Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2011-τ.376                              

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ


Την τελευταία δεκαετία οι επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές αποτελούν μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές, παγκοσμίως. Η ραγδαία ανάπτυξη των αναδυόμενων χωρών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των μέσων όρων στη πιστοληπτική διαβάθμισή τους από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης έχουν δημιουργήσει ένα «επενδυτικό» περιβάλλον που προσελκύει ακόμα και τους πιο συντηρητικούς για να επενδύσουν.
Ενδεικτικό αυτής της τάσης της παγκοσμιοποίησης είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέες ορολογίες για την περιγραφή των μεγαλύτερων αναδυόμενων χωρών: το γνωστό σε πολλούς «BRIC», που ξεχωρίζει για τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα, μαζί με το «BRICET» (BRIC + Ανατολική Ευρώπη και Τουρκία), BRICS (BRIC + Νότια Αφρική), NEXT ELEVEN (Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Ινδονησία, Ιράν, Μεξικό, Νιγηρία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Τουρκία και Βιετνάμ) και CIVETS (Κολομβία, Ινδονησία , Βιετνάμ, Αίγυπτος, Τουρκία και Νότια Αφρική). Αυτές οι ομάδες χωρών δεν μοιράζονται κάποια κοινή ατζέντα, αλλά πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.
Παρά την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών τους και τους επενδυτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από μια τέτοια επένδυση, η συμμετοχή στην ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών πρέπει και είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα απαραίτητο συστατικό ενός σωστά δομημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποδόσεις που μπορούν να επιτευχθούν από όσους επιλέξουν τη σωστή αγορά στη σωστή χρονική στιγμή θα είναι πολύ μεγάλες. Είναι εντυπωσιακό το ότι το 69% των ερωτηθέντων σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Deloitte «Learning the lessons of overseas investments» δήλωσαν ότι πάνω από τις μισές επενδύσεις τους σε αυτές τις αναπτυσσόμενες αγορές τούς αποφέρουν - και συχνά ξεπερνούν - τα κέρδη που προσδοκούσαν.
Στην Πειραιώς Wealth Management αναγνωρίζουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αλλά και τα οφέλη της παγκόσμιας διαφοροποίησης των επενδύσεων στις αποδόσεις. Έχοντας ως κύριο άξονα την επενδυτική στρατηγική της BNP Paribas, πιστεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών με βάση τα παρακάτω:
● Τα δημοσιονομικά τους θεμελιώδη μεγέθη είναι, ως επί το πλείστον, υγιέστερα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές (μικρότερο δημόσιο χρέος και έλλειμμα ως % του ΑΕΠ) και βαίνουν βελτιούμενα,
● Ο κύκλος της δημοσιονομικής σύσφιξης (ανόδου επιτοκίων) δείχνει ότι πλησιάζει στο τέλος του, και
● Οι οικονομίες αναπτύσσονται ταχύτερα χάρη στην εξωστρέφειά τους και στη διαρκώς ισχυροποιούμενη «μεσαία» τάξη.
Ως επιστέγασμα όλων αυτών, εκτιμήσεις του οίκου Standard & Poors αναφέρουν ότι οι αναδυόμενες αγορές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 50% της παγκόσμιας οικονομικής παραγωγής, αλλά μόνο το 13% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης της αγοράς μετοχών. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μια τεράστια ανισορροπία που θα μειωθεί στη διάρκεια των επόμενων χρόνων.
Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου διακρίνουμε δύο κυρίως τρόπους επένδυσης στις χρηματαγορές-κεφαλαιαγορές των αναδυομένων αγορών.
Ο πρώτος είναι η απευθείας συμμετοχή (direct investment) στην τοπική αγορά, με επιλογές μετοχών ή ομολόγων συγκεκριμένων εταιρειών ή με έκθεση στα κρατικά ομόλογα στο τοπικό συνήθως νόμισμα ή στα κύρια νομίσματα επένδυσης (ευρώ, δολάριο κ.ά.). Ο τρόπος αυτός κρίνεται εξαιρετικά πολύπλοκος, με δεδομένο το ότι χρειάζεται οι ιδιώτες πελάτες να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις για τη δημοσιονομική, αλλά και πολιτική κατάσταση της χώρας που επενδύουν, αλλά βέβαια και την εις βάθος γνώση τού επιχειρηματικού γίγνεσθαι και των οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και των κλάδων τους.
Αναφορά θα πρέπει να γίνει σε αυτό που ορίζουμε στη διαχείριση χαρτοφυλακίου ως «κίνδυνο κράτους». Η πιθανή ύπαρξη πολιτικής ή οικονομικής αστάθειας στο κράτος της επένδυσης μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες, που μπορούν να προκύψουν για τον ιδιώτη επενδυτή ακόμα και κατά την εκτέλεση των εντολών. Ένα άλλο, σημαντικό μειονέκτημα της απευθείας τοποθέτησης σε ορισμένες χώρες είναι η απουσία ουσιαστικών ελέγχων των εταιρειών (due diligence) υπό διαπραγμάτευση. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν σήμερα μια επιτακτική ανάγκη, στο πλαίσιο της ανάλυσης των εταιρειών, αφού διευκολύνουν τους πελάτες να αποφύγουν τις άστοχες επενδύσεις σε εταιρείες με «κρυφούς κινδύνους» από την έλλειψη διαφάνειας. Εκτός όμως από την εις βάθος γνώση της εγχώριας αγοράς υπάρχουν και άλλοι πρακτικοί παράγοντες που καθιστούν την απευθείας πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές ιδιαίτερα δύσκολη, έως αδύνατη, όπως οι διαφορετικές ώρες λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών, οι κανονισμοί της τοπικής κεφαλαιαγοράς, το φορολογικό καθεστώς για τους μη κατοίκους κ.ά.
Ως παράδειγμα αναφέρουμε την αγορά του Βιετνάμ, όπου η διαπραγμάτευση λαμβάνει χώρα μόνο λίγες ώρες μέσα στην ημέρα και που, για μια απλή εκτέλεση εντολής αγοράς μετοχών, ο ιδιώτης - επενδυτής υποχρεώνεται να τηρεί λογαριασμό με σημαντικό υπόλοιπο. Επίσης η κεφαλαιαγορά του Βιετνάμ έχει απαγορεύσει τις ανοικτές πωλήσεις μετοχών, καταργώντας τη στρατηγική του short selling. Γνωστό επίσης παράδειγμα αποτελεί το νόμισμα της Κίνας Remimbi. Λόγω των θεσμικών περιορισμών και ποσοστώσεων που έχουν τεθεί από τις κινεζικές αρχές, δυνατότητα απευθείας τοποθετήσεων έχει δοθεί μόνο σε περιορισμένο αριθμό θεσμικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά αδύνατο για τον ιδιώτη - πελάτη να επενδύσει στην πιθανή άνοδο του κινεζικού νομίσματος.
Ο δεύτερος, και πιο ενδεδειγμένος, τρόπος επένδυσης στις αναδυόμενες αγορές είναι όχι απευθείας σε μεμονωμένους τίτλους, αλλά μέσω της επιλογής κατάλληλων χρηματοοικονομικών μέσων-προϊόντων. Τα επενδυτικά εργαλεία που δίνουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες αγορές, έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και πλέον καλύπτουν και τις πιο εξειδικευμένες επενδυτικές επιδιώξεις.
Με βάση τα παραπάνω αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα για πιθανές τοποθετήσεις στις αναδυόμενες αγορές μέσω επενδυτικών οχημάτων.  Για περισσότερες επιλογές παρακαλώ όπως συμβουλευτείτε την Τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε:


