Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2011-τ.376                              

INSURANCE MONEY CONFERENCE 2011   <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ<o:p></o:p>


Κορυφαία στελέχη του ασφαλιστικού χώρου, εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών και θεσμικοί φορείς του κλάδου κατέθεσαν τις απόψεις τους στις πέντε θεματικές ενότητες του συνεδρίου<o:p></o:p>


Της Βίκυς Γερασίμου<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Η ανάγκη επίλυσης βασικών θεμάτων, τα οποία αφενός θα άρουν κάποια εμπόδια και αφετέρου θα προσαρμόσουν την ιδιωτική ασφάλιση θεσμικά και τη λειτουργία των εταιρειών διοικητικά, προκειμένου να προχωρήσει ο κλάδος σε ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης, αναδείχθηκε στο Insurance Money Conference 2011, που διεξήχθη στις 5 Οκτωβρίου στο Divani Caravel. <o:p></o:p>


Κορυφαία στελέχη του ασφαλιστικού χώρου, εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών και θεσμικοί φορείς του κλάδου κατέθεσαν τις απόψεις τους στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 400 άτομα. <o:p></o:p>


Οι ομιλητές του συνεδρίου και οι συμμετέχοντες στις πέντε θεματικές ενότητες ανέλυσαν κάθε πτυχή των ζητημάτων που κυριαρχούν σήμερα στην ιδιωτική ασφάλιση, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, η συνεργασία δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικής ασφάλισης, οι εξελίξεις στο χώρο των συντάξεων, ο κλάδος αυτοκινήτου και η βιωσιμότητα του Επικουρικού Κεφαλαίου, η διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και τα νέα δεδομένα στο χώρο των αστικών ευθυνών και την αγορά των διαμεσολαβούντων προσώπων. <o:p></o:p>


«Ανοίγοντας» τις εργασίες του συνεδρίου ο κ. Μάρκος Μπόλαρης, υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέφερε ότι «ανοίγουν 446 κλίνες στα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΜΕΑ), στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να αξιοποιηθούν ως υπηρεσίες τεταρτοβάθμιας υγείας, προκειμένου να υπηρετήσουν τη δημόσια πολιτική για την αποκατάσταση.<o:p></o:p>


Ο κ. Μπόλαρης τόνισε ότι βασική μέριμνα του υπουργείου Υγείας είναι η εξάλειψη των φαινομένων συναλλαγής και σπατάλης, που περιορίζουν την ποιότητα και το εύρος των κοινωνικών παροχών. Σε αυτήν προσανατολίζονται οι προσπάθειες του υπουργείου, με τον επανασχεδιασμό του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του με τις υπηρεσίες υγείας, για να προσφέρουν συνοχή και ασφάλεια σε όλους τους πολίτες. Επίσης, ο υφυπουργός τόνισε την αξία του Εθνικού Σχεδίου Συνένωσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, με την οποία θα επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και των υπαρχουσών δομών.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΠΑΝΕΛ I


Ο κρίσιμος ρόλος της εποπτείας και της διαφάνειας στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς<o:p></o:p>


Τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τους νέους εποπτικούς κανόνες, τον εσωτερικό έλεγχο και το νομοσχέδιο για τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά συζήτησαν οι συμμετέχοντες της πρώτης θεματικής ενότητας του συνεδρίου, κ.κ. Ευάγγελος Ζερβέας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Π. Τριανταφυλλίδης  Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και Άλκηστις Χριστοφίλου, L.L.M., LSE Εταίρος στη Ι. Κ. Ρόκας & Συνεργάτες, με συντονιστή τον κ. Γιάννη Βερμισσώ, Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού «Insurance World». <o:p></o:p>


Την ανάγκη αποκατάστασης των προβλημάτων που εντοπίζονται στα συμβόλαια που περιέχουν όρους οι οποίοι είναι παρελκυστικοί ή καταχρηστικοί και οδηγούν τους καταναλωτές σε εσφαλμένες εντυπώσεις, με συνέπεια να καταφεύγουν σε καταγγελίες, τόνισε ο κ. Ευάγγελος Ζερβέας, Συνήγορος του Καταναλωτή. Όπως επεσήμανε, ο φορέας «θα προβεί σε σύσταση που θα αφορά στον κλάδο αυτοκινήτων και ειδικότερα στο θέμα που σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό του ασφαλιζόμενου κινδύνου με βάση την παλαιότητα του οχήματος». Τα 2/3 των καταγγελιών που έφτασαν το 2010 στο ΣτΚ αφορούν σε πλημμελή εκπλήρωση των ασφαλιστικών καλύψεων και παρελκυστικές τακτικές σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων. <o:p></o:p>


