Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2011-τ.376                              

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ATTICA BANK


ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ


Ο κ. Ιωάννης Γαμβρίλης μοιράζεται μαζί μας τα άμεσα αλλά και τα περισσότερο μακροπρόθεσμα σχέδια του για την ανάπτυξη της Attica Bank. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις που προκύπτουν από το ρευστό αλλά και εύθραυστό εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, ο πρόεδρος της Attica Bank, αναλύει τα χαρακτηριστικά που οι μικρές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στις εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Επίσης καταθέτει την άποψη του για τους κανόνες και τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε η όποια μελλοντική αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου να στεφθεί από επιτυχία.


Συνέντευξη στον Γιώργο Καλούμενο


Μετά το μεγάλο deal, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο εκ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ομίλων της χώρας, της Alpha Bank και της Eurobank, οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο λέγεται ότι θα είναι ραγδαίες. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις και πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί το τοπίο στον τραπεζικό τομέα;


Χωρίς αμφιβολία η συμφωνία Alpha Bank και Eurobank είναι μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, η οποία εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά, μπορεί να αλλάξει το τοπίο στο τραπεζικό σύστημα. Αναμφισβήτητα δημιουργεί νέα δεδομένα, επιταχύνει τις διεργασίες στο χώρο των τραπεζών και υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα, που είναι απολύτως απαραίτητες μέσα στη θύελλα της κρίσης. Όμως η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, για να είναι επιτυχημένη δεν πρέπει να εξαντλείται στη λογική της συγχώνευσης για τη συγχώνευση, ούτε εξαρτάται πάντα από το μέγεθος της νέας τράπεζας, που δημιουργείται.


Το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα κυριαρχήσει σε μια αγορά που ασφυκτιά υπό το βάρος της ύφεσης, αλλά ποιος θα δώσει  ανάσες στην πραγματική οικονομία, ποιος θα στηρίξει στην πράξη τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δεν αρκεί το μέγεθος, χρειάζεται όραμα, σχέδιο αλλά και ευελιξία..Ποιες θα είναι οι συνέπειες της συγκεκριμένης συνεργασίας αλλά και της γενικότερης συγκέντρωσης που αναμένεται να ακολουθήσει στον κλάδο, για την ελληνική οικονομία; Πιστεύετε ότι οι επιδράσεις θα είναι ευεργετικές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις;


Εξαρτάται από την πολιτική, που θα ακολουθήσει η νέα τράπεζα αλλά και από τις γενικότερες συνθήκες, που θα διαμορφωθούν στην οικονομία. Οι συγχωνεύσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο και όχημα που μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Το αν θα βοηθήσουν και στην ανάκαμψη εξαρτάται από το αν θα εξυπηρετήσουν τη βασική ανάγκη της οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Δηλαδή τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, που υποφέρουν. Τότε ναι, θα είναι χρήσιμες. Άλλωστε το βασικό πρόβλημα για όλους είναι η κρίση εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Αυτή η κρίση έχει ως συνέπειες την αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές αλλά και την απώλεια καταθέσεων. Άρα ισχυρές αλλά και υγιείς τράπεζες μπορούν πιο εύκολα να προσελκύσουν και κεφάλαια και καταθέσεις.


Αν η Attica Bank αποφάσιζε να ενταχθεί σε κάποιο τραπεζικό σχήμα, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν αυτό; Θα μπορούσε να συνυπάρξει με κάποιες μεγάλες τράπεζες, ή θεωρείτε ότι θα ήταν περισσότερο επωφελής η ένωση των μικρομεσαίων τραπεζών ώστε να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό σχήμα;


Όπως γνωρίζετε η Attica Bank δεν είναι μια τράπεζα σαν όλες τις άλλες. Δεν λειτουργεί έχοντας ως μόνη πυξίδα το «γράμμα» του ισολογισμού, ούτε όμως μπορεί να λειτουργήσει και ως ευαγές ίδρυμα, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Με αυτή την έννοια η Τράπεζα θα κάνει οτιδήποτε θα διασφάλιζε τους μετόχους της και θα προσέθετε αξία στα ασφαλιστικά ταμεία, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της. Και σε αυτή την κατεύθυνση πήρε, παίρνει και θα πάρει και άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου της στην αγορά και τη δημιουργία ενός τρίτου εναλλακτικού πόλου στο τραπεζικό σύστημα. Βεβαίως και αναζητούμε συμμαχίες και η απεμπλοκή μας από το στενό δημόσιο θα μας επιτρέψει να ξεδιπλώσουμε τα στρατηγικά μας σχέδια. Δεν θα γίνουμε όμως «αποθήκη» για ό,τι ανθυγιεινό έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην οικονομία. Εμείς είμαστε μια τράπεζα νοικοκυρεμένη, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, πάνω από 16%, με  αξιοσημείωτη σταθερότητα μέσα στην κρίση. Και αυτά τα πλεονεκτήματα θα τα διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.


Θεωρείτε ότι οι συγχωνεύσεις είναι η μοναδική διέξοδος για τον τραπεζικό κλάδο ή νομίζετε ότι υπάρχουν και άλλες και ποιες;


Ασφαλώς και είναι διέξοδος, όχι όμως και η μοναδική. Επεσήμανα και προηγουμένως ότι οι συγχωνεύσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Εξαρτάται από τη στρατηγική που χαράσσει και τις προτεραιότητες που θέτει κάθε τράπεζα. Από το αν προτάσσει τη μεγέθυνση ή την ποιότητα. Την κυριαρχία στο χώρο ή την ισχυροποίηση μέσω της παροχής εξειδικευμένων τραπεζικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως οι συγχωνεύσεις δεν διατάσσονται και δεν υλοποιούνται με πολιτικές αποφάσεις, αλλά με αυστηρά επιχειρηματικά κριτήρια. Οι συγχωνεύσεις μπορεί να ενδυναμώνουν τις τράπεζες, που συνενώνονται, δεν αφαιρούν όμως ζωτικό χώρο για την ανάπτυξη και των μικρότερων τραπεζών. Αρκεί αυτές να έχουν υγιή μεγέθη, κεφαλαιακή επάρκεια αλλά και όραμα, ρεαλιστικό πλάνο, προσανατολισμένο σε καινοτόμες δραστηριότητες.  Πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο να υλοποιηθεί το σενάριο της δημιουργίας ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο;


Ας μην μένουμε στα σχήματα. Δεν αρκεί από μόνο του να αντιτάξεις στον ισχυρό ιδιωτικό πυλώνα έναν άλλο ισχυρό δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Το ένα συν ένα δεν κάνει πάντα δύο. Η δική μας πρόταση κινείται σε μια άλλη εναλλακτική λογική. Βλέπουμε έναν άλλο δρόμο, έχουμε διαφορετικό σχέδιο για τη δημιουργία του τρίτου πόλου στο τραπεζικό σύστημα. Αυτός ο δρόμος δεν "οδηγεί" υποχρεωτικά στις συνενώσεις μεταξύ κρατικών τραπεζών, αλλά επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συμμετοχή ιδιωτών, τη δυναμική των μικρών τραπεζών κυρίως όμως την ισχυρή ρευστότητα των υγιών ασφαλιστικών ταμείων, όπως το ΤΣΜΕΔΕ, που κατέχει ήδη το 43% της Attica Bank και έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πλέον υγιή ασφαλιστικά ταμεία της Ευρώπης.


Πώς θα χαρακτηρίζατε την πορεία της Attica Bank στο δύσκολο, είναι η αλήθεια, τελευταίο διάστημα κατά το οποίο αναλάβατε τα «ηνία» της;


Κατ΄αρχήν έχουμε συνείδηση ότι είμαστε μια μικρή τράπεζα, που όμως έχει μεγάλες δυνατότητες και διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είμαστε υπερήφανοι γιατί, από τη στιγμή που αναλάβαμε το τιμόνι της Attica Bank, καταφέραμε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, να διατηρήσουμε την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, την υψηλή  ρευστότητα και την εξαιρετική ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου. Κυρίως όμως έχουμε πετύχει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς τον κοινωνικό ρόλο της Tράπεζας και τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας, είτε είναι επιχειρήσεις είτε είναι ιδιώτες και νοικοκυριά.


Ποια είναι τα άμεσα αλλά και τα πιο μακροπρόθεσμα σχέδια σας για την μελλοντική ανάπτυξη της Attica Bank; Σε ποιους τομείς εργασιών θα επικεντρωθεί η τράπεζα για να ανταποκριθεί στις αυξημένες σύγχρονες απαιτήσεις;Η κρίση είναι πάντα «μήτρα» ευκαιριών για όλους. Αυτές τις ευκαιρίες επιδιώκει να αξιοποιήσει η Τράπεζα,  έχοντας εξασφαλίσει  υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και καλή διάρθρωση στα χαρτοφυλάκιά της. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διατήρηση της ιδιαίτερης θέσης, που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η θωράκιση απέναντι στις δυσκολίες και η στροφή σε καινοτόμες δραστηριότητες όπως είναι η «πράσινη ανάπτυξη» και η εξειδικευμένη τραπεζική. Αυτό άλλωστε είναι και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Είμαστε μια φιλική τράπεζα, κοντά στον πελάτη και αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να γίνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά μια τράπεζα εξειδικευμένη, με καινοτόμες και στοχευμένες δραστηριότητες. Έχουμε και το όραμα και τον στόχο αλλά και τον τρόπο για να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. 


Οι περισσότεροι μικρομεσαίοι, και όχι μόνο, επιχειρηματίες που κατά γενική ομολογία αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας διαμαρτύρονται ότι οι τράπεζες έχουν κλείσει τις στρόφιγγες του χρήματος με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τους να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Εσείς με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε τα αιτήματα τους και πώς σχεδιάζετε να συμβάλλετε στην προσπάθεια ανάκαμψης του οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος της χώρας;

Ευτυχώς η κρίση δεν μας έπιασε στον ύπνο. Σε ένα περιβάλλον αρκετά ασφυκτικό για όλους, εμείς συνεχίσαμε να χορηγούμε δάνεια, να ρυθμίζουμε οφειλές και να συμμετέχουμε στα κρατικά προγράμματα όπως το ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΣΠΑ. Προσπαθήσαμε έτσι να στηρίξουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πελατολογίου μας και να κρατήσουμε στη ζωή όσες αντιμετώπιζαν πρόβλημα επιβίωσης. Η προσπάθεια αυτή βεβαίως θα συνεχιστεί.

Πώς βλέπετε τις προσπάθειες της κυβέρνησης αλλά και του οικονομικού επιτελείου ώστε να καταφέρει να δει η χώρα επιτέλους από πιο κοντά το φως στην άκρη του τούνελ της κρίσης; Πιστεύετε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ποιες είναι οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή του τραπεζικού τομέα ώστε να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια;


Είμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο της ύφεσης, που αντί να υποχωρεί βαθαίνει με ρυθμό ταχύτερο του αναμενομένου. Η κατάσταση στην πραγματική οικονομία χειροτερεύει, παρά τις όποιες αναλαμπές από τις εξαγωγές και τον τουρισμό. Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή από τη στιγμή, που ξέσπασε η κρίση. Τα ψέματα τελειώνουν. Οι τελευταίες εξελίξεις με την τρόικα, την 6η δόση και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το δημόσιο και τις αποκρατικοποιήσεις δείχνουν αν μη τι άλλο, πόσο εύθραυστο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε.


Σε αυτές τις συνθήκες αυτό που απαιτείται είναι δουλειά, τολμηρές πρωτοβουλίες, αποφασιστικότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Η κρίση μπορεί και πρέπει να  γίνει η αφετηρία για να βάλουμε την πραγματική οικονομία σε νέες βάσεις. Πιο στέρεες, πιο σύγχρονες, πιο ρεαλιστικές.


Τελευταία υπάρχει κινητικότητα που αφορά στην στάση των τραπεζών απέναντι στους καταναλωτές. Οι καταχρηστικοί όροι συμβάσεων, οι χρεώσεις για διάφορες υπηρεσίες και άλλα βρίσκονται στο στόχαστρο της πολιτείας. Ποια είναι η εκτίμηση σας για όλα αυτά, και κατά πόσο αφορούν τη δική σας τράπεζα;


Eπαναλαμβάνω ότι η Attica Bank δεν λειτουργεί με γνώμονα αυτό που αποκαλείται «σκληρή τραπεζική λογική». Ουδέποτε στήριξε ή στηρίχθηκε σε κάθε είδους καταχρηστικές πρακτικές. Λειτουργεί πάντα φιλικά προς τον πελάτη-καταναλωτή, με γνώμονα τα συμφέροντα μετόχων της και βέβαια με απόλυτο σεβασμό στους νόμους της πολιτείας, τους οποίους και τηρεί πιστά.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΣΛΕΡ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2011
Ο "ΚΩΔΙΚΑΣ SODALI" ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site