Αμοιβαία κεφάλαια(Α/Κ)


Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν ασύγκριτα μεγαλύτερη διαφοροποίηση κινδύνου από ό,τι οι περισσότεροι επενδυτές θα μπορούσαν να επιτύχουν από μόνοι τους και θεωρούνται από τις πιο κατάλληλες επιλογές για τοποθέτηση στις αναδυόμενες χώρες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ότι οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι εξειδικευμένοι με τις τοπικές αγορές, συχνά επενδύουν σε μικρότερου ενεργητικού αμοιβαία κεφάλαια της περιοχής (funds of funds) και - το βασικότερο - διαθέτουν εκτεταμένη τεχνογνωσία και υποδομή για να αναλύσουν τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν.
Συμπερασματικά, ιδιώτες - πελάτες με προφίλ μέσου ή υψηλού κινδύνου που θέλουν να επωφεληθούν από την προοπτική περαιτέρω ανόδου του μετοχικού δείκτη MSCI EM - που αποτελεί τον πλέον αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς για τις αναδυόμενες μετοχικές αγορές – μπορούν να επενδύσουν στο αμοιβαίο κεφάλαιο Goldman Sachs Global Emerging Markets σε ευρώ ή σε δολάριο. Επίσης για επενδυτές με αυξημένη ανοχή στη μεταβλητότητα υπάρχει η επιλογή του ING (L) Renta Fund EMD Local Currency, που επενδύει τουλάχιστον τα 2/3 του χαρτοφυλακίου του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος αναπτυσσομένων χωρών, όπως της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Αφρικής. Οι τίτλοι αυτοί εκφράζονται είτε στα νομίσματα των χωρών ή σε σκληρό νόμισμα (π.χ. ευρώ, δολάριο). Η απόδοσή του συνδέεται με την απόδοση του δείκτη JP Morgan Emerging Local Markets και αποτιμάται σε δολάρια Η.Π.Α.


Exchange Traded Funds - Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)


Τα Exchange Traded Funds (ETFs) είναι διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ακολουθούν την πορεία ενός δείκτη τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση. Οι συνολικές τοποθετήσεις σε ETFs, παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι ανέρχονται σήμερα σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ. Tα ETFs θεωρούνται κατάλληλα για ιδιώτες – επενδυτές, με δεδομένα τα χαμηλά συναλλακτικά τους έξοδα, την υψηλή φορολογική αποτελεσματικότητα που παρουσιάζουν και την ευκολία με την οποία χρησιμοποιούνται για τη διάρθρωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ένα από τα πιο διαδεδομένα ETFs είναι το «FXI», το οποίο διαπραγματεύεται στη μετοχική αγορά της Αμερικής NYSE σε δολάρια και αποτελεί δυνητικό μέσο επένδυσης για τους επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση στην αγορά της Κίνας, ακολουθώντας το δείκτη FTSE/XINHUA CHINA 25. Επίσης, όσοι πιστεύουν στη θετική προοπτική των μετοχικών αγορών, μπορούν να επενδύσουν στο μετοχικό δείκτη MSCI Emerging Markets μέσω του ETF «VWO» Vanguard MSCI Emerging Markets, το οποίο επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο που πλήρως αντικατοπτρίζει το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν το δείκτη.


Σύνθετα επενδυτικά προϊόντα με ολική ή μερική προστασία κεφαλαίου


Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της Πειραιώς Wealth Management είναι η δυνατότητα πρόσβασης, που δίνεται στους διακεκριμένους πελάτες μας, στην πλατφόρμα σύνθετων προϊόντων της BNP Paribas στο Παρίσι. Επιλέγοντας προϊόντα που παρέχουν μερική ή και ολική προστασία κεφαλαίου, οι επενδυτές είναι σε θέση να συμμετέχουν στην πορεία των αναδυόμενων αγορών, προσαρμόζοντας ωστόσο την πιθανότητα απωλειών στα δικά τους δεδομένα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο πρόσφατες εκδόσεις σύνθετων προϊόντων που προσφέρουν έκθεση στις αναδυόμενες οικονομίες με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 100.000 ευρώ και προστασία του επενδυμένου κεφαλαίου:
● DIGITAL STAR BRIT – Εκδότης BNP Paribas
Προϊόν διάρκειας 3,5 ετών σε δολάριο Η.Π.Α., με προστασία κεφαλαίου στη λήξη και συμμετοχή στην άνοδο ενός καλαθιού νομισμάτων από τις αναδυόμενες χώρες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Τουρκίας. Ο επενδυτής θα λάβει στη λήξη της επένδυσης το 100% του κεφαλαίου του και ένα κουπόνι ίσο με το 100% της θετικής απόδοσης του καλαθιού.
● BALANCED EMERGING NOTE - Εκδότης BNP Paribas
Προϊόν διάρκειας 5 ετών σε ευρώ, με προστασία κεφαλαίου στη λήξη και συμμετοχή στην άνοδο ενός καλαθιού από 10 επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια αναδυομένων αγορών. Το καλάθι αυτό αποτελείται από 5 μετοχικά αμοιβαία και 5 ομολογιακά με πολύ υψηλό ενεργητικό και μερικούς από τους κορυφαίους διαχειριστές στον κόσμο, όπως Schroders, Blackrock, Parvest, Aberdeen κ.ά. Ο επενδυτής θα λάβει στη λήξη της επένδυσης το 100% του κεφαλαίου του και ένα κουπόνι ίσο με το 85% της θετικής απόδοσης του καλαθιού. 
Η ανωτέρω παρουσίαση, κατά το μέρος που συνιστά σύσταση επενδυτικής στρατηγικής δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα τον επενδύσεων και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη διάδοση της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι τρέχουσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΣΛΕΡ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2011
Ο "ΚΩΔΙΚΑΣ SODALI" ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site