«Η διαβούλευση για το νομοσχέδιο περί διαφάνειας ολοκληρώθηκε και σύντομα θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς έγκριση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Σπυράκος. «Το νομοσχέδιο αυτό φέρνει νέα δεδομένα στην ασφαλιστική αγορά και οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η σημασία του έγκειται στις νέες βάσεις που θέτει για την προσέγγιση των καταναλωτών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του διαμεσολαβητή με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την επιτακτική ανάγκη για αναπροσαρμογή όλων των συμμετεχόντων στις νέες επιταγές της διαφάνειας». Η πολιτεία, όπως ανέφερε, καλείται να λάβει υπόψη της το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της, την αμοιβαιότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύναψη ασφάλισης και να ενισχύσει τον κοινωνικό της προσανατολισμό. Η διαφάνεια στην ασφάλιση ζημιών προκύπτει από την απλότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ όσον αφορά στις ασφαλίσεις ζωής, επειδή το προϊόν είναι περισσότερο πολύπλοκο ως προς την κατανόησή του από τον καταναλωτή, είναι αναγκαία η ενημέρωση του ασφαλισμένου. <o:p></o:p>


H κα Άλκηστις Χριστοφίλου, L.L.M., LSE Εταίρος στη Ι. Κ. Ρόκας και Συνεργάτες, αναφέρθηκε στη Solvency II και στις πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου των εταιρειών, αναλύοντας τους νέους όρους που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα αυτά και το πώς οριοθετούνται οι σχέσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά. <o:p></o:p>


Σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης, η λειτουργία των ασφαλιστικών εταιρειών πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυξημένες υποχρεώσεις ροής πληροφορίας και εσωτερικής διαφάνειας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαδικασία υπολογισμού του κινδύνου, ο χωρισμός αρμοδιοτήτων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών της διοίκησης, ο χωρισμός αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελεγκτή και εκτελεστικών μελών. Καταγράφονται οι συμβάσεις και οι σχέσεις της εταιρείας με τα υπεύθυνα πρόσωπα και διευρύνεται ο κύκλος της διαφάνειας και της καταγραφής των συναλλαγών των προσώπων αυτών με την εταιρεία. <o:p></o:p>


Όσον αφορά στη δυνατότητα ανάθεσης σημαντικών λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, τόνισε πως αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει στο σύνολο των λειτουργιών των εταιρειών και πως οριοθετούνται οι αρμοδιότητες που μπορούν να εκχωρηθούν. <o:p></o:p>


Ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ανέδειξε τη σημασία του εσωτερικού ελέγχου, την ανάγκη πιστοποίησης των προσώπων που ασκούν τον έλεγχο αυτό, καθώς και το ρόλο που αναλαμβάνουν που εστιάζεται στο να αποδίδουν την πραγματική εικόνα των στοιχείων που αφορούν στην επιχείρηση, τόσο στη διοίκηση των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και στην Τράπεζα της Ελλάδος. <o:p></o:p>


Όπως δήλωσε, «ο εσωτερικός ελεγκτής έχει αυξημένες υποχρεώσεις και καλείται να βεβαιώνει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, που είναι μια νέα υποχρεωτική λειτουργία για τις εταιρείες και εν συνεχεία να αποστέλλει την έκθεσή του στην Τράπεζα της Ελλάδας. Πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γνώση, ούτως ώστε να ελέγχει τους μόνιμους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών». <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Μάρθα Στεφανοπούλου


Marketing Communication Manager, Glassdrive (Saint-Gobain Autover Hellas S.A.)<o:p></o:p>


Η κα Μάρθα Στεφανοπούλου, κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε στην Glassdrive, που ανήκει στον όμιλο Saint Gobain και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 22 χώρες, απασχολεί 1.200 εργαζομένους παγκοσμίως και είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους κατασκευαστές κρυστάλλων στον κόσμο.<o:p></o:p>


 Η Glassdrive κινείται σε μια ανοδικά αναπτυσσόμενη αγορά και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2008. Στόχοι της εταιρείας είναι να ακολουθήσει την πορεία και την ανάπτυξη της Saint Gobain. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 σταθμοί σε όλη την Ελλάδα. <o:p></o:p>


Οι πρωταρχικοί στόχοι της είναι η προστασία του καταναλωτή και η διαφάνεια, μέσω της ποιότητας των προϊόντων (γνήσια κρύσταλλα), εξειδικευμένου δικτύου, εγγύησης εργασίας εφόρου ζωής, ανταγωνιστικών τιμών, ηλεκτρονικού φακέλου για την κάθε ζημιά, πρόσβασης των εταιρειών στις ζημιές που έχει αναλάβει και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΠΑΝΕΛ IΙ


Οι ευκαιρίες και οι προοπτικές της ιδιωτικής ασφάλισης στους τομείς της σύνταξης και της υγείας<o:p></o:p>


Τις απόψεις τους, σχετικά με τη συμπληρωματική δράση των ασφαλιστικών εταιρειών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και τα προϊόντα που καλούνται να δημιουργήσουν οι εταιρείες, κατέθεσαν οι κ.κ. Δρ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. της International Life, Νίκος Πολύζος, Γενικός Γραμματέας Υγείας, Αθανάσιος Παπαμίχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accurate και Richard Sutton, Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole Life, με συντονίστρια την κα Ευγενία Τζώρτζη, δημοσιογράφο στην εφημερίδα «Καθημερινή».<o:p></o:p>


Στη συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Υγείας και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, μέσω της οποίας το δημόσιο προσδοκά να αποκομίσει έσοδα, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, κ. Νίκος Πολύζος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία, στο βαθμό που εξασφαλίζει χαμηλό κόστος, καθώς το μέσο κόστος ανά ασθενή κυμαίνεται στα 1.000 ευρώ. <o:p></o:p>


Στο σχεδιασμό των επομένων πέντε μηνών περιλαμβάνεται η ενοποίηση των υπηρεσιών των νοσοκομείων, ώστε να μειωθούν οι οργανικές μονάδες κατά 10%, η πλήρης λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. <o:p></o:p>


«Ο κλινικός έλεγχος μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο, που μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, για τον έλεγχο του κόστους των υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στον ιδιωτικό τομέα ένα μέρος αυτής της διαδικασίας εφαρμόζεται κυρίως με στόχο την εξοικονόμηση του κόστους», υπογράμμισε ο κ. Αθανάσιος Παπαμίχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accurate. <o:p></o:p>


Ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αναφέρθηκε στη σχέση ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και κρατικών νοσοκομείων και τόνισε ότι «χρειάζεται να γίνει σύζευξη δυνάμεων, να διευρυνθεί αυτός ο τομέας και να μπουν στην αγορά παροχής υπηρεσιών υγείας καινούριοι παίκτες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα». <o:p></o:p>


Αναφερόμενος στη συμπληρωματική δράση των ασφαλιστικών εταιρειών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, δήλωσε πως «πριν από την κρίση, το εθνικό σύστημα συντάξεων κόστιζε γύρω στο 11% του ΑΕΠ ετησίως και το 50% χρηματοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν δεν γινόταν καμμία μεταρρύθμιση, το εν λόγω σύστημα το 2050-60 θα κόστιζε το 24% του ΑΕΠ και το έλλειμμα του συστήματος θα προσέγγιζε το 12%. Το ποσοστό αυτό σήμερα πρέπει, σύμφωνα με την τρόικα, να αυξηθεί μόνο κατά 2,5 μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το 2060, με αποτέλεσμα για όλες οι επόμενες γενιές συνταξιούχων έως και το 2060 να μην ξεπεράσει το 13,5% του ΑΕΠ». Σε σχέση με τις επικουρικές συντάξεις τόνισε πως «εάν είχε πραγματοποιηθεί η μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων, σήμερα θα είχαμε φερέγγυο σύστημα επικουρικών συντάξεων και θα διέθετε η Ελλάδα αποθεματικά ύψους 150 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι το μισό χρέος θα ήταν στα ελληνικά ταμεία». <o:p></o:p>


Την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών, τη συνεχή εκπαίδευση των δικτύων που προωθούν τα ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και τη δημιουργία ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που θα διαθέτουν το χαρακτηριστικό της «ευλυγισίας» για τον πελάτη, τόνισε ο κ. Richard Sutton, Διευθύνων Σύμβουλος της Crédit Agricole Life, κατά τη δική του παρέμβαση στο πάνελ. Όπως ανέφερε, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναλάβει την ευθύνη να ενημερώσουν τους καταναλωτές ώστε να φροντίσουν για το μέλλον τους. <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΠΑΝΕΛ III


«Οι ασφαλίσεις αστικών ευθυνών και ο ρόλος τους στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα» <o:p></o:p>


Τις προοπτικές και τη σημασία των επαγγελματικών αστικών ευθυνών στην προστασία των επαγγελματιών, τα σύγχρονα προγράμματα αστικής ευθύνης των εταιρειών και την προστασία που παρέχουν και τις εφαρμογές της κάλυψης της «γενικής αστικής ευθύνης» στην καθημερινότητα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, ανέλυσαν οι κ.κ. Κώστας Βούλγαρης, Προϊστάμενος του Κλάδου Χρηματικών Απωλειών της Chartis, Αγλαΐα Πετσέτη, Product Management Director του ομίλου της International Life και Νάντια Σταυρογιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas, <o:p></o:p>


με συντονιστή τον κ. Γιώργο Καλούμενο, δημοσιογράφο του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ».<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Η κα Νάντια Σταυρογιάννη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της DAS Hellas, αναφέρθηκε στη σημασία των προγραμμάτων νομικής προστασίας και δήλωσε πως ψηφίστηκε στην Ελλάδα ο νόμος για τη «διαμεσολάβηση» που εφαρμόζεται στην Ευρώπη και παρέχει τη δυνατότητα να υφίσταται ένα πρόσωπο που θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα, προκειμένου να γεφυρώνει εξωδικαστικά τις διαφορές και να απονέμει δικαιοσύνη. Η διαδικασία αυτή θα προβλέπεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της DAS. <o:p></o:p>


Τα προγράμματα νομικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά, όπως ανέφερε, καλύπτουν την ιδιωτική ζωή των πελατών, αλλά και εξειδικευμένες ανάγκες ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. <o:p></o:p>


Ο κ. Κώστας Βούλγαρης, Προϊστάμενος του Κλάδου Χρηματικών Απωλειών της Chartis, αναφέρθηκε στη σημασία της ασφάλισης στελεχών της διοίκησης, που καθίσταται αναγκαία λόγω της ριζικής αλλαγής του νόμου για τις Α.Ε. (προσωπικές ευθύνες στελεχών), τα δικαιώματα του προσωπικού μιας επιχείρησης, αλλά και το δύσκολο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, που εγείρει πιο εύκολα αντιδικίες. Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, πέρα από την προστασία που προσφέρει στην επιχείρηση, αποτελεί εγγύηση και προστασία και για τον πελάτη της επιχείρησης, γι’ αυτό και πολλές ξένες εταιρείες απαιτούν να υπάρχει συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης. Όσον αφορά τη διαδικασία της «διαμεσολάβησης» που συνίσταται στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, επεσήμανε ότι αυτή έχει ενσωματωθεί στις καλύψεις των προγραμμάτων της Chartis. Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρισε το ρόλο των διαμεσολαβούντων προσώπων ως προς την ενημέρωση των πελατών για το τι περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά και των εταιρειών ως προς την εκπαίδευση των δικτύων.<o:p></o:p>


Η κα Αγλαΐα Πετσέτη, Product Management Director του ομίλου της International Life, αναφέρθηκε στην επαγγελματική αστική ευθύνη και τη σημασία της για την προστασία των καταναλωτών. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις έρχονται σήμερα αντιμέτωποι με περισσότερες προκλήσεις από ό,τι στο παρελθόν, καθώς οι καταναλωτές, οι πελάτες και ο οποιοσδήποτε τρίτος προσφεύγουν πιο εύκολα σε δικαστικούς αγώνες ή εξώδικες διεκδικήσεις. <o:p></o:p>


Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλιζόμενου, στους εύληπτους όρους στα συμβόλαια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης και στην κατανόηση του συμβολαίου από τον πελάτη.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος<o:p></o:p>


Γενικός Διευθυντής του ομίλου Carglass<o:p></o:p>


H Carglass βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, σε όλο τον κόσμο, στην έρευνα που κάνει ανεξάρτητος οργανισμός για το δείκτη εξυπηρέτησης, ανέφερε ο κ. Ταξιάρχης Κωνσταντόπουλος κατά την ομιλία του στο συνέδριο. <o:p></o:p>


Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι προτεραιότητες της Carglass είναι:<o:p></o:p>


-Ποιότητα και ασφάλεια στην τοποθέτηση κρυστάλλων: Τα κρύσταλλα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο τρόπος τοποθέτησής τους. <o:p></o:p>


-Αξία στους συνεργάτες: Είναι μια εποχή που είναι απαραίτητες οι συνέργειες για τη διατήρηση και την επέκταση του πελατολογίου, αλλά και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.<o:p></o:p>


-Έξυπνες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις για τον καταναλωτή, που έχει επηρεαστεί από την κρίση.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΠΑΝΕΛ IV


«Ο κλάδος των οχημάτων και η επιρροή του στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς».<o:p></o:p>


Στην τέταρτη θεματική ενότητα του συνεδρίου συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Ζορμπάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ε.Α.Ε.Ε. και Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, Γιάννης Λινός, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών και Ηλίας Νικολακάκος, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με συντονιστή τον κ. Νίκο Υποφάντη, δημοσιογράφο στο ΣΚΑΪ. Οι ομιλητές συζήτησαν τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου των αυτοκινήτων και ανέλυσαν διεξοδικά το θέμα του Επικουρικού Κεφαλαίου. <o:p></o:p>


Στην ανάγκη άμεσης λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου αναφέρθηκε, κατά τη δική του παρέμβαση, ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων ΕΑΕΕ και Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Ο συγκεκριμένος φορέας, που από το 1995 έχει αποζημιώσει 500.000 δικαιούχους, σήμερα αποζημιώνει μετά από 3 χρόνια, ενώ το έλλειμμά του αγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ. <o:p></o:p>


Ο άκρατος ανταγωνισμός στον κλάδο του αυτοκινήτου, η πορεία των εκκαθαρίσεων (από τις 57 εταιρείες που ανακλήθηκε η άδειά τους μόνο σε 4-5 έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση) και η αύξηση των επιδικαζόμενων ποσών σε ζημιές (σωματική βλάβη, ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη) αποτελούν παράγοντες που επιβάρυναν το Επικουρικό Κεφάλαιο. <o:p></o:p>


Ο κ. Δ. Ζορμπάς δήλωσε πως ένας περιορισμός στο ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλει το Ε.Κ. θα είχε ως αποτέλεσμα να αποζημιωθεί η πλειοψηφία των δικαιούχων και κάλεσε όλες τις πλευρές να συνεργαστούν, για να επιλυθεί αρμονικά το πρόβλημα, τονίζοντας ότι η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση στη νομοθεσία για τα ανασφάλιστα οχήματα και την εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί. Αν πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές, το πρόβλημα του Επικουρικού γίνεται διαχειρίσιμο, αλλά δεν λύνεται. <o:p></o:p>


Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Νικολακάκος, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δήλωσε ότι το πλαφόν στις αποζημιώσεις δεν αποτελεί σίγουρη λύση για την επίλυση του προβλήματος του Ε.Κ., τονίζοντας πως δεν είναι δίκαιο ο ασφαλισμένος να επωμιστεί τα βάρη του πλημμελούς ελέγχου από την πολιτεία. <o:p></o:p>


Η διαφωνία του Δικηγορικού Συλλόγου ήταν στη ρύθμιση που ανέφερε ότι «καταργείται πλήρως και παντελώς, για όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Ε.Κ., η υποχρέωσή του να καταβάλλει αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης», αλλά και στο ότι «εισάγεται πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό οφείλει να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα και μάλιστα σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής εταιρείας, σε αυτές τις περιπτώσεις το ανώτατο όριο περιορίζεται στις 100.000 ευρώ, που αυτό οφείλει να καταβάλλει». <o:p></o:p>


Τέλος, είπε πως πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα, να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος, αυστηροποίηση του συστήματος ελέγχου, αποτελεσματικός έλεγχος και λειτουργία των εκκαθαρίσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου είναι να ελέγχουν οι ίδιοι τους εκκαθαριστές ή να προσφέρουν ρόλο εκκαθαριστών.  <o:p></o:p>


Ο κ. Γιάννης Λινός, Εντεταλμένος Σύμβουλος της ERGO Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζημιών, ανέφερε ότι στον κλάδο του αυτοκινήτου δεν επιτρέπονται «αστοχίες» στα δύο βασικά του μεγέθη, τα ασφάλιστρα και την πρόβλεψη για ζημιές. <o:p></o:p>


Σήμερα στον κλάδο επέρχονται πολλές αλλαγές που δεν υπαγορεύονται μόνο από την εποπτική αρχή στο πλαίσιο της Solvency II, αλλά και από το συμφέρον των καταναλωτών, και αφορούν τη διαφάνεια, την επαρκή αποθεματοποίηση και τιμολόγηση, που τεκμηριώνονται πλέον αναλογιστικά. <o:p></o:p>


Όσον αφορά στο πρόβλημα του Επικουρικού Κεφαλαίου, δήλωσε πως οι τρόποι επίλυσής του είναι δύο: η κρατική επιχορήγηση, που στην παρούσα κατάσταση είναι μάλλον ανέφικτη, ή ο περιορισμός/εκλογίκευση των υποχρεώσεων του φορέα με νομοθετική ρύθμιση. Τέλος, ανέφερε πως δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει σύντομα λύση που θα ικανοποιήσει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και πρόσθεσε ότι η αυστηροποίηση του εποπτικού πλαισίου πιθανόν να οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων που θα επιβαρύνουν και με άλλες υποχρεώσεις το φορέα του Επικουρικού Κεφαλαίου. <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΠΑΝΕΛ V


«Ο σκληρός ανταγωνισμός και οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης»<o:p></o:p>


Τις προοπτικές του κλάδου κάτω από την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και τη βάση για την ανάπτυξη των διαμεσολαβούντων στην ελληνική αγορά ανέλυσαν στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου οι κ.κ. Γιώργος Κούμπας, Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Μ.Α., Αναστάσιος Μάνεσης, Ασφαλιστικός Πράκτορας στις «Ασφάλειες Μάνεση» και Θεοφάνης Παπανικήτας, Διευθύνων Σύμβουλος της «Britannia Insurance Brokers», με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Ουζούνη, Γενικό Διευθυντή της Ethos Media S.A.<o:p></o:p>


Ο κ. Γιώργος Κούμπας, Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και πρότεινε την έναρξη «μιας συστέγασης, χαλαρής κοινοπραξίας των διαμεσολαβούντων προσώπων, που θα οδηγήσει εν συνεχεία σε στενότερους δεσμούς και σύμπραξη σε έναν κοινό κίνδυνο». <o:p></o:p>


«Είναι άδικο να ακούγεται ότι υφίστανται μεγάλες προμήθειες διαμεσολαβούντων από το δημόσιο τομέα. Η διαμεσολάβηση δεν ανταμείβεται περισσότερο από αυτό που δικαιούται. Στον τομέα αυτό δεν υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας». <o:p></o:p>


Τέλος, πρόσθεσε ότι, «στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα παρέχει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε επί ίσοις όροις στην παροχή υπηρεσιών». <o:p></o:p>


Ο κ. Γιώργος Ζαφειρίου αναφέρθηκε στο ζήτημα των προμηθειών και δήλωσε πως «πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την κατάργηση των προμηθειών, γιατί ο μεσίτης πρέπει να πληρώνεται από τον πελάτη του».<o:p></o:p>


Επίσης ανέφερε ότι η συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο μεσιτών και πολυεθνικούς λογαριασμούς προσέφερε επιπρόσθετη γνώση στην εταιρεία του. <o:p></o:p>


Στο θέμα της απόδοσης των ασφαλίστρων σε μία εβδομάδα αναφέρθηκε ο κ. Αναστάσιος Μάνεσης, Ασφαλιστικός Πράκτορας των Ασφαλειών Μάνεση, Διακεκριμένος Συνεργάτης της Κυρλάκης Α.Ε., που επεσήμανε ότι το σχετικό διάστημα είναι εξαιρετικά σύντομο σε μία περίοδο που η είσπραξη ασφαλίστρων από τον πελάτη καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Τέλος, πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο κάθε απόφασης πρέπει να βρίσκεται ο καταναλωτής. <o:p></o:p>


Τόνισε ότι στο επίπεδο της παροχής υπηρεσιών, ο μικρός οργανισμός έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί σε καταστάσεις που μεταβάλλονται. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα καταφέρουν να φτάσουν το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών που παρέχουν οι μεσίτες, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμη στη λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. <o:p></o:p>


Ο κ. Θεοφάνης Παπανικήτας, Διευθύνων Σύμβουλος της «Britania Insurance Brokers», δήλωσε πως αν και η Ελλάδα είναι μια παραδοσιακά ναυτιλιακή χώρα, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε στον τομέα των ναυτασφαλίσεων. Στην Ελλάδα τα ασφάλιστρα του κλάδου κυμαίνονται στα 50-60 εκατ. ευρώ, ενώ στο εξωτερικό ανέρχονται σε 4-5 δισ. ευρώ. <o:p></o:p>


Την ανάγκη διαφοροποίησης του προϊόντος των μεσιτών ασφαλίσεων και τη συγχώνευση των γνώσεων των μεσιτών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς επεσήμανε κατά τη συμμετοχή του στη συζήτηση. <o:p></o:p>


Όσον αφορά στο θέμα της προθεσμίας στην απόδοση των ασφαλίστρων, πρότεινε να αποφασίζει η ασφαλιστική εταιρεία το διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να εισπραχθούν τα ασφάλιστρα του συμβολαίου. <o:p></o:p>


Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, τα Money Conferences διοργάνωσαν, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αποτελεσματική Ηγεσία σε περίοδο κρίσης – Συμπεριφορές που οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία – Συναισθηματική Νοημοσύνη, η έξυπνη αντιμετώπιση των προβλημάτων». <o:p></o:p>


To συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ε.), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε), της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και με την υποστήριξη των:<o:p></o:p>


Silver Sponsors:<o:p></o:p>


Ernst & Young, Fadata, International Life Α.Ε.Γ.Α., Chartis, Συνεταιριστική Ασφαλιστική, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Carglass<o:p></o:p>


Bronze Sponsors: <o:p></o:p>


Εθνική Ασφαλιστική, Interamerican, Ασφάλειαι Μινέττα, Das, Glassdrive<o:p></o:p>


Corporate Participations:<o:p></o:p>


ING, EFG Eurolife, ATE Ασφαλιστική, CNP Marfin, Αιγαίον Ασφαλιστική, HDI Gerling, Crédit Agricole Life, Interasco, AON Benfield, Real Consulting, Assertive, Κυρλάκης Μεσίτες, Demco Ασφσαλιστική, Conet<o:p></o:p>


Academic Partner:<o:p></o:p>


<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:PlaceName w:st="on">Alba</st1:PlaceName> <st1:PlaceName w:st="on">Graduate</st1:PlaceName> <st1:PlaceName w:st="on">Business</st1:PlaceName> <st1:PlaceType w:st="on">School</st1:PlaceType></st1:place><o:p></o:p>


Communication Partner:<o:p></o:p>


V+O Communication<o:p></o:p>


Print Sponsor: <o:p></o:p>


Pressious Arvanitidis<o:p></o:p>


Supporter: <o:p></o:p>


Innews<o:p></o:p>


Registration Sponsor:<o:p></o:p>


Expodata<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Communication Sponsors: <o:p></o:p>


ΣΚΑΪ, ΣΚΑΪ 100,3, Real News, Κέρδος, Χρήμα, Insurance World, Insuranceworld.gr, Ασφαλίζομαι, euro2day.gr, palo.gr<o:p></o:p>


Το συνέδριο διοργανώνεται από τα Money Conferences, της εταιρείας Ethos Media S.A., που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση υψηλού κύρους επιχειρηματικών συνεδρίων. Τα Money Conferences ξεκίνησαν το 2007 και ήδη συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεδρίων στην Ελλάδα. <o:p></o:p>


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:<o:p></o:p>


- στην κα Αθηνά Φραδέλου, Υπεύθυνη Μάρκετιγκ & Δημοσίων Σχέσεων, fradelou.a@ethosmedia.eu, τηλ.: +30 210 998 4905<o:p></o:p>


- Στην ιστοσελίδα: http://www.moneyconferences.com<o:p></o:p>

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΣΛΕΡ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2011
Ο "ΚΩΔΙΚΑΣ SODALI" ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site