πελάτη, η Alpha Ασφαλιστική καλύπτει τον πελάτη με ασφάλεια ζωής, με ποσό ίσο με το εκάστοτε υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη, ή με το 110% της επένδυσης, εφ’ όσον το τελευταίο ποσό είναι υψηλότερο.ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
Με στόχο την προσφορά ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει δύο προγράμματα.
Το Safe Invest είναι ένα κλασικού τύπου επενδυτικό πρόγραμμα εφ’ άπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσό τα 1.500 ευρώ και ελάχιστη διάρκεια τη δεκαετία. Εξασφαλίζει το ύψος της επένδυσης και προσφέρει εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 3,35%, που είναι υψηλότερο σε σχέση με τα επιτόκια των τραπεζών. Τα κεφάλαια τοποθετούνται σε Α/Κ σταθερού εισοδήματος και ενδέχεται να προκύψουν - πέρα από το τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο – και υπεραποδόσεις χαρτοφυλακίου.
Το Top Invest είναι πρόγραμμα τύπου unit linked, με ελάχιστο ύψος καταβολής τα 1.470 ευρώ ετησίως, ενώ επιτρέπονται και οι πρόσθετες καταβολές, αρκεί να υπερβαίνουν τα 880 ευρώ. Δεν υπάρχει εγγυημένη απόδοση και τα κεφάλαια τοποθετούνται στα Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Euroinvest και Eurobond Ομολογιακό. Ρευστοποιείται οποτεδήποτε, ενώ σε περίπτωση θανάτου, ή μόνιμης ολικής αναπηρίας από ατύχημα η κατάθεση διπλασιάζεται έως του ποσού των 14.674 ευρώ.
Και στα δύο παραπάνω προϊόντα, υπάρχουν και τα αντίστοιχα φορολογικά πλεονεκτήματα των ασφαλίστρων ζωής που προβλέπει ο νόμος (φοροαπαλλαγή έως 1.100 ευρώ ετησίως).ΕλληνικΗ ΕπΕνδυση Plus
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δημιούργησε το «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Plus», ένα νέο καταθετικό-επενδυτικό προϊόν που προσφέρει υψηλές αποδόσεις για κεφάλαια από 10.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό προθεσμιακής κατάθεσης με εγγυημένο επιτόκιο έως 6,00% – ένα από τα υψηλότερα της αγοράς – και  επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο συνδυασμός αυτός δίνει τη δυνατότητα για ακόμα πιο αποδοτική αξιοποίηση του αρχικού κεφαλαίου, ενώ η χρονική διάρκεια της κατάθεσης καθώς και τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια επιλέγονται από τον πελάτη.
Το 70% του κεφαλαίου κατατίθεται σε προθεσμιακό λογαριασμό με υψηλό εγγυημένο επιτόκιο για όλο το ποσό, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της κατάθεσης:  έως 6% για χρονική διάρκεια 3 μηνών, έως 4,6% για διάρκεια 6 μηνών και έως 4% για διάρκεια 12 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει πρόωρα ολόκληρο ή μέρος της προθεσμιακής κατάθεσης, χωρίς κόστος.


ΚΥΠΡΟΥ NOTICE ACCOUNTS:
Υψηλά επιτόκια συν ρευστότητα
Ο λογαριασμός προσπαθεί να συνδυάσει αποδόσεις που υπερβαίνουν σαφώς τα επιτόκια ταμιευτηρίου, χωρίς να περιορίζει σημαντικά τη ρευστότητα του καταθέτη. Γίνεται προσπάθεια να συνδυαστούν δηλαδή, τα υψηλά επιτόκια μιας προθεσμιακής κατάθεσης και η ευελιξία ενός αποταμιευτικού λογαριασμού σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Επιπλέον, στους κατόχους του λογαριασμού αυτού, δίδεται η δυνατότητα απόκτησης και άλλων προϊόντων της Τράπεζας Κύπρου με ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρονται παρακάτω.


Κύρια Χαρακτηριστικά 
 Επιτόκιο έως 2,60 % για όλο το υπόλοιπο του λογαριασμού.
 Δυνατότητα κατάθεσης ανά πάσα στιγμή.
 Ανάληψη για συγκεκριμένο ποσό, με προειδοποίηση 8 ή 35 ημερών.
 Εξαμηνιαία καταβολή τόκων και έκδοση βιβλιαρίου καταθέσεων. 
 Προσφέρεται σε ευρώ, με ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης _ 7.500.


Πρόσθετα Πλεονεκτήματα
 ΚΥΠΡΟΥ Visa με δώρο τη μισή συνδρομή και επιτόκιο αγορών 8,5 %* για τον πρώτο χρόνο ενώ για μεταφορά υπολοίπου από άλλη πιστωτική κάρτα 4,9 %* για δύο χρόνια.
 ΚΥΠΡΟΥ MasterCard με δωρεάν συνδρομή για τους κατόχους ΚΥΠΡΟΥ VISA, επιτόκιο αγορών 8,5 %* για τον πρώτο χρόνο και επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου από άλλη πιστωτική κάρτα 4,9 %* για δυο χρόνια.
 Ολοκληρωμένα Εναλλακτικά Δίκτυα (Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, ATMs) για γρήγορη και εύκολη ενημέρωση και πραγματοποίηση των συναλλαγών σας από απόσταση.«ΥΠΕΡ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ PLUS»:
Κλιμακούμενο επιτόκιο συν προνόμια
Ο καταθετικός λογαριασμός ΥΠΕΡ Ταμιευτήριο PLUS προσφέρεται από την Τράπεζα Κύπρου και δημιουργήθηκε για να μετατρέψει την απλή κατάθεση ταμιευτηρίου σε έναν αποδοτικότερο λογαριασμό, με ένα μοναδικό σύνολο προνομίων


Κύρια Χαρακτηριστικά   
 Kλιμακούμενο επιτόκιο
 Τόκος από το πρώτο Ευρώ
 Χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
 Εξαμηνιαία καταβολή τόκων
 Έκδοση βιβλιαρίου καταθέσεων
 Χωρίς έξοδα διαχείρισης
Πρόσθετα Πλεονεκτήματα
 Έκδοση Connect Card σε 3 λεπτά, για τις καθημερινές σας αγορές με απευθείας χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού σας και αναλήψεις μετρητών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 24 ώρες το 24ωρο.
 Δυνατότητα πάγιων εντολών τροφοδότησης ή εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) μέσω της υπηρεσίας CY-Payments.
 ΚΥΠΡΟΥ Visa με δώρο τη μισή συνδρομή και επιτόκιο αγορών 8,5%* για τον πρώτο χρόνο ενώ για μεταφορά υπολοίπου από άλλη πιστωτική κάρτα 4,9%* για δύο χρόνια.
 ΚΥΠΡΟΥ MasterCard με δωρεάν συνδρομή για τους κατόχους ΚΥΠΡΟΥ VISA, επιτόκιο αγορών 8,5%* για τον πρώτο χρόνο και επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου από άλλη πιστωτική κάρτα 4,9%* για δυο χρόνια.
 Ολοκληρωμένα Εναλλακτικά Δίκτυα (Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking, ATMs) για γρήγορη και εύκολη ενημέρωση και πραγματοποίηση των συναλλαγών σας από απόσταση.LAIKI BONUS: Καταθέσεις συν Α/Κ
Πρόκειται για ένα προϊόν που συνδυάζει τις προθεσμιακές καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω των προθεσμιακών καταθέσεων εξασφαλίζεται μια υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα επιτόκια ταμιευτηρίου, ενώ μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρείται να υπάρξει και κάποια επιπλέον υπεραπόδοση.
Μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά της επένδυσης είναι τα παρακάτω:
 Τα προσφερόμενα επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων  αγγίζουν το 6,40% (ανάλογα με τη διάρκεια και το ποσοστό του κεφαλαίου που επενδύεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια)
 Δυνατότητα διάρθρωσης του προσωπικού χαρτοφυλακίου ανάλογα με το ποσοστό επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια (30%, 40%, 50%)
 Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης (3, 6, 12 μήνες)
 Δυνατότητα επιλογής από τα Α/Κ της Λαϊκής ΑΕΔΑΚ: Λαϊκή Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού, Λαϊκή Επιλεγμένων Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού, Λαϊκή Μετοχικό Εσωτερικού
 Χαμηλό ποσό Κεφαλαίου Αρχικής Επένδυσης (ευρώ 5.870)
 Χαμηλή προμήθεια εισόδου και μηδενική προμήθεια εξόδου
LAIKI SMART:
Κάλυψη επενδυτικών αναγκών
Είναι ένα προϊόν που συνδυάζει τη σταθερότητα αποδόσεων των Προθεσμιακών Καταθέσεων και τη δυνατότητα αποκόμισης υψηλών αποδόσεων από την επένδυση σε δέσμη Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Λαϊκής ΑΕΔΑΚ. Προσφέρει:
 Προσφερόμενο επιτόκιο προθεσμιακής (εξάμηνης ή δωδεκάμηνης) κατάθεσης που φτάνει σήμερα το 4,75% (μικτό) ή 4% (μικτό), αντίστοιχα.
 Δυνατότητα διάρθρωσης του προσωπικού χαρτοφυλακίου ανάλογα με το προφίλ του επενδυτή (επιθετικό ή συντηρητικό).
 Χαμηλό ποσό Κεφαλαίου Αρχικής Επένδυσης (ευρώ 10.000)
 Χαμηλή προμήθεια εισόδου και μηδενική προμήθεια εξόδου.
 Ευελιξία στη διάρκεια της επένδυσης (6,12 μήνες).
 Δυνατότητα επιλογής από δύο δέσμες χαρτοφυλακίου


Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο
- Λαϊκή Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού ποσοστό 50%
- Λαϊκή Μετοχικό Εσωτερικού ποσοστό 30%
- Λαϊκή Διαθεσίμων Εσωτερικού ποσοστό 20%


Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο
- Λαϊκή Εισοδήματος Ομολογιών Εσωτερικού ποσοστό 30%
- Λαϊκή Μετοχικό Εσωτερικού ποσοστό 60%
- Λαϊκή Διαθεσίμων Εσωτερικού ποσοστό 10%ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PLUS:
Έξυπνος συνδυασμός
Το συγκεκριμένο προϊόν αποτελεί συνδυασμό:
α) κατάθεσης του 70% του κεφαλαίου σε λογαριασμό προθεσμίας διάρκειας 3, 6 ή 12 μηνών (κατ’ επιλογήν του πελάτη), και
β) επένδυσης του υπολοίπου 30% του κεφαλαίου σε αμοιβαία κεφάλαια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Μετοχικό Εσωτερικού, Μετοχικό Εξωτερικού ή Κυπριακό Μετοχικό Εξωτερικού) με κατανομή που καθορίζεται από τον πελάτη.


Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι τα _10.000, _7.000 για την προθεσμιακή κατάθεση και _3.000 για τα αμοιβαία κεφάλαια.
Το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό κατάθεσης και τη διάρκεια. Για την κάθε περίπτωση ισχύει ένα ενιαίο επιτόκιο, για όλο το ποσό, από το πρώτο ευρώ. Το επιτόκιο διαφοροποιείται ως εξής:


 Μετά την πάροδο των 3, 6 ή 12 μηνών, η προθεσμιακή κατάθεση μετατρέπεται σε οποιοδήποτε καταθετικό λογαριασμό ή επενδυτικό προϊόν της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατ’ επιλογήν του πελάτη.  


Πλεονεκτήματα
 Υψηλές, εγγυημένες αποδόσεις για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με την προθεσμιακή κατάθεση (ετησιοποιημένα επιτόκια, από τα υψηλότερα της αγοράς, ως εξής: έως 6,00% για 3 μήνες, έως 4,60% για 6 μήνες και έως 4,00% για 12 μήνες) και μεγάλες δυνατότητες απόδοσης για το μέρος της επένδυσης που συνδέεται με τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
 Δυνατότητα κατανομής του επενδεδυμένου ποσού σε αμοιβαία κεφάλαια με συνδυασμό που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ.
 Κανένα κόστος προεξόφλησης για την προθεσμιακή κατάθεση.
 Κανένα κόστος διάθεσης ή εξαγοράς μετά τους πρώτους 12 μήνες για τα αμοιβαία κεφάλαια Δυνατότητα έκδοσης πιστωτικών καρτών «HELLENIC BANK VISA» (Κλασσική ή Χρυσή) με δωρεάν συνδρομή δύο ετών και με προνομιακή μεταφορά υπολοίπου 5,50% για τους πρώτους 12 μήνες.ΕΛΛΗΝΙΚΗ NOTICE ACCOUNT:
Υψηλή απόδοση και ρευστότητα
Στόχος είναι η προσφορά ενός προϊόντος με επιτόκιο σαφώς υψηλότερου από αυτό των καταθέσεων ταμιευτηρίου, χωρίς να περιορίζεται σημαντικά η ρευστότητα του επενδυτή.
Οι αποδόσεις του προϊόντος έχουν κλιμακωτό επιτόκιο έως 3,10% (ο τόκος προσφέρεται για όλο το ποσό της κατάθεσης) και η τοποθέτηση δεν συνεπάγεται επενδυτικό ρίσκο. Το «ΕΛΛΗΝΙΚΗ Notice Account» συνδυάζει τα υψηλά επιτόκια μιας προθεσμιακής κατάθεσης με τη δυνατότητα για καταθέσεις και αναλήψεις ενός αποταμιευτικού λογαριασμού.
Οι αναλήψεις με προειδοποίηση 35 ημερών γίνονται χωρίς κόστος.
Στην περίπτωση που γίνει ανάληψη νωρίτερα από το χρονικό όριο της προειδοποίησης υπάρχει κόστος 0,50% επί του ποσού της ανάληψης.Του Στέφανου Κοτζαμάνη

  Περιεχόμενα
Editorial: Το δις εξαμαρτείν, ούκ αγοράς σοφής...
Επενδύσεις: Σοφοκλέους: Αντιμέτωποι με ευχάριστα προβλήματα!
Επενδύσεις: Ελπίδες παράτασης χρηματιστηριακής ευφορίας
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - Θετικοί οιωνοί για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Αφιέρωμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2006 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2006
Αφιέρωμα: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΧΡΗΜΑ :Η επιτυχία συνεχίζεται...
Αφιέρωμα: Επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα
¶ρθρο: Αξιολογήσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες
¶ρθρο Επενδύοντας στις προοπτικές των Βαλκανίων
Θέμα: Θα συνεχιστεί η χρυσή εποχή των ομολόγων;
¶ρθρο: 2006: Έτος εξελίξεων για τις τράπεζες
¶ρθρο: Ελλάδα: Αισιοδοξούν οι μεγάλοι όμιλοι, προβληματίζονται οι πολίτες
¶ρθρο: Προοπτικές και αδυναμίες των κυπριακών τραπεζών

 Όροι και προϋποθέσεις